31/10/2012

World Music Days in Brugge met het Vlaams Radio Koor, I Solisti del Vento, BL!NDMAN, Agartha, Tomma Wessel en Alain Pire

World Music Days Brugge Op donderdag 1 en vrijdag 2 november strijken de World Music Days neer in Brugge, waar het Vlaams Radio Koor, I Solisti del Vento, BL!NDMAN, Agartha, Tomma Wessel en Alain Pire recent werk presenteren. Dat het kleine Vlaanderen een vruchtbare bodem voor muzikale vernieuwing bezit, is ook door de geschiedenis heen al meermaals gebleken. Reeds tijdens de renaissance reikte de faam van de Vlaamse polyfonisten tot ver buiten de grenzen van hun eigen geboorteregio en werd hun creatieve vakmanschap zelfs in een muziekland als Italië tot voorbeeld gesteld. Als toenmalige 'hoofdstad' van Vlaanderen vormde Brugge dan ook in de muziekwereld een bloeiend centrum, waar nieuwe ideeën borrelden en broeiden. Deze pioniersrol mag Brugge nogmaals vervullen tijdens de World Music Days, die vanzelfsprekend ook hier een aantal dagen halt houden.

Het startschot wordt gegeven in de indrukwekkende Sint-Salvatorskathedraal, waar de hoogmis voor één keer wordt opgeluisterd met hedendaagse koorwerken van de Nieuw-Zeelandse Clare Maclean en de Sloveen Davorin Kempf. Hun muziek wordt afgewisseld met die van iets oudere boegbeelden van eigen bodem Joseph Ryelandt en Paul Schollaert, twee componisten die binnen het Vlaamse kerkleven zo ongeveer een cultstatus hebben bereikt. De unieke combinatie van deze beide extremen, ingebed in een origineel religieuze context, zal zonder twijfel voor een zeldzaam intense luisterervaring zorgen, met muziek die weergalmt tot in de hoogste gewelven van de kathedraal.

Maar niet alleen oude gebouwen nodigen uit tot zo’n overweldigende akoestische invulling, ook het ontwerp dat architecten Robbrecht en Daem uittekenden voor het Concertgebouw inspireerde reeds menig muzikant én componist. In het voorjaar stonden de muzikanten van Bl!ndman er nog met een uniek concert, waarbij het publiek op een vrije tocht doorheen het gebouw overal muziek tegenkwam behalve op het traditionele podium. Het opzet was duidelijk: deze magistrale ruimte op een nieuwe manier ontdekken via de muziek. Met dit soort unieke en gedurfde programma’s is BL!NDMAN dan ook zeker een van die nieuwemuziek-ensembles waar Vlaanderen trots op mag zijn. Het ensemble, dat ooit begon als een saxofoonkwartet maar inmiddels uitgroeide tot een heus kwartet van kwartetten, mocht bijgevolg zeker niet ontbreken op de World Music Days. Speciaal hiervoor werkten de mannen van Bl!ndman een programma uit waarin de saxen en de slagwerkers de handen in elkaar slaan, op moeilijke momenten bijgestaan door electronics. Het is een programma dat voornamelijk op Vlaamse leest is geschoeid, met muziek van zowel jonge haan Frederik Neyrinck als ouwe getrouwe Eric Sleichim. Na onder meer de grenzen van de saxofoon verregaand te hebben verlegd en draaitafels tot volwaardige podiuminstrumenten te hebben omgetoverd, is het uitkijken naar wat voor nieuws we in dit concert van BL!NDMAN mogen verwachten. Even spannend is de creatie van Sleichims leeftijdsgenoot Wim Henderickx, van wie tijdens de World Music Days wel meerdere werken op het programma prijken.

In feite zou Wim Henderickx op zijn eentje de World Music Days kunnen vullen, nog zouden we denken dat composities uit de hele wereld op het programma staan: zo divers is zijn oeuvre, en zo gevarieerd en vaak exotisch de verschillende bronnen waaruit hij inspiratie put. De ontdekkingstocht van Henderickx begon destijds aan het Antwerpse Conservatorium, waar hij les volgde bij Willem Kersters (aan wie het werk Hommage is opgedragen, dat ook het programma van deze WMD siert), iemand die hem vooral leerde zichzelf te zijn en een eigen weg te vinden. Deze zoekende dimensie zou altijd aanwezig blijven in de muziek van Henderickx en zorgde er tevens voor dat de componist zich later sterk aangetrokken zou weten tot de oosterse filosofie, die eerder geleid wordt door de vraag dan het antwoord. Voor Henderickx is muziek schrijven in de eerste plaats namelijk een soort van bezinning, het is een nadenken over en intensief bezig zijn met iets dat hem raakt. Hoewel de impuls tot het schrijven van een nieuwe compositie dus steeds vanuit de buitenwereld komt, wil de compositie zelf daarvan geenszins een afbeelding of uitdrukking zijn. Zijn werken staan steeds op zichzelf, met een geheel eigen logica en bestaansrecht. Zo komt het ook dat de trigger voor een compositie dan misschien wel uit het oosten mag komen, maar Henderickx' muziek zelf in essentie 'westers' is. Zijn composities vormen telkens een integere getuigenis van de kijk van een westers componist op een andere cultuur. Want Henderickx gelooft niet in een crossover van twee culturen, maar des te meer in het belang van het begrijpen van de andersheid van een cultuur, die in al haar eigenheid gerespecteerd dient te worden. Een prachtig voorbeeld daarvan is het werk Confrontations, waarin twee groepen slagwerkers, de ene westers de andere Afrikaans, tegenover elkaar geplaatst worden. Het resultaat is geen versmelting van deze twee uiterst verschillende culturen, maar een ontmoeting, een (positieve) confrontatie tussen beide, met behoud van hun eigenheid. Zo is ook Afrika maar wat vaak aanwezig als onuitputtelijke bron van inspiratie in het werk van Henderickx - of wat had u anders verwacht in het oeuvre van een componist die tevens slagwerker is van opleiding.

Voor de World Music Days werkt Henderickx opnieuw aan een compositie voor percussie, maar ditmaal in combinatie met saxofoons en live electronics. Vuur-werk luidt de titel, en als we de componist mogen geloven wordt het een waar feest van klanken, 'door de ruimte geschoten als flitsende vuurpijlen'. Eens te meer speelt het spatiale element dus een belangrijke rol, met zowel de muzikanten die zich doorheen de zaal bewegen alsook de elektronica die dit alles in goede (of ook wel nog complexere) banen leidt.

En als je het spektakel volledig wil maken, kan je diezelfde dag nog een andere bijzonderheid meepikken, want 's middags bespeelt stadsbeiaardier Frank Deleu de carillon van het Belfort met hedendaagse noten van de Australische componist Ben Thorn. Ditmaal geen Japanse of Indiase klokken zoals we ze soms bij Henderickx horen, maar wel de vertrouwde Brugse, zij het in een compositie van aan de andere kant van de wereld.

VRK & Ignace Michiels : Concertmis - donderdag 1/11 om 10.30 u - Sint-Salvatorskathedraal
De Onze Vader-zettingen van priester Paul Schollaert, die enkele jaren geleden nog directeur was van het Lemmensinstituut in Leuven, hebben bij menig kerkkoor in Vlaanderen de status van evergreen bereikt. Hij staat daarmee in een traditie van katholieke kerkmuziekcomponisten, waartoe ook de Bruggeling Joseph Ryelandt behoort. Hun werk klinkt zij aan zij met dat van onder andere de Nieuw-Zeelandse Clare Maclean en de Sloveense Davorin Kempf. Beiden combineren nieuwe compositietechnieken met traditionele en religieuze elementen. De hoogmis in de Brugse Sint-Salvatorkathedraal vormt het ideale kader voor deze luisterervaring waarbij de werken in hun natuurlijke, rituele habitat kunnen weerklinken. Aansluitend op de concertmis volgt een kort concert met religieuze muziek van de Sloveen Robert Kamplet en de Hongaar Peter Nogradi.
www.vlaamsradiokoor.be

Beiaardconcert - do 01/11 om 12.00 u - Belfort Brugge
Frank Deleu, stadsbeiaardier van Brugge, speelt Bell play van de Australische componist Ben Thorn op het carillon van het Belfort.

Agartha, Roeland Vanhoorne, Tomma Wessel & Alain Pire : Nieuwe muziek uit drie continenten - do 1/11 om 17.00 u - Concertgebouw, Kamermuziekzaal
Een aantal topmuzikanten van eigen bodem voeren tijdens dit concert een selectie van solowerken uit die ISCM-afdelingen van over de hele wereld hebben ingezonden voor de World Music Days in Vlaanderen. An Raskin speelt werk van de Griek Tsougras voor bajan, een Russische accordeon. Samen met altviolist Bram Bossier focust ze al jaren op de raaklijnen tussen westerse en oosterse (nieuwe) muziektradities in ensemble Agartha. In het werk van de Koreaanse Ji Sun Yang laten ze zich bijstaan door percussionist Frank Van Eycken. Drie andere werken focussen op de exploratie van een bepaald instrument. Thomas Simaku onderzoekt de expressieve en technische kwaliteiten van de blokfluit, de Servische Ivan Brkljacic verklankt de onhandige, onzekere en grappige clown in Yellow Clown voor trombone en tape en Hugo Ignacio Rosales Cruz haalt de mosterd bij een Bijbels tafereel voor zijn werk voor saxofoon en tape.
www.agartha-ensemble.be

Bl!ndman : Whiplash - do 1/11 om 20.00 u - Concertgebouw, Concertzaal (Inleiding door Maarten Beirens om 19.15 u )
Zo'n 24 jaar geleden kreeg het saxofoonkwartet BL!NDMAN zijn vuurdoop op het podium. Ondertussen is het collectief uitgegroeid tot een laboratorium waarin maar liefst vier verschillende kwartetten experimenteren met nieuwe en oude muziek en andere kunstvormen. In Whiplash bundelen slagwerkers en saxofonisten hun krachten, en worden ze bijgestaan door electronics. Ze vroegen bovendien aan vier vrij verschillende componisten, Riccardo Nova, Frederik Neyrinck, Mayke Nas en Wim Henderickx, om een nieuwe compositie te schrijven voor hun bijzondere octet. Ook artistiek leider en bezieler Eric Sleichim componeert een nieuw werk voor deze productie. Voor de World Music Days wordt het programma aangevuld met werken van de Canadese Robert Lemay en de Servische Jasna Velickovic.
www.blindman.be

I Solisti del Vento : Hedendaagse blaasmuziek - vrij 2/11 om 20.00 u - Concertgebouw, Concertzaal (Inleiding door Maarten Beirens om 19.15 u )
Igor Stravinsky had duidelijk een speciale voorkeur voor het rijke klankkleurenpalet van de familie van de blazers. Blaasinstrumenten spelen immers vaak een centrale rol in zijn ensemble- en orkestwerken. In sommige van die stukken zijn er zelfs geen strijkers meer te bespeuren. Stravinsky en I Solisti del Vento, die ondere andere zijn beroemde Octet ten gehore brengt, vormen met andere woorden een perfecte match. Vandaag zijn werken voor ensembles van enkel blazers eerder uitzonderlijk. I Solisti del Vento selecteerde enkele van de interessantste composities: op het programma werk van Frederik Neyrinck, Wim Henderickx, Volker David Kirchner en Martijn Padding.

Latenightconcert Karbido : The Table - vrij 2/11 om 22.00 u - Concertgebouw, Kamermuziekzaal
www.karbido.com

Klankinstallaties : do 1/11 vanaf 16.00 u - vrij 2/11 vanaf 18.45 u - Concertgebouw
:spin - Gordon Fitzell
De Canadese componist / mediakunstenaar Gordon Fitzell ontwikkelde :spin oorspronkelijk als onderdeel van een architecturale installatie (Lisbon Architecture Triennale, 2007). Vervolgens bouwde hij het verder uit tot een mobiele klankinstallatie. Wandelende performers bespelen 'geprepareerde' weerballonnen en vormen zo een meeslepend kinetisch klanklandschap dat de luisteraar meezuigt door een steeds veranderend ruimtelijk perspectief.

Concord / Opus 21 for electric strings - Voldemars Johansons
Geïnspireerd door Pythagoras bouwde de Letse Voldemars Johansons Concord / Opus 21 for electric strings, een klankinstallatie bestaande uit metalen snaren van diverse lengte. Johansons spant deze doorheen een ruimte en activeert de snaren - en daardoor ook de klankbuizen - door elektronica aan één van beide einden. In het donker een bijzondere ervaring, niet alleen auditief, maar zeker ook visueel. Door het toenemen van de stroom worden de snaren roodgloeiend.

Tijd en plaats van het gebeuren :

ISCM World Music Days in Brugge
Donderdag 1 en vrijdag 2 november 2012
Op verschilende locaties in Brugge


Meer info : www.concertgebouw.be en www.worldmusicdays2012.be

Bron : Tekst Pauline Driesen voor het Concertgebouwmagazine, september - december 2012

Elders op Oorgetuige :
World Music Days : wereldexpo voor hedendaagse muziek en grootste nieuwe muziekfestival ter wereld, 24/10/1012
Whiplash : BL!NDMAN [sax] + [drums] met volledig nieuw repertoire in Antwerpen, Brussel en Brugge, 1/10/2012

22:06 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

06/09/2010

Agartha met Euraziatisch programma in Gent en Wijlegem

Agartha Altviool, percussie en bajan (Russische knopaccordeon) : het lijkt geen alledaagse combinatie, maar ze werkt wel degelijk. Dat bewijzen Bram Bossier, Frank Van Eycken en An Raskin - samen Agartha - door telkenmale weer het publiek te verleiden met nieuw werk voor hun bezetting.
Azië komt van het Assyrische 'Açu', wat zoveel betekent als zonsopgang... Europa is in fysisch-geografisch opzicht niet meer dan het westelijke verlengde van het Aziatische vasteland... Beide gebieden samen worden dan ook wel Eurazië genoemd. De term 'Agarthaë' houdt de samentrekking van het Europese en het Aziatische culturele erfgoed in. Het ensemble Agartha (foto) brengt dan ook een programma waarin deze contrasterende invloedsferen verweven zijn. Een programma met klinkende namen zoals Salvatore Sciarrino, Sofia Gubaidulina, Ken Ueno, Ji Sun Yang en Yuji Takahashi.

Agartha ontstond in 2005 op initiatief van An Raskin en Bram Bossier, beiden gedreven vertolkers van hedendaags klassieke kamermuziek. Een van de doelstellingen van dit duo is het vinden van een balans tussen de klassieke muziekwereld en de hedendaagse cultuur door middel van opdrachten, nieuwe composities en het verkennen van grenzen tussen verschillende artistieke disciplines. Voor dit concert worden ze vervolledigd door percussionist Frank Van Eycken.

Sofia Asgatovna Gubaidulina (1931) is een componiste uit de zogenaamde 'Tweede Generatie' van de 20ste eeuwse Russische componisten. Van de 'Tweede generatie' behoren Schnittke en Gubaidulina samen met Oestvolskaja en Denisov tot de bekendste.
Gubaidulina staat bekend als een zeer bevlogen en dramatische toonkunstenares met een ongewoon rijk kleurenpalet. Een essentieel kenmerk van haar oeuvre is de bijna volledige afwezigheid van 'absolute' muziek. Het merendeel van haar werken heeft namelijk opvallend aanwezige 'buiten-muzikale' dimensies als poëzie (getoonzet dan wel verklankt) of een ritueel. Daarbij is haar instrumentgebruik volstrekt eigenzinnig. Aan het eind van de zeventiger jaren werd haar religieuze persoonlijkheid steeds meer en meer herkenbaar in haar composities. Nog steeds werd religie en religieuze kunst in deze tijd zwaar onderdrukt in de voormalige Sovjet-Unie. Toch schreef Sofia Gubaidulina composities als bijv. het vioolconcerto 'Offertorium'  voor de Letse violist Gidon Kremer of haar 'Seven Last Words' voor cello, bajan en strijkorkest opgedragen aan Vladimir Toncha en Friedrich Lips, een werk dat in de USSR gepubliceerd werd onder de niet-religieuze titel 'Partita'.

Salvatore Sciarrino (1947), Italiës meest vooraanstaande hedendaagse componist, is geobsedeerd door de begrenzingen van klank. Hij creëert stukken in een geheimzinnig universum waarin muziek, stilte en lawaai elkaar ontmoeten. Daarbij zoekt hij eigenzinnig aansluiting bij de compositiestijl van barokke meesters als Carlo Gesualdo en Nicolo Paganini. Sciarrino, graficus van opleiding, toont zich met zijn Introduzione all’oscuro (inleiding op de duisternis) vooral geïnteresseerd in de hedendaagse muzikale mogelijkheden van het clair obscur.

Salvatore Sciarrino over Ai limite della notte : " De titel preciseert niet meteen om welke grenzen van de nacht het gaat, maar die twijfel wordt bij het luisteren onmiddellijk weggenomen. Om de zware spanning te behouden, is de muzikale invulling zowel scherp als behoedzaam. Net zoals de atmosfeer laat op de avond toen het stuk werd geschreven.
De ochtend na het componeren, moest ik naar Parijs om de compositie te laten kopiëren. Zonder zichtbare moeite beschrijft het stuk een wereld die schijnbaar vastligt, maar die in werkelijkheid zo instabiel als water is. De toehoorder herontdekt het geluid van de stilte waaruit de compositie zelf voortkomt. Het geluid en de klanken uit ons lichaam, van onze ademhaling, onze hartslag. Maar ook de lichtere klanken van buiten ons lichaam, de 'echo's van de echo's': de passen van een reiziger die door de nacht stapt, geluiden die je door een dikke muur hoort, de klankdimensie van de menselijke microkosmos, nu geschonden door de herrie van de dag.
Enkele jaren voordien had ik Tre notturni brillanti (drie schitterende nocturnes) voor altviool gecomponeerd. Daarvan nemen we afscheid aan de grenzen van de nacht. De grenzen van de virtuositeit worden overhoopgehaald en een bijkomende technische uitdaging duikt op. Handen bewegen niet meer. De beheersing van de klank, van de verwijdering van het geluid, wordt verfijnder en de klank krijgt een ruimtelijk karakter. 'Er is geen maan of licht, maar 's nachts zie je ze', zegt de oude Chinese dichter. " (*)

Programma :

 • Sofia Gubaidulina, De Profundis (1978)
 • Ken Ueno, Two Hands (2009)
 • Javier Alvarez, Temazcal (1984)
 • Salvatore Sciarrino, Ai limite della notte (1979)
 • Yuji Takahashi, Like Swans leaving the Lake (1995)
 • Ji Sun Yang, <IN> (2010)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Agartha : Eurazië
Donderdag 9 september 2010 om 20.00 u
Logos Tetraëder
Bomastraat 26-28
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org en www.agartha-ensemble.be
-------------------------
Zaterdag 11 september 2010 om 20.00 u
Kerkje Wijlegem
9630 Wijlegem

Meer info : www.agartha-ensemble.be en www.zwalm.be

Extra :
Sofia Goebaidoelina op www.schirmer.com en brahms.ircam.fr
Sofia Goebaidoelina : Trancendentale muziek op www.musicalifeiten.nl
De nacht is verloren gegaan. Essay over Goubaidulina, Rob Zuidam in NRC Handelsblad op 13/04/2001
Ken Ueno : www.kenueno.com
Ken Ueno Interview, David Bruce op www.compositiontoday.com, 29/10/2008
Javier Alvarez op en.wikipedia.org
Salvatore Sciarrino op brahms.ircam.fr, www.arsmusica.be (*) en Youtube
Sciarrino in De Nacht: Nieuwe muziek, Concertzender, 17 april 2007
Yuji Takahashi op en.wikipedia.org
Ji Sun Yang op www.jancoverduin.com

Elders op Oorgetuige :
De schaduwklanken van Salvatore Sciarrino, 15/02/2008
Dood en opstanding zijn één... Agartha in ontmoeting met Sofia Gubaidulina, 19/11/2007

15:51 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

10/03/2009

Agartha neemt je mee op een ontdekkingsreis van Siciliaanse en Russische volksmuziek tot computeralgoritmes

Agartha Een altviool, een bajan (accordeon) en slagwerk, het is geen alledaagse combinatie. Agartha neemt je mee op een ontdekkingsreis van Siciliaanse en Russische volksmuziek tot computeralgoritmes ...

An Raskin bespeelt de bajan, een variant van de knopakkordeon, een instrument dat zich vanuit de Russische volkscultuur ontwikkelde tot een volwaardig concertinstrument. An Raskin is een musicus die, vanuit een grote interesse om een nieuw hedendaags repertoire te ontdekken, er zich op toelegt om de bajan een solistische plaats te laten innemen in het huidige concertleven.
Samen met Bram Bossier - die al even ijverig strijdt voor de emancipatie van de altviool - stichtte zij in 2005 het ensemble Agartha, met als doelstelling een balans te vinden tussen de klassieke wereld en de hedendaagse cultuur door middel van o.a. nieuwe composities, het verkennen van het gemeengoed tussen de verschillende artistieke disciplines, enz… Agartha brengt voor haar projecten dan ook geregeld mensen samen uit diverse kunstdisciplines. Het duo An Raskin en Bram Bossier staat niet enkel garant voor een mooie instrumentcombinatie van bajan en altviool maar ook voor gedreven vertolkingen van de nieuwste kamermuziek.

Stefan Prins over "Erosie (Memory Space #1)" : " Erosie (Memory Space #1) werd in 2005 geschreven in opdracht van het duo Agartha en architect-tentoonstellingsmaker Koen Deprez in het kader van een overzichtstentoonstelling rond het leven en werk van de Nederlandse schrijver Willem Frederik Hermans. In mijn eerste gesprek met Koen maakte hij mij er attent op dat Hermans' eerste boek geen roman of novelle was, maar de doctoraatsthesis die hij schreef als geoloog over het fenomeen 'Erosie'. In de inleiding tot deze dissertatie licht Hermans het fenomeen van erosie metaforisch toe: 'Wanneer wij een klok bezitten waarvan het slagwerk elk half uur in werking komt, gebeurt er, voor wie niet beter weet, absoluut niets met het slagwerk in de tijd dat de grote wijzer zich ergens tussen het hele en het halve uur beweegt. Maar in werkelijkheid wordt er bijvoorbeeld in het mechanisme een hefboom langzaam opgeheven die, als hij op een bepaald punt aangekomen is, het slagwerk ontgrendelt.' En nog: 'Alle processen waar wij over zullen spreken, bestaan uit elkaar opvolgende evenwichtstoestanden. Een moeilijke vraag is in hoeverre een evenwicht dat telkens verbroken wordt, nog een evenwicht kan worden genoemd, om nog niet te spreken over de vraag wat het juiste evenwicht is'.
Het zijn deze metaforen die mij als componist aan het werk hebben gezet. Meer dan het proces van erosie letterlijk in muziek te vertalen, was het mij te doen om wat Hermans die 'uit elkaar opvolgende evenwichtstoestanden' noemt. Bovendien leek het mij interessant om het fenomeen erosie te koppelen aan de manier waarop het menselijke geheugen functioneert. Via de computer heb ik daarom een (niet-wetenschappelijke!) algoritmische modellisering gemaakt van een zeer eenvoudig proces van 'vergeten en zich herinneren'. Toeval speelt hierin een niet onbelangrlijke rol, net als bij de geologische erosie. Dit proces heeft deze compositie intern vormgegeven en zal tenslotte worden overgenomen door de luisteraar, die in zijn/haar herinnering telkens opnieuw en op een verschillende manier het werk zal vormgeven, totdat het volledig is opgelost in de tijd."
Erosie (Memory Space #1) ging in première tijdens November Music 2006.

Kris De Baerdemacker (1972) heeft muziek geschreven voor diverse instrumentale bezettingen van solo tot orkest. Hij maakt ook elektro-akoestische composities en stukken voor muziekautomaten.
Zijn werk werd uitgevoerd door o.a. het Nationaal Orkest van België, het Collectief, Q-O2, het Nadar ensemble, Artis Dulcedo, het <M&M> ensemble... en werd gespeeld in België en op festivals in Nederland en Frankrijk.
In december 2006 was hij één van de laureaten van het Tactus Young Composers' Forum (www.tactus.be).
Kris De Baerdemacker studeerde compositie aan het Conservatorium in Gent bij prof. dr. Godfried-Willem Raes en volgde masterclasses bij Darren Copeland (1999) en Karlheinz Stockhausen (2004).

Luciano Berio is wellicht de meest invloedrijke figuur uit de Italiaanse hedendaagse muziek. Nadat hij samen met Maderna een studio voor elektronische muziek opricht in Milaan, krijgt hij de leiding van het Ircam te Parijs. Vanuit zijn opleiding die sterk door Webern is bepaald, creëert Berio composities die uitgaan van de meest gedurfde vormen van klankonderzoek.
Luciano Berio heeft altijd een zwak gehad voor de volksmuziek. Vooral de volksmuziek uit zijn eigen geboortestreek komt regelmatig op verschillende niveaus in zijn werk voor. In Naturale (1985) waren een aantal Siciliaanse volksmelodieën het vertrekpunt. Berio schreef het werk voor altviool, tam tam en stem op band als een ballet, een 'handeling van een danser' zoals de ondertitel luidt, voor het Ater Balletto en droeg het werk op aan de Italiaanse altviolist Aldo Bennici. Het werk is op te vatten als een tegenstelling tussen de transcriptie die Berio maakte van de volksliederen en de rauwheid van de stem van een Italiaanse volkszanger op tape die Berio zelf opnam in Palermo.

Sidney Corbett (1960) studeerde zowel in de Verenigde Staten (aan de University of California en Yale University) als in Duitsland (aan de Hamburg Academy of Music bij György Ligeti). Corbett schreef al een omvangrijk oeuvre van solo-, ensemble- en orkestwerken bij elkaar. Ook vokale muziek geniet zijn speciale voorkeur. Zijn muziek werd reeds op verschillende internationale festivals (Gaudeamus Week Amsterdam, Styrian Autumn Graz, Zagreb Biennale, Zürich Festival,…) gespeeld en op het Wien Modern Festival (Wenen) en het Festival for New American Music waren er portretconcerten van hem.

Deze Amerikaanse componist die in Berlijn woont, komt voor deze gelegenheid naar Leuven. Ook Stefan Prins zal op ht concert aanwezig zijn. Een ideale gelegenheid om deze opkomende componisten te ontmoeten.

Programma :
 • Zbigniew Bargielski, Traumvogel
 • Stefan Prins, Erosie, Memory Space #1
 • Sidney Corbett, Knochentänze (Belgische creatie)
 • Kris De Baerdemacker, Creatie
 • Luciano Berio, Naturale
Tijd en plaats van het gebeuren :

De Nieuwe Reeks - Agartha : Traumvogel
Donderdag 12 maart 2009 om 20.30 u (Inleiding met Stefan Prins en Sidney Corbett om 19.45 u )
Kunstencentrum Stuk
Naamsestraat 96
3000 Leuven

Meer info : www.denieuwereeks.be, www.stuk.be en www.agartha-ensemble.be

Extra :
Stefan Prins : www.stefanprins.be en www.matrix-new-music.be
Kris De Baerdemacker : www.krisdebaerdemacker.be en www.matrix-new-music.be
Luciano Berio op www.arsmusica.be
Luciano Berio (1925 - 2003): Duivelskunstenaar, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl
Luciano Berio op www.youtube.com
Zbigniew Bargielski : www.bargielski.com
Sidney Corbett : www.sidneycorbett.de

Elders op Oorgetuige :
Agartha & François Deppe in Logos, 23/10/2007
Middagconcert Agartha en Thelema Trio, 27/02/2007

12:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

01/02/2009

Nieuwe voorstellingen Petroesjka in Waregem, Knokke-Heist en Oudenaarde

Petroesjka De muziektheatervoorstelling van Agartha vertelt het Oudrussische verhaal van Petroesjka, een lappenpop. Petroesjka is de clown van het poppentheater. Hij wordt verliefd op de sierlijke ballerina. Petroesjka heeft maar één doel: de kinderen aan het lachen brengen. Hij wordt door niemand ernstig genomen en al zeker niet door Ballerina. Zij heeft alleen maar oog voor de stoere en knappe Moor die haar doet wervelen en draaien, die haar doet schitteren op het podium. Maar de grote, stoere en knappe Moor is heel egocentrisch en heeft geen idee wat er zich allemaal afspeelt achter de scène van het poppentheater. Het Russische volksverhaal van de miskende clown Petroesjka, die verliefd wordt op de prima ballerina is nog steeds actueel. Tijdloze gevoelens als liefde, jaloezie en vriendschap vormen de rode draad doorheen dit wonderlijke sprookje.

Op vraag van het duo Agartha (Bram Bossier, altviool en An Raskin, bajan, voor deze gelegenheid aangevuld door Nederlander René Vermaes op bandoneon en voetbas) schreef de jonge Vlaamse componiste Petra Vermote nieuwe muziek voor deze productie. "De muziek van Petroesjka  is zeer sterk gelieerd met het onderwerp en de sfeer : Russisch poppentheater. De muziek is volledig in de actie en het verhaal opgenomen, ligt qua stijl eerder in de lijn van wat ik ooit voor animatiefilm heb geschreven, en is gecomponeerd vanuit het oogpunt zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de verwachting en visie van regisseur en de musici", aldus Petra Vermote.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Agartha : Petroesjka
Woensdag 4 februari 2009 om 19.00 u
SAMWD Waregem
Olmstraat 25
8790 Waregem

Meer info : www.academiewaregem.be en www.agartha-ensemble.be
------------------------
Zondag 8 februari 2009 om 16.00 u
CC Scharpoord

Meerlaan 32
8300 Knokke-Heist

Meer info : www.ccknokke-heist.be en www.agartha-ensemble.be
------------------------
Zondag 1 maart 2009 om 15.00 u
CC De Woeker

Woeker 3
9700 Oudenaarde

Meer info : en www.agartha-ensemble.be

Petra Vermote : www.matrix-new-music.be

Elders op Oorgetuige :
Petroesjka : muziektheaterproductie naar Russische volksverhaal, 28/09/2007

10:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

08/05/2008

Agartha in ontmoeting met Sofia Gubaidulina

Sofia Gubaidulina Elk jaar gaat Agartha, in de reeks : 'in ontmoeting met…', op zoek naar een nieuw gegeven of thema. Dit jaar staat de reeks in het teken van de componiste Sofia Gubaidulina, één van de bekendste naoorlogse Russische componisten. Haar composities getuigen van een persoonlijke taal waarin eigenzinnige klanken en serene stiltes elkaar afwisselen. Na haar opleiding aan het conservatorium van Kazan vertrok ze in 1954 naar Moskou, om compositie te gaan studeren bij Nikolai Peiko, leerling en assistent van Dmitri Sjostakovitj. Sofia Gubadulina haalt de inspiratie voor haar werken voornamelijk uit de Russisch-Orthodoxe liturgie. Haar muziek brengt de luisteraar in een bespiegelende stemming waarin pure klank wordt gedacht en gevoeld.

Sofia Asgatovna Gubaidulina werd geboren op 24 oktober 1931 in Tschistopol, een klein dorpje aan de Wolga in de Tataarse republiek van de voormalige Sovjet-Unie. Op jonge leeftijd verhuisde de familie naar Kazan. Ze studeerde af aan het conservatorium van Kazan in het jaar 1954 voor piano en compositie en vervolgde haar studies compositie aan het 'Tsjaikovski-conservatorium' van Moskou waar ze afstudeerde in het jaar 1961 als studente van professor Vissarion Shebalin.
Sofia Gubaidulina is een componiste uit de zogenaamde 'Tweede Generatie' van de 20ste eeuwse Russische componisten. De 'Eerste generatie' telt namen als Prokofiev en Sjostakovitsj, in de 'Derde generatie' vindt men bijvoorbeeld Zjoekov en Berinski, terwijl de vierde bestaat uit de jongste, zojuist afgestudeerde componisten. Van de 'Tweede generatie' behoren Schnittke en Gubaidulina samen met Oestvolskaja en Denisov tot de bekendste.
Sofia Gubaidulina staat bekend als een zeer bevlogen en dramatische toonkunstenares met een ongewoon rijk kleurenpalet. Een essentieel kenmerk van haar oeuvre is de bijna volledige afwezigheid van 'absolute' muziek. Het merendeel van haar werken heeft namelijk opvallend aanwezige 'buiten-muzikale' dimensies als poëzie (getoonzet dan wel verklankt) of een ritueel. Daarbij is haar instrumentgebruik volstrekt eigenzinnig. Aan het eind van de zeventiger jaren werd haar religieuze persoonlijkheid steeds meer en meer herkenbaar in haar composities. Nog steeds werd religie en religieuze kunst in deze tijd zwaar onderdrukt in de voormalige Sovjet-Unie. Toch schreef Sofia Gubaidulina composities als bijv. het vioolconcerto 'Offertorium'  voor de Letse violist Gidon Kremer of haar 'Seven Last Words' voor cello, bajan en strijkorkest opgedragen aan Vladimir Toncha en Friedrich Lips, een werk dat in de USSR gepubliceerd werd onder de niet-religieuze titel 'Partita'.

Sofia Gubaidulina : "I am a religious Russian Orthodox person and I understand 'religion' in the literal meaning of the word, as 're-ligio', that is to say the restoration of connections, the restoration of the 'legato' of life. There is no more serious task for music than this."

Programma :
 • Sofia Gubaidulina, De Profundis  (1978) bajan
 • Sofia Gubaidulina, Freue Dich  (1981/1988) viool-cello
 • Sofia Gubaidulina, In Croce  (1979/1992) cello-bajan
 • Sofia Gubaidulina, Silenzio (1991) viool, cello, bajan
An Raskin, bajan - Bram Bossier, viool - François Deppe, cello

Tijd en plaats van het gebeuren :

Agartha : In ontmoeting met... S.Gubaidulina
Zaterdag 10 mei 2008 om 20.30 u

Hospitaalkerk
Burchtstraat
9400 Ninove

Meer info : agartha-ensemble.be en www.ninove.be

Sofia Gubaidulina op www.schirmer.com en brahms.ircam.fr

Extra :
Sofia Goebaidoelina : Trancendentale muziek op www.musicalifeiten.nl
De nacht is verloren gegaan. Essay over Goubaidulina, Rob Zuidam in NRC Handelsblad op www.robertzuidam.com, 13/04/2001

Review :
Sofia Gubaidulina 'The Deceitful Face of Hope and Despair - Sieben Worte', Bart Cypers op Kwadratuur.be, 20/07/2006

Elders op Oorgetuige :
Dood en opstanding zijn één... Agartha in ontmoeting met Sofia Gubaidulina, 19/11/2007
Agartha & François Deppe in Logos, 23/10/2007
Glasnost, 6/10/2006

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

21/11/2007

Kinderhoogdag Overijse : cultureel avontuur op maat van de allerjongsten

Petroesjka Op zondag 25 november krijgt het centrum van Overijse met de Kinderhoogdag een unieke, speelse en culturele dag. Op het programma staan meer dan vijftig activiteiten voor (groot)ouders, jongeren en kinderen: workshops (o.a. muziek maken op afvalinstrumenten, de eerste kneepjes van het drummen en van het slagwerk), dans, muziek, theater, circus, film en nog veel meer.. Kortom, een avontuurlijke dag vol kindercultuur en plezier op maat van de allerjongsten.

Uiteraard kan ook Agartha's nieuwste muziektheatervoorstelling 'Petroesjka' van Agartha niet ontbreken op het programma. Het Russische volksverhaal van de miskende clown Petroesjka, die verliefd wordt op de prima ballerina is nog steeds actueel. Tijdloze gevoelens als liefde, jaloezie en vriendschap vormen de rode draad doorheen dit wonderlijke sprookje. Het oude Russische volkssprookje werd door Dries Vanhegen herwerkt tot een nieuwe theatertekst voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. De muziek is van de hand van de jonge Vlaamse componiste Petra Vermote. "De muziek van Petroesjka is zeer sterk gelieerd met het onderwerp en de sfeer : Russisch poppentheater. De muziek is volledig in de actie en het verhaal opgenomen, ligt qua stijl eerder in de lijn van wat ik ooit voor animatiefilm heb geschreven, en is gecomponeerd vanuit het oogpunt zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de verwachting en visie van regisseur en de musici", aldus Petra Vermote.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Kinderhoogdag Overijse
Zondag 25 november 2007 van 10.00 u tot 18.00 u
Cultuurcentrum Den Blank (en diverse locaties in het centrum van Overijse)
Begijnhof 11
3090 Overijse

Het volledige programma en alle verdere info vind je op kinderhoogdag.be

Agartha : Petroesjka
Zondag 25 november 2007 om 11.00 u
(in het kader van de Kinderhoogdag)
Academie Justus-Lipsiusgebouw
P.I. Taymansstraat 10
3090 Overijse

Meer info : kinderhoogdag.be , denblank.be en agartha-ensemble.be

Petra Vermote : www.matrix-new-music.be

Elders op Oorgetuige :
Petroesjka : muziektheaterproductie naar Russische volksverhaal, 28/09/2007

12:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

19/11/2007

Dood en opstanding zijn één... Agartha in ontmoeting met Sofia Gubaidulina

Sofia Gubaidulina Elk jaar gaat Agartha, in de reeks : 'in ontmoeting met…', op zoek naar een nieuw gegeven of thema. Dit jaar staat de reeks in het teken van de componiste Sofia Gubaidulina, één van de bekendste naoorlogse Russische componisten. Haar composities getuigen van een persoonlijke taal waarin eigenzinnige klanken en serene stiltes elkaar afwisselen. Na haar opleiding aan het conservatorium van Kazan vertrok ze in 1954 naar Moskou, om compositie te gaan studeren bij Nikolai Peiko, leerling en assistent van Dmitri Sjostakovitj. Sofia Gubadulina haalt de inspiratie voor haar werken voornamelijk uit de Russisch-Orthodoxe liturgie. Haar muziek brengt de luisteraar in een bespiegelende stemming waarin pure klank wordt gedacht en gevoeld.

Sofia Asgatovna Gubaidulina werd geboren op 24 oktober 1931 in Tschistopol, een klein dorpje aan de Wolga in de Tataarse republiek van de voormalige Sovjet-Unie. Op jonge leeftijd verhuisde de familie naar Kazan. Ze studeerde af aan het conservatorium van Kazan in het jaar 1954 voor piano en compositie en vervolgde haar studies compositie aan het 'Tsjaikovski-conservatorium' van Moskou waar ze afstudeerde in het jaar 1961 als studente van professor Vissarion Shebalin.
Sofia Gubaidulina is een componiste uit de zogenaamde 'Tweede Generatie' van de 20ste eeuwse Russische componisten. De 'Eerste generatie' telt namen als Prokofiev en Sjostakovitsj, in de 'Derde generatie' vindt men bijvoorbeeld Zjoekov en Berinski, terwijl de vierde bestaat uit de jongste, zojuist afgestudeerde componisten. Van de 'Tweede generatie' behoren Schnittke en Gubaidulina samen met Oestvolskaja en Denisov tot de bekendste.
Sofia Gubaidulina staat bekend als een zeer bevlogen en dramatische toonkunstenares met een ongewoon rijk kleurenpalet. Een essentieel kenmerk van haar oeuvre is de bijna volledige afwezigheid van 'absolute' muziek. Het merendeel van haar werken heeft namelijk opvallend aanwezige 'buiten-muzikale' dimensies als poëzie (getoonzet dan wel verklankt) of een ritueel. Daarbij is haar instrumentgebruik volstrekt eigenzinnig. Aan het eind van de zeventiger jaren werd haar religieuze persoonlijkheid steeds meer en meer herkenbaar in haar composities. Nog steeds werd religie en religieuze kunst in deze tijd zwaar onderdrukt in de voormalige Sovjet-Unie. Toch schreef Sofia Gubaidulina composities als bijv. het vioolconcerto 'Offertorium'  voor de Letse violist Gidon Kremer of haar 'Seven Last Words' voor cello, bajan en strijkorkest opgedragen aan Vladimir Toncha en Friedrich Lips, een werk dat in de USSR gepubliceerd werd onder de niet-religieuze titel 'Partita'.

Sofia Gubaidulina : "I am a religious Russian Orthodox person and I understand 'religion' in the literal meaning of the word, as 're-ligio', that is to say the restoration of connections, the restoration of the 'legato' of life. There is no more serious task for music than this."

Programma :
 • Sofia Gubaidulina, De Profundis  (1978) bajan
 • Sofia Gubaidulina, Freue Dich  (1981/1988) viool-cello
 • Sofia Gubaidulina, In Croce  (1979/1992) cello-bajan
 • Sofia Gubaidulina, Silenzio (1991) viool, cello, bajan
An Raskin, bajan - Bram Bossier, viool - François Deppe, cello

Tijd en plaats van het gebeuren :

Agartha : In ontmoeting met... S.Gubaidulina
Woensdag 21 november 2007 om 20.00 u
(inleiding om 19.30 u)
Sint-Martinuskerk Stevoort
Sint-Maartenplein z/n
3512 Stevoort (Hasselt)

Meer info : ccha.be en agartha-ensemble.be

Elders op Oorgetuige :
Agartha & François Deppe in Logos, 23/10/2007

18:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

23/10/2007

Agartha & François Deppe in Logos

Sofia Gubaidulina Donderdag brengt het duo Agartha (Bram Bossier, altviool en An Raskin, bajan) samen met cellist François Deppe werk van de 75-jarige Sofia Gubaidulina en de jonge Stefan Prins.

An Raskin bespeelt de bajan, een variant van de knopakkordeon, een instrument dat zich vanuit de Russische volkscultuur ontwikkelde tot een volwaardig concertinstrument. An Raskin is een musicus die, vanuit een grote interesse om een nieuw hedendaags repertoire te ontdekken, er zich op toelegt om de bajan een solistische plaats te laten innemen in het huidige concertleven.
Samen met Bram Bossier - die al even ijverig strijdt voor de emancipatie van de altviool - stichtte zij in 2005 het ensemble Agartha, met als doelstelling een balans te vinden tussen de klassieke wereld en de hedendaagse cultuur door middel van o.a. nieuwe composities, het verkennen van het gemeengoed tussen de verschillende artistieke disciplines, enz… Agartha brengt voor haar projecten dan ook geregeld mensen samen uit diverse kunstdisciplines. Het duo An Raskin en Bram Bossier staat niet enkel garant voor een mooie instrumentcombinatie van bajan en altviool maar ook voor gedreven vertolkingen van de nieuwste kamermuziek.

Sofia Gubaidulina (1931), een componiste van Russische origine, haalt haar inspiratie voor haar werken voornamelijk uit de Russisch-Ortodokse liturgie. Haar muziek brengt de luisteraar in een bespiegelende stemming waar in pure klank wordt gedacht en gevoeld. "Ik ben een religieus persoon… en met 'religie' bedoel ik re-ligio, het opnieuw verbinden… het herstellen van het legato van het leven. Het leven verdeelt mensen in vele delen… Er is geen belangrijkere taak dan het opnieuw samenstellen van de spirituele integriteit door muziek te komponeren."
Gubaidulina werd geboren in de Tatar Republiek van de toenmalige Sovjet Unie en studeerde later piano en compositie aan het conservatorium van Moskou. In die periode interesseerde ze zich ook voor alternatieve stemmingen waardoor haar werk het label 'onverantwoord' kreeg van de overheid. Midden de jaren '70 richtte samen met collega componisten als Viktor Suslin en Vyacheslav Artyomov de groep 'Astreja' op, een improvisatie-groep met volksinstrumenten. In 1979 kwam ze opnieuw in aanvaring met de Sovjet autoriteiten. In de loop van de jaren '80 kreeg ze meer en meer bekendheid, o.a. door haar samenwerking met violist en dirigent Gidon Kremer.

Stefan Prins over "Erosie (Memory Space #1)" : " Erosie (Memory Space #1) werd in 2005 geschreven in opdracht van het duo Agartha en architect-tentoonstellingsmaker Koen Deprez in het kader van een overzichtstentoonstelling rond het leven en werk van de Nederlandse schrijver Willem Frederik Hermans. In mijn eerste gesprek met Koen maakte hij mij er attent op dat Hermans' eerste boek geen roman of novelle was, maar de doctoraatsthesis die hij schreef als geoloog over het fenomeen 'Erosie'. In de inleiding tot deze dissertatie licht Hermans het fenomeen van erosie metaforisch toe: 'Wanneer wij een klok bezitten waarvan het slagwerk elk half uur in werking komt, gebeurt er, voor wie niet beter weet, absoluut niets met het slagwerk in de tijd dat de grote wijzer zich ergens tussen het hele en het halve uur beweegt. Maar in werkelijkheid wordt er bijvoorbeeld in het mechanisme een hefboom langzaam opgeheven die, als hij op een bepaald punt aangekomen is, het slagwerk ontgrendelt.' En nog: 'Alle processen waar wij over zullen spreken, bestaan uit elkaar opvolgende evenwichtstoestanden. Een moeilijke vraag is in hoeverre een evenwicht dat telkens verbroken wordt, nog een evenwicht kan worden genoemd, om nog niet te spreken over de vraag wat het juiste evenwicht is'.
Het zijn deze metaforen die mij als componist aan het werk hebben gezet. Meer dan het proces van erosie letterlijk in muziek te vertalen, was het mij te doen om wat Hermans die 'uit elkaar opvolgende evenwichtstoestanden' noemt. Bovendien leek het mij interessant om het fenomeen erosie te koppelen aan de manier waarop het menselijke geheugen functioneert. Via de computer heb ik daarom een (niet-wetenschappelijke!) algoritmische modellisering gemaakt van een zeer eenvoudig proces van 'vergeten en zich herinneren'. Toeval speelt hierin een niet onbelangrlijke rol, net als bij de geologische erosie. Dit proces heeft deze compositie intern vormgegeven en zal tenslotte worden overgenomen door de luisteraar, die in zijn/haar herinnering telkens opnieuw en op een verschillende manier het werk zal vormgeven, totdat het volledig is opgelost in de tijd."
Erosie (Memory Space #1) ging in première tijdens November Music 2006.

Programma:
 • Sofia Gubaidulina, De profundis (bajan)
 • Sofia Gubaidulina, Silenzio (viool, cello en bajan)
 • Stefan Prins, Erosie (Memory Space #1)
 • Sofia Gubaidulina, Freue dich! (viool en cello)
Tijd en plaats van het gebeuren :

Agartha & François Deppe
Donderdag 25 oktober 2007 om 20.00 u

Logos Tetraeder
Bomastraat 26
9000 Gent

Meer info : Logosfoundation.org en Agartha

Bron : Stichting Logos

Extra :
Stefan Prins : Champdaction.be en Collectief reFLEXible
Sofia Gubaidulina : Une harmonie au-dela du son, op www.ramifications.be

Elders op Oorgetuige :
Petroesjka : muziektheaterproductie naar Russische volksverhaal, 28/09/2007
Joachim Devillé, collectief reFLEXible, Julia Eckhardt & Silvia Platzer, 6/09/2007
Middagconcert Agartha en Thelema Trio, 27/02/2007
November Music en ISCM-Vlaanderen richten blik op de toekomst, 15/11/2006
Russische accordeonmuziek, 30/10/2006
Glasnost, 6/10/2006

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

17/10/2007

Nieuwe voorstellingen Petroesjka in Sint-Truiden en Ninove

Petroesjka Dit weekend zijn er alweer twee voorstellingen van de nieuwste muziektheatervoorstelling van Agartha. 'Petroesjka', naar een oud Russische volkssprookje, werd door Dries Vanhegen herwerkt werd tot een nieuwe theatertekst voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Het Russische volksverhaal van de miskende clown Petroesjka, die verliefd wordt op de prima ballerina is nog steeds actueel. Tijdloze gevoelens als liefde, jaloezie en vriendschap vormen de rode draad doorheen dit wonderlijke sprookje.

Op vraag van het duo Agartha (Bram Bossier, altviool en An Raskin, bajan, voor deze gelegenheid aangevuld door Nederlander René Vermaes op bandoneon en voetbas) schreef de jonge Vlaamse componiste Petra Vermote nieuwe muziek voor deze productie. "De muziek van Petroesjka  is zeer sterk gelieerd met het onderwerp en de sfeer : Russisch poppentheater. De muziek is volledig in de actie en het verhaal opgenomen, ligt qua stijl eerder in de lijn van wat ik ooit voor animatiefilm heb geschreven, en is gecomponeerd vanuit het oogpunt zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de verwachting en visie van regisseur en de musici", aldus Petra Vermote.

De première was alvast een succes. "Het is inderdaad zoals we gehoopt hadden een wervelende maar minimalistische voorstelling. Met niets te vergelijken, je moet gewoon eens komen kijken", aldus Bram Bossier. Zullen we zeker doen !

Agartha : www.agartha-ensemble.be
Petra Vermote : www.matrix-new-music.be

Tijd en plaats van het gebeuren :

Agartha : Petroesjka
Zaterdag 20 oktober 2007 om 19.00 u
Academiezaal
Plankstraat 18
3800 Sint-Truiden

Meer info : www.debogaard.be
-------------------------
Zondag 21 oktober 2007 om 14.30 u
CC De Plombom
Graanmarkt 12
9400 Ninove

Meer info : www.ninove.be/plomblom

Voor latere speeldata neem je best een kijkje op : www.agartha-ensemble.be

Elders op Oorgetuige :
Petroesjka : muziektheaterproductie naar Russische volksverhaal, 28/09/2007

16:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

28/09/2007

Petroesjka : muziektheaterproductie naar Russische volksverhaal

Petroesjka De nieuwste muziektheatervoorstelling van Agartha vzw ism Pantalone vzw heet 'Petroesjka', naar een oud Russische volkssprookje dat door Dries Vanhegen herwerkt werd tot een nieuwe theatertekst voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Het Russische volksverhaal van de miskende clown Petroesjka, die verliefd wordt op de prima ballerina is nog steeds actueel. Tijdloze gevoelens als liefde, jaloezie en vriendschap vormen de rode draad doorheen dit wonderlijke sprookje.

Op vraag van het duo Agartha (Bram Bossier, altviool en An Raskin, bajan, voor deze gelegenheid aangevuld door Nederlander René Vermaes op bandoneon en voetbas) schreef de jonge Vlaamse componiste Petra Vermote nieuwe muziek voor deze productie. "De muziek van Petroesjka  is zeer sterk gelieerd met het onderwerp en de sfeer : Russisch poppentheater. De muziek is volledig in de actie en het verhaal opgenomen, ligt qua stijl eerder in de lijn van wat ik ooit voor animatiefilm heb geschreven, en is gecomponeerd vanuit het oogpunt zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de verwachting en visie van regisseur en de musici", aldus Petra Vermote.

Petra Vermote (Izegem, 1968) wordt beschouwd als een van de grootste talenten van België. Naast componiste is zij gitarist en dit vertaalt zich in een grote affiniteit met snaarinstrumenten uit zowel de 'westerse' als Arabische muziek. Als componiste schreef ze reeds in opdracht van onder meer de Beethovenacademie, het Festival van Vlaanderen Kortrijk, het Ictus-ensemble en Champ d'Action. In oktober 2001 ontving ze de Jeugd en Muziekprijs 2001 voor compositie, een driejaarlijkse onderscheiding die toegekend wordt aan een componist jonger dan 35 jaar. In oktober 2003 mocht ze in Montréal de compositieprijs Hedendaagse Muziek Vlaanderen-Québec ontvangen voor haar werk Tsjizj. Sinds dat jaar maakt zij ook deel uit van het bestuur van de componistenvereniging ComAV.
Zij ontvangt regelmatig opdrachten, zowel van Belgische als van buitenlandse ensembles en organisatoren. Haar werk wordt regelmatig uitgevoerd in binnen- en buitenland. In 2004 was Petra Vermote te gast op TRANSIT. In 2005 werd haar muziektheaterwerk 'De echo van de maan' uitgevoerd in het kader van Theater aan zee. In 2006 werkte zij mee aan het prestigieuze project 'Composing with Wolfgang' van het Concertgebouw Brugge, waarvoor ze het klarinetkwintet Footnote to Mz componeerde. Daarnaast wordt Petra Vermote ook regelmatig gevraagd als jurylid voor compositie-wedstrijden.

Agartha : www.agartha-ensemble.be
Petra Vermote : www.matrix-new-music.be

Tijd en plaats van het gebeuren :

Agartha : Petroesjka
Zondag 30 september 2007 om 15.00 u
(avant-première)
Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-Straat 329
1090 Jette

Meer info : www.essegem.be
-------------------------
Zaterdag 6 oktober 2007 om 15.00 u (première)
CC Hasselt - kleine schouwburg
Kunstlaan 5
3500 Hasselt

Meer info : www.ccha.be
-------------------------
Zaterdag 20 oktober 2007 om 19.00 u
Academiezaal
Plankstraat 18
3800 Sint-Truiden

Meer info : www.debogaard.be
-------------------------
Zondag 21 oktober 2007 om 14.30 u
CC De Plombom
Graanmarkt 12
9400 Ninove

Meer info : www.ninove.be
-------------------------
Zondag 25 november 2007 om 11.00 u
Cultuurcentrum Den Blank (in het kader van de kinderhoogdag)
Begijnhof 11
3090 Overijse

Meer info : www.kinderhoogdag.be en www.denblank.be
-------------------------
Zondag 27 januari 2008 om 15.00 u
CC De Spil - Zaal Komedie
H.-Spilleboutdreef 1
8800 Roeselare

Meer info : www.despil.be
-------------------------
Zondag 10 februari 2008 om 15.00 u
CC Westrand
Kamerijklaan z/n
1700 Dilbeek

Meer info : www.westrand.be
-------------------------
Zondag 17 februari 2008 om 15.00 u
Gemeenschapscentrum Everna
St.-Vincentiusstraat 30
1140 Evere

Meer info : everna.vgc.be
-------------------------
Zaterdag 23 februari 2008 om 10.30 u
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (vzw Kunstklank)
Kruisstraat 15
8870 Izegem

Meer info : www.samw-izegem.be

13:01 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook