21/12/2007

Kadotip : 2100 Vlaamse componisten onder de kerstboom

Flavie Roquet Voor wie nog op zoek is naar een eindejaarsgeschenk : vorige zaterdag rolde het 'Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800' van Flavie Roquet van de persen. Een boek voor het leven over componerend Vlaanderen, uitgegeven bij Roularta en sinds deze week in de winkelrekken van de Fnac.

Flavie Roquet heeft met dit boek een belangrijke bijdrage geleverd tot de kennis en de studie van de Vlaamse componisten. "Informatie vinden over 19de- en 20ste- eeuwse Vlaamse componisten was tot hiertoe een haast onmogelijke opdracht, zeker wanneer het minder bekende figuren betrof. Het kwam meestal neer op bet bijenprokkelen van schaarse en verspreide gegevens in bibliotheken en archieven of op het internet. Veel van die componisten die nu vergeten zijn, verdienen nochtans onze aandacht; vaak hebben zij waardevol werk nagetaten, en sommigen waren in hun tijd tot ver buiten de grenzen bekend.
Met dit Lexicon is er eindelijk een naslagwerk beschikbaar waarin de lezer onmiddellijk de belangrijkste gegevens kan vinden, en dat tevens kan dienen als uitgangspunt voor verder onderzoek", aldus Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux. " Dat er 2100 mensen hun plaats verdienen in het Lexicon van Vlaamse componisten is op zich al opmerkelijk en relevant. (...) Laat dit Lexicon een ware ontdekkingstocht zijn voor her culturele veld en voor de muzieksector in het bijzonder, en als standaardwerk ook een start voor verder muziekonderzoek". (*)

Een boek als dit Lexicon is natuurlijk niet het werk van één persoon. Bij de samenstelling ervan mocht Flavie Roquet rekenen op de daadwerkelijke en onbaatzuchtige hulp van talrijke sympathisanten uit het muziekonderwijs, studiecentra, verenigingen, koren, orkesten, heemkundige kringen, van bibliothecarissen en archivarissen die onderzoekswerk verrichten en niet in het minst van een hele schare musicologen die bereidwillig en geduldig alle teksten hebben nagelezen en waar nodig gecorrigeerd en/of aangevuld.

In het verzamelwerk zijn 2.100 Vlaamse componisten verzameld. "En toch is het werk niet volledig. Dat kan ook niet. Er komen er iedere dag bij en onbekenden duiken steeds op. Sinds mijn boek af is, heb ik al tien nieuwe namen gevonden. Ik ben al bezig aan een addendum", aldus de auteur. Aanvullende info of nog onbekende componisten zijn dus nog steeds welkom bij flavie@pandora.be.

Tijdens de Staten Generaal van 1 december werd het boek voorgesteld door componisten Vic Nees en Lucien Posman. Deze laatste kroop voor deze gelegenheid in zijn pen en schreef een 'schoon opstel' ter aanbeveling, waarvan we je de inhoud zeker niet willen onthouden.

"'Geachte heer Flavie' was de aanhef van mijn antwoord op haar eerste e-mail. Dit misverstand werd binnen de 10 seconden kordaat rechtgezet en haar voornaam is intussen een mythisch begrip geworden in onze muziekwereld. Dat het voorliggend titanenwerk enkel door een voormalige verpleegster aangevat en
voltooid kon worden, is een ijzingwekkende metafoor voor de manier waarop componerend Vlaanderen behandeld wordt door de Vlaamse Overheid, de media, de meerderheid van cultuurcentra, orkesten en ensembles.
Dat zij haar onderzoek realiseerde tussen de facturen en boekhoudkundige verrichtingen door van het huisbedrijf, geldt niet enkel als metafoor voor de nauwgezetheid en handigheid die nodig waren om dergelijk werk te kunnen volvoeren, maar loopt ook parallel met de omstandigheden waarop ons compositorisch patrimonium tot stand kwam. En dat haar echtgenoot deemoedig gedoogde dat hun bedrijf jarenlang bedolven werd met half vergaan papierwerk over componerend Vlaanderen, veronderstelt bijna een bezoeking van de engel Gabriel.
Maar Flavie trotseerde deze metaforische drievuldigheid. Door haar enthousiasme en wetenschappelijke onschuld hebben alle poorten zich uiteindelijk geopend. Sommige poorten waren verroest door jarenlange onverschilligheid, andere weerbarstig of argwanend, nog andere wat jaloers of minachtend. Doch met een iets ontziende voortvarendheid, koppig doorzettingsvermogen en vechtlust, eigen aan de West- Vlamingen, ontpopte zij zich als een ware 'Calamity Jane' en verleende ze zich, desnoods met decent geweld, toegang tot alles bastions.
Componisten - die op informatiewerving doorgaans reageren als op de fiscus- werden gewillig als lammeren, bibliothecarissen trokken zonder morren hun stofjassen aan, zowel cynische als welwillende musicologen doken in hun archieven; Flavie werd als een Jeanne d'Arc ontvangen in quasi leegstaande kloosters, op doksalen en in abdijkelders, op beiaardtorens en op zolders van muziekscholen, conservatoria en blindeninstituten; kleinkinderen en achterkleinkinderen reikten haar spontaan informatie aan over hun componerende voorvaderen.
Kortom, in korte tijd veroorzaakte ze een collectief gevoel van noodzakelijkheid om ons compositorisch landschap eens definitief en grondig in kaart te brengen.
Flavie omringde zich daartoe met een schare goede raadgevers en deskundigen, ze palmde Roularta Books in, ze ontsloot de portemonnee van onze minister van Cultuur en andere instanties en het resultaat is het voorliggend "Lexicon VLAAMSE COMPONISTEN geboren na 1800".
Dit boekwerk heeft voldoende omvang en de slagkracht om verzuurde criticasters fataal het zwijgen op te leggen. Maar ik hoop van ganser harte dat kneuterig Vlaanderen voor één keer zijn eigenheid geweld aandoet en niet begint te neuzelen over die fout geplaatste punt of die komma teveel.
Want dit boek is een feest, het is een statement, het straalt warmte en mededogen uit, fierheid en slagvaardigheid; het is onvolmaakt in zijn volmaaktheid, en van de eerste tot de laatste bladzijde is het genadeloos onbevooroordeeld. Het is een boek voor het leven, een godsgeschenk, een wapen, een document en een argument. Het is het opus summum over al onze componerende medemensen geboren na1800; het dwingt respect af voor wie het realiseerde en over wie het handelt.
In acht genomen de marginaliteit waarin de componisten steeds verder gedreven worden, heeft het een emancipatorische waarde en voor de culturele straathoekwerkers en erfgoedjagers heeft het een voorbeeldfunctie; het reikt een maatstaf aan voor hoe men omgaat met zijn eigen verleden, heden en toekomst.
Ik ben er daarom rotsvast van overtuigd dat dit boek met bazuingeschal zal onthaald worden door vriend en vijand en dat het ons allen tot een moment van fierheid zal bewegen.
Als voorzitter van ComAV, in mijn eigen naam, en in naam van alle Vlaamse componisten, wil ik allen danken die hebben bijgedragen tot de realisatie van dit grensverleggend werk. En tot slot wil ik in naam van mijn collega componisten een eresaluut brengen aan mevrouw Roquet. Flavie, wij zijn u dankbaar en wij zijn trots op u." (**)

Lucien Posman
Voorzitter van Componisten Archipel Vlaanderen, vzw ComAV
Voorgelezen op Staten Generaal van de klassieke muziek n.a.v. presentatie van "Lexicon Vlaamse Componisten geboren na 1800"
1 december 2007
Gent - De Bijloke, Zaal 3

Het "Lexicon Vlaamse Componisten geboren na 1800" kost € 72 en kan besteld worden via :
shop@roularta.be
Tel: 070 23 30 03
Fax: 070 23 34 89
Roulartashop, Meiboomlaan 33 / 8800 Roeselare

Ook verkrijgbaar in sommige Fnac-winkels.

Bronnen : Persdossier Flavie Roquet (*) en ComAV Gazet (**), 11 december 2007

Elders op Oorgetuige :
Vlaamse componisten in 'Brede Opklaringen', 3/12/2007
Staten-Generaal van de Klassieke Muziek en uitreiking van de Klara Muziekprijzen, 29/11/2007

15:22 Gepost in Nieuws | Permalink |  Facebook

04/12/2007

Nieuwe laureaten Gouden Vleugels bekend

Gouden Vleugels Gouden Vleugels is aan zijn Vierde Editie toe. Nog steeds wil dit project jong kamermuziektalent promoten, ondersteunen en bekronen. Gouden Vleugels wint steeds meer aan uitstraling : voor deze editie schreven maar liefst 25 jonge ensembles zichzelf in voor de Jeugd en Muziek Prijs Kamermuziek.

Uit deze lijst werd door een deskundige jury 3 laureaten verkozen, die volgens de vertrouwde formule, gekoppeld worden aan de 3 laureaten van de KBC-Muziekprijs. De ongetwijfeld weer boeiende en vernieuwende concerten van deze tandems vinden plaats in november 2008.

De jureringen van de Jeugd en Muziekprijs Kamermuziek en de KBC Muziekprijs zijn intussen achter de rug. De jury's hebben 3 nieuwe debuut- en mentorensembles gekozen die als laureaat voor de Vierde Editie van Gouden Vleugels als tandem zullen optreden. De namen van de nieuwe laureaten werden officieel bekendgemaakt op zaterdag 1 december op de Staten-Generaal van de Klassieke Muziek. Op vrijdag 7 december kun je in de Brusselse Ancien Belgique al even kennismaken met het hoge niveau van de nieuwe laureaten. Vanaf september 2008 zullen de debuutensembles overal in Vlaanderen te horen zijn. De officiële bekroning van deze Vierde Editie vindt plaats op 7 febtuari 2009 op de Nacht van de Gouden Vleugels in deSingel.

Debuutensembles :

Houthandel Antwerpen
Dit blaaskwintet is een volledig nieuwe groep met toch een muzikale voorgeschiedenis. De verschillende leden speelden al enkele jaren in schoolverband samen aan het Antwerpse conservatorium vooraleer in het voorjaar van 2005 de huidige formatie ontstond.
Houthandel Antwerpen wil een frisse wind door het begrip 'concert' laten waaien. Door interactie met het publiek willen ze de afstand tussen toeschouwers en spelers verkleinen en naast het muzikale gaat er ook heel wat aandacht naar het verbale en visuele aspect. Dootheen hun programmering wil Houthandel Antwerpen zowel aandacht besteden aan het standaard repertoire als aan werk van minder bekende of in de vergetelheid geraakte componisten. Gewaagde programma's en onconventionele cross-overs worden niet geschuwd.
Zij zullen artistiek bijgestaan worden door Ensemble Explorations

Encantar
Encantar is een ensemble van vier jonge zangeressen die zich vooral concentreren op de polyfone muziek uit de 14de, 15de en 16de eeuw. Vanuit hun bijzondere klankcombinaties (sopraan, 2 mezzo's en 1 alt) brengen ze de eeuwenoude polyfonie weer tot leven. 'Encantar' is Spaans voor 'betoveren', en dat is precies wat de enthousiaste jongedames met de klank van hun stemmen willen doen.
Hun Gouden Vleugels-mentor is het barokensemble Il Gardellino.

BL!NDMAN [4X4]strings
BL!NDMAN [4x4]strings vindt zijn oorsprong in het 'Phoenixkwartet', een ambitieus ensemble dat het licht zag in 2004. Vier jonge, gemotiveerde strijkers besloten toen hun gemeenschappelijke liefde voor het strijkkwartet verder uit te bouwen. Gedurende een jaar werden zij als vaste formatie gecoacht door het Quatuor Danel aan het Orpheusinstituut in Gent en kregen ze enkele Lessen bij het Ensor Strijkkwartet.
Het kwartet heeft intussen een ware metamorfose ondergaan. Een nieuw charmant lid kwam hun hun rangen vervoegen en er ontstond een stevige samenwerking met het BL!NDMAN kwartet (Vandaar ook de neiuwe naam 'BL!NDMAN [4x4jstrings').Daardoor krijgen zij de kans om op grote podia te concerteren en worden ze op regelmatige basis bijgestaan door hun mentor, Tony Nys, onder de artistieke leiding van frontman Eric Sleichim. Deze uiterlijke koerswijziging geeft het ensemble een hoop extra slagkracht, zonder te raken aan hun artistieke onafhankelijkheid.
Zij zullen deskundig begeleid worden door het Spectra Ensemble.

Alle verdere info vind je op goudenvleugels.be, encantar.be, blindman.be, explorations.be, ilgardellino.be en spectraensemble.com

Elders op Oorgetuige :
Staten-Generaal van de Klassieke Muziek en uitreiking van de Klara Muziekprijzen, 29/11/2007
4 x Bl!dman[4x4] : Isotropes, Standing Wave, Patterns & Single Body Noise, 23/10/2007

12:55 Gepost in Nieuws | Permalink |  Facebook

24/10/2007

Bram Van Camp sleept Jeugd en Muziek Prijs Compositie 2007 in de wacht

Bram Van Camp Eén van de prioriteiten van Jeugd en Muziek Vlaanderen is de ontdekking en de aanmoediging van jong talent. In die zin wordt sedert 1988 elk jaar de JEUGD EN MUZIEK PRIJS uitgereikt aan een jonge, muzikale persoonlijkheid die zich opvallend verdienstelijk heeft gemaakt in het Vlaamse muziekleven. Sinds 1995 is hij beurtelings voorbehouden aan een componist, een musicoloog en een vertolker.

De indrukwekkende lijst van laureaten bewijst dat de verschillende jury's die tijdens de afgelopen negentien jaar aan het werk waren, in hun opdracht geslaagd zijn. Voor de laureaten betekent de Jeugd en Muziek Prijs telkens een daadwerkelijke stimulans in de uitbouw van hun carrière.

In 2007 is de prijs voorbehouden aan een componist, geboren na 30 september 1972. De jury kreeg de moeilijke taak een laureaat te selecteren uit de imposante lijst componisten die werd voorgedragen, en legde na lang beraad het volgende juryverslag voor.

"De laureaat van de Jeugd en Muziek Prijs Compositie 2007 is een beloftevol en veelzijdig componist met een herkenbaar, sterk persoonlijk discours. Hij is een componist pur sang en heeft op vrij jonge leeftijd al een uitgebreid palmares opgebouwd. Hij componeert vanuit nieuwe en verrassende invalshoeken, beschikt over een ruime technische bagage en gebruikt een groot, orkestraal klankenpalet. Zijn doordachte, maar spontaan ogende composities spreken een nieuw en ruim publiek aan. De jury is ervan overtuigd dat de laureaat als componist op de drempel staat van een grote carrière, en wil hem door de toekenning van de prijs in zijn verdere evolutie ondersteunen."

Op basis van deze overwegingen heeft de jury met als voorzitter Herman Mariën, Secretaris-generaal van J&M Vlaanderen, en verder samengesteld uit Wim Henderickx, Peter Swinnen, Lucien Posman, Luc Van Hove, Guido Defever, Tom Deneckere en Petra Vermote, beslist de Jeugd en Muziek Prijs Compositie 2007 toe te kennen aan Bram Van Camp.

De prijs ten bedrage van 2.500 euro zal officieel worden overhandigd op dinsdag 18 december 2007, aansluitend op het familieconcert van het Nederlands Blazersensemble in deSingel in Antwerpen.

Als componist viel Bram Van Camp trouwens al eerder in de prijzen: in 1999 won hij de Aquarius Compositiewedstrijd met zijn Rapsodie voor viool en orkest. Het werk werd gecreëerd door Jerrold Rubenstein (viool) en de Beethoven Academie o.l.v. Jan Caeyers. In 2002 kreeg hij de BAP-prijs (Belgische Artistieke Promotie) van SABAM voor zijn Trio voor klarinet, altviool en piano (2000).

Bram Van Camp : www.bramvancamp.com en www.matrix-new-music.be

Bron : www.jeugdenmuziek.be

13:02 Gepost in Nieuws | Permalink |  Facebook

12/10/2007

Seminarie filmmuziek in Gent

Atom Egoyan Jaarlijks organiseert het Filmfestival Gent in samenwerking met het Initiatief Audiovisuele Kunsten (IAK) een filmmuziekseminarie onder curatorschap van docente Martine Huvenne. De focus ligt dit jaar op de manier waarop muziek en geluid samen de klankband construeren. Sprekers zijn Annabelle Pangborn van de London School of Sound, Mychael Danna (huiscomponist van Atom Egoyan) en Steve Munro (sound designer van Egoyan).

Meestal wordt de geschiedenis van de filmmuziek benaderd vanuit zijn verbondenheid met klassieke verhaalstructuren en de tradities van de 19de eeuwse muziek. De thema's volgen de personages, de confrontatie van de thema's, de confrontatie van de personages. Dit soort filmmuziek verbindt zich aan het symfonisch orkest en zet de lijn uit die begon bij Max Steiner en die via Bernard Hermann en John Williams leidde tot bij Hans Zimmer en Howard Shore.

In de hedendaagse film is het geluid, naast de muziek, een even belangrijke - en soms belangrijker - dramatische component van het werk, met een toenemende inbreng van de geluidsingenieur, de sound designer naast of in samenwerking met, de componist.
De focus ligt dit jaar op de manier waarop de klankband (muziek en geluid) de film samen mee construeren. De Britse specialiste Annabelle Pangborn zal dit uitgebreid toelichten in een analyse van 'Exotica' (1994) van Atom Egoyan, met muziek van Mychael Danna en sound design van Steve Munro.

De centrale vraag is welke plaats de muziek en het geluid nu precies innemen in dat polisferische werk van Egoyan. Wat is de bijdrage van de componist en van de sound designer daarin ? Kunnen we in de filmische structuur spreken over een auditieve topografie die ons als publiek doorheen zijn complexe non-linaire vertelling meeneemt? In hoeverre zijn de muziek en de geluiden de verklanking van deze polisferische ruimte waarin Egoyans personages zich bevinden? Zijn beeld, geluid en muziek zelfstandige elementen in de opbouw van de films?

Deze vragen komen aan bod in het door Annabelle Pangborn geleide vraaggesprek met componist Mychael Danna en sound designer Steve Munro. Zij zullen vertellen over hun bijdrage tot de films van Egoyan en de manier waarop hun samenwerking met de cineast en met elkaar verloopt. Met drie boeiende persoonlijkheden als Pangborn, Danna en Munro, kan dit seminarie filmmuziek dan ook niet anders dan interessant en leerrijk worden. 

Tijd en plaats van het gebeuren :

Filmfestival Gent - Seminarie filmmuziek
Vrijdag 19 oktober 2007 van 10.00 u tot 17.00 u

Kinepolis - zaal 10
Ter Platen 12
9000 Gent
Inschrijven is verplicht en kan via mail naar info@filmfestival.be zolang er plaatsen zijn

Meer info : www.iak.be, www.filmfestival.be, www.egofilmarts.com, www.mychaeldanna.com en stevemunro.com

Bron : Initiatief Audiovisuele Kunsten (IAK)

14:00 Gepost in Nieuws | Permalink |  Facebook

11/10/2007

For the record: Craig Armstrong - Filmfestival Gent brengt nieuwe filmmuziek cd-reeks uit

For the record: Craig Armstrong Met "For the record: Craig Armstrong" brengt het Filmfestival Gent het eerste album uit in een nieuwe cd-reeks met filmmuziek. De cd bundelt de beste filmmuziek van de Schotse componist in een opname door het Vlaams Radio Orkest en Koor. De ambitie is om jaarlijks een album uit te brengen met een componist die een link heeft met het Filmfestival Gent.

De opnames zijn een afgeleide van het fel gesmaakte filmmuziekconcert dat Craig Armstrong vorig jaar gaf tijdens de 33ste editie van het Filmfestival Gent. Achteraf was veel vraag van het publiek naar een geluidsopname van dit concert. Het festival engageerde daarom het Vlaams Radio Orkest en Koor om dit voorjaar in de Flagey-studio's de setlist van het concert te registreren, met Dirk Brossé als dirigent.
De opnames bevatten muziek uit "Romeo + Juliet", "Moulin Rouge", "Plunkett & MacLeane", "The Quiet American", "Best Laid Plans", "The Bone Collector", "The Clearing", "Ray", "Love Actually", "WTC" en "Orphans" en bieden zo een volledig overzicht van het oeuvre van Armstrong.

De in 1959 in Glasgow geboren Craig Armstrong studeerde van 1977 tot 1981 compositie en piano aan de Londense Royal Academy of Music. Eenmaal terug in Glasgow was hij verbonden aan het Tron theater en kreeg hij verschillende opdrachten van het Scottish Chamber Orchestra en het Royal Scottish National Orchestra. Maar het zijn niet die klassieke composities uit die tijd die hem op de muzikale kaart plaatsten. Wel de arrangementen die hij schreef voor de popgroep Massive Attack met twee solo platen als gevolg, "The Space Between Us" en "As if To Nothing".

Klassiek en modern, het maakte toen al geen verschil uit want vergeten we niet dat Craig Armstrong in Londen ook zijn mannetje stond in de wereld van de jazz. Hij zelf weigert eveneens een onderscheid te maken tussen al die muzikale stijlen en werelden. Hij benadert ze allemaal gelijk, onderstreept hij, het komt er immers op aan op ieder vlak het beste van jezelf te geven en steeds nieuw, creatief en belangwekkend werk te componeren.
In de popmuziek bleef het niet bij een samenwerking met Massive Attack alleen. Madonna en U2 vervoegden het rijtje en Craig Armstrong nam zelfs de productie van een nummer van Arno voor zijn rekening. Op de cultuurzender Arte zongen zij ooit samen Arno's "Les yeux de ma mère".

Door toedoen van acteur Peter Mullan ("My Name is Joe") kwam Craig Armstrong in contact met de filmwereld en tot dusverre is hij, hoewel hij slechts twee keer met hen samenwerkte, de huiscomponist van Baz Luhrmann en van Phillip Noyce. Voor Baz Luhrmann schreef hij de muziek voor "Romeo + Juliet" en voor Moulin Rouge. Volgens Luhrmann roepen Armstrongs originele composities "verhalen op en lijken ze soundtracks voor films die nog moeten gedraaid worden". Geen wonder dat Luhrmann Craig Armstrong terugvroeg voor de legendarische commercial voor Chanel No. 5 waarin Nicole Kidman een verleidelijke rol speelt. Armstrong gaf "Claire de Lune" bij deze gelegenheid een nieuwe orkestratie.

Voor Phillip Noyce schreef Armstrong de muziek voor "The Bone Collector" en voor "The Quiet American". Kwatongen beweren dat hoofdrolspeler Michael Caine voor dat laatste een stukje verantwoordelijk is. Hij wilde slechts meespelen indien Craig Armstrong de muziek mocht componeren. Hoe ook, de manier waarop de muziek voor The Quiet American ontstond, typeert de werkwijze van de componist. Hij trok naar Vietnam, waar de film zich afspeelt, om er ter plaatse grondig de muziek en de orkestratie te bestuderen. Volgens sommige critici leek dat een zinloze reis te zijn geweest omdat er geen typische Vietnamese instrumenten of dito sound in de soundtrack voorkomen. Bij nader inzien verweeft de componist echter wel de stem van een Vietnamese zangeres en Vietnamees percussiewerk in zijn gebruikelijke orkestratie. Hij plundert de Vietnamese muziekcultuur niet, maar verwerkt die integendeel tot iets nieuws.

Naast muziek voor Baz Luhrmann en Phillip Noyce componeerde Armstrong ook nog de romantische score voor "Love Actually" en vond dat best moeilijk omdat "het bij een komedie vooral technisch werken is. Het ene moment is het publiek aan het lachen maar kort daarop moet je het emotioneel bij de keel grijpen". Bij The Magdalena Sisters kwam opnieuw de ernstige, ietwat donkere kant van de componist naar voor. Idem dito bij "Ray" waar hij twee prachtige thema's schreef voor Ray Charles zelf en zijn vrouw. Onvoldoende echter om in aanmerking te komen voor een Oscar want Craigs bijdrage werd als 'additionele muziek' geklasseerd.

Aan onderscheidingen ontbreekt het de componist niet. Naast een Gouden Globe staat onder andere een Bafta-beeldje en een Grammy op de schouwmantel. En in 2001 werd Armstrong door de World Soundtrack Academy beloond met een Discovery of the Year Award. Ondertussen is Armstrong al lang geen opkomend talent meer, maar een gevestigde waarde. Vorig jaar schreef hij nog de score voor World Trade Center van Oliver Stone, dit jaar stond hij in voor de muziek bij Shekhar Kapur's The Golden Age. Ongetwijfeld zullen daar in de toekomst nog veel boeiende projecten bijkomen.

For the Record: Craig Armstrong is de start van een nieuwe reeks van filmmuziekcd's die het Filmfestival Gent samen met het Vlaams Radio Orkest zal uitgeven. Het doel is om jaarlijks minimum één nieuwe opname op de markt te brengen, dit om filmmuziek op een kwalitatieve manier te promoten. De keuze valt daarbij op filmmuziekcomponisten die een link hebben met het Filmfestival Gent, omdat ze bijvoorbeeld in het verleden te gast waren op het festival of omdat hun muziek uitgevoerd werd tijdens een door het festival georganiseerd filmmuziekconcert.

For the Record is ontstaan door het partnership tussen Vlaams Radio Orkest en het filmfestival en het netwerk dat het festival heeft opgebouwd met de belangrijkste filmcomponisten in de wereld. Het gaat om een niet commercieel project waarvan de opbrengst naar Unicef gaat, waarvan het Filmfestival Gent een partner is in het kader van 'Events for Unicef'.

Het is trouwens niet de eerste keer dat het Filmfestival Gent samen met het Vlaams Radio Orkest opnames uitbrengt. In 2000 gaf het Filmfestival Gent ook al een filmmuziek cd uit met live opnames van het concert van Hans Zimmer, eveneens uitgevoerd door het Vlaams Radio Orkest. Twee jaar terug stond het Vlaams Radio Orkest in de schijnwerpers toen het door componist Howard Shore gevraagd werd de muziek op te nemen voor The Aviator van Martin Scorsese, muziek die later bekroond werd met een Golden Globe. Zowel het Filmfestival Gent als het Vlaams Radio Orkest kijken ernaar uit om in de toekomst nog meer opnames met filmmuziek uit te brengen.

For the record: Craig Armstrong is te verkrijgen via de festivalverkooppunten en via www.filmfestival.be.

Meer info : www.filmfestival.be, www.filmmuziek.be, www.vro-vrk.be en www.craigarmstrong.com

Craig Armstrong op www.chesternovello.com

Bron : Filmfestival

16:00 Gepost in Nieuws | Permalink |  Facebook

31/07/2006

Broken links : klassiekemuziekgids.net offline

"Door omstandigheden zal deze site voor onbepaalde tijd helaas niet meer beschikbaar zijn", zo staat er sinds enkele dagen te lezen op www.klassiekemuziekgids.net.
Regelmatige bezoekers zullen al wel gemerkt hebben dat ik voor meer info over componisten die geen eigen website hebben geregeld doorverwijs naar deze site. Het zou echter teveel tijd in beslag nemen om alle links te corrigeren. 
Als alternatief kun je terecht op www.componisten.net. Deze site biedt iets minder uigebreide informatie, er zijn geen werkenlijsten noch luistervoorbeelden beschikbaar, de info is niet altijd 100% correct en heel wat componisten vallen er ook uit de boot. Maar 'for the time being' zullen we het daar toch moeten mee stellen. 
Heeft iemand een beter alternatief ? Laat het me gerust weten

01:01 Gepost in Nieuws | Permalink |  Facebook

Vorige 1 2 3 4 5