20/12/2006

ISCM-Vlaanderen lanceert Call for Works 2007

Iedere jaar schrijft ISCM-Vlaanderen, een organisatie ter bevordering van de hedendaagse kunstmuziek, een Call for Works uit. De bedoeling is uit de Vlaamse creaties van de laatste 5 jaren die werken te selecteren die een internationaal potentieel bezitten en deze in een fonds op te nemen met het kwaliteitslabel ISCM-Vlaanderen, van waaruit ze actief gepromoot zullen worden in binnen- en buitenland. De Raad van Bestuur wijst hiervoor een juryvoorzitter aan, die volledig onafhankelijk een leesjury samenstelt.

Voor de Call for Works 2007 heeft Frederic Rzewski zijn medewerking toegezegd als juryvoorzitter. De geselecteerde werken zullen o.m. in aanmerking komen voor uitvoering op de volgende ISCM-dag (in het najaar in Antwerpen) en voor inzending voor de World Music Days Vilnius 2008. Per werk wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 10, te storten op het rekening nummer van ISCM-Vlaanderen 733-0326906-46. Voor de wijze van inzenden: zie reglement.

De werken moeten geschreven zijn na 1 januari 2002. Ze worden uiterlijk tegen 15 januari 2007 ingewacht op de maatschappelijke zetel van ISCM-Vlaanderen:
ISCM-Vlaanderen vzw
p/a Muziekcentrum Vlaanderen
Steenstraat 25
1000 BRUSSEL 
e-mail : secretariaat@iscm-vlaanderen.be

Meer info : www.iscm-vlaanderen.be

01:33 Gepost in Info | Permalink |  Facebook

12/12/2006

Twintig duizend : een stand van zaken

Alweer een - kleine - mijlpaal in de geschiedenis van deze blog: vandaag bestaat Oorgetuige precies 254 dagen en gisterochtend (maandag) werd de kaap van 20.000 bezoekers overschreden. Tijd voor een korte stand van zaken.

Sinds begin oktober is het bezoekersaantal spectaculair de hoogte in gegaan : kregen we de tienduizendste pas op 9 oktober over de vloer, een goeie twee maanden (63 dagen) later staat de teller al op 20.000, wat neerkomt op een gemiddelde van 161 unieke bezoekers per dag of een stijging met maar liefst 206.5%. Een overvolle concertagenda en een doorgedreven communicatie zijn deels bepalende factoren voor deze schitterende resultaten.
Dat we intussen een nieuwe man aan boord hebben, is daar zeker niet vreemd aan. Midden oktober kwam Peter-Paul De Temmerman, journalist actuele kunstmuziek, de rangen versterken. Met zijn expertise en jarenlange ervaring (o.a. bij De Tijd) een bijzonder waardevolle aanwinst. Peter-Paul zorgde al voor enkele hoogst interessante interviews, en is van plan stelselmatig zijn eigen archief - waarin vooral veel gesprekken met nationale en internationale spelers op het domein van de hedendaagse kunstmuziek - te ontsluiten. Hij zal zich ook bezig houden met de uitbouw van een database met componistenprofielen van niet-Vlaamse componisten. Informatie in het Nederlands is immers bijzonder schaars, en daardoor des te meer gegeerd.

Intussen is het duidelijk gebleken dat Oorgetuige wel degelijk een gat in de markt vult. Terwijl er in de reguliere pers nog nauwelijks plaats en aandacht is voor klassieke - laat staan nieuwe - muziek, gelden er hier geen beperkingen, en dat willen we zo houden. De geplande uitbreiding zit echter om praktische redenenen (tijdsgebrek) nog steeds in een embryonale fase. Tijdens de ietwat kalmere kerstperiode wordt daaraan verder gewerkt.

Groeipijnen, 10/10/2006

13:08 Gepost in Info | Permalink |  Facebook

12/11/2006

Rekwisieten gezocht

Voor de live performance van Mauricio Kagels 'Antithese' op vrijdag 8 december is het KunstArbeidersgezelschap op zoek naar allerlei rekwisieten : afgedankt materiaal zoals oude grammofoonspelers, megafoons, casetterecorders, kapotte tv's, kabels, tapes ....

Woon je in het Gentse en heb je dergelijk materiaal op zolder of in je kelder liggen, neem dan contact op met het KunstArbeidersgezelschap via
info@ka-g.be of tel Tel: +32 (0)9 330 31 59

Meer info : www.ka-g.be

Antithese_small

23:45 Gepost in Info | Permalink |  Facebook

30/10/2006

Muziek als instrument van ontwikkeling

Stages in instrumentenbouw en – herstel voor jonge mensen uit Zuidlanden

Music Fund, een organisatie die materiële steun biedt aan jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden en conflictgebieden in de wereld, voorziet op 6 december 2006 in een nieuw grootscheeps transport van muziekinstrumenten naar het Nabije Oosten. Daarnaast verblijven op dit moment drie jonge stagiairs instrumentenherstellers in België om hier de knepen van het vak te leren.


 

Wie of wat is Music Fund?

Music Fund verzamelt instrumenten, laat die in orde brengen, en bezorgt ze ter plaatse. In april 2005 werd een eerste nationale inzameling georganiseerd, in december 2005 vond een eerste transport - naar Palestina en Israël - plaats. 

Sindsdien zijn er regelmatig inzamelingen geweest, ook in Frankrijk en Duitsland, alsook een aantal kleinere zendingen naar het Nabije Oosten, Zuid-Afrika, Mozambique en Brazilië. Een nieuw groot transport naar het Nabije Oosten zal plaatsvinden op 6 december 2006.

 

Sinds 2006 worden ook een aantal experts ingeschakeld in het uitbouwen van ateliers voor herstelling, stemming en bouw van muziekinstrumenten in de gebieden waar Music Fund actief is. Het is voor Music Fund een unieke kans om een project van 'capacity building' te realiseren dat het muziekonderwijs op een zeer concrete manier ondersteunt. Music Fund levert zo niet alleen muziekinstrumenten, maar ook de knowhow om ze te stemmen en te herstellen. Na zo'n atelier worden een aantal leerlingen geselecteerd die dan in België een stage van langere duur in instrumentenbouw en -herstel kunnen volgen. Zo zijn er van september tot december 2006 2 Mozambikanen en 1 Palestijn te gast in België.

Twee Mozambikanen en een Palestijn te gast in België voor een stage in instrumentenbouw en – herstel
Op zondag 10 september kwam Eyad Jeradat, een jonge Palestijn uit Ramallah, aan in Zaventem. Na het volgen van de workshop in Ramallah in mei 2006 werd hij door Music Fund uitgenodigd om een vervolmakingstage te lopen in België. Hij verblijft drie maanden bij een gastgezin in Antwerpen en loopt stage in een pianoatelier in Berchem.
Fernando en Anselmo werden geselecteerd na het volgen van de Music Fund workshops in Maputo (Mozambique) in april 2006. Zij zetten op maandag 18 september 2006 hun eerste stappen op Europese bodem en verblijven eveneens drie maanden in België. Anselmo loopt net zoals Eyad stage in het pianoatelier in Berchem. Fernando zal de knepen van het herstellen van blaasinstrumenten verder leren in Lokeren. Terwijl Fernando en Anselmo in België elk een opleiding volgen, wordt in Mozambique een instrumentenherstelatelier voor hen in orde gesteld, zodat ze bij hun terugkeer direct aan het werk kunnen. Zij zullen immers de eerste herstellers uit de regio zijn.

Music Fund mikt vooral op de duurzaamheid van haar projecten. De workshops in Palestina, Mozambique, Suriname en Congo van 2007-2008 worden nu al voorbereid. Telkens zullen nieuwe kandidaat-stagiairs geselecteerd worden.

Meer info : www.musicfund.be

15:42 Gepost in Info | Permalink |  Facebook

10/10/2006

Groeipijnen

oorgetuige 10.000 Vandaag bestaat Oorgetuige precies 191 dagen en eergisteravond (zondag) werd de kaap van 10.000 bezoekers overschreden. Het ideale moment dus voor enige (kritische) reflectie en een blik op de (nabije) toekomst.

Op zes maanden tijd kwamen er - ondanks de concertluwe zomermaanden - dagelijks toch gemiddeld 54 unieke bezoekers over de vloer. Op topdagen steeg dat aantal tot het drievoudige - en meer. Geen slecht resultaat, maar dit zijn slechts anonieme cijfers. Belangrijk is dat steeds meer mensen die professioneel met muziek bezig zijn (organisatoren, muzikanten, ensembles,...) deze site weten te vinden en er ook gebruik van maken als aanvullend communicatiekanaal naar het publiek toe. Ook de toevallige passanten die na hun bezoek alhier de dwingende noodzaak voelden zich naar een van de aangekondigde concerten te reppen - en zo zijn er toch wel een aantal - bewijzen dat deze blog toch wel een gat in de markt opvult, niettegenstaande de talrijke agenda's die overal op het net te vinden zijn.

Intussen zijn de kinderziektes uit de begindagen overwonnen, maar met het volwassen worden beginnen ook hier de groeipijnen de kop op te steken. Dat een blog niet de ideale format is voor de uitwerking van een project als 'oorgetuige', was mij al vanaf het eerste moment duidelijk. Het was aan de andere kant wel de meest geschikte formule om op een snelle en overzichtelijke manier alle informatie online te krijgen. Intussen beginnen de vele beperkingen van de blogformule wel heel zwaar door te wegen, en wordt er uitgekeken naar 'uitwijkmogelijkheden' (hierover later meer).

Regelmatige bezoekers zullen ook al gemerkt hebben dat ik met de aankondigingen de laatste tijd wel heel kort op de bal speel. Daar dit voorlopig nog een eenmanszaak is en tijd (of liever het gebrek eraan) mijn grootste hindernis, kan het momenteel moeilijk anders. Versterking is op komst (ook daarover later meer), maar intussen wil ik de zaken toch iets anders aanpakken:
  • Er zit een heel drukke periode aan te komen en het is onbegonnen werk om op piekmomenten met zo'n 10 concerten per dag alle concerten even uitgebreid aan bod te laten komen.
  • Alle concerten zullen wel opgenomen worden in de lijst links bovenaan.
  • Voorts zal de basisinformatie tijdig in de content-zone verschijnen.
  • In de daarop volgende dagen of uren zal bij sommige concerten de basisinfo worden aangevuld. Daarbij wordt in eerste instantie voorrang gegeven aan muziek van na 1950 en zal er ook rekening gehouden worden met de reeds beschikbare informatie op de site van de organisator.
Oorgetuige bevindt zich momenteel in een overgangsfase. Aan de geplande uitbreiding zal hoogst waarschijnlijk nog heel wat denk- en voorbereidingswerk vooraafgaan. Op dit ogenblik ligt er nog niks echt vast, behalve dan dat het project ten allen tijde zijn onafhankelijkheid zal bewaren.

01:18 Gepost in Info | Permalink |  Facebook

31/08/2006

Wet van Murphy

Trouwe bezoekers hebben waarschijnlijk al gemerkt dat er hier de laatste 14 dagen weinig of geen nieuws te rapen viel, en dat in de aanloop naar het nieuwe concertseizoen nog wel. Jammer, maar helaas. Een tegensputterende pc, geen internet en 't snot in de kop (een hardnekkige sinusitis) waren enkele van de saboterende factoren. Als alles goed gaat , draaien we tegen begin volgende week weer op kruissnelheid! Het beloven drukke weken te worden.

CU Soon

16:31 Gepost in Info | Permalink |  Facebook

08/08/2006

Oorgetuige : het mysterie ontrafeld

Wie is 'oorgetuige'? Die vraag kwam reeds enkele malen - al dan niet rechtstreeks - in mijn mailbox terecht. Om alle mogelijke wilde geruchten en speculaties eens en voorgoed uit de wereld te helpen , wil ik het volgende over mezelf kwijt: beroepshalve ben ik webredacteur bij Skynet, van nature een cultureel-artistiek adhd'er met een passie voor muziek en internet. Heb intussen de leeftijd bereikt waarop menig persoon in een midlife crisis zou kunnen belanden, maar wegens geen tijd laat ik dit vat vol ongemakken met plezier aan mij voorbij gaan. Tussen de talrijke concerten door vul ik mijn avond- en nachtelijke uren met vinger-en andere oefeningen op de piano. Meer persoonlijke gegevens ga ik hier niet voor iedereen te grabbel gooien. Geïnteresseerden en andere curieuzeneuzen kunnen mij altijd contacteren via e-mail .

Kristel Vastenavont, aka Oorgetuige

12:05 Gepost in Info | Permalink |  Facebook