25/11/2014

Tana Kwartet speelt Nouno, Davidson en Romitelli

Quatuor Tana Na hun succesvolle vertolking tijdens de Nacht van het Kwartet stelt het Tana Kwartet opnieuw een gevarieerd programma voor tijdens Ars Musica. Naast de werelcreatie van Deejay (Gilbert Nouno) krijg je muziek van Romitelli en Davidson te horen.

Als een soort coda van de De nacht van het kwartet op 22 november bewijst dit concert zowel de omvang van het repertoire van het Tana Kwartet als de kracht van een gedurfde vorm, die schijnt te passen bij deze vier erg contrasterende œuvres. De muziek van Robert Davidson - hypnotisch en lyrisch - lijkt de invloed van zijn meester Terry Riley te bestendigen. Erg contrasterend - ja zelfs gesatureerd - zijn de kwartetten van Fausto Romitelli (1992) en Gilbert Nouno (waarvan Punkt! uit 1992, hier in een nieuwe versie aangeboden, zonder mezzosopraan en elektronische bewerkingen) die nieuwe horizonten ontsluiten dankzij de verworvenheden van de geluidssynthese.

Dit concert slaagt erin - net zoals het uitgestrekte repertoire van het Tana Kwartet - de kracht van een vorm aan te tonen, die wanneer hij de hoogste graad van perfectie van klassieke geschreven muziek benadert, daarom niet minder avontuurlijk wordt, waardoor hij onuitputtelijk lijkt. Het concert stelt vier erg contrasterende muzikale universa voor. De Australiër Robert Davidson studeerde compositie in de Verenigde Staten bij Terry Riley - 'bedenker' van de repetitieve muziek - maar ook, net zoals zijn meester, traditionele Indiase zang. Vandaar beslist zijn wens om - naar eigen zeggen - muziek aan te bieden "die zowel het lichaam als de geest viert", muziek die uiteindelijk een effect zou teweegbrengen gelijk aan de Indiase ragga's die Terry Riley zo diep zouden beïnvloeden. Getuige hiervan zijn strijkkwartet uit 1996 waarin de invloed van het Amerikaanse minimalisme merkbaar is: een dichte en koortsige, hypnotische partituur, lyrisch en expressief. Hoewel Gilbert Nouno, net zoals Davidson, contrabas studeerde en warm liep voor elektronica, was zijn eerste strijkkwartet Punkt! (1992) van geheel andere aard: het is muziek vol contrasten - doortrokken van quasi expressionistisch, convulsief geweld - en getuigt van het sleutelen aan timbres en resonanties, een logisch gevolg van zijn praktijk als sounddesigner. Dit kwartet - ooit een mezzosopraan en een elektronische behandeling incluis - wordt hier in een nieuwe versie aangeboden en verlengd met de wereldpremière van het tweede strijkkwartet van Nouno. Convulsief en expressionistisch is ook het Natura morta con fiamme van de Italiaan Fausto Romitelli, voor strijkkwartet en elektronica. Deze partituur uit 1992 begeleidde zijn cursus aan het Ircam en is één van zijn eerste ervaringen met de geluidssynthese en de spectrale analyse die de werken gecomponeerd vanaf die periode zouden voeden. Werken waarin men de interesse voor de distorsie en de saturatie kan aantreffen, geërfd van de rock en eigen aan de Italiaanse componist.

Praktische info :

Quatuor Tana : Nouno, Davidson, Romitelli
Woensdag 26 november 2014 om 20.30 u
Théâtre Marni - Brussel


Meer info : www.arsmusica.be

Extra :
Robert Davidson op en.wikipedia.org en www.australianmusiccentre.com.au
Gilbert Nouno : gilbertnouno.net
Fausto Romitelli : www.ricordi.it, brahms.ircam.fr en youtube

Elders op Oorgetuige :
Ars Musica slaat brug tussen minimalisme en Maximalist!, 20/11/2014

19:38 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

24/11/2014

Ictus speelt Reich en Riley in Bozar

Steve Reich ICTUS is hoogstwaarschijnlijk het meest befaamde ensemble van onze contreien, gespecialiseerd in nieuwe muziek. Daarenboven brengt de groep zowat de bekendste hedendaagse weken, Music for 18 musicians van Steve Reich (foto) en A rainbow in curved air van Terry Riley. Verwacht je aan een spannende avond!

In 1967 - het jaar waarin hij tevens de eerste van zijn All-Night Concerts gaf - begon Terry Riley met de opname van zijn A Rainbow In Curved Air, waarvoor hij beroep deed op de multitrack opname, teneinde zelf meerdere instrumenten te kunnen bespelen. Dit psychedelisch en pacifistisch manifest is grotendeels geïmproviseerd en is sterk beïnvloed door de Indiase muziek. Het stuk kende sinds zijn verschijning op CD in 1969 een grote weerklank op de popscène. We kennen de creatieve invloed die Terry Riley's In C. op Steve Reich uitoefende. Laatstgenoemde was dan ook in 1964 betrokken bij de creatie van dit werk. In 1974 - het jaar waarin hij begon aan de compositie van Music For 18 Musicians - was Reich er al in geslaagd een hoogstpersoonlijke stijl te creëren. Dankzij dit stuk - zijn eerste compositie voor een ensemble van dit formaat - kon Steve Reich zich toeleggen op harmonische en melodische ontwikkelingen en tot dusver onbekende psychoakoestische effecten uittesten. De bovenmatige vindingrijkheid, de ongeremde inspiratie en de meesterlijke orkestratie maken van Music for 18 Musicians één van Reichs meesterwerken en een rasechte hoogvlieger uit de hedendaagse muziek.

Praktische info :

Ictus : Reich, Riley
Dinsdag 25 november 2014 om 20.00 u
Bozar - Brussel


Meer info : www.arsmusica.be, www.bozar.be en www.ictus.be

Extra :
Steve Reich op www.stevereich.com, en.wikipedia.org, www.boosey.com en youtube
Steve Reich (1936 - ) : Groot minimalist op www.musicalifeiten.nl
Terry Riley op en.wikipedia.org, www.otherminds.org, UbuWeb en youtube
Terry Riley (1935-) : Grondlegger van de minimal music, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl

Elders op Oorgetuige :
Ars Musica slaat brug tussen minimalisme en Maximalist!, 20/11/2014

Beluister alvast Steve Reichs "Music for 18 Musicians"

14:08 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Pianist Steven Osborne toont zich van zijn meditatieve kant in deSingel

Steven Osborne Zoek je een concert om te onthaasten? Dan is zeker dit jouw 'cup of tea'! Pianist Steven Osborne (foto) toont zich van zijn meditatieve kant in dit intieme programma. Een ode aan het kleine gebaar en de traagheid. Met werk van de Amerikaanse componisten George Crumb en Morton Feldman, die reflecteren over tijd en ruimte, ritme en beweging. Muziek met een heel eigen, mysterieus aura.

Zo is 'Processional' uit 1983, Crumbs enige werk voor conventioneel pianospel op de toetsen, een atmosferische studie in klankontwikkeling. 'A Little Suite for Christmas, A.D. 1979' uit 1980 is een dialoog tussen klank en stilte. Ook hier zoekt Crumb de allerfijnste sonoriteiten en nuances op, echter met alternatieve speeltechnieken rechtstreeks op de snaren en in de klankkast. Hij liet zich ertoe inspireren door de beroemde fresco's van Giotto in Padua. 'Very slow, as soft as possible' zijn de meest voorkomende speelaanwijzingen in Morton Feldmans muziek. Zijn fluisterstille composities worden gekenmerkt door het haast ontbreken van enige melodie. Spits uw oren en laat u volledig in bezit nemen door de traag bewegende klankkleurvlakken. Alsof u een schilderij van Rothko aan het bekijken bent.

Morton Feldman, Intermission 5 (1952)
In zijn vroegste werken had Feldman grafische notatie gebruikt: punten en streepjes geven bij benadering aan waar de klanken in tijd en ruimte geplaatst worden. Vanaf de 'Intermissions' gebruikt hij opnieuw de traditionele muzieknotatie om de tijdsbepaling terug preciezer te kunnen realiseren. 'Intermission 5' bestaat uit twee delen die ongemerkt in elkaar overlopen. In het eerste deel wordt een luid en dissonant akkoord telkens het vertrekpunt voor een proces waarin deze klank tegelijkertijd uitsterft en bijgekleurd wordt. Het uitsterven van klank zit in de natuur van het instrument, het bijkleuren gebeurt door toevoeging van zeer zachte tonen in ver uit elkaar liggende registers. Na een lange pauze presenteert het tweede, kortere deel een nieuw klankbeeld. In plaats van een akkoord horen we een opeenvolging van steeds dezelfde lage en hoge toon als een onveranderlijk melodisch gegeven, dat op zijn beurt in de hoge resonanties bijgekleurd wordt.

George Crumb, Processional (1983)
Net zoals Debussy's 'Images' voor piano is Crumbs 'Processional' "een experiment in harmonische chemie". De zes tonen die in het begin in dalende (heletoons)beweging gespeeld worden, vormen de harmonische basiscel, die dan verder doorheen het werk ontwikkeld wordt. De ontwikkeling gaat in alle richtingen: uitbreiding tot clusterakkoorden ('toontrossen' gevormd door een grote hoeveelheid naast elkaar liggende tonen), permutaties (wijziging van volgorde van de zes tonen), ritmische articulatie en klankkleur. Wat dit laatste betreft voorzag Crumb een tweede, alternatieve versie met toevoeging van zogenaamde 'extended techniques'. Die speelwijzen halen meer klankkleuren uit het instrument dan mogelijk is via de traditionele speelwijze via de toetsen. Crumb selecteert hiervoor drie speelwijzen rechtstreeks op de snaren: het plots afdekken van een snaar ('mute'), het aantokkelen van een snaar ('pizzicato') en het spelen van harmonieken op een snaar. Net zoals op een viool of gitaar verkrijg je door dergelijke harmonieken een ijlere, haast etherische klank. De titel van het werk kan verklaard worden door de obsessieve herhaling van een basispuls (achtste noot) doorheen het hele werk. Crumb verwees hiervoor naar een 'processie van de natuur', eerder dan naar een of andere feestelijke of sombere 'processie van de mens'

Morton Feldman, Extensions 3 (1952)
Dit pianowerk vertoont alle kenmerken van een typisch Feldman- stuk: langzaam tempo, schrale textuur, stil en met herhalingen van een vast patroon dat onvoorspelbaar en zonder richting gevarieerd wordt. Dit laatste is in feite een vroeg en geïsoleerd voorbeeld van een techniek die in het latere werk van Feldman prominent zou worden: de zogenaamde 'patterns' in werken vanaf de opera 'Neither' (1977). Na het extraverte 'Processional' klinkt Feldmans 'Extensions 3' haast als een ascetische poging om de monochrome pianoklank te verrijken. De 'extended techniques' slaan hier slechts op de traditionele speelwijze: verschillende subtiele klanksterkteverschillen binnen de overkoepelende zachte klank, gebruik van het pedaal, zachte inzetten en toevoeging van nog zachtere (boven)tonen. Naar het einde toe verlevendigt Feldman de muziek enigszins met enkele luidere akkoorden en met langere 'patterns'.

George Crumb, A Little Suite for Christmas, A.D. 1979 (1980)
Een suite biedt van oudsher een opeenvolging van korte, contrasterende stukken. Deze suite is geïnspireerd door Giotto's fresco's over de geboorte van Christus in de magistrale Scrovegni kapel in Padua. Met name delen 1 (De visitatie) en 4 (De aanbidding der wijzen) bieden een 'auditief tableau' van Giotto's afbeeldingen. Drie andere delen maken gebruik van kerstliederen uit verschillende muziekculturen: een Italiaanse lauda ('canticle'), een Franse noël, en een Engelse carol. Deze contemplatieve delen worden afgewisseld met meer exuberante bewegingen zoals de extatische 'Aanbidding der wijzen' en vooral de 'Dans van de geboorte'. Het laatste deel bevat een herhaling van de klokkenfiguur uit het openingsdeel, waardoor de suite cyclisch afgerond wordt. Waar de speeltechnieken op de snaren in de klankkast van de piano nog optioneel waren in 'Processional' maken ze hier de kern uit van de compositie. Bijzonder mooi is het voorlaatste deel, waarin een Engels kerstliedje uit Coventry (1591) opklinkt uit glissando's over de pianosnaren. Crumb noteert hierbij de speelaanduiding 'like a minstrel's harp'. Maar in feite barst elk deel van de klankeffecten, die de piano een even grote kleurenpracht schenken als de fresco's van Giotto na de restauratie in 2000.

Morton Feldman , Palais de Mari (1986)
Dit is het laatste pianowerk van Feldman, en het vat zijn betekenis perfect samen. De pianoklank bevat drie componenten: aanzet, toon en uitsterven van de toon. Voor Feldman verhindert de aanzet de precieze waarneming van een toon. Daarom schrijft hij doorgaans zeer stille muziek, waarin de aanzet tot het absolute minimum beperkt wordt. Dat mag je wel zeggen over 'Palais de Mari', dat zich de hele 25 minuten lang in het pianissimo-register (ppp) afspeelt. Het uitsterven van klank zit in de natuur van het instrument. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een viool, fluit of orgel die een toon na de aanzet nog geruime tijd in dezelfde klanksterkte kunnen laten horen, heeft de piano een natuurlijk diminuendo (het geleidelijk aan uitsterven van de toon). Wanneer de toets onmiddellijk losgelaten wordt, hoor je een korte klank. Wanneer de toets ingedrukt blijft, hoor je een uitstervende klank. Het zogenaamde sostenuto-pedaal heft de dempers op, waardoor tonen ook wanneer de toets losgelaten wordt langer blijven klinken (uitsterven). In dit stuk vraagt Feldman dat het sostenuto- pedaal ingedrukt blijft. Uitzonderlijk dient het pedaal kort even losgelaten te worden wanneer de inzet van een lange noot vergezeld wordt van een korte noot: enkel de lange noot blijft dan klinken. In het begin horen we enkele keren een groepje van vier tonen, gevolgd door een maat rust, de tijd die de tonen nodig hebben om uit te sterven. Er zit een zeer langzame evolutie in het stuk: de groepjes met tonen worden langer, en er verdwijnen steeds meer maten rust. De overtalrijke herhalingen zijn zelden letterlijk. Vaak is er een kleine ritmische wijziging of een octaafverwisseling. Naast chromatische toongroepjes maakt Feldman in dit werk ook opvallend veel gebruik van het interval van de reine kwint: de melodische tonen as-es worden regelmatig herhaald, en ze vormen ook het slotakkoord.

Programma :

  • Morton Feldman, Intermission 5
  • George Crumb, Processional
  • Morton Feldman, Extensions 3
  • George Crumb, A Little Suite for Christmas, A.D. 1979
  • Morton Feldman , Palais de Mari

Praktische info :

Steven Osborne : Crumb, Feldman
Woensdag 26 november 2014 om 20.00 u
deSingel - Antwerpen


Meer info : www.desingel.be en www.stevenosborne.co.uk

Bron : tekst Mark Delaere voor het programmaboekje van deSingel, november 2014

Extra :
Morton Feldman Page : www.cnvill.net
Morton Feldman op en.wikipedia.org
Morton Feldman: Fijnzinnig klankschilder, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl
Morton Feldman op UbuWeb Sound en youtube
George Crumb: www.georgecrumb.net, www.essentialsofmusic.com, en.wikipedia.org en youtube

01:23 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Alexander Lonquich op zoek naar nieuwe kleuren

Alexander Lonquich Vorig seizoen werd de Duitse pianist Alexander Lonquich voor een fel gesmaakt trio verwelkomd in de Handelsbeurs. Nu heeft de beslagen kamermuzikant het podium voor zich alleen. Met Stockhausen en Debussy kiest hij resoluut voor muziek met een scherp kantje.

Klavierstück IX van Stockhausen is gebouwd op de wiskundige reeks van Fibonacci en verkent de meest extreme sonoriteit die een piano kan bieden: van heel luid naar onhoorbaar stil. De Preludes van Debussy zijn dan weer een mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Op zijn zoektocht naar kleur en sfeer gaat Debussy verder dan ooit, weg van alle harmonische wetten en recht de moderniteit in. De laatste sonate van Schubert is na een lange tijd van veronachtzaming eindelijk uitgegroeid tot een klassieker. Het is een hoogstpersoonlijk en roerend testament van een componist die zijn vroegtijdige dood te snel af wou zijn.

Klavierstück IX van Karlheinz Stockhausen kwam tot stand in 1954 en is gereviseerd in 1961, in een periode waarin Stockhausen op een heel directe manier zijn reflecties over muziek binnensmokkelt in zijn composities. Men kan het werk beluisteren als een verkenning naar de verschillende gedaantes van muzikale tijd. Er is de 'objectieve' tijd, die hier voelbaar wordt door de herhaling van identieke akkoorden. De muziek is dus niets anders dan een uitdrukking van de ongenadig voortschrijdende tijd. Deze tijd wordt zo kunstmatig mogelijk ingedeeld, volgens wiskundige patronen, onder meer de rij van Fibonacci. Tegenover deze 'objectieve' tijd plaatst Stockhausen de 'intuïtieve' tijd, waarbij tijd de muziek draagt, in plaats van omgekeerd. Deze muziek beweegt zich meer horizontaal, is soepeler, kent een natuurlijke loop. Twee krachten strijden dus met elkaar in dit stuk: rationele structuur met gevoelsmatige natuur. En uiteindelijk triomfeert natuur op structuur.

Programma :

  • Karlheinz Stockhausen, Klavierstück IX
  • Claude Debussy, Preludes, boek 2
  • Franz Schubert, Pianosonate in Bes, D 960

Praktische info :

Alexander Lonquich : Stockhausen, Debussy, Schubert
Dinsdag 25 november 2014 om 20.15 u
Handelsbeurs - Gent


Meer info : www.handelsbeurs.be

Bron : tekst Floris Bernard, programmaboekje de Handelsbeurs, november 2014

Extra :
Karlheinz Stockhausen : www.stockhausen.org en youtube

Beluister alvast Karlheinz Stockhausens Klavierstück IX

00:52 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Hedendaagse muziek voor contrabas met Robert Black in Logos

Robert Black Dit concert voor contrabas solo verenigt werk van oude meesters als J.S. Bach, Domenico Gabrieli met hedendaagse composities van Giacinto Scelsi, Elliott Carter, Iannis Xenakis, Somei Satoh, Kate Moore en Robert Black zelf. Robert Black, stichtend lid van Bang On A Can All Stars, promoot de contrabas als solo instrument. Hij exploreert de klankmogelijkheden van de contrabas en onderzoekt de verschillende manieren waarop dit instrument bespeeld kan worden. Black spoort componisten aan om nieuw werk voor het instrument te creëren en hij gaat in dialoog met dansers, acteurs en kunstenaars. In zijn eigen werk zoekt hij niet enkel muzikaal nieuwe horizonten op. Voor Possessed, Blacks nieuwste project, trekt hij het ruige landschap van Utah in. Mis de doortocht van deze topcontrabassist in Logos niet!

Ter gelegenheid van dit concert geeft Oorgetuige 2 gratis tickets of 1 duoticket weg. Wil jij erbij zijn, stuur dan als de vliegende bliksem een mailtje naar christel@vastenavont.com. De gelukkige winnaars worden verwittigd per e-mail en de tickets zullen klaarliggen aan de avondkassa.

Praktische info :

Contrabasrecital Robert Black
Dinsdag 25 november 2014 om 20.00 u
Logos Tetraëder - Gent

Bomastraat 26-28
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org en www.robertblack.org

00:22 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Onvervangbaar live event met Walter Hus & Frederic Rzewski

Walter Hus & Frederic Rzewski De twee bundels van Das Wohltemperierte Klavier vanJohann Sebastian Bach (1722 en 1744) - die elk 24 preludes en fuga's omvatten - vormen een historisch zwaargewicht in de muziekgeschiedenis en inspireerden de componist Walter Hus, die - tussen 2000 en 2005 - vier volumes van zes preludes en fuga's schreef, waarvan het eerste voor solopiano en de drie andere voor twee piano's. Een decennium na de creatie ontmoeten Walter Hus en de componist Frederic Rzewski elkaar opnieuw en brengen een programma waarbij enkele van hun werken voor quatre mains worden vervlochten met improvisaties. Aan een selectie van Preludes and Fugues van Walter Hus beantwoordt daarom o.a. de Winnsboro Cotton Mill Blues van Rzewski. Op haar manier is ook deze partituur een middel om aan een 'klassieker' hulde te brengen - in dit geval een standaardwerk uit de blues - waarvan Rzewski ons een virtuoze en verbluffende herwerking aanbiedt. Dit duel van de hoogste rang tussen twee vrijschutters uit de muziekwereld van vandaag draagt alvast de belofte van onbeteugelde begeestering in zich.

De twee bundels Das Wohltemperierte Klavier vanJohann Sebastian Bach (1722 en 1744) - die elk 24 preludes en fuga's omvatten - vormen een historisch zwaargewicht in de muziekgeschiedenis. Dit monumentale stuk oefende invloed uit op heel wat componisten. Onder hen Dmitri Sjostakovitsj - die in 1950 de 24 Preludes en Fuga's van zijn Opus 87 componeerde ter nagedachtenis van de tweehonderdste verjaardag van de dood van Bach) en Walter Hus, die op zijn beurt - tussen 2000 en 2005 - vier volumes van zes preludes en fuga's schreef - goed voor 300 pagina's aan muziek - waarvan het eerste volume werd geschreven voor solopiano en de drie andere volumes voor twee piano's. In 2005 vertolkte Hus in Brussel, met de Amerikaanse componist en pianist Frederic Rzewski, de integrale cyclus tijdens een marathonconcert van bijna vijf uur, doorspekt met improvisaties. Een decennium later ontmoeten deze twee muzikanten elkaar opnieuw in levenden lijve en brengen een programma van nieuwe improvisaties, alsook herwerkingen voor quatre mains van sommige van hun composities. Aan een selectie van Preludes and Fugues van Walter Hus beantwoordt o.a. Winnsboro Cotton Mill Blues van Rzewski, een fragment uit zijn cyclus van Four North American Ballads. Op haar manier is deze partituur een middel om een ‘klassieker' - in dit geval een standaardwerk uit de blues - te herinterpreteren. Dit bijzonder moeilijk uit te voeren stuk vangt aan met een soort van geluidsmuur, een gebulder dat verdacht veel lijkt op het lawaai van de katoen-spinmachines uit South-Carolina, alwaar dit nummer het daglicht zag. Geleidelijk aan rijzen fragmenten op, die vervolgens in vijf secties worden onderworpen aan virtuoze variaties waarin verschillende schrifturen worden verkend: minimalistische echo's (herhaling, defasering) die herinneren aan boogiewoogie, een streng contrapunt en modernistische bewegingen. Dit duel van de hoogste rang tussen twee vrijschutters uit de muziekwereld draagt de belofte van onbeteugelde begeestering in zich.

Praktische info :

Walter Hus & Frederic Rzewski : Two pianos
Maandag 24 november 2014 om 20.30 u
Kaaitheater - Brussel


Meer info : www.arsmusica.be en www.kaaitheater.be

Extra :
Walter Hus op fr.wikipedia.org en www.matrix-new-music.be
Frederic Rzewski op www.composers21.com en youtube
Perfect Sound Forever: Interview with Frederic Rzweski , Daniel Varela op www.furious.com, maart 2003
Composer/Pianist Frederic Rzewski. A Conversation with Bruce Duffie op www.kcstudio.com, januari 1995

Elders op Oorgetuige :
Ars Musica slaat brug tussen minimalisme en Maximalist!, 20/11/2014

00:04 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

20/11/2014

Ars Musica slaat brug tussen minimalisme en Maximalist!

Ars Musica Vorige vrijdag ging in Brussel de 26ste editie van het hedendaagse muziekfestival Ars Musica van start. Onder de noemer Mini-Maxi staan 60 rijkgeschakeerde concerten en colloquia op het programma. Ars Musica vindt dit jaat plaats van 14 tot en met 30 november op een 20-tal plaatsen in Brussel.
 
Wat Satie beschouwde als "Een extatische overschrijding van de tijd doorheen de herhaling, in de obsessionele bespiegeling van het zelf", ontpopte zich al snel tot een muzikale stroming met geheel eigen karakter: het minimalisme als een wijs spel, flirtend met ritme en polsslag.Onder de speelse titel ‘Mini-Maxi’ verschuilt zich bijgevolg dit minimalisme, vertegenwoordigd door boegbeelden zoals Steve Reich, John Adams, Phil Glass, Gavin Bryars of Michael Gordon en de groep Maximalist! Dit merkwaardige, instrumentale ensemble van Belgische bodem, dat ooit de eerste choreografische creaties van Anne Teresa de Keersmaeker en Wim Vandekeybus mocht begeleiden.

Doorheen de maand november slaat het festival Ars Musica de brug tussen deze twee stromingen en verkent hierbij de creatie doorheen een nieuwe reeks van werken, die de vrucht vormen van opdrachten met componisten van diverse artistieke inslag. Vanuit deze optiek schotelt het festival meer dan 50 concerten, vrij van dogma, voor en biedt het een ontdekkingstocht aan doorheen deze muzikale waaier – gaande van elektronische muziek tot teugelloze improvisaties, van geluidsinstallaties tot geschreven muziek, van kamermuziek tot symfonische muziek – waarbij ook de filmmuziek en het meer experimentele werk niet worden geschuwd.

De overdracht vormt dan ook een belangrijke pijler van het evenement, met masterclasses en ontmoetingen rondom deze instrumentale beweging en nieuwsoortige uitdrukkingsvormen. Dit laat toe nieuwe gereedschappen aan te dragen aangaande het creatieve proces.

Mini-Maxi slaat de brug tussen het Amerikaans minimalisme en de Maximalist!-groep, het merkwaardig ensemble van Belgische bodem dat destijds de eerste choreografische creaties van Anne Teresa de Keersmaker mocht begeleiden en aan de wieg stond van heel wat vernieuwende creaties.

Enkele highlights zijn onder meer het Kronos Quartet op 16/11 in de Ancienne Belgique, Présences Electronique op 28 en 29/11 in La Raffinerie met de Groupe de Recherche Musicale; zij begonnen hun Europees avontuur reeds in 2013 en brengen nu een vervolg. Op 30/11 kan je in de Hallen van Schaarbeek genieten van het bekende Pierrot Lunaire van Arnold Schönberg. Dit wordt gevolgd door Pierrot Rewrite, een compositieopdracht van Ars Musica aan 22 componisten die elk een gedicht van de Belgische symbolische dichter Albert Giraud op muziek hebben gezet. De werken zijn geïnspireerd op 22 gedichten die geen deel uitmaken van Schönbergs cyclus en vormen als het ware een verlenging van dit laat 20ste eeuwse werk.

Ensemble Musiques Nouvelles, het European Chamber Orchestra, Ensemble 21, Spectra Ensemble, Sturm & Klang, Bl!ndman en Ictus nemen hun taak plichtbewust op als vaandeldragers van de nieuwe muziek in het kader van Ars Musica. Hun muzikale visies hebben mooie en gevarieerde programma's voortgebracht, met zowel creaties als repertoire: Steve Reich, Frederic Rzweski, Morton Feldman, Anton Webern, Terry Riley, Walter Hus, Gérard Grisey, Thierry de Mey, Jean-Luc Fafchamps, Sarah Wéry en Pierre Slinckx zijn componisten die zij met verve zullen vertolken.

Ars Musica nodigt je uit om op ontdekking te gaan in de wereld van het hedendaagse repertoire. Improvisatiemuziek met Noël Akchoté, de ‘Musique Concrète’, de elektronische muziek tijdens de avond georganiseerd met het Centre Henri Pousseur in La Raffinerie op 21/11, maar ook veel symfonische en kamermuziek. Uiteraard komt ook de jonge generatie componisten uitgebreid aan bod : Sarah Wéry, Alithéa Ripoll en Pierre Slinckx om er maar enkele te noemen, geven ons een beeld van de meest recente muzikale creaties.

Praktische info :

Ars Musica
Van vrijdag 14 tot en met zondag 30 november 2014
Op verschillende locaties in Brussel


Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.arsmusica.be

22:05 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

09/11/2014

Vijfde concert in de reeks Integrale pianosonates van Frank Nuyts in de Bijloke

Frank Nuyts De zoektocht in het labyrint waartoe Frank Nuyts zijn publiek maar ook de pianisten uitnodigt, blijft fascineren. Deel V van deze integrale sonates, gespreid over drie seizoenen, krijg je woensdag in de Bijloke te horen. Het publiek krijgt de cd van deel IV er gratis bovenop.

"Frank Nuyts is een rascomponist op het terrein van de hedendaagse pianoliteratuur" schreef Frank Pauwels in de brochure van de Bijloke waar sinds december 2012 de pianosonate-integrale wordt gepresenteerd. Op 12 november zijn we toe aan het voorlaatste concert. De Oekraïense virtuoos en 'Koningin Elisabeth wedstrijd' winnaar, Vitaly Samoshko zet zijn schouders onder de wereldcreatie van nr. 17. Hij voert daarnaast de 5de Sonate van Skriabin uit, één van zijn specialiteiten. Daarnaast zal Erwin Deleux de uitvoering van nummer 9 voor zijn rekening nemen en gaat Luc Van Loo voluit om nummer 10 te creëren. Het wordt zeker een heel spannende avond die waarschijnlijk nog een tijd in het geheugen zal blijven hangen.

Praktische info :

Frank Nuyts' integrale pianosonates deel V
Woensdag 12 november 2014 om 20.00 u
Muziekcentrum de Bijloke - Gent


Meer info : www.debijloke.be

Extra :
Frank Nuyts : www.franknuyts.com, www.hardscore.be, www.matrix-new-music.be en youtube

21:24 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

07/11/2014

BL!NDMAN begeleidt stille film met percussiestukken uit de 20ste en 21ste eeuw, turntables en live electronics

Wings Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog haalt BL!NDMAN een film uit het jaar 1927 uit de archieven. Wings won de allereerste Oscar (Academy Award) voor beste film én voor beste special effects. BL!NDMAN [drums] zal deze 'silent movie' begeleiden met op maat geselecteerde percussiestukken uit de 20ste en 21ste eeuw, turntables en live electronics.

Wings (1927), een stille film van William Wellman, combineert een romantisch verhaal met indrukwekkende beelden van luchtgevechten uit WO I. De film oogt uitzonderlijk modern met drukkende loopgraafscènes, sensationele luchtgevechten en een sterk scenario. Wings won bovendien de allereerste Academy Award voor Beste Film én voor Beste special effects. Het verhaal gaat over twee jonge mannen - de ene rijk, de andere uit de middenklasse - die verliefd worden op dezelfde vrouw. Al snel hebben ze echter andere prioriteiten: de Eerste Wereldoorlog breekt uit en de mannen worden gevechtspiloot in de prille US Airforce. Door hun gedeelde oorlogservaring evolueert hun rivaliteit naar een diepe vriendschap.

Wings is een oorlogsprent met virtuoos gefilmde luchtgevechten geënt op een volwaardig Hollywood-scenario. De film vertoont omwille van zijn ouderdom - maar tevens omwille van het medium 'stille' film - scènes die voor de moderne kijker melig of zelfs pathetisch kunnen overkomen. Juist hier is de muziek een zeer belangrijk ingrediënt waarmee ritme en zelfs betekenis kan worden beïnvloed. Eric Sleichim tekent voor de muziek maar doorspekt ze met stukken en citaten van 20ste eeuws repertoire: Xenakis, Stockhausen, Reich, Cage, Kagel, Scelci, Tenney, Takemitsu, Huber, Andriessen, Wolfe ...

Praktische info :

Filmconcert BL!NDMAN [drums] : Wings
Dinsdag 11 november 2014 om 20.00 u
AMUZ - Antwerpen


Meer info : amuz.be en www.blindman.be
--------------------------
Dinsdag 25 november 2014 om 20.15 u
CC Maasmechelen


Meer info : www.ccmaasmechelen.be en www.blindman.be

01:11 Gepost in Concert, Film, Muziek | Permalink |  Facebook

06/11/2014

Signaux : concert voor 1 piano & 23 scheepshoorns

Heleen Van Haegenborgh Signaux is een unieke creatie van pianiste Heleen Van Haegenborgh voor 23 scheepshoorns en 1 piano. Via YouTube maakte Heleen kennis met de Fransman Raoul de La Roche Aymon, een verzamelaar van scheepshoorns. Uit zijn collectie van meer dan 300 stuks maakte ze een selectie van 23 hoorns, die voor Private Shelter opgesteld worden in de duinengordel van Raversyde. Via een speciaal ontwikkeld klavier laat toetsenist Benjamin Glorieux diepe dreunen en schelle tonen weerklinken over de Atlantikwall. Heleen Van Haegenborgh op haar beurt neemt plaats achter haar piano in een bunker. Voor haar composities herwerkte ze materiaal van They That Go Down to the Sea in Ships, een stuk uit 1685 van Henry Purcell, waarin de mens in al zijn nietigheid geconfronteerd wordt met de onmetelijkheid van de zee. In deze nieuwe score - de confrontatie tussen de piano en een atypisch instrumentarium - wordt het publiek ondergedompeld in een intrigerende nieuwe wereld van klanken. Dit concert is meteen ook de officiële presentatie van het album (te verschijnen op El Negocito Records).

Praktische info :

Heleen Van Haegenborgh : Signaux
Dinsdag 11 november 2014 om 11.00 u, 14.00 u en 16.00 u
Provinciedomein Raversyde - Oostende

Toegang gratis na reservatie

Meer info : www.vrijstaat-o.be

Extra :
Heleen Van Haegenborgh : heleenvanhaegenborgh.wordpress.com

Elders op Oorgetuige :
Heleen Van Haegenborgh stelt debuut-cd Signaux voor in de Handelsbeurs, 16/10/2014
Signaux : dialoog tussen piano en scheepshoorns in de haven van Gent, 20/09/2013

23:54 Gepost in CD, Muziek | Permalink |  Facebook