21/04/2013

Singer Pur in deSingel: zang in zijn puurste vorm

Singer Pur Sinds 1991 bouwt het Duitse Singer Pur aan een stevige reputatie als een van de beste a capella-ensembles. Singer Pur - zoals de naam al verraadt - is zang in zijn puurste vorm, zonder instrumentale begeleiding of versterking. 1 sopraan, 3 tenoren, 1 bariton, 1 bas. Dus geen altstem om de ruimte tussen vrouwen- en mannenstemmen te dichten. Die taak nemen de drie tenoren op zich, en met glans. Wat meteen ook de verrukkelijke klank verklaart waarmee Singer Pur zich van alle andere vocale ensembles weet te onderscheiden.

Het begon met vijf Regensburger Domspatzen die na jarenlange strenge koormuziek hun vleugels wilden uitslaan. Aanvankelijk gingen ze de andere kant op, richting jazz. Geleidelijk keerden ze naar klassiek terug en besloten ze gewoon alles te zingen waar ze zin in hadden. Dit seizoen viert Singer Pur zijn twintigjarig jubileum. Tijd voor een retrospectieve met hun absolute lievelingsstukken. Oude en nieuwe muziek kriskras door mekaar. Met uitschuivers naar de jazz, waar het ooit allemaal begon. En met die andere dada van het ensemble: Duitse volksliedjes. Ontroerend in hun eenvoud. Zang in zijn puurste vorm.

Het gereputeerde Duitse a capella-ensemble Singer Pur stelt een programma samen met een uitgelezen keure aan werken van de 16de tot de 21ste eeuw. Wat zich op het eerste zicht zou kunnen presenteren als een onsamenhangend amalgaam van titels en componisten allerlei, blijkt bij nader inzien een prachtige mozaïek met tal van kruisende lijnen.

Expressieve renaissancemadrigalen
Adriaan Willaert is een typisch exponent van de Europese renaissance: geboren nabij Roeselare, opgeleid in Parijs en vervolgens een grootse carrière uitgebouwd in Ferrara en Venetië. In de handen van Adriaan Willaert verwierf het polyfone madrigaal, een a capella-compositie op een profane Italiaanse tekst, grote populariteit. Met name in 'Musica Nova', een bundel uit 1559 waarin hij 27 Latijnse motetten en 25 Italiaanse madrigalen voor vier tot zeven stemmen samenbrengt, geeft hij het madrigaal zijn typische gedaante. Bijna alle madrigalen uit 'Musica Nova', ook 'Cantai, (h)or piango' , zijn geschreven op sonnetten van de 14de-eeuwse dichter Francesco Petrarca, wiens literaire oeuvre in humanistische kringen een grote opgang beleefde.
Kenmerkend voor de madrigalen van Willaert is hun tweeledigheid: de kwatrijnen vormen het eerste deel van de compositie, de terzinen een autonoom tweede deel. Hoewel Willaerts madrigalen polyfoon gecomponeerd zijn, kiest de componist, de tekstverstaanbaarheid ter wille, voor een overwegend syllabische toonzetting: elke lettergreep krijgt slechts één noot. Een lichte vorm van madrigalismen of tekstschilderingen is reeds merkbaar.
Willaerts invloed op de generaties na hem kan amper overschat worden, zo blijkt ondermeer uit het oeuvre van Giaches de Wert. Ook De Wert was afkomstig uit Vlaanderen en maakte vooral carrière aan de hoven van een aantal grote Italiaanse humanistische families. In het madrigaal toont hij zich schatplichtig aan de verwezenlijkingen van Adriaan Willaert: ook De Wert kiest voornamelijk poëzie van Petrarca - bijvoorbeeld het sonnet 'Valle che de' lamenti miei se' piena' - die hij vormgeeft in een eerste en een tweede deel. Meer dan bij Willaert neemt de tekstexpressie evenwel de bovenhand op het contrapunt en moet de polyfone schriftuur soms zelfs wijken ter wille van de verstaanbaarheid. Tussen 1565 en 1592 was De Wert kapelmeester aan het hof van Mantua, de stad waar in 1607 ook ' l ' Orfeo' van Claudio Monteverdi gecreëerd werd. Ook Monteverdi's vroege madrigaalkunst werd op haar beurt sterk beïnvloed door de traditie van de Italo-fiamminghi, vooral op het vlak van tekstuitdrukking: scherpe dissonanten en een rijke afwisseling tussen homofone en polyfone passages kleuren zijn madrigalen. De tekst 'Si ch'io vorrei morire' uit Monteverdi's Vierde Madrigaalboek (1603) is niet van de hand van Petrarca (die mode is stilaan over haar hoogtepunt heen) en is zelfs niet langer een sonnet; formeel schrijft Monteverdi het werk in één geheel door. Met dit Vierde Madrigaalboek leidt Claudio Monteverdi de a capella-traditie van de Italo-fiamminghi naar een culminatiepunt. Vanaf het Vijfde Boek doet gestaag een basso-continuo zijn intrede en nog later zullen zelfs concerterende instrumenten het genre vervoegen en zo als het ware laten uitgroeien tot kleine barokke operascènes.

Romantische volksliederen
Werden Italiaanse madrigalen geschreven voor een solistisch bezet ensemble, dan deden Felix Mendelssohn en Johannes Brahms een beroep op een veel groter koor. De jonge Mendelssohn werd muzikaal geschoold door Carl Friedrich Zelter aan de befaamde Singakademie in Berlijn. De Singakademie was een betrekkelijk groot koor dat bestond sinds 1791 en als instelling een eerder conservatieve esthetische agenda propageerde. In de handen van Zelter leek de klassieke periode nog na te smeulen, maar anderzijds toonde men sporadisch ook enige belangstelling voor de 'oude' muziek van Händel en Bach. In 1828 zou Mendelssohn de Singakademie dirigeren tijdens twee uitvoeringen van Bachs ' Matthäus Passion', een werk dat, na het overlijden van J. S . Bach in 1750, onuitgevoerd was gebleven. Daarmee wakkerde Mendelssohn niet enkel de 19de-eeuwse Bachrenaissance aan, maar hield hij tevens de traditie boven de doopvont om oratoria uit te voeren met grote koren en orkesten. Gezien de populariteit van dat nieuwe instrument, het symfonisch koor, gingen steeds meer componisten schrijven en arrangeren voor die bezetting en klankkleur. Niet zelden lagen bestaande volksliederen of volks aandoende melodietjes aan de basis van die koorcomposities. Ondermeer 'O Täler weit' van Mendelssohn is één van de klassiekers die elke amateurkoorzanger uit het hoofd meeneuriet. Ook Brahms' 'Mit Lust tät ich ausreiten' en ' Erlaube mir, feins Mädchen' zijn graag geziene gasten op het menu van menig koor.

Avant-garde uit de 20ste eeuw
Bekleedden vocale ensembles - solistische consorts dan wel grote koren - eeuwenlang een centrale positie in het Europese muzieklandschap, dan leek het tij drastisch te keren na de Tweede Wereldoorlog. De naoorlogse avant-garde besteedde weinig tot geen aandacht aan koor- en ensemblemuziek: avant-gardemuziek was per definitie instrumentaal, een tendens die nog steeds haar sporen nalaat. Uitzonderingen vinden we bijvoorbeeld in het werk van Arvo Pärt (°1935), een cult-componist die zich slechts met mondjesmaat associeerde met de avant-gardebühne. Kenmerkend voor een groot deel van zijn oeuvre is de sobere, in bepaalde opzichten zelfs minimalistisch te noemen klanktaal. 'Solfeggio' bestaat uit stijgende toonladders, die, verdeeld over het vierstemmige koor, op notennamen gezongen worden. Lijkt dat opzet in aanvang humoristisch, dan blijkt al spoedig hoe Pärt erin slaagt om op deze manier een ijl en afstandelijk aandoend klanktapijt te creëren.

Zo mogelijk nog soberder - en afstandelijker - van opzet is 'Story' , het tweede deel uit 'Living Room Music' van John Cage (°1940). In deze vierdelige compositie gaat Cage op zoek naar het klankbeeld van een woonkamer en gebruikt hij daarvoor percussieve (deel 1 en 4), gesproken (deel 2) en melodische (deel 3) elementen. 'Story' is gebaseerd op een gedicht van Gertrude Stein, dat vertolkt wordt door vier sprekers. Elk van de vier sprekers beschikt over een ritmisch en dynamisch gedetailleerd uitgeschreven partij. Bij een accurate uitvoering levert 'Story' een bijzonder boeiend vierstemmig contrapunt op, dat de aandacht vestigt op de ritmiek die elke goede prosodie eigen is.

'Crystal silence' verleende zijn ietwat enigmatische naam aan dit concertprogramma. Deze compositie vormt het hoofdwerk op de gelijknamige plaat die componist-pianist Chick Corea en vibrafoonspeler Gary Burton samen opnamen in 1972. 'Crystal silence' is een erg melodische en toegankelijke compositie, met duidelijke bluestrekken. Marcus Schmidl, de bas van Singer Pur, arrangeerde het werk voor a capella-ensemble.

Erg bijzonder in de naoorlogse vocale avant-gardemuziek zijn de zesstemmige 'Nonsense Madrigals' van György Ligeti (°1988). Deze bundel van aanvankelijk vijf madrigalen werd geschreven voor The King's Singers, die het geheel ook creëerden in 1988. Een jaar later voegde Ligeti er een zesde madrigaal aan toe. Kenmerkend voor Ligeti's volledige oeuvre zijn de ernst en het technische vakmanschap die hij aan de dag legt, zelfs in een eerder humoristisch lijkende context als bijvoorbeeld zijn opera, 'Le Grand Macabre', of ook in deze 'Nonsense Madrigals'. Zoals een renaissancecomponist wisselt Ligeti in 'The Cuckoo in the Pear Tree' en 'The alphabet' homofone en polyfone passages af en maakt hij gebruik van contrapunttechnieken die ook in de 15de en 16de eeuw reeds gebruikelijk waren, zoals omkeringen, vergrotingen en diminuties. In 'The Cuckoo in the Pear Tree' verwerkt de componist zelfs een Duits volksliedje in de partituur. Die technieken past Ligeti toe in een niet-tonale (en al evenmin modale) context: eerder dan te spreken over dissonanten is het relevant om klankwolken of klankvelden te vermelden. Vooral op dat laatste vlak toont 'The Alphabet' grote gelijkenissen met 'Lux a eterna', het koorwerk dat dankzij Stanley Kubricks '2001, a Space Oddissey' de status van cultwerk verwierf.

Ook Gavin Bryars grijpt graag terug naar het renaissancemadrigaal: hij schreef in 2009 voor Singer Pur vier Italiaanse madrigalen, de 'Tatti Madrigals'. Twee daarvan zijn gezet op teksten van Petrarca, ondermeer het 'Cantai, or piango' , waarvan Willaerts zetting het eerste deel van dit concert reeds mag openen. Ook Bryars, die een veelzijdig en eclectisch oeuvre op zijn naam mag schrijven, kiest voor een hedendaagse invulling van imitatie, contrapunt en tekstexpressie. Ooit zong ik, nu huil ik: de kristallen cirkel is rond.

Programma :

 • Adriaan Willaert ( ca. 1490-1562), Cantai, or piango
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), Abschied vom Walde ( O Täler weit, o höhen)
 • Hans Schanderl (°1960), Einmal wandelt Läuten durch mich hin (2005)
 • Arvo Pärt (°1935), Solfeggio (1964)
 • Johannes Brahms (1813-1893), Erlaube mir, feins mädchen (arr. M. Schmidl) Mit lust tät ich ausreiten
 • Londonderry Air - Ierse traditional (arr. p . Knight)
 • Ivan Moody (°1964), The wild swans at Coole (1988)
 • John Cage (1912-1992), Story (uit 'Living room music', 1940)
 • Claudio Monteverdi (1567-1643), Si ch' io vorrei morire
 • Omerror Dawson - Come unto me (arr. m . Warren)
 • Gavin Bryars (°1943) Cantai, or piango (2009)
 • Chick Corea (°1941) Crystal silence (arr. M . Schmidl)
 • György Ligeti (1923-2006), The alphabet (1988) - Cuckoo in the pear-tree (1988)
 • Es geht eine dunkle wolk herein - Duits volkslied (arr. R . Füting)
 • Giaches de Wert (1535-1596), Valle che de' lamenti miei se' piena
 • Shenandoah - Amerikaanse traditional (arr. D. Runswick)
 • Auf einem Baum ein Kuckuck saß - Duits volkslied (arr. W. Kerscheck)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Singer Pur : A Thousand Years
Woensdag 24 april 2013 om 20.00 u
(inleiding door Liesbeth Segers om 19.15 u)
deSingel - Antwerpen
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : www.desingel.be en www.singerpur.de

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden door Klara

Bron : tekst Steven Mariën voor het programmaboekje deSingel, april 3013

Extra :
Arvo Pärt op www.musicolog.com en youtube
Arvo Pärt (1935 - ), Tintinambulist op www.musicalifeiten.nl
Ivan Moody : www.ivanmoody.co.uk en en.wikipedia.org
John Cage : www.johncage.info en youtube
John Cage at Seventy: An Interview, Stephen Montague (1985) op UbuWeb Papers
John Cage Online : links compiled by Josh Ronsen
John Cage (1912 - 1992) : Goeroe of charlatan ?, Jan De Kruijff op www.musicalifeiten.nl
Gavin Bryars : www.gavinbryars.com, www.schott-music.com, nl.wikipedia.org en youtube
Chick Corea : www.chickcorea.com, nl.wikipedia.org en youtube
György Ligeti : www.schott-musik.de en youtube
Györgi Ligeti (1923 - 2006): emotioneel scepticus, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl, juni 2006

19:01 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

20/04/2013

MATRIX stelt statische en repetitieve muziek centraal tijdens Erfgoeddag in Leuven

Erfgoeddag Nu zondag 21 april is er heel wat muzikaals te beleven in Leuven! In het kader van Erfgoeddag organiseert MATRIX Centrum voor nieuwe muziek maar liefst 4 gratis activiteiten rond statische en minimale muziek, toegankelijk voor jong en oud. Combineer een dagje Leuven met een lezing, een tentoonstelling en zelfs een concert. Warm aanbevolen!

Op zondag 21 april vindt de 13de editie van Erfgoeddag plaats. Naar jaarlijkse traditie ontwikkelde MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] een heleboel activiteiten rond het centrale thema van de dag. Dit jaar is dat 'Stop de Tijd!' - een warme uitnodiging om even de snelheid van het leven te doorbreken. Met deze thematiek in het achterhoofd bedachten MATRIX vier activiteiten waarin statische en repetitieve muziek centraal staan. Plaats van het gebeuren is OPEK, Vaartkom 4, 3000 Leuven. De toegang is gratis.

Workshop: Minimal music
Tijdens deze workshop maken kinderen vanaf 6 jaar kennis met de eenvoudige en betoverende 'Minimal Music'! Door de herhalingspatronen klinkt deze muziek als een zwevende klankwolk. Voortbouwend op de eenvoudige bouwstenen van het muziekstuk 'Pourque les fruits mûrissent cet été', gecomponeerd door Karel Goeyvaerts, knutselen we in deze workshop samen een hele nieuwe compositie in elkaar!
- Workshop (45') om 14.00 u en om 15.30 u
- Reservatie via info@matrix-new-music.be of +32 499 18 54 51
- Aantal plaatsen : 2 x 20
- Deze activiteit werd speciaal ontwikkeld voor gezinnen met kinderen (-12j)

Concert: Stop de tijd
In samenwerking met SLAC -Stedelijke Leuvense Academie en Conservatorium, Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Oud-Heverlee en Gemeentelijke Academie Zaventem
Muziek is de tijdskunst bij uitstek en net dát prikkelt heel wat componisten om muziek te maken die lijkt stil te staan in de tijd en de ruimte verkent. Na een intensieve samenwerking met tubist, componist, improvisator Robin Hayward brengen de leerlingen van de academies van Leuven, Oud-Heverlee en Zaventem hun hoogsteigen compositie rond het thema 'Stop de tijd'. Zij zullen jou met trots dit culturele erfgoed-in-wording voorstellen op hun concert. Het muziekstuk zal nadien in de muziekbibliotheek van MATRIX worden bewaard.
- Concert om 17.00 u
Gratis toegang

Tentoonstelling en lezing: Statische muziek
Via een lezing en een tentoonstelling vol geluid- en beeldmateriaal uit de MATRIX-collectie, loodsen we je door de klankwereld van de statische muziek. Mooie voorbeelden van statische muziek zijn te vinden bij de 'Minimal Music' die niet zelden geïnspireerd wordt door de tranceopwekkende Indiase raga's. Maar ook bij onze eigen Karel Goeyvaerts die 'sterrenmuziek' wou schrijven, of – heel contrastrijk – in 'The Movement of People Working' van Phil Niblock, waarbij beelden van repetitief ambachtelijk werk geconfronteerd worden met volstrekt bewegingsloze muziek. In de doorlopende tentoonstelling en tijdens de lezing maken we je wegwijs in het bijzondere klankenuniversum van de statische muziek.
- Tentoonstelling doorlopend open van 10.00 u tot 18.00 u
- Lezing (30') om 14.00 u en om 15.30 u
Gratis toegang

Meer info : www.matrix-new-music.be en www.erfgoeddag.be

21:50 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Hongaarse happening in het Concertgebouw Brugge

Bela Bartók Diverse topensembles en -muzikanten gaan op zoek naar de invloeden van de Centraal-Europese volksmuziek op enkele van de grootste componisten van de vorige eeuw. De pianist Levente Kende, die dit seizoen tijdens drie concerten in deSingel (Antwerpen), de Handelsbeurs (Gent) en Concertgebouw Brugge de integrale pianomuziek van Bartók (foto) vertolkt, speelt in Brugge zijn meest volkse klavierwerken. Het Collectief brengt Hongaarse kamermuziek van Bartók, Liszt en Kodály tot Ligeti, Kurtág en Eötvös. Het Kalotaszeg Trio ten slotte, genoemd naar de regio in Transsylvanië waar Bartók veel opnames van folkloremuziek maakte, speelt Hongaarse en Roemeense muziek en zigeunerrepertoire. Het Concertgebouw baadt een dag lang in de sfeer en geest van Centraal-Europa.

Het Collectief I - 10.30 u
- Béla Bartók (1881-1945) , Sonate voor viool solo, Sz117, BB124
- Gyorgy Ligeti (1923-2006), Etude 13 'L'escalier du diable' uit Etudes, boek II
- Zoltán Kodály (1882-1967), Sonate in b voor cello solo, opus 8

Het Collectief II - 15.30 u
- Peter Eötvös (1944), Psy
- Gyorgy Kurtág (1926), Schatten
- Franz Liszt (1811-1886), La lugubre gondola III, S134
- László Tihanyi (1956), Nachtszene
- Peter Eötvös, Cadenza uit Shadows
- Béla Bartók, Contrasts, Sz111, BB116

Kalotaszeg Trio - 11.45 u & 17.00 u

Levente Kende I - 11.45 u
- Béla Bartók (1881-1945), 2 Elegieën, Sz41, BB49, opus 8b - 14 Bagatellen, Sz38, BB50, opus 6 - Roemeense Kerstliederen, Sz57, BB67 - 2 Roemeense Volksdansen, Sz43, BB56, opus 8a

Levente Kende II - 14.00 u
- Béla Bartók, Selectie uit Voor kinderen, Sz42, BB 53: boek I-IV - Mikrokosmos, Sz107, BB 105: boek I-VI

Levente Kende III - 17.00 u
- Béla Bartók, 6 Roemeense Dansen, Sz56, BB68 - 3 Hongaarse Volksliederen, Sz66, BB80b - Suite, opus 14, Sz62, BB70 - 15 Hongaarse Boerenliederen, BB79

Tijd en plaats van het gebeuren :

Een Hongaarse Happening
Zondag 21 april 2013 vanaf 10.30 u
Concertgebouw - Brugge

't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be

21:29 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

19/04/2013

Multimediakunstenaar Valery Vermeulen en Office Tamuraj verzorgen drie cinematografische performances met de EMO-Synth in Sint-Niklaas

EMO-Synth Kunstenplatform WARP (Sint-Niklaas) organiseert op zaterdag 20 april een Witte Nacht die het publiek aanspoort om hedendaagse kunst vanuit een nieuwe invalshoek te ontdekken. Hiervoor gaat Office Tamuraj tijdens drie performances met evenveel films en muzikanten aan de slag voor een voorstelling van het interactieve multimediaproject 'Montage Cinema Revived by the EMO-Synth'. In een sfeer van ontdekking en verwondering licht een verrassend samengaan van geluid en beeld deze bijzondere nacht op.

Multimediakunstenaar, muzikant en doctor in de wiskunde Valery Vermeulen is de drijvende kracht achter de EMO-Synth. Het 'instrument' vormt een ware bouwdoos voor het verbinden van emoties, beeld en geluid. Het balanceert op de fascinerende grens tussen wetenschap en kunst en integreert met behulp van biofeedback emoties van de toeschouwer in het project. Hiervoor meten biosensoren allerlei lichaamssignalen op zoals spierspanning, huidgeleiding (GSR), hartslag (ECG) en lichaamstemperatuur. Op basis van deze gegevens zoekt de EMO-Synth telkens het meest passende geluid bij beelden die een toeschouwer ziet met een gepersonaliseerde soundtrack tot gevolg. Omdat de ene persoon de andere niet is, zijn performances met de EMO-Synth daarom altijd uniek.

Het multimediale 'Montage Cinema Revived by the EMO-Synth' trakteert het publiek steevast op een 'gesamtkunstwerk'. Voor de drie performances tijdens Witte Nacht van WARP werken verschillende muzikanten met uiteenlopende achtergronden mee. Nico Couck, Pat Riské en guest gaan live aan de slag met digitale partituren die de EMO-Synth automatisch maakt. Tegelijkertijd zorgen filmbeelden voor zowel poëtische als bloedstollende momenten. Zo komen in de drie performances achtereenvolgens flarden uit de fijngevoelige film Line-dotplane (Remco Roes), de historische horrorfilm The Phantom of the Opera (Julian Rupert) en de dramatische prent Andrei Rublev (Andrei Tarkovsky) aan bod. Het tonen van de dialoog tussen cinematografisch bronmateriaal en de realiteit staat hierbij in de kijker waardoor het publiek kennismaakt met de verschillende lagen van een artistieke creatie.

Valery Vermeulen is naast multimediakunstenaar eveneens muziekproducer, elektronisch muzikant en wiskundige (doctor in Zuivere Wiskunde, UGent 2001). Samen met zijn fascinatie voor de relatie tussen computers en het menselijk brein maakten zijn diverse achtergronden de ontwikkeling van de EMO-Synth mogelijk. Hiernaast situeert Vermeulens werk zich vooral in de cross-over zone tussen geluid, muziek, wiskunde, artificiële intelligentie en affective computing. Door het bespelen van deze intersecties kan de actuele kunst volgens hem nieuwe impulsen krijgen om zich verder te ontwikkelen en het publiek te boeien.

Montage Cinema Revived by the EMO-Synth i.s.m. WARP vindt plaats tijdens Witte Nacht die start op zaterdag 20 april 2013 (20.00 u) en eindigt op zondag 21 april 2013 (06.00 u ).

De drie performances o.l.v. Valery Vermeulen beginnen om 22.30 u (film Line-dot-plane), 23.20 u (film The Phantom of the Opera) en 24.10 u (Andrei Rublev) en gaan door in de Stationsstraat 76, 9100 Sint-Niklaas. Witte Nacht maakt deel uit van De Vierde Dimensie, een event van WARP rond de Heirmanklok.

Meer info : www.emo-synth.com en www.warp-art.be

Elders op Oorgetuige :
Experimenteel geluid tijdens Museum Night Fever in Brussel, 28/02/2013
Montage Cinema Revived by the EMO-Synth : interaktief multimediaprojekt op de grens van wetenschap, muziek en kunst, 4/04/2012
Intelligente montagecinema met experimenteel geluid in het M HKA, 1/03/2012

Benieuwd naar wat je mag verwachten? Dit filmpje geeft je alvast een voorsmaakje met beelden en muziek uit de performance

20:15 Gepost in Concert, Film, Muziek | Permalink |  Facebook

Mechelen hoort Stemmen : ontdek de Dijlestad met al je zintuigen

Mechelen hoort Stemmen Voor de vierde keer op rij brengt de voorjaarseditie van het Festival van Vlaanderen de mooiste vocale muziek naar Mechelen. Mechelen hoort Stemmen is het klassieke muziekfeest dat het Festival van Vlaanderen-Mechelen elk voorjaar organiseert. Intiem of uitbundig? Zacht gepolijst of liever rauw en grommend vanuit de diepte? Van een swingende symfonieën tot de indrukwekkende polyfone klankmassa's: Mechelen hoort Stemmen heeft het allemaal. Mechelen hoort Stemmen is de ideale manier om de stad te ontdekken met al je zintuigen. De concerten gaan immers door op parels van locaties: onder andere het stadhuis, Manufactuur De Wit, de Sint-Romboutskathedraal als het prachtige Martin's Patershof deden al dienst als zinneprikkelend decor voor de stemmige muziek.

Op zaterdag 20 april barsten de voegen uit de straten van Mechelen op het grote Openingsfeest. Die dag gonst de hele stad van de stemmen: performances overal in de binnenstad, topconcerten voor jong & oud, bekoorlijk muziektheater, muzikale zottighedenén een gezellig Festivalcafé maken het steeds een feest voor iedereen. Van 14.00 u tot 19.00 u wordt de Ijzerenleen het kloppend hart met gratis openluchtconcerten van retrosensatie The Jacquelines en het Octopus ensemble. Voor slechts 5 euro kan je genieten van sfeervolle concerten en muziektheater in KC NONA, het Cultuurcentrum en het stadhuis. Stemmen uit verre streken, zingende ijscomannen- slechts een voorproefje van een vier weken durende muzikale ontdekkingsreis!

Kaffeeklassiek : Muziektheater Transparant & Claron McFadden, Lilith - di 23/04 om 22.00 u - kc nOna
Je drinkt graag een glaasje maar hebt het stilaan gehad met de muziekkeuze in jouw stamcafé? Geen nood, Mechelen hoort Stemmen biedt dit voorjaar een prettig alternatief met Kaffeeklassiek: drie avonden hoogstaande muziek op originele locaties. De concerten starten om 22.00 u, maar de deuren van het café gaan al om 21.30 u open.

Op dinsdag 23 april zet operazangeres Claron McFadden haar eerste eigen muziektheatervoorstelling neer die klassieke muziek, jazz, poëzie, film en toneel met elkaar verbindt: Lilith. Claron McFadden wil in het tweede deel van haar zangcarrière meer eigen producties maken door klassieke muziek en jazz, de stijlen waarin zij excelleert, met elkaar te verbinden. Bovendien wil ze verhalen brengen over sterke vrouwen. Net zoals Lilith, de allereerste vrouw van Adam die weigerde zich te onderwerpen en het Paradijs verlaat op zoek naar warmte bij tal van minnaars. Lilith ging vorig jaar in première tijdens de Operadagen Rotterdam en was één van de hoogtepunten van het Holland Festival en het KlaraFestival.

Henric - vrij 3/05 om 20.30 u in kc nOna
Er kan er maar één de primus zijn, zelfs in de letteren. De Vlaamse auteur Elvis Peeters brengt hulde aan Henric van Veldeke, de eerste schrijver van de Lage Landen die we bij naam kennen. Zijn medium: een literair concert, dat zowel minnezang en oude instrumenten, als natuurgedichten en elektronica omhelst. Troubadours Elvis en Henric zwerven door Maas- en Rijnland, teleporteren zichzelf van de middeleeuwen naar het heden en maken onderweg aantekeningen bij de aloude entertainmentindustrie. Is er in duizend jaar veel veranderd voor de scheppende mens?

Elvis Peeters vertelt en Jan Weynants zorgt voor  filmbeelden over de reis van van Veldeke in het voetspoor van een gestolen manuscript, een middeleeuwse queeste in een hedendaags landschap. Gerrit Valckenaers, Stevie Wishart en Agnes de Graaff brengen (nieuw getoonzette) liederen uit de overgeleverde teksten van Henric van Veldeke. De hertaling van Elvis Peeters laat zien hoe deze middeleeuwse gedichten nog niets aan zeggingskracht hebben ingeboet.

Tenso Days - 17 en 18 mei
Nieuw binnen Mechelen hoort Stemmen is de organisatie van een tweedaags internationaal hedendaags koorfestival in samenwerking met Tenso, het Europese netwerk van professionele kamerkoren. Daarmee vestigt het Festival van Vlaanderen-Mechelen de aandacht op de schoonheid en kracht van hedendaagse koormuziek, slaat het een brug naar de niet-professionele koren en amateurzangers, en plaatst het Mechelen op de kaart van de internationale hedendaagse vocale muziek. Tijdens de Tenso Days vinden er niet alleen fantastische concerten plaats in het stadscentrum. Amateurs en professionals kunnen er ook terecht voor workshops, salongesprekken, stemcoaching en allerlei andere koorgerelateerde uitspattingen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Mechelen hoort Stemmen
Van zaterdag 20 april t.e.m. zaterdag 18 mei 2013
Op verschillende locaties in Mechelen


Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.festivalmechelen.be

Elders op Oorgetuige :
Uitverkochte Belgische première van Lilith, 1/09/2012

13:32 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

Andrea Neumann & Sabine Ercklentz in de Beursschouwburg

Andrea Neumann Andrea Neumann (foto) (inside piano) en Sabine Ercklentz (trompet en elektronica) werken al geruime tijd als duo samen en delen een interesse voor klankonderzoek, compositie, akoestische en elektro-akoestische improvisatie. Samen met onder meer Antonia Baehr hebben ze de grenzen van werken met partituren en performativiteit intens verkend. Beide muzikantes ontrafelen de relatie tot hun instrumenten en gaan na hoe mens en machine elkaar beïnvloeden en besmetten. Op het programma staan twee bestaande solo's: Twins (2012) van Sabine Ercklentz en Erosion (2012) van Andrea Neumann, naast twee nieuwe stukken: een duet en de film 'Pionierinnen der Klangforschung'.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Andrea Neumann & Sabine Ercklentz
Vrijdag 19 april 2013 om 20.30 u
Beursschouwburg - Brussel

A. Ortsstraat 20 - 28
1000 Brussel

Mer info : www.beursschouwburg.be en www.q-o2.be

Extra :
Andrea Neumann op femmes-savantes.net en youtube
Sabine Ercklentz op femmes-savantes.net en de.wikipedia.org

Elders op Oorgetuige :
Improvisatiemuzikanten Bonnie Jones, Christine Sehnanoui, Andrea Neumann en Kamama in de Q-O2 werkplaats, 4/03/2011

Beluister alvast Sabine Ercklentz & Andrea Neumann's Pünktlich

10:58 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

15/04/2013

Marko Ciciliani in ChampdAction Studio Concert

Marko Ciciliani Componist Marko Ciciliani staat centraal in het volgende ChampdAction Studio Concert in Antwerpen. Op donderdag 18 april geeft hij eerst een presentatie over zijn werk met daarna een live demonstratie met verschillende van zijn audiovisuele werken. Recent was Marko Ciciliani nog te gast als coach tijdens het multidisciplinaire LAbO #4 project.

Marko Ciciliani is in 1970 in Zagreb geboren. Hij volgde zijn opleiding aan de conservatoria van Den Haag, New York en Hamburg. Ciciliani treedt op als performer en improviserend musicus in theater-, dans-, videokunst- en muziekprodukties. Hij heeft werken geschreven voor uiteenlopende bezettingen, al dan niet met gebruikmaking van elektronica. Samen met de componist Jeff Kowalkowski uit Chicago realiseerde hij een van zijn grotere projecten, de elektronische opera Bosch tapped the gas pedal and the caprice moved forward... die tussen 1995 en 2000 ontstond als een soort 'work in progress'. Het werk werd door de componisten zelf uitgevoerd tijdens een tournee door Europa en de Verenigde Staten. Ciciliani schreef verder o.a. Tullius Rooms, Fabric Reverie (in opdracht van de Biennale van Zagreb 2001) en Dindon. In zijn meer recente composities geeft hij de uitvoerenden voor een groot deel de controle in handen. Hiermee wordt het stuk een 'werk met verscheidene auteurs' (a multiple-authorness) en geeft Ciciliani de uitvoerenden de mogelijkheid een persoonlijke stempel te drukken op de muziek.

Composities die aan bod zullen komen :

"All of Yesterday's Parties" (2010) for voice, electric guitar and live electronics
"Intersection" (2013) for live-electronics and live-video
"muzART" (2010/12) for the Wendy-Carlos-Revival-Orchestra, live-electronics, lighting and video

"It is characteristic of Ciciliani's composition that sound is not only understood as abstract material but as a culturally shaped idiom. The exploration of a sound's communicative potential is as much in the foreground in his work as its objective sonic quality. Ciciliani’s work is characterised by a conceptual approach in which aspects of classical composition, sound- and media-studies play together."

Tijd en plaats van het gebeuren :

ChampdAction Studio Concert : Marko Ciciliani
Donderdag 18 april 2013 om 20.00 u
Studio ChampdAction - deSingel - Antwerpen

Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : www.champdaction.be

Extra :
Marko Ciciliani : www.ciciliani.com, www.muziekencyclopedie.nl en youtube

16:27 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Het Collectief brengt integraal programma uit de Sovjetunie in Sint-Truiden

Galina Oestvolskaja Donderdag brengt Het Collectief twee sleutelwerken uit het imposante oeuvre van de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj. Het pianotrio opus 67 is misschien wel het meest uitgevoerde kamermuziekwerk van Sjostakovitsj. Het werd in 1944 geschreven ter nagedachtenis van één van zijn compositiestudenten. De extreem treurige ondertoon en de bijna cynische verwijzingen naar de dood plaatsen dit werk in de traditie van de 'elegische' pianotrio’s van die andere Russische grootmeester Peter Tsjaikovski.

De 7 Romances op Gedichten van Aleksandr Blok werden in 1967 geschreven, in opdracht van de cellist Mstislav Rostropovitsj. De donkere thematiek van Bloks poëzie wordt door Sjostakovitsj op een huiveringwekkende manier verklankt. Het werk verenigt zo de gevoelswerelden van beide kunstenaars in tijden van oorlog en Sovjetrepressie. Galina Ustvolskaya (foto) en Alfred Schnitke, die ook een gespannen relatie hadden met het communistische Sovjetregime, vervolledigen dit programma.

Mark van de Voort over Galina Oestvolskaja : "De uit hardmarmer gehouwen klankwereld van de Russische Galina Oestvolskaja (1919-2006) is met niets anders te vergelijken dan met zichzelf. Haar fysiek overdonderende muziek moet vooral live klinken. Haar oeuvre is kleinschalig : 21 Officiële werken componeerde ze tussen 1946 en 1990. Ze schreef nog wel een aantal door de Russische autoriteiten goedgekeurde orkestsuites, maar haar belangrijkste, spiritueel geïnspireerde werk verdween behoedzaam in de bureaulade. Onttrokken aan het argusoog van de communistische machthebbers en verborgen voor de rest van de wereld componeerde Oestvolskaja stug door. Instrumentale werken, maar ook vijf symfonieën vloeiden uit haar pen. Ongenaakbare, monomane muziek die de waarheid in klinkende noten tracht uit te drukken. Repetitieve, hamerende akkoorden, diepjammerende frases en ferme doodroffels. Muziek die in alles de extremen opzoekt: van fluisterzacht pianissimo tot donderend fortissimo, en dat alles gevat in de kleurrijkste ensemblebezettingen. Geen gemakkelijke, wegluistercomposities, maar achter haar van God gegeven muzikale dwingelandij schuilen wel degelijk dieptragische noten en bijzonder emotionele passages." (*)

Toen de gezondheid van Sjostakovitsj eind jaren zestig te wensen overliet, deed hij het wat rustiger aan en doodde hij de tijd met lezen. Zo maakte hij kennis met de De twaalf, een ballade van Alexander Blok (1880-1921). Het werk van Blok sprak Sjostakovitsj zozeer aan dat hij inging op de uitnodiging van cellist Mstislav Rostropovitsj om poëzie van Blok op muziek te zetten. Sjostakovitsj zag echter al snel in dat een combinatie van zang met pianotrio meer expressieve mogelijkheden bood. Zo komt het dat elk deeltje uit deze liedcylus voor een verschillende combinatie van instrumenten is gecomponeerd, van viool-, cello- of pianosolo met zang tot een combinatie van de vier muzikanten samen. De thematiek is erg donker en richt zich op angst, duistere voorgevoelens en de dood.

Programma :

 • Galina Ustvolskaya, Grand Duet voor cello en piano (1959)
 • Dmitri Sjostakovitsj, Zeven Romances op Gedichten van Aleksandr Blok, op.127, Suite voor sopraan, viool, cello en piano
 • Alfred Schnitke, Stille Musik voor viool en cello. Lento (1979)
 • Dmitri Sjostakovitsj, Pianotrio nr 2, opus 67

Tijd en plaats van het gebeuren :

Het Collectief & Katrien Baerts : Ustvolskaya, Schnittke, Sjostakovitsj
Donderdag 18 april 2013 om 20.15 u
Academiezaal - Sint-Truiden

Plankstraat 8
3800 Sint-Truiden

Meer info : www.academiezaal.be, www.hetcollectief.be en www.katrienbaerts.com

Extra :
Galina Oestvolskaja op muziekgebouw.wordpress.com
Galina Oestvolskaja op www.sikorski.de en youtube
Mokerslagen op de poort van de eeuwigheid: Galina Ivanovna Oestvolskaja (1919 - 2006), Kristel Vastenavont op www.opusklassiek.nl, mei 2008 (pdf)
Galina Oestvolskaja. Muziek als een komeetinslag (VPRO Gids #20), Mark van de Voort op www.vpro.nl (*)
Ustvolskaya. A Grand Russian Original Steps Out Of The Mist, Alex Ross in The New York Times, May 28, 1995 op www.therestisnoise.com
Viktor Suslin over Galina Oestvolskaja op www.sikorski.de (pdf)
Galina Ivanova Oestvolskaja (1919 - 2006): Vrouw met de lithurgische moker, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl
The Lady with the Hammer. The music of Galna Ustvolskaya, Ian MacDonald op www.siue.edu
Dmitri Sjostakovitsj op nl.wikipedia.org en youtube
Dmitri Sjostakovitsj (1906 - 1975): Strijd om de geestelijke integriteit, Jan De Kruijff op www.musicalifeiten.nl
Alfred Schnittke : www.schnittke.de, www.schirmer.com, www.boosey.com en youtube
Alfred Schnittke (1934 - 1998): Meer dan een polystilistisch kameleon, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl

Elders op Oorgetuige :
Het Collectief & Katrien Baerts brengen Vivier, Messiaen, Vanhecke, Ravel, Oestvolskaja en Sjostakovitsj in Strombeek, 9/12/2012
Lunchconcert met sonates voor cello en piano van Schnittke tijdens Midis-Minimes, 3/08/2012
Het Collectief brengt twee sleutelwerken uit het oeuvre Sjostakovitsj in Mechelen, 26/05/2011

Beluister alvast Galina Ustvolskaya's Grand Duet voor cello en piano

16:08 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

11/04/2013

Les Gestes : een opmerkelijke fusie van lichaam en geluid

Les Gestes De Canadese choreografe Isabelle Van Grimde verweeft hedendaagse dans met beeldende kunst, poëzie en hedendaagse muziek. Improvisatie en de wisselwerking tussen choreografie en muziek zijn bij haar de sleutelwoorden. Samen met componist Sean Ferguson duwt ze de dialoog tussen dans en muziek naar een hoogtepunt in het choreografische concert Les Gestes. Op scène zien we een onverwacht strijkkwartet, tot ieders verrassing samengesteld uit twee muzikanten (waaronder de celliste Elinor Frey) en twee danseressen. Deze laatste twee zijn uitgerust met digitale muziekinstrumenten die hun lichaam omkransen. Les Gestes is een unieke zintuiglijke ervaring die grenzen doet vervagen en waarin de gebundelde krachten van muziek en dans een hoogtepunt bereiken. Ontdek de raakvlakken tussen technologie en traditie in deze opmerkelijke fusie van lichaam en geluid.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Isabelle Van Grimde & Sean Ferguson : Les Gestes
Donderdag 18 april 2013 om 20.00 u
(Inleiding door Gloria Carlier om 19.15 u)
Concertgebouw Brugge

't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be en www.vangrimdecorpssecrets.com

Bekijk allvast deze video gemaakt tijdens het creatieproces van Les Gestes

17:45 Gepost in Concert, Dans, Muziek | Permalink |  Facebook

Festival van Vlaanderen Kortrijk laat klassiek en hedendaags samensmelten met de wondere wereld van de geluidskunst

Festival van Vlaanderen Kortrijk De Kortrijkse lente zit weer vol muziek. Want meer dan twee volle weken lang - van 18 april tot en met 5 mei 2013 - ontbindt het Festival van Vlaanderen Kortrijk zijn duivels. Muziek is de motor van het festival maar de kruisbestuiving met andere disciplines wordt niet uit de weg gegaan. Festival Kortrijk is een muziekfestival dat over de vakjes van de genres heen programmeert. Naast concerten die de link leggen met dans, film en beeldende kunst, krijg je geluidskunst en geluidswandelingen en tal van inleidingen.

Het openingsweekend zet meteen de toon. De magistrale festivalopener, het Requiem van Mozart, verbroedert met Steve Reichs Drumming en de opening van Klinkende Stad, het toonaangevend project voor internationale geluidskunst. 'Klinkende Stad' omvat zowel de tentoonstelling 'Klinkende Stad: Resonance', de installatie 'Top Shot', de elektroakoestische compositie van Bruno Forment (over verloren toneeltradities en vooroorlogse illusies), en de start van de geluidswandelingen doorheen Kortrijk.

Er valt heel wat te beleven tijdens het muziekfeest in Kortrijk en je kan gegarandeerd je zintuigen de kost geven. Concerten leggen de link tussen dans en muziek, beeldende kunst en muziek en film en muziek. Surf vlug verder voor de concerten van Arne Deforce, Yutaka Oya en het videocollectief Visual Kitchen, de IJslandse componist Jóhann Jóhannsson en de Amerikaanse cineast Bill Morisson, Graindelavoix en Spectra Ensemble in het gezelschap van Angélique Willkie. Na de concerten van Spectra Ensemble en Jóhann Jóhannsson hoef je overigens niet meteen naar huis: dankzij muziekclub De Kreun krijg je dan nog een late night concert. Respectievelijk Liesa Van der Aa en Christina Vantzou zorgen voor de cross-over van klassiek en avantgarde.

Zondag 28 april wordt een grensoverschrijdende muzikale hoogdag. De happening Stadsmuziek staat volledig in het teken van MuzeMuse, een grensoverschrijdend netwerk van Concertgebouw Brugge, Festival Kortrijk, MAfestival Brugge, Opéra de Lille, Orchestre National de Lille, Schouwburg Kortrijk en Théâtre d'Arras. Elk van hen brengt een topensemble naar Kortrijk. Een Stadsmuziek om een puntje aan te zuigen, in samenwerking met de Europese Gemeenschap en de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. De namiddag Stadsmuziek zit dan ook lekker vol met verrassende miniconcerten. In de binnenstad klinkt zowel klassiek als hedendaags en geluidskunst. Voor de helft bepaal je zelf je programma, twee keer komt het voltallige publiek ook samen: halverwege in de Sint-Maartenskerk en in de vooravond voor het feestelijke slotconcert in de Schouwburg.

Tegelijk heeft Festival Kortrijk aandacht voor 'The Next Generation'. Het is dan ook een uitstekende gelegenheid om jong regionaal talent te ontdekken?  Zoals pianist Ivo Delaere die met beeldend kunstenares Sigrid Tanghe Beethovens Diabelli-variaties vertolkt,  of het Odysseia Ensemble dat Weens klassiek verenigt met Vlaams hedendaags. Het Kalès Guitar Quartet ten slotte brengt een ode aan ... Willy Vandersteen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Festival van Vlaanderen Kortrijk
Van donderdag 18 april tot en met zondag 5 mei 2013
Op verschillende locaties in Kortrijk


Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.festivalkortrijk.be

17:12 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook