17/09/2013

‘k Luister Klavierfestival plaatst twee dagen lang het klavier in de spotlights in AMUZ

'k Luister Klavierfestival Het 'k Luister Klavierfestival 'Infinizio' verzamelt dit weekend enkele van de beste pianisten van het land voor een tweedaags festival in AMUZ. Het publiek kan zich verwachten aan oude en nieuwe klassieke muziekconcerten, ensembles en solisten, een tentoonstelling van KASKA, een openbare masterclass, een beetje jazz en een beetje woord. Op de affiche vinden we naast Belgische routiniers als Jan Vermeulen en Jozef De Beenhouwer ook nieuwe ensembles als deCompagnie en Tetragonist. Thema van deze eerste editie draait rond de tijd, de verbondenheid tussen begin en einde, oneindigheid. Onder die brede noemer biedt het festival een veelzijdige reis doorheen stijlperiodes, instrumenten en muzikale tradities aan.

Twee dagen zal het Klavierfestival duren, alles samen goed voor negen concerten en ongeveer evenveel randactiviteiten. Wat op zaterdag 21 en zondag 22 september telkens met een aperitiefconcert begint in AMUZ Antwerpen, loopt uit tot iets voor middernacht. De ondertitel 'Infinizio' moet begrepen worden als de plaats aan de einder waar begrippen als 'begin' en 'einde' komen te vervagen. Het beeld van de horizon belichaamt als het ware de paradoxale samenvoeging van einde en begin en dat vertaalt zich thematisch naar de klemtonen van het programma. Zo stelt het ensemble deCompagnie zondag namiddag haar debuutalbum 'Van Ouverture tot Vorspiel' voor, waarop (her)ontdekte partituren van obscure componisten uit de voorbije eeuwen hun wereldpremière beleven. In wisselende bezetting - het collectief bestaat uit viool, altviool, cello, klarinet, dwarsfluit, trombone en piano - wordt werk opgevoerd van componisten die allen op de een of de andere manier tijdens hun leven met België in contact zijn gekomen. Aan dat concert gaat een filosofische lezing van Els Janssens vooraf, waarin de visie op tijd en tijdsbeleving in verschillende culturen wordt belicht. Als specialiste in de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht en aan de UGent afgestudeerd in de niet-westerse wijsbegeerte hoeft het geen betoog dat Janssens de uitgelezen figuur is om een dergelijke denkoefening buiten westerse denkparadigma's aanschouwelijk te maken. Ook hiermee wordt bovendien geraakt aan de thematiek van het festival: oneindigheid heeft vanzelfsprekend niet alleen een ruimtelijke dimensie, maar ook een die gerelateerd is aan het aspect tijd. En welke kunst is meer een tijdskunst dan muziek? Het feit alleen al dat elke akoestisch opgewekte klank zich als trilling slechts een bepaalde tijd kan manifesteren in het menselijke gehoororgaan, betekent dat een tijdsbewustzijn een onderwerp is dat onlosmakelijk met het gegeven muziek verbonden is.

Waar zoon van en verdienstelijk pianist Nikolaas Kende aan de zijde van violiste Jolente De Maeyer op zondag het festival heropent onder de voor zichzelf sprekende noemer 'A la manière de ...', is het vader Levente Kende die een avondconcert speelt. 'Litost', een Tsjechisch woord voor torment, zweeft als kernbegrip boven een reeks werken geworteld in midden-Europa, met Béla Bartók als spilfiguur. Dit jaar was Kende met stukken van die componist onder meer mee te horen binnen het exquise piano-abonnement van de Handelsbeurs in Gent, waar hij liet horen een eigengereide visie op deze muziek te hebben ontwikkeld. Hongaars van origine heeft Kende hoe dan ook voeling met repertoire dat in de buik van Europa is ontstaan, waarbij hij zich onder meer toelegt op het ontginnen van de folkloristische elementen in Bartóks partituren. Voor het slotconcert kiest vzw 'k Luister echter weer voor ontluikend talent: de onlangs succesvol gedebuteerde dichteres Maud Vanhauwaert formuleert enkele literaire bedenkingen bij het festival en curator Mathias Coppens plaatst daar zelfgecomponeerde coda's tegenover. De buitenmuzikale dialoog die op die manier zal ontstaan, is nog een element dat Infinizio als festival kenmerkt. De opstelling in AMUZ, waarbij twee podia diametraal tegenover elkaar staan (en het publiek daar tussenin plaatsneemt op stoelen wier richting loodrecht op de as van de podia zal worden geplaatst), is een ontdubbeling die perfect bij de tweeledigheid van het Klavierfestival past.

Liedbegeleider par excellence Jozef De Beenhouwer mag het festival solo inhuldigen op zaterdag 21 september. Rilke's woorden "Ich lebe mein Leben in wachsende Ringen" vormt de kerngedachte voor een recital bestaande uit louter Germaans materiaal. Vanuit Schumanns 'Kreisleriana' tast de interpreet concentrische cirkels af, met als bedoeling de Duitse identiteit van verschillende kanten te belichten. Barokspecialist en laureaat van het SWUK Korneel Bernolet, kort geleden door Sigiswald Kuijken een waar natuurtalent genoemd, kruipt bijgestaan door curator Mathias Coppens in de vooravond achter de toetsen in een exploratie van de muziek van Bach. De nog geen vijfentwintig jaar oude Bernolet bracht inmiddels bij Aliud zijn debuut uit met de 'Pièces de Clavecin' van C.B. Balbastre. Daarnaast is de jongeman gestart als repetitor bij de Vlaamse Operastudio, fungeert hij als assistent van Frank Agsteribbe en palmt hij in november het Concertgebouw Brugge in met een opvoering van Haydns 'Die Schöpfung' onder zijn supervisie. Op 'Circulatio J.S. Bach' volgt dan een ander dubbelconcert, waarin Jan Vermeulen en Veerle Peeters de vierhandige pianomuziek van Franz Schubert laten klinken. Daar tegenover worden echter geïmproviseerde intermezzi geplaatst van jazzmuzikanten Erik Vermeulen en Seppe Gebruers. Met de romantische erfenis wordt op die manier meteen iets creatief aangevangen, waarbij de twee podia zullen toelaten dat het publiek een begeesterend spel van vraag en antwoord ervaart. Daarnaast doet Infinizio met dit concert wat het ook op een groter plan doet: de jonge garde (in de gedaante van de pas afgestudeerde Gebruers, een maand geleden nog in uitstekende doen te horen op Jazz Middelheim) naast de eminenties van het vak plaatsen. Minstens even spannend is dat Tetragonist, eveneens een pril ensemble waarvan de naam zou kunnen verwijzen naar het illusoire personage dat de Griekse tragedie gadeslaat en bij wiens gratie ze bestaat, voor het slotconcert de handen in elkaar slaat met het vierstemmige mannenkoor Gospodi.

Vier Vlaamse componisten, vier nieuwe werken allen geschreven vanuit de relatie met Olivier Messiaens 'Quatuor pour la fin du Temps'. De opdracht voor 'luidde als volgt: schrijf een nieuw werk van om en beide de 10’ met als thema het begin van de tijd, gebruik dezelfde bezetting als die van het befaamde kwartet. Benieuwd wat dat zal opgeleverd hebben? Zondagnamiddag hoor je gloednieuwe werken van Frederik Neirinck, Diederik Glorieux, Maarten Van Ingelghem en Mathias Coppens.  En met het vakkundige Odysseia Ensemble, opgericht rond huiscomponist Frederik Neirinck, zitten we alvast met de uitvoering meer dan gebeiteld.

Een masterclass, een toonmoment voor studenten van het Conservatorium Antwerpen, een rondleiding doorheen werk dat in het KASK is ontstaan en een workshop voor kinderen: vzw 'k Luister snijdt vanuit het recital ook andere kunstvormen aan, getuigend van een brede kijk die ook in de concerten zelf zijn doorwerking vindt. Wim Hendrickx, bij wie curator Mathias Coppens vorig jaar afstudeerde in de richting compositie, schiep zelfs een leidmotief dat doorheen alle concerten zal verweven worden. Waardoor het einde als vanzelf naar het begin zal verwijzen…

Tijd en plaats van het gebeuren :

'k Luister Klavierfestival 'Infinizio'
Zaterdag 21 en zondag 22 september 2013
AMUZ - Antwerpen

Kammenstraat 81
2000 Antwerpen

Meer info : www.kluister.com

Bron : artikel grotendeels overgenomen van Kwadratuur.be

Extra :
Infinizio Klavierfestival. Over de verbondenheid tussen begin en einde, Hildegart Maertens op Kwadratuur.be, 10/09/2013
‘k Luister Klavierfestival 'Infinizio'. Multidisciplinaire ode aan de toetsen op 21 en 22 september 2013 in het AMUZ muziekcentrum op www.klassiek-centraal.be

21:35 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

Goeyvaerts Trio & Vox Luminis brengen Stabat Mater van Pärt, Josquin dez Prez en Scarlatti in Averbode

Arvo Pärt De topmuzikanten van Vox Luminis - in 2012 nog bekroond met een Gramophone Award voor de opname van het jaar - en het Goeyvaerts Strijktrio - al jaren een van de meest verfrissende ensembles van het land - brengen zaterdag in de abdijkerk van Averbode het Stabat Mater van Josquin dez Prez, Arvo Pärt (foto) en Domenico Scarlatti. Pärt bereikte in 1985 met het 'Stabat Mater' een ware cultstatus, mogelijk in samenhang met de opkomst van new age en de algemene hang naar spiritualiteit. Het zijn de puurheid en het respect voor stilte die het werk zo aangrijpend maken. Pärt knielt voor de lijdende Maria aan de voet van het kruis.

De in 1935 in Paide (Estland) geboren Arvo Pärt keerde zijn door de Sovjet-Unie bezette vaderland in 1980 de rug toe en woonde achtereenvolgens in Wenen en Berlijn. De laatste jaren echter brengt hij weer meer tijd door in zijn inmiddels autonome geboorteland. Pärt studeerde tussen 1957 en 1963 compositie bij Heino Eller aan het conservatorium van Tallinn en verdiende daarna vooral als klankregisseur bij de nationale omroep van Estland de kost. In zijn vroegste werken (veelal filmmuziek) is de invloed van zijn voorbeelden Sergei Prokofiev, Béla Bartók en Dmitri Sjostakovitsj nog merkbaar, maar daarna ging Pärt duidelijk op zoek naar een eigen stijl. Hij experimenteerde met collage- en seriële technieken, maar kwam tot de conclusie dat hij ook op die terreinen niet optimaal uiting kon geven aan zijn persoonlijke muzikaliteit.

Na een diepgaande studie van het gregoriaans, de Ars Novaschool uit de late middeleeuwen (met name de muziek van Guillaume de Machaut) en de polyfonie van de Vlaamse scholen ten tijde van de renaissance ( Josquin Desprez, Jacob Obrecht en Johannes Ockeghem), liet Pärt zich in zijn composities meer en meer door kerkelijke rituelen inspireren. Zijn toetreding tot de Russisch-orthodoxe Kerk maakte deel uit van dat proces. Vanaf zijn Credo uit 1968, dat hem in een stevig conflict bracht met de Sovjetautoriteiten, liggen steeds vaker religieuze teksten en motieven aan zijn werken ten grondslag.

Muzikaal worden deze vertaald in een stijl die Pärt zelf 'tintinnabular' noemt, afgeleid van het Latijnse woord voor klokjes of kleine bellen. Pärt kiest voor een haast minimalistische vereenvoudiging van zijn notenmateriaal met simpele, doorgaans slechts op drieklanken gebaseerde harmonieën, een verwijzing naar de klank van kleine klokken. Deze werkwijze bezorgde hem, mogelijk ook als gevolg van de opkomst van New Age en een algemene hang naar spiritualiteit, wereldwijd geleidelijk aan een ware cultstatus.

Zijn Stabat Mater, in 1985 geschreven voor een klein solistisch ensemble bestaande uit sopraan, alt, tenor, viool, altviool en cello, wordt gekenmerkt door een zekere kwetsbaarheid, tonaliteit en meditatieve rust, eigenschappen die vrijwel het hele oeuvre van Pärt in hoge mate typeren.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Vox Luminis & Goeyvaerts Strijktrio : Stabat Mater
Zaterdag 21 september 2013 om 20.00 u
Abdijkerk van Averbode
Abdijstraat 1
3271 Averbode

Meer info : www.festivalmechelen.be, www.stringtrio.net en www.voxluminis.com

Extra :
Arvo Pärt op www.musicolog.com en youtube
Arvo Pärt (1935 - ), Tintinambulist op www.musicalifeiten.nl

Elders op Oorgetuige :
Musica Divina : een goddelijke naam voor een reeks hemelse concerten in het schitterende religieuze patrimonium van de Kempen, 13/09/2013
Goeyvaerts Trio & Vox Luminis brengen spirituele muziek van Pärt en Moody in Gent, 29/04/2013

14:31 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

Eric Ericsons Kammarkör op Musica Divina : puur, authentiek en tijdloos

Knut Nystedt Puur, authentiek en tijdloos zijn drie woorden die steeds weer opduiken in de brochures van de Zweedse toeristische dienst. Maar ze zijn evengoed van toepassing op Eric Ericsons Kammarkör. Sinds 1945 staat het koor garant voor de mooiste uitvoeringen van Scandinavische vocale muziek. In Tongerlo zingen deze Noormannen en -vrouwen niet enkel werk van de Italiaan Palestrina en de Noor Knut Nystedt (foto), maar wagen ze zich ook aan het Nordic Stabat Mater, een gezamenlijke compositie van maar liefst vijf Deense en Zweedse toonzetters : Bent Lorentzen, Arne Mellnäs, Svend Nielsen, Ib Nørholm en Sven-David Sandström. Redenen genoeg om je zaterdag naar de abdijkerk van Tongerlo te reppen!

Het Nordic Stabat Mater is een gemeenschappelijk project van vijf Scandinavische componisten van dezelfde generatie. Het werk werd in 2000 geschreven op vraag van het Zweedse Camerata Chamber Choir, met als doel een typisch Scandinavische muzikale taal te creëren. De vijf componisten werkten ieder afzonderlijk aan een deel van de compositie, waarvan enkel de tekst (het Stabat Mater, waarvan elkeen vier strofen voor zijn rekening nam), de bezetting (koor en cellobegeleiding), de duur (tussen vijf en zeven minuten) en de begin- en eindnoot (telkens de la) vastgelegd werden.

De Deense componist Svend Nielsen (1937) componeerde het eerste deel van het werk. Hij studeerde compositie aan de Koninklijke Deense Academie voor Muziek van Kopenhagen en is naast componist ook leraar muziektheorie. Zijn lyrische stijl doet denken aan impressionisten als Ravel en Debussy, al is zijn eigen toonspraak veel moderner en vaak atonaal. Arne Mellnäs (1933-2002), die het tweede deel schreef, studeerde aan het conservatorium van Stockholm in Zweden en vervolgde zijn studies bij György Ligeti in Wenen. Ligeti's invloed is duidelijk merkbaar in Mellnäs' gebruik van mysterieuze atonale klanken met steeds verschillende texturen. Bent Lorentzen (1935) componeerde het derde deel van het Nordic Stabat Mater. Net als Nielsen studeerde Lorentzen aan de Koninklijke Deense Academie voor Muziek in Kopenhagen. Hij staat bekend als de eerste Deen die gebruik maakte van elektronica in de muziek, maar wordt ook geprezen voor zijn zuiver orkestrale werken, opera's en vocale muziek. Het vierde onderdeel van het werk werd verzorgd door de Zweedse componist Sven-David Sandström (1942), die net als Arne Mellnäs bij Györgi Ligeti studeerde. Hij staat bekend als een religieus componist en schreef vele koorwerken, waaronder een Requiem dat in eigen land zeer goed onthaald werd. Ook zijn compositiestijl doet sterk denken aan die van zijn leermeester Ligeti. De componist van het vijfde en laatste deel, de Deen Ib Nørholm (1931), studeerde eveneens aan de Koninklijke Deense Academie voor Muziek te Kopenhagen. Hij schreef vooral symfonieën, die vaak een posttonaal kantje hebben. Toch is ook zijn toonspraak vaak erg modern, met vooral een opvallend gebruik van klankkleuren. Nørholm wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke Deense componisten van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Hoewel het werk fragmentarisch gecomponeerd werd, vertoont het eindresultaat een grote homogeniteit doorheen de delen. Het Nordic Stabat Mater ging in première in IJsland in september 2000.

Knut Nystedt (1915) studeerde orgel, compositie en orkestdirectie in de jaren dertig. Nystedt schreef vooral quasi-romantische, nationale muziek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pas na zijn studies bij Aaron Copland groeide zijn interesse in nieuwe tonale mogelijkheden. Aanvankelijk experimenteerde hij met instrumentale muziek, maar een nieuwe wereld van klankkleuren ging voor hem open bij het ontdekken van de vocale muziek. Nystedts compositorische wortels liggen in het gregoriaans: hij groeide op in een katholiek gezin waar het zingen van hymnen en klassieke muziek een belangrijke rol speelde in het alledaagse leven. Niet verwonderlijk zijn vele van zijn grote composities voor vocale solisten en ensembles gebaseerd op teksten uit de Bijbel of andere sacrale thema's. De oude kerkmuziek heeft een zeer grote invloed gehad op zijn muzikale stijl: zelfs wanneer Nystedt schrijft in een moderne, experimentele stijl, combineert hij dat met elementen uit de oude muziek. Binnen zijn œuvre neemt het eendelige Stabat Mater uit 1986 een bijzondere plaats in. Het is een zeer intens en uitdagend werk, zowel voor uitvoerders als publiek. Ten eerste gaat het uit van een opvallende bezetting van een koor met een solistisch opererende cello. In de dialoog tussen deze uitvoerende partijen is voor het koor een overwegend beschouwende rol weggelegd, terwijl de uit de tekst voortvloeiende emoties vooral door de cello lijken te worden verklankt. Met de keuze, doorgaans per strofe, voor andere stijlmiddelen - passages met schrijnende kleine toonafstanden worden bijvoorbeeld afgewisseld met gedeeltes op basis van meer eenvoudige akkoorden - zorgt Nystedt voor superieur contrast in zijn Stabat Mater. Het is een grimmig en krachtig stuk en hoewel het gebruik maakt van een toegankelijke muzikale taal, is de luisterervaring voor het publiek allerminst vanzelfsprekend.

Programma :

 • Knut Nystedt, Stabat Mater
 • Giovanni Pierluigi Da Palestrina, Stabat Mater
 • Bent Lorentzen, Arne Mellnäs, Svend Nielsen, Ib Nørholm, Sven-David Sandström : Nordic Stabat Mater

Tijd en plaats van het gebeuren :

Eric Ericsons Kammarkör : Stabat Mater
Zaterdag 21 september 2013 om 14.30 u
Abdijkerk van Tongerlo

Abdijstraat 40
2260 Westerlo

Meer info : www.festivalmechelen.be

Extra :
Knut Nystedt op nl.wikipedia.org en youtube
Bent Lorentzen op en.wikipedia.org en www.edition-s.dk
Arne Mellnäs op nl.wikipedia.org en www.editionreimers.se
Svend Nielsen op nl.wikipedia.org
Ib Nørholm op en.wikipedia.org en www.edition-s.dk
Sven David Sandström : www.svendavidsandstrom.com en nl.wikipedia.org

Elders op Oorgetuige :
Musica Divina : een goddelijke naam voor een reeks hemelse concerten in het schitterende religieuze patrimonium van de Kempen, 13/09/2013

14:06 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

Havenfestival Gent : een hele dag gratis muziek en animatie op 13 unieke locaties in de haven

Havenfestival Op zondag 22 september verstommen in de Gentse haven de scheepshoorns, grommende dieselmotoren en het knarsende metaal. Het wordt stil voor een heel ander geluid : het Havenfestival, een samenwerking van het Havenbedrijf Gent en het Gent Festival van Vlaanderen. "Een originele manier om te genieten van muziek en terzelfdertijd kennis te maken met onze haven", vertelt Johan Bresseleers van het Havenbedrijf Gent. Havenfestival Gent is een hele dag (van 10 tot 18 uur) gratis muziek en animatie op 13 unieke locaties in de haven. Op kaaien, langs dokken en het Kanaal Gent-Terneuzen, in loodsen, op bedrijventerreinen en zelfs in een kerk kunnen bezoekers de hele dag de Gentse haven ontdekken en genieten van muziek en animatie, van klassiek tot pop. Hét moment bij uitstek om de haven van binnenuit te beleven. In het kader van autoloze zondag is iedereen welkom met de fiets. Je kan er gemakkelijk het kanaal mee oversteken op de veerponten en als iets je te ver lijkt, spring dan op de gratis shuttlebus. Ook de boot staat op verschillende locaties voor jou klaar.

Broodje krab en sopraan
De Doornzeledries is een grasplein waarrond het kanaaldorp Doornzele groeide. De ideale plek voor een late zomerpicknick? Op 22 september mag het. De organisatoren van het Havenfestival zorgen zelfs voor een picknickkleed, met de typsiche roodwitte ruitjes. Het is geen kleintje : met 16 meter diameter biedt het plaats aan een paar honderd lekkerbekken. In feite is dit picknickkleed een immense jurk. De Vlaamse sopraan Emilie De Voght, in 2011 nog te horen tijdens de Koningin EIisabethwedstrijd, zal zich speciaal voor de Havendag in dit bovenmaatse kledingstuk hijsen en de massapicknick live opfleuren. De picknickjurk is voor haar een primeur. Het repertoire ook. "Normaal zing ik klassieke muziek en opera.. En thuis durf ik ook wel eens meebrullen met foute muziek uit de jaren negentig. Op het Havenfestival word ik begeleid door de accordeonist Ludo Mariën. Waarschijniijk gaan we voor cabaret van Kurt Weill en Franse chansons. Dat past beter bij de sfeer dan opera."

Dc 'picknick-opera' is maar één van de optredens in drie grote clusters: de Rigakaai (tegenover de Weba), aan het eiland en de jachtclub van Langerbrugge en Doornzeledries (vlakbij het nieuwe Kluizendok). Alles meemaken is onmogelijk, daar is de haven te uitgestrekt en het parcours te lang voor. Het is ook de bedoeling niet. Een beter idee is om op voorhand eens naar www.vlaamsehavendag.be te surfen. Zo kun je een route uitstippelen met optredens die je graag wil zien. Of kies voor avontuur: meld je op goed geluk bij een van de drie locaties aan, grabbel een plannetje met het uurrooster mee en laat je verrassen door de vele verschillende muziekjes. In één rnoeite ontdek je onbekende plekjes van de Gentse haven.

Johan Bresseleers van het Havenbedrijf Gent : " Het leukste vind ik de interactie tussen de haven en de muziek. De mensen van het Gent Festival van Vlaanderen
maken echt gebruik van de omgeving hij de keuze van de artiesten en de opvoeringen. Eén voorbeeld: niet ver van de Rigakaai zal Heleen Van Haegenborgh optreden tussen de torenhoge schroothopen van GaIloo Gent (Van Heyghen Recycling). Dat bedrijf sloopt grote schepen. Haar uitgangspunt is de psalm 'They that go down to the sea in ships', een werk van de Engelse barokcomponist Henry Purcell. Voor haar eigen opvoering grijpt ze terug naar het morse-alfabet en zal ze tientallen scheepshoorns gebruiken. Zeg nu zelf, dan word je toch benieuwd hoe zoiets zal klinken?"

Graansilo als kathedraal
De schroothoop is niet de enige originele locatievondst van het Havenfestival. Nog in de buurt van de Rigakaai zal de Gentse brassband Panta Rhei 'moving music' spelen. Letterlijk, want de koperblazers moeten zich al toeterend staande houden op de oude treinstellen langs de Henri Farmanstraat. Koper op staal, inderdaad. Indrukwekkend wordt de opvoering 'Import/Export - suite for a global junk' van componist Gabriel Prokofiev en Joby Burgess. Die gebruikt computersamples en excentrieke voorwerpen zoals containers en - hou je vast - Nigeriaanse waterflessen om een muzikale vertelling over het thema in- en uitvoer te maken. Toepasselijk genoeg doet hij dat bij Eurosilo, in een graanloods op kathedraalformaat. Op dezelfde locatie kun je ook een wandeling maken door het werk van Josquin Des Prez, Nicolas Gombert en andere meesters van de middeleeuwse polyfonie.

Johan Bresseleers : "Verschillende optredens hier zijn Gents getint. De Murgafanfare van Komen en Gaan brengt een bijzondere stoet ter ere van het Lam Gods. De fanfare bestaat uit mensen uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. De Ledebirds zijn dan weer muzikanten uit de hele wereld, maar ze wonen allemaal in Ledeberg en brengen melodieën uit de Balkan. Op de Rigakaai moet je ook zijn voor het overkoepelende sloconcert, met de afrobeat van Shakara United."

Glasharmonica
Op de grote groene grasvlakte naast papierreus Stora Enso laat je je trommelvliezen kietelen door de collectieve inspanning van honderd (!) accordconisten. De kerk van Doornzele is dan weer een mooi decor voor de glasharmonica van Il Gardellino & Thomas Bloch. De glasharmonica was in de achttiende eeuw bijzonder populair: de muzikant raakt met vochtige vingers ronddraaiende glazen schalen aan. Geen oog hlijft droog tijdens het 'Adagio für Glasharmonika' van Mozart.

Johan Bresseleers: "Een toffe manier om de haven te ontdekken is ons havenjacht, de Jacob Van Artevelde. Die vaart vijf keer uit voor een tochtje langs het nieuwe Kluizendok en het Rodenhuizedok. Accordeoniste Tine Vandenbussche en de Union Big Band zorgen voor passende achtergrondmuziek."

Praktisch
Het Havenfestival vindt plaats op zondag 22 september 2013 van 10 tot 18 uur. Het slotconcert op de Rigakaai duurt van 17 tot 18 uur. Alles is gratis en je hoeft niet in te schrijyen. Er zijn parkings in de omgeving van de Rigakaai (Sint-Theresiastraat - Port Arthurlaan), aan de Weba en aan het Kluizendok, waar je dan de bus kunt nemen. Shuttlebussen verbinden alle locaties binnen de haven. Maar ook met de fiets is het parcours prima haalhaar.

Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.festivalgent.be en www.vlaamsehavendag.be

Bron : Gent Stadsmagazine, jrg 18 nr 1, september 2013

Elders op Oorgetuige :
Gent Festival van Vlaanderen 2013 : klinkende namen, verrassende evenementen en een gloednieuw nightlife-concept, 9/09/2013

10:36 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

16/09/2013

Invitation à l'Odyssée: een zwerftocht door het Franse impressionistische repertoire

Frederik Neyrinck "Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté". Met deze veelbelovende woorden eindigt 'L'Invitation au voyage' van de Franse dichter Charles Baudelaire. Zijn bundel 'Les Fleurs du mal' inspireerde talloze componisten uit diverse stijlperiodes die in dit programma tegenover elkaar geplaatst worden, zodat de impressionistische teksten de luisteraar door de eeuwen heen laat zwerven. Debussy vormt de schakel tussen het Franse romantisme van Chabrier en Duparc en het ver doorgevoerde impressionisme van Poulenc en Ibert. Om de zwerftocht compleet te maken worden ook twee jonge hedendaagse Belgische componisten in dit programma geïntegreerd. Hobo, fagot, klarinet, piano en zangstem worden gecombineerd zodat Baudelaires teksten en de invloeden die daaruit voortvloeiden op een zo rijk mogelijke kleurenpalet gebracht worden.

Frederik Neyrinck (foto) is huiscomponist en drijvende kracht van het Odysseia Ensemble. Hij werd geboren in 1985 in Kortrijk. Na pianolessen aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord te Menen, schreef hij zich in aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Daar volgde hij compositie bij Jan Van Landeghem en piano bij Piet Kuijken. Sinds oktober 2008 studeert Neyrinck aan de Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, waar hij een leerling is van Marco Stroppa. Daarnaast volgde hij reeds meerdere stages en masterclasses, onder meer bij Andras Schiff, André de Groote, Boyan Vodenitcharov, Peter Swinnen, en de leden van het Oxalys-ensemble alsook de leden van MP21. Neyrinck was laureaat van verschillende compositiewedstrijden, waaronder twee maal het KBC Aquariusproject, de compositiewedstrijd van de provincie West-Vlaanderen, de Emanon Compositiewedstrijd en de Prijs Agniez.

Erik Desimpelaere (1990) studeert momenteel piano aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en compositie aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hij behaalde reeds diverse prijzen, nationaal en internationaal. Zo kreeg hij 2012 de 'Prix Buffin de Chosal' voor contrapunt toegekend door het Koninklijk Conservatorium Brussel.  In februari 2013 was Erik één van de drie laureaten tijdens de finale van de Internationale compositiewedstrijd voor harmonieorkest van Harelbeke Muziekstad met het stuk 'Secreta'. Hij behaalde de eerste prijs en de publieksprijs. 'Scherzo' voor Engelse hoorn en piano werd geschreven voor Dimitri Mestdag. Het is een pittig en virtuoos stuk, maar toch komt ook de lyriek van de Engelse Hoorn aan bod.

Programma :

 • Francis Poulenc, Sonate voor klarinet en fagot
 • Claude Debussy, Le balcon
 • Jacques Ibert, Trio voor klarinet, hobo en fagot
 • Emmanuel Chabrier, L'invitation au voyage
 • Erik Desimpelaere, Scherzo (2010)
 • Frederik Neyrinck, Echo de Baudelaire (2011)
 • Francis Poulenc, Trio voor hobo, fagot en piano
 • Henri Duparc, L'invitation au voyage

Tijd en plaats van het gebeuren :

Odysseia Ensemble & Emilie De Voght : Invitation à l'Odyssée
Vrijdag 20 september 2013 om 20.00 u
Kerk Beerlegem

Beerlegemsebaan
Beerlegem (Zwalm)

Meer info : www.festivalgent.be en www.odysseiaensemble.be
---------------------------------
Vrijdag 11 oktober 2013 om 20.00 u
O.L.V.- en Sint-Petruskerk Zaffelare

K.P.J. Triestlaan 2
9080 Zaffelare

Meer info : www.festivalgent.be en www.odysseiaensemble.be

Extra :
Frederik Neyrinck : www.frederikneyrinck.be, www.muziekcentrum.be en www.goldenrivermusic.be
Erik Desimpelaere : www.erikdesimpelaere.co, www.muziekcentrum.be en www.goldenrivermusic.eu

12:54 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

13/09/2013

Feniks Festival : driedaagse ontdekkingsreis waarin poëzie, dans, zang, circus, muziek en beeldende kunst moeiteloos in elkaar overgaan

Musica Divina Volgend weekend vindt in de muziektheaterwerkplaats van Walpurgis aan het Deurneleitje in Mortsel de 10de editie van het Feniks Festival. Een driedaagse ontdekkingsreis waarin poëzie, dans, zang, circus, muziek en beeldende kunst moeiteloos in elkaar overgaan en oude rotten in het vak de scène delen met jong talent. Voor wie zijn blik wil verruimen. Voor wie graag verrast en verrast wil worden. Voor wie graag onbevangen in het onbekende stapt. Voor wie tijd wil nemen om te genieten.

Ook deze keer mag je je verwachten aan een feestelijke opening, een verrassende librettolezing en tal van andere artistieke projecten in allerlei stadia van ontwikkeling: van eerste lezing, over work-in-progress en tryouts tot nieuwe voorstellingen die al dan niet in opdracht van Walpurgis gecreëerd worden. En tussen de bedrijven door kan je buiten op het terras met een drankje op adem komen of op plundertocht gaan in het festival-winkeltje met Walpurgisrecords, accessoires en kostuums uit vroegere producties... Op zondagavond wordt het Feniks Festival feestelijk afgesloten met een gevarieerd en smakelijk buffet waarbij publiek en artiesten samen aan tafel zitten.

Artistiek gezien is het Feniks Festival behoorlijk uniek omdat het een platform is voor artistieke projecten in alle stadia van ontwikkeling : van eerste lezing, over toonmoment tot première. Op maatschappelijk vlak wil Walpurgis we met dit festival het sociale weefsel in de stad en de samenleving versterken. Door de oprichting van een solidariteitsfonds en de vruchtvolle samenwerking met organisaties zoals PC St-Amedeus, OCMW-Mortsel en Rechtop! verlagen ze de drempels voor nieuwkomers en mensen voor wie cultuur moeilijker bereikbaar is.

Hedendaagse muziektheaterproducties
Walpurgis specialiseert zich sinds haar oprichting in 1989 in de creatie en de ontwikkeling van hedendaags muziektheater waarin de zanger als maker en uitvoerder centraal staat. Walpurgis is een plek van artistieke en culturele diversiteit: multidisciplinair en meerstemmig. Zij is een open huis voor zangers, acteurs, muzikanten en een publiek met een uitgesproken interesse in muziektheater. Sinds 1999 is Judith Vindevogel (sopraan) artistiek leider. Walpurgis geeft regelmatig schrijf-en compositieopdrachten en geeft onder het label Walpurgisrecords ook CD's uit.

Een greep uit het programma
Eén keer per jaar slijpen ze bij muziektheater Walpurgis de fileermessen, nemen een operaklassieker uit de kast en stropen uit pure nieuwsgierigheid en met veel plezier de muziek van de tekst zodat de inhoud ervan op een nieuwe manier kan resoneren voor ons en onze tijd. Dit jaar storten ze zich op het libretto van de barokopera Platée van de Franse hofcomponist Jean-Philippe Rameau. De librettolezingen hebben een speels karakter en vormen de ruggegraat van het Feniks Festival. Daarrond worden een aantal artiesten uitgenodigd die graag de grens oversteken en op ontdekkingstocht gaan.

Isabelle Dumont is een veelzijdige actrice uit het Brusselse en een verwoed verzamelaarster van alles wat 'raar' is. Raar in de betekenis van zonderling en vreemd maar ook van zeldzaam en wonderlijk. Elvis Peeters en kompanen dalen het pad van de geschiedenis af tot in het Vlaanderen van de 12de eeuw. En wat blijkt? Het landschap mag dan al veranderd zijn in de loop der eeuwen, de dichtersziel is dat duidelijk niet. Peeters heeft geen wijn nodig om ons in een roes te brengen, dat doet hij met taal en muziek. In de handen van beeldend kunstenaar Hans Beckers wordt woestijnzand uit verschillende continenten een muziekinstrument waarmee hij als een weergod kan spelen met ritme en (klank)kleur.

Jolinda Henderickx, masterstudente kostuumontwerp aan de Academie van Schone Kunsten in Antwerpen, transformeerde tijdens haar residentie in deFENIKS een leegstaand kantoor in een minitheater. En in die ruimte bevindt zich Tatjana, heldin uit Poesjkins roman Jevgeny Onegin, die genadeloos verwond door de pijlen van Amor met haar dierlijke schreeuw de ondraaglijke stilte van de donkere nacht doorklieft. Pipaspeelster Lingling Yu en de vier klassiek geschoolde muzikantes van het Ragazze strijkkwartet communiceren met geesten en demonen uit het Oosten en het Westen van vroeger en nu. Muziek wordt theater en theater wordt muziek. En tussen de scènewissels door tarten de jonge diabolospelers Pieter Slachmuylders & Lauren Janssens je verbeelding met een mix van engelachtige looks en duivelse kunstjes: Osiris sun, excalibur, suicide, magic knot & whip...catch! Wat omhoog gegooid wordt komt weer omlaag en elke voorkant heeft zijn achterkant.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Feniks Festival
Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 september 2013
Muziektheaterwerkplaats deFeniks - Mortsel
Deurneleitje 6
Mortsel

Meer info : www.walpurgis.be

17:36 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

Musica Divina : een goddelijke naam voor een reeks hemelse concerten in het schitterende religieuze patrimonium van de Kempen

Musica Divina Voortaan heet het najaarsfestival van Festival van Vlaanderen-Mechelen 'Musica Divina'. Reeds 26 jaar openen abten en pastoors hun poorten voor een reeks hemelse concerten in het schitterende religieuze patrimonium van de provincie. Nu dus met een nieuwe naam. Zowel toptalent van eigen bodem met o.a. Vox Luminis en Huelgas Ensemble als meer exotische gasten zoals het Armeense Hover Chamber Choir en de Spaanse fine fleur van de sopranen Raquel Andueza maken er een hemels programma van. Musica Divina trekt drie weken lang - van 20 september t.e.m. 5 oktober - rond in de grote Kempische regio en toont je er de pracht van de vele abdijen en begijnhoven. Met topconcerten van uitvoerders uit alle windstreken komt de religieuze geschiedenis er tot leven.

Dit seizoen is er ook een gloednieuw abdijenweekend. Van vrijdag 20 tot zondag 22 september is het Festival te gast bij de abten van Averbode, Bornem, Postel en Tongerlo met kwaliteitsvolle concerten en boeiende randactiviteiten. Dit jaar staat het weekend volledig in het teken van het beroemde middeleeuwse gedicht 'Stabat Mater', het middeleeuws-Latijns gedicht dat al eeuwenlang de grootste componisten tot meesterwerken inspireert. Tijdens het abdijenweekend weerklinken de bekendere versies van Pergolesi, Haydn en Palestrina maar ook die van Arvo Pärt door o.a. Vox Luminis & Goeyvaerts Trio en Capriola di Gioia, maar Eric Ericsons Kammarkör laat het publiek ook kennismaken met enkele Scandinavische versies, zoals het Nordic Stabat Mater. Lezingen over het Stabat mater en sessies Gregoriaans zingen vormen een goede inleiding op deze concerten en met rondleidingen in de abdijen, abdijboterhammen met abdijbier, de mogelijkheid tot deelname aan de vespers en zélfs tot overnachten in de abdij van Averbode wordt het abdijengevoel compleet.

Het Abdijenweekend is slechts de aftrap van een drie weken durend festival. Het vervolg zal opvallend exotisch klinken met o.a. het Armeense Hover Chamber Choir in Geel, de Tunesische zangeres Ghalia Benali (met Zefiro Torna) in Mechelen en Raquel Andueza (met La Galania) in Turnhout, de Spaanse fine fleur van de sopranen. Maar ook talloze ensembles en koren van eigen bodem zullen de muziekliefhebbers van hun sokken blazen met een hemels programma. Zo zijn er de succesformules Huelgas ensemble o.l.v. Paul van Nevel, Ensemble Accordone met Marco Beasley, Italiaanse barok voor weesmeisjes van Monteverdi en Vivaldi door Euterpe Baroque Consort, een sprankelend programma met Bach-specialisten Il Gardellino en de première van 'De allegorie van het verlangen' van Zefiro Torna en Vocalconsort Berlin in de Begijnhofkerk van Mechelen. Telkens binnen het decor van oogverblindend erfgoed.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Musica Divina
Van vrijdag 20 september t.e.m. zaterdag 5 oktober 2013
Regio Mechelen en Kempen


Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.festivalmechelen.be

16:34 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

Musica Sacra Maastricht in het kader van inkeer, ommekeer en bekering

Musica Sacra Maastricht De derde week van september staat Maastricht ook dit jaar weer in het teken van Musica Sacra Maastricht. De 31ste editie van dit festival vindt plaats van donderdag 19 t/m zondag 22 september. Wederom dienen vele historische locaties in Maastricht als decor voor verrassende concerten en voorstellingen. 'Inkeer' is het thema van deze editie. Met muziek (van gregoriaans tot hedendaags, van west naar oost, van delicaat tot groots), dans, theater, film en beeldende kunst wordt de binnenstad Maastricht vier dagen lang omgetoverd tot een sprekend kunstenfestival. Ook dit jaar biedt het uitgebreide programma voor ieder wat wils. De eerste highlights van het festival zijn veelbelovend. Naast twee wereldpremières van composities door Nederlandse componisten Klaas de Vries en Boudewijn Tarenskeen vindt tijdens deze editie tevens het eerste officiële concert van de nieuwe philharmonie zuidnederland plaats.

Inkeer, ommekeer, bekering
Het thema van deze 31ste editie van Musica Sacra Maastricht is Inkeer. Van een plotseling inzicht, meestal het resultaat van een lang groeiproces, naar een keerpunt in het leven. Voorafgaand eraan meditatie, dialoog, boete of het opzoeken van stilte samen met de ervaring van grote emoties zoals liefde, verlies, onbegrip of afwijzing. Bekende voorbeelden van bekering zijn Saulus (die Paulus wordt), Maria Magdalena, Luther of Boeddha. Naast bekering spreken we ook over ommekeer, waarbij niet per se verwezen wordt na ar religie. In- en ommekeer zijn onlosmakelijk met ons verbonden in het dagelijks leven. Denk aan scheiding, emigratie, sabbaticals, meditatie en mindfulness. Musica Sacra Maastricht 2013 presenteert een rijk programma waarin makers, musici en publiek samen stil kunnen staan bij deze actuele thematiek.

Highlights
- het eerste officiële concert van de philharmonie zuidnederland, met onder andere Vier Letzte Lieder van Richard Strauss met de Duitse sopraan Melanie Diener en de 3de symfonie ('Silence') van James MacMillan
- Kanon Pokajanen ('Boetepsalmen') van Arvo Pärt door het groot gemengd koor Aquarius o.l.v. Marc Michael De Smet
- Polyfonieconcerten met Tallis Scholars, Schola Stralsundensis en Gesualdo Consort
- wereldpremières van Klaas de Vries en Boudewijn Tarenskeen
- dansvoorstellingen door EMIO GRECO IPC en Joost Vrouenraets
- Pianorecitals door Alexei Lubimov en Daan Vandewalle met muziek van Erik Satie (Le Fils des Etoiles) en John Cage (Music of Changes)
- De bekering van Maria Magdalena (oratorium van Bononcini uit 1701) en Paulus (Mendelssohn ) door de topensembles Concerto Soave (met María Cristina Kiehr) en Le Concert d'Anvers (o.l.v. Bart van Reyn)
- Dansproject Bull's Eye door Project Sally Maastricht m.m.v. Conny Janssen en Itzik Galili
- een diepgaand symposium met sprekers Hans van Stralen, Thomas Kim en Sander van Maas
- een rijk filmprogramma met onder andere La Religieuse (2013), Into the Wild (2007) en Léon Morin, prêtre (1961)

Naar goede zijn er dus ook dit jaar een aantal Vlaamse produkties/artiesten te gast op Musica Sacra Maastricht. Een overzicht :

Kamerkoor Aquarius: Arvo Pärt, Kanon Pokajanen - do 19/09 om 20.00 u in de Lambertuskerk
Kanon Pokajanen is een vierstemmige zetting voor koor a cappella van de volledige orthodoxe boete-hymne, zoals die in de vroegste christelijkslavische manuscripten is terug te vinden. De Estse componist Arvo Pärt trad na een persoonlijke, spirituele crisis toe tot de Russisch-orthodoxe Kerk. Twee jaar (1995-1997) besteedde hij aan het componeren van de Kanon Pokajanen, dat alleen al door zijn lengte uitzonderlijk is. De kanon gaat over verandering, de overgang van dag naar nacht, van het Oude naar het Nieuwe Testament, over profetie en vervulling, het hier en hiernamaals, de grens tussen het menselijke en het goddelijke, zwakheid en sterkte, lijden en verlossing, sterven en onsterfelijkheid. Het Belgische koor Aquarius is een van de weinige ensembles die het aandurven dit werk integraal uit te voeren.
www.gc-aquarius.be

Capilla Flamenca & HERMESensemble : Aleph - vrij 20/09 om 22.00 u in de Sint-Martinuskerk
De Lamentaties van Jeremia zijn een oproep tot bekering. Ze worden ingezet op een Hebreeuwse letter en aangezien de eerste letter van het alfabet Aleph is, werd dat de titel van dit programma. Capilla Flamenca zingt lamentaties van componisten uit de Lage Landen die in Spanje hebben gewerkt: vier daarvan zijn toegeschreven aan Pierre de la Rue en twee zijn van Alexander Agricola, beiden generatiegenoten van Josquin Desprez. Deze lamentaties worden afgewisseld met vijf nieuwe instrumentale Incipits ('Hier begint' - het eerste woord van elke lamentatie) van de jonge Vlaamse componist Daan Janssens, die ook het HERMESensemble dirigeert. De Incipits zijn gecomponeerd in het verlengde van de melodie van de Hebreeuwse letters. Het programma sluit af met de verrijzenissequens Victimae paschali in een zetting van Josquin Desprez.
hermesensemble.be, www.capilla.be, www.daanjanssens.be

Daan Vandewalle : John Cage, Music of Changes - za 21/09 om 18.00 u in de Henri Hermans Concertzaal
'Changes', veranderingen, daar gaat het om in dit festival. Deze titel verwijst naar het Book of Changes, het Chinese orakelboek I Tjing. Na zijn werken voor prepared piano gooide John Cage in 1951 het roer radicaal om in zijn Music of Changes, een grote vierdelige cyclus voor piano, gecomponeerd voor pianist David Tudor. In dit werk wordt het verloop volledig bepaald door toevalsoperaties, een manier om de persoon van de componist te neutraliseren, ‘zich te bevrijden van zijn smaak’, en van het muzikale geheugen. Dit als een vorm van ascese. In dezelfde periode verdiepte Cage zich in het zenboeddhisme. Al het muzikale materiaal (toonhoogte, tijdsduur, volume, stiltes) werd opgeslagen in acht tabellen met elk 64 cellen, naar analogie met de 64 hexagrammen in de I Tjing, en voor elke stap werd het orakel geraadpleegd. Music of Changes stelt hoge eisen aan de uitvoerder - David Tudor beweerde over zestien armen te beschikken - en wordt daarom zelden uitgevoerd.
Daan Vandewalle : "Music of Changes is een fantastisch stuk, omdat het de verbeelding voorbij schiet. […] Het gaat ergens naartoe waar je nooit bent geweest. Dat veronderstelt durf bij de componist, de uitvoerder en de luisteraar."
www.daanvandewalle.com

Tijd en plaats van het gebeuren :

Musica Sacra Maastricht
Van donderdag 19 t/m zondag 22 september 2013
Op verschillende locaties in Maastricht


Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.musicasacramaastricht.nl 

Elders op Oorgetuige :
Capilla Flamenca & HERMESensemble brengen nieuwe muziek van Daan Janssens op Laus Polyphoniae, 28/08/2013

15:32 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

12/09/2013

Festivalgedruis op en langs de Gentse binnenwateren met OdeGand en KidsOdeGand

OdeGand Met OdeGand geeft Gent Festival van Vlaanderen jaarlijks het spetterende startschot voor het culturele seizoen. De idyllische binnenstad van Gent met haar prachtige gevels, sprookjesachtige kanalen en tal van gezellige hoekjes is het decor van een dag vol verrassende muziek. Het aanbod gaat van klassiek en jazz, tot wereldmuziek. In elke cultuurtempel van Gent weerklinkt internationaal en nationaal talent, maar ook op en langs het water. Met dit jaar o.a. Trio Mediaeval, Julius Drake, Jean Tubéry, Stephan MacLeod, Gratitude Trio en Vox Clamantis en Mindy Meng Wang (Chinese wereldmuziek). Bootjes varen je van het ene concert naar het andere. Beleef een dag Avignon aan de Leie…'s Avonds geniet je van een oogverblindende lichtshow en oorstrelend slotconcert op een drijvend podium aan de Gras- en de Korenlei. Als kers op de taart: een vuurwerk dat nog lang blijft nazinderen…Met één ticket krijg je toegang tot de bootjes, meer dan 60 concerten en tientallen concertlocaties.

Het muziekfeest OdeGand presenteert op 14 september maar liefst zestig concerten in de meest uiteenlopende muziekgenres. "Voor het slotspektakel werken we samen met de Vlaamse Opera, met het Symfonisch Orkest onder leiding van Dmitri Jurowski", zegt organisator Serge Platel. Blikvangers dit jaar zijn onder meer het duo Eriksson Delcroix en de Japanse taiko-drummer Art Lee.

Het programma van de elfde editie van OdeGand waaiert opnieuw uit van klassiek over fado tot wereldmuziek en jazz. De optredens vinden in verschillende Gentse cultuurhuizen plaats, met dit jaar de Sint-Annakerk en de Minardschouwburg als nieuwe locaties. Het optreden van het duo Eriksson Delcroix wordt één van de hoogtepunten, beloven de organisatoren. "Bjorn Eriksson, componist van The Broken Circle Breakdown en zangeres Nathalie Delcroix brengen niet alleen bluegrass, maar speciaal voor OdeGand ook country en folk, een mooie samensmelting van hun muzikale werelden. Er is ook nog taiko-drummer (traditionele Japanse drum) Art Lee, leider van Wadaiko Tokara en de enige niet-Japanner ooit die de befaamde Tokyo International Wadaiko Contest won. In 2014 viert de groep zijn tiende verjaardag met een nieuwe wereldtournee, voor OdeGand geven ze graag een voorsmaakje." Afsluiter is het slotconcert op de Gras- en Korenlei. "We werken samen met het Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera en hun solisten. De highlights van het operagenre komen zeker aan bod, maar de andere acts blijven voorlopig nog een verrassing", zegt organisator Serge Platel.

Op OdeGand worden alle volwassenen muzikaal verwend.. en de kinderen dan? Geen nood: speciaal voor hen is er de dag nadien KidsOdeGand. Een topdag voor de kids én hun familie! Zondag 15 september 2013 staat opnieuw volledig in het teken van muzikale ontdekkingen voor klein en minder klein, op en langs het water.  Op de Gras- en Korenlei is er een hele dag animatie en kan je ook zelf de muzikale touwtjes in handen nemen. Daarnaast neemt een bootje alle stoere zeebonken en piraten in spe mee op een verrassende reis. De felgekleurde muziekboot 'De Notendop' zal je niet onopgemerkt voorbijvaren. Schipper Reinier speelt trompeten tegelijkertijd orgel... met zijn tenen. Je maakt ook kennis met het monster Kromloc... Maak je geen zorgen: hij is vegetariër en zachtaardiger dan hij eruit ziet.  Ook de klassiekers komen aan bod: Händels Water Music weerklonk in de achttiende eeuw op de Thames, maar op 15 september op de Gentse Lieve en Leie, dankzij Alexandra Aerts & Ludo Mariën.

KidsOdeGand is een totaalbeleving, en dat voor iedereen. Voor kinderen met een visuele beperking wordt er een speciale Vlinderboottocht georganiseerd, waarop alle zintuigen ten volle geprikkeld worden. Voel de deining en de cadans, schakel je speurneus in om muzikale schatten te ontdekken, proef van een vieruurtje, en juich, schreeuw, joel! Met een tikkeltje fantasie erbij beleef je zelfs nóg veel meer.

Tijd en plaats van het gebeuren :

OdeGand
Zaterdag 14 september 2013 van 13.30 u tot 21.15 u
Op verschillende locaties in de Gentse binnenstad
Gratis slotspektakel & vuurwerk om 22.00 u op de Gras- en Korenlei

---------------------------
KidsOdeGand
Zondag 15 september 2013 van 14.00 u tot 17.00 u
Op diverse locaties op en langs de Gras- en Korenlei


Meer info : www.gentfestival.be

Elders op Oorgetuige :
Gent Festival van Vlaanderen 2013 : klinkende namen, verrassende evenementen en een gloednieuw nightlife-concept, 9/09/2013

18:46 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

09/09/2013

Gent Festival van Vlaanderen 2013 : klinkende namen, verrassende evenementen en een gloednieuw nightlife-concept

Gent Festival van Vlaanderen Zaterdag gaat de 56ste editie van het Gent Festival van Vlaanderen van start. Dit internationale muziekfestival biedt gedurende twee weken een mooie mix van klassieke muziek, jazz en wereldmuziek. Het festival start met OdeGand (14/09), een groots muziekevent op en langs de Gentse binnenwateren, dat afgesloten wordt met een concert op het water en een prachtig vuurwerk. In totaal staan er maar liefst 180 concerten op het programma waar ruim 1500 (inter)nationale artiesten aan meewerken. Twee weken lang brengt het Gent Festival een ode aan het leven en bruist van energie. Het festival wil je de intensiteit van het leven doen beleven. Vanaf de start met OdeGand tot en met de afsluiter OdeGand by Night (28/09) kan je genieten van unieke artiesten en ensembles die bedwelmende programma's brengen op de mooiste en origineelste plekjes van Gent en Oost-Vlaanderen. Twee weken lang kan je genieten van unieke artiesten en ensembles die bedwelmende programma's brengen op de mooiste en origineelste plekjes van Gent en Oost-Vlaanderen. Het wordt weer een festivaleditie om naar uit te kijken. En na OdeGand by Night verspreidt Gent Festival van Vlaanderen zich over de provincie Oost-Vlaanderen voor nog eens 4 weken muziek in 20 steden en gemeenten

Klinkende namen, verrassende evenementen en een gloednieuw nightlife-concept maken de line-up van de 56ste editie van het Gent Festival van Vlaanderen. Grote namen als het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Yannick Nézet-Séguin, Sidi Larbi Cherkaoui, Julia Fischer en Igudesman & Joo worden omringd door prachtige pareltjes als de fadovoorstelling van Gisela João en de intense poëtische omarming van cellist Jean-Guihen Queyras en percussie uit het Oosten. De Hohe Messe van Bach zal resoneren in de Sint-Baafskathedraal en een nieuw concept van middagconcerten ontsproot uit de vraag vanaf nu ook muzikale middagpauzes in te lassen tijdens de Festivalperiode.

OdeGand blijft zoals altijd het openingsfeest en vindt dit jaar plaats op 14 september, maar er komt met OdeGand by Night een nachteditie bij op 28 september. Een party, verspreid over de binnenstad, met heel veel elektronica in klassiek of klassiek met elektronica, het is maar hoe je het bekijkt. John Roan van 'Arsenal' leidt het feestje in goede banen. OdeGand is intussen al aan de 11de editie toe, de dag nadien (15/11) worden de kinderen getrakteerd op een muzikale boottocht met KidsOdeGand.

Nieuw dit jaar is ook dat het Museum voor Schone Kunsten deelneemt. Omringd door schilderijen van de Litouwse schilder en componist Čiurlionis brengt het Gent Festival twee kwartetten en een pianist samen. Čiurlionis leed aan synesthesie, waarbij één zintuig ongewild een ander stimuleert. Klanken krijgen kleuren en kleuren krijgen klank. De Litouwse kunstenaar had het dus en hij maakte er meteen zijn talent van. Gent Festival presenteert de muziek van de kunstenaar te midden van zijn werken, die op dat moment in het MSK tentoongesteld worden.

Dit jaar geen Avanti (fietslus rond Gent met optredens op tussenstoppen) maar wel Vlaamse Havendag in combinatie met het festival. Op autoloze zondag 22 september kan je tijdens het Havenfestival muzikale pareltjes ontdekken per fiets, bus, boot en dat allemaal gratis. Je kan makkelijk met de fiets het kanaal oversteken op de veerponten, en als je dat te ver lijkt, neem je gewoon de bus en de boot.

De Handelsbeurs doet aan Siesta Musicale en dat is ook nieuw dit jaar. Tijdens twee donderdagen (19/09 en 26/09) binnen de periode van het festival kan je je in een zitzak of in een hangmat neervlijen en luisteren naar Bach en vogelzang door Camille Thomas op cello.

Enkele toppers op het programma :

OdeGand by Night - za 28/09 - Centrum Gent
OdeGand, de spetterende opener van het festival, krijgt er dit jaar een nieuwe partner bij. De afsluiter van het festival wordt een gloednieuw nightlife-concept: OdeGand by Night. Een party verspreid in de stad, met heel verschillende stijlen: electronica in klassiek, klassiek met electronica, getriggerd door bekende dj’s of beatboxers én nieuw opkomend talent in alle kunsten. Met artistiek advies van niemand minder dan John Roan van Arsenal: "Tijdens OdeGand by Night wordt klassiek een belevenis, een party!"

Sidi Larbi Cherkaoui : M¡longa - vrij 20 & za 21/09 - Capitole Gent
De Vlaamse Sidi Larbi Cherkaoui, één van 's werelds succesvolste choreografen en Cultureel Ambassadeur van Europa 2013, raakte in Buenos Aires gefascineerd door tango. M¡longa, zijn nieuwste productie bij het Londense productiehuis Sadler's Wells, ging in juni in première in Londen en toert daarna de wereld rond. De voorstelling brengt de intieme sfeer en essentie van de traditionele milonga in combinatie met een eigentijdse kijk op tango nuevo.

Igudesman & Joo - do 19/09 - Vlaamse Opera Gent
In 2008 wist het duo Igudesman & Joo het Gentse publiek al goed aan het lachen te brengen. Met hun nieuwste show - én Belgische première! - And Now … Mozart! brengen zij muzikale humor van de bovenste plank. Binnen de top van de klassieke muziek doet niemand het hen na: violist en zanger Aleksey Igudesman en pianist Richard Hyung-ki Joo schetsen een hilarisch beeld van muziek in al haar facetten.

Čiurlionis - ma 23/09 - MSK Gent

Omringd door schilderijen van de Litouwse schilder en componist Čiurlionis in het Museum voor Schone Kunsten brengt Gent Festival twee kwartetten en een pianist samen. Čiurlionis leed aan 'synesthesie', een aandoening waarbij één zintuig een ander stimuleert. Klanken krijgen kleuren, kleuren klank. Zijn muziek en schilderijen worden op een unieke manier met elkaar verenigd! Met pianist Petras Geniušas, de Litouwse trots Čiurlionis Quartet en het splinternieuwe Belgische Taurus Quartet.

Havenfestival - zo 22/09 - Haven van Gent

Ter gelegenheid van de Vlaamse Havendag slaan de Haven van Gent en Gent Festival de handen in elkaar om de haven voor één dag om te toveren in een groot festivalterrein. Op deze autoloze zondag nodigen het festival je uit om de muzikale parels in de haven te ontdekken per fiets, per bus of zelfs per boot. Ontdek muzikale pareltjes op authentieke havenlocaties.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Gent Festival van Vlaanderen 2013
Van zaterdag 14 t.e.m. zaterdag 28 september 2013
Op verschillende locaties in Gent


Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.festivalgent.be

14:58 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook