08/10/2014

Elektrisch pianoduo Lionel Malric & Pak Yan Lau in Sint-Niklaas

Lionel Malric & Pak Yan Lau De pianisten Lionel Malric (Fr.) en Pak Yan Lau (Be, Hong Kong) hebben een piano duo. Een prepared, vleugelpiano duo wel te verstaan. Helaas hebben ze snel ontdekt dat reizen en optredens spelen op 2 vleugelpiano's niet ideaal is, (wel hebben ze opgenomen, en verwachten ze in 2015 een release van deze avonturen). In tussentijd hebben ze dan maar besloten om de elektrische tour op te gaan. Lionel bespeelt het oude en wondermooie klavechord op een iets nieuwere manier. Denk prepared, denk versterkt, denk noise, denk klank… Samen in duo met Pak Yan Lau, die de hohner pianet, electronica en allerlei objecten voor haar neemt (waaronder een muzikale typemachine en een histerische koffiepot), brengen ze een avondje sfeermuziek voor onvolledige films en gebroken beelden.

Praktische info :

Lionel Malric & Pak Yan Lau
Vrijdag 10 oktober 2014 om 20.30 u
Bleek - Sint-Niklaas


Meer info : www.bleek.eu, pakyanlau.com en lionel.malric.free.fr

15:08 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Imago Mundi op tournee met Divine Madness (Souls in Exile)

Imago Mundi In 'Divine Madness' reiken Engelse luitsongs en Arabische melodieën elkaar de hand. De ingrediënten zijn eenvoudig. Twee luiten: eentje uit de renaissance en eentje uit de Arabische wereld. Twee stemmen: teksten uit de Engelse  renaissance en teksten uit de Arabische mystiek. En één gemeenschappelijke inspiratiebron: de melancholie. Een hemels klinkend recept. Op het programma staat werk van John Dowland, Alfonso Ferrabosco, Moneim Adwan en Thomas Smetryns.

Imago Mundi is het nieuwste geesteskind van luitiste Sofie Van den Eynde. In de herfst van 2011 kreeg ze van de provincie Limburg een ontwikkelingsbeurs toegewezen in het kader van STROOM (de cultuursubsidie voor beloftevol talent van de provincie Limburg). Met die beurs werkte zij een project uit rond het thema melancholie, waarin zij op zoek ging naar parallellen tussen de behandeling van dit thema in de 17de eeuwse Engelse lute-songs en de Arabische Sufi-literatuur. Het resultaat ervan is de voorstelling 'Divine Madness (Souls in Exile)' met de Britse mezzosopraan Clare Wilkinson, de Palestijnse Moneim Adwan en Sofie zelf. De jonge Vlaamse componist Thomas Smetryns componeerde speciaal voor de gelegenheid een hedendaagse lute-song.

Voor de renaissance-kunstenaar - in zijn eeuwige zoektocht naar evenwicht - was de melancholie een inspiratiebron. Vanuit de donkere kronkels van zijn gemoed blies hij zijn geest de hoogte in. Ook de soefist zoekt zich via poëzie en muziek een weg naar de hemel. Onbehagen als bron van schoonheid. In dit programma reiken Engelse lute-songs en Arabische melodieën elkaar de hand. De muziek als een universele kracht die vooral wil ontroeren.

Dit programma ontstond vanuit een heel eenvoudige vraag: is de kracht van muziek universeel? Bezit zij in alle culturen en alle tijden een identiek vermogen om de ziel in beweging te brengen? 'Divine Madness' zoekt gemeenschappelijke grond tussen de muzikale taal van de renaissance en die van het Arabische soefisme. Maar dan zonder de eigenheid van beide talen teniet te willen doen. Een cross-over die niet kruist, een melting pot die niet versmelt. En toch…

De ingrediënten zijn eenvoudig. Twee luiten: eentje uit de renaissance, eentje uit de Arabische wereld. Twee stemmen. Muziek. Teksten uit de Engelse renaissance en teksten uit het Arabische soefisme. Eén gemeenschappelijke grond: de melancholie. En daartussendoor een gloednieuw hedendaags geluid. Het resultaat is een caleidoscoop van klanken en stemmen, een nieuwe wereld van kruisende metaforen die ons allen terugvoeren naar éénzelfde vraag. Een vraag die ons telkens ontsnapt, behalve in de muziek misschien.

'Divine Madness' ontstond in de buik van de luit: een instrument dat zowel in de westerse als in de Arabische cultuur uiterst geschikt werd geacht om de grote wereld buiten het ik en de kleine wereld binnen het ik op elkaar af te stemmen. De snaren van de luit zijn het raster waarlangs micro- en macrokosmos elkaar kunnen raken. De klank van de luit is een dokter voor de ziel in zijn zoektocht naar harmonie.

Het programma maakt een reis doorheen een aantal thema's waarin het wereldbeeld van het Elizabethaanse Engeland en die van het klassiek Arabische soefisme elkaar lijken te raken. Die reis begint bij de oorsprong. Alfonso Ferrabosco (1575-1628), een Engelse componist van Italiaanse afkomst, beschrijft de schepping als een scheiding: water werd gescheiden van land en de lucht werd van het vuur gescheiden. En uiteindelijk ook de mens van god. Ook Jalalu'ddin Rumi's bekende tekst over de rietfluit verhaalt van een schepping: de rietfluit kon allen maar worden door gescheiden te worden van het riet. Een fundamenteel moment van scheiding staat aan het begin van alles. Elk begin is een vertrek, een verbanning uit een oorspronkelijke eenheid. Daaruit volgt dat het bestaan niets meer is dan een melancholisch terugverlangen naar wat toen was. Ziehier de premisse van zowel het soefisme als van de 'inspired melancholy' die in de mode was tijdens de regeerperiode van Elizabeth I: het leven is van heimwee doordrenkt.

Geen enkele componist verklankte beter het zoete onbehagen dat met de melancholie gepaard gaat dan John Dowland ( 1563-1626). Het emotionele universum dat Dowland doorheen zijn muziek en de teksten van zijn liederen evoceert, is doordesemd van een filosofisch geïnspireerd, neoplatoons verlangen naar een werkelijkheid voorbij de schaduwen van het schijnbestaan. Men noemde dit destijds 'inspired melancholy', een idee die voor het eerst geformuleerd werd door de Florentijnse neoplatoonse denker Marsilio Ficino (1433-1499) en met wiens geschriften Dowland hoogst waarschijnlijk vertrouwd was. Melancholie is in die zin de vertaling van het verlangen van de mens naar zijn goddelijke oorsprong, naar een wereld van zuivere vormen, daar waar de menselijke ziel verbleef voor hij in de wereld van de schimmen werd geworpen. De herinnering aan die goddelijke oorsprong leeft voort als het vage onderwerp van een onbestemd heimwee: melancholie. Daar waar de herinnering de volmaakte eenheid evoceert is zij zoet, daar waar zij de melancholicus met de scheiding en de onvolkomenheid van de wereldse passie confronteert, is zij bitter en zwartgallig. Flow my tears… - de traan is het symbool bij uitstek van dit dubbele verlangen.

In het aardse bestaan vindt de 'spirituele' melancholie haar parallel in de onmogelijkheid van een volkomen liefde. Hero en Leander wonen elk aan een kant van de Hellespont: het water tussen hen beiden is letterlijk te diep. Zij zullen elkaar nooit bereiken. Dit universele verhaal werd in 1628 door Lanier (1588 - 1666) op muziek gezet. In 'Il nous manquait un présent', een tekst van de hedendaagse Palestijnse dichter Mahmood Darwish (1941 - 2008), is het water eveneens te diep: de afstand tussen twee culturen en de onmogelijkheid om elkaar over die grenzen heen helemaal te verstaan.

Naast de traan is de nacht een ander belangrijk symbool van de geïnspireerde melancholie. Waar het licht van de dag alles een helder omlijnd aanzien geeft is de wereld van de nacht vaag en duister. De dag staat in veel teksten symbool voor de ijdele, materiële geneugten van een vergankelijke wereld. De nacht voor het spirituele. Wie zich wil verheffen, kiest voor de nacht.

Tussen al deze thema's door laveert de muziek van Thomas Smetryns (1977). "3 songs of Sighs and Tears" componeerde hij speciaal voor dit programma. Liederen die bijna geïmproviseerd klinken. Ze zijn een fantasie in een fantasie: twee vrouwelijke muzikanten die in het midden van de 19de eeuw als in een Prerafaëlitsch tafereel hun favoriete teksten gebruiken voor een kleine renaissance 're-enactment'.

Praktische info :

Imago Mundi : Divine Madness (Souls in Exile)
Vrijdag 10 oktober 2014 om 20.00 u
Sint-Jozefkerk Tereken - Sint-Niklaas


Meer info : www.ccsint-niklaas.be en www.imagomundi.be

Dit concert is ook nog te horen op do 29/01/2015 in CC Ter Dilft in Bornem, op vrij 30/01/2015 in 't Schaliken in Herentals en op zo 1/02/2015 in C-Mine in Genk.

Extra :
Thomas Smetryns : www.myspace.com/thomassmetryns, www.matrix-new-music.be en youtube

14:48 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

BRAUBLFF 2 met Chris Newman, Daan Vandewalle, Dieter Schnebel en Ariane Jesulat

Braublff BRAUBLFF (materie und Laut) is een concertreeks van KRAAK in samenwerking met De Player (Rotterdam) en KASK / School of Arts Gent. Ze stelt de volgende vraag: waar en hoe loopt taal over in muziek? Een mogelijk antwoord: het punt waar taal haar betekenis verliest en overgaat in pure materie - door herhalingen, mutaties en deconstructie, al dan niet geholpen door technologie, cut-ups en tapemanipulatie. Chris Newman brengt samen met docent en pianist Daan Vandewalle de liedcyclus I got to write this down en het lied London. De postmoderne componist Dieter Schnebel en pianiste Ariane Jesulat presenteren drie stukken: VISIBLE MUSIC für einen Dirigenten und einen Komponisten, NUMBERS für Stimme mit Gesten and LIEBE-LEID für Stimme und Klavier.

De reeks ontstond uit een gedeelde obsessie voor het werk van vocale poëten als Henri Chopin, Byron Gysin, Lars-Gunnar Bodin en de Revue OU-cataloog. In drie edities stelt ze een stand van zaken voor van de kwestie taal-materie-muziek, door hedendaagse vocale poeten en text-sound composers samen te brengen met het baanbrekende werk van de avant-garde sinds de jaren 50.

Elke editie vindt plaats in Belgie & Nederland. Deze editie vind op 9 oktober plaats in DE PLAYER (Rotterdam) en op 10 oktober in KASK/School of Arts (Gent).

Dieter Schnebel (1930, Lahr/Baden) is een invloedrijke postmoderne componist. Hij ontwikkelde nieuwe methodes voor conceptuele compositie. Hij breidde daarvoor muzikale taal uit met lichaamsbeweging, open geluidsprocessen tussen tonen en noise, en stille fysieke gebaren. Op deze editie Schebel presenteert samen met Arianne Jessulat drie stukken: VISIBLE MUSIC für einen Dirigenten und einen Komponisten, NUMBERS für Stimme mit Gesten and LIEBE-LEID für Stimme und Klavier.

Chris Newman (1958, Londen) is een Britse, in Berlijn residerende interdisciplinaire kunstenaar. Hij begon als een vertaler van Russische poëzie, maar verlegde snel zijn terrein naar muziek als student van Mauricio Kagel. Zijn oeuvre strekt zich uit van poëzie naar muziek, van performance over beeldende kunst, naar schilder- en videokunst. Belangrijk is het proces van vertaling, waarin het ene medium in het andere transformeert. Poëzie wordt beeldende kunst, beeld wordt muziek, leven wordt kunst. Materie is het bindende element, een uitweg naar individuele vrijheid en identiteit, een middel om betekenis te overstijgen. Hij presenteert samen met Daan Vandewalle de liedcyclus I got to write this down en het lied London.

Daan Vandewalle is Belgiës meest gerenommeerde pianist binnen het canon van de Amerikaanse Avant-Garde. Hij studeerde onder Alvin Curran aan Mills College en nam o.a. Gordon Mumma's Music for Solo Piano (1960-2001) op voor New World Records. Hij is docent aan School of Arts (Gent) en werkte o.m. samen met David Moss, Fred Frith, Han Bennick, Chris Cutler en Tom Cora.

Ariane Jessulat (1968) is een in Berlijn residerende pianisten en zangeres. Ze studeerde aan universiteit van Berlijn en haalde haar master in muziektheorie. In 1999 haalde ze haar doctoraatstitel aan Elmar Budde. In 2004 werd ze aangesteld als professor in muziektheorie aan de universiteit van Würzburg. Haar onderzoeksveld is het analytische onderzoek naar het karakter van muzikale taal. In het begin van haar studies ontmoette ze Dieter Schnebel en werd ze deel van de Maulwerker muziek-theatergroep.

Praktische info :

Braublff (Materie und Laut) 2: Dieter Schnebel, Chris Newman, Arianne Jessulat, Daan Vandewalle
Vrijdag 10 oktober 2014 om 20.00 u
Cirque - Gent


Meer info : schoolofartsgent.be en www.kraak.net

Extra :
Dieter Schnebel : en.wikipedia.org, brahms.ircam.fr, www.schott-international.com en youtube

14:14 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Argentijnse gitarist Carlos Moscardini brengt parels uit de pampas in Gent

Carlos Moscardini Geboren in Temperley, in de provincie Buenos Aires, verkent gitarist Carlos Moscardini (foto) de jazz, de klassieke muziek en de Argentijnse folklore. Na zijn studies aan het Conservatorio Julian Aguirre werkt hij gedurende vele jaren met de belangrijkste artiesten van de Argentijnse populaire muziek. Met eigen composities en een aantal CD-opnamen verovert hij een plaats tussen de groten van de Argentijnse gitaarmuziek. Het Conservatorium / School of Arts Gent nodigt Carlos Moscardini tijdens zijn tournee doorheen Europa uit voor een masterclass gitaar. Om de tweedaagse masterclass (9-10 oktober) af te sluiten geeft hij een concert in de Miry Concertzaal met eigen composities en arrangementen van Argentijnse volksmuziek en tango.

Praktische info :

Carlos Moscardini: Parels uit de pampas
Vrijdag 10 oktober 2014 om 20.00 u
Miryzaal - Conservatorium Gent


Meer info : schoolofartsgent.be

Extra :
Carlos Moscardini op en.wikipedia.org en youtube

13:51 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Parels van de kamermuziek op vrijdagmiddag in De Munt

Concertini De Munt In de sfeervolle Grote Foyer van de Munt brengen de Concertini elke vrijdag van begin oktober tot einde mei op het middaguur vijfenveertig minuten kamermuziek die van ver of van nabij verband houdt met de hoofdlijnen van de opera-, concert- en recitalprogrammering. Musici van het huis brengen er met de diverse vaste ensembles en in wisselende formaties de bekende parels van de kamermuziek, maar ze gaan ook op zoek naar nieuwe paden, nieuw repertoire, nieuwe ontdekkingen... Je hoeft geen doorgewinterd kenner van kamermuziek te zijn om te komen meegenieten van deze exquise concertjes of om na te praten met de musici of met gelijkgestemde muziekliefhebbers. Deze middagconcerten worden elke vrijdag live uitgezonden op het Muntplein.

Een greep uit het programma :

Vrijdag 10.10.2014
Blaaskwintet van de Munt : Hongaars programma
- György Ligeti, 6 Bagatelles (1953)
- Ferenc Farkas, Antiche danze ungheresi del 17.secolo (1959)
- György Kurtág, Wind Quintet, op.2 (1959)
- Sándor Veress, Diptychon (1968)

Vrijdag 17.10.2014
Vier op een rij : de trombones
Jan Smets, Bram Fournier, Koen Severens, Geert De Vos
Belgische werken voor vier trombones van Flor Peeters, Jef Maes, Jan Van der Roost, Hans De Jong & Koen Severens


Vrijdag 24.10.2014
Saténik Khourdoian (viool), Jean-Noël Melleret (hoorn), Mara Dobresco (piano)
- Johannes Brahms, Trio Es-Dur für Horn, Violine und Klavier, op.40 (1865)
- György Ligeti, Trio for Horn, Violin and Piano (1982)

Vrijdag 31.10.2014
Blazersensemble van de Munt
- Richard Strauss, Sonatine Nr.2 Es-Dur für 16 Bläser 'Fröhliche Werkstatt' (1944-1945)
- Wim Henderickx, Mysterium voor 10 houtblazers (1989)

Vrijdag 16.01.2015
Kamermuziekensemble van de Munt
- Arvo Pärt, Fratres (1977) e.a.

Vrijdag 30.01.2015
Kamermuziekensemble van de Munt & Bruno Coppens (verteller)
- Robert Groslot, Le Marquis de Carabas (2010)

Vrijdag 20.02.2015
Raymond Dils, Femke Sonnen, Yuri Higashida, NN, Thomas Kanter
- Johann Nepomuk Hummel, Quartett Es-Dur für Klarinette und Streichtrio, S.78(1808)
- Robert Groslot, Painted Curves (2013)

Vrijdag 27.02.2015
Kamermuziekensemble van de Munt
- Kamermuziek van Wolfgang Rihm: Sine Nomine, für 5 Blechbläser (1985) - Fremde Szene III, für Violine, Violoncello und Klavier (1983-1984) - Über die Linie VI, für Altflöte, Violine und Violoncello (2004)

Vrijdag 13.03.2015
Vier op een rij: de hoorns
Jean-Noël Melleret, Bert Vanderhoeft, Rogier Steel, Mario Maes
- Franse muziek: werken van Jean Françaix, Eugène Bozza, Henri Tomasi e.a.

Vrijdag 20.03.2015
Els Van Zundert (fluit)
- Franse muziek

Vrijdag 27.03.2015
Kamermuziekensemble van de Munt
- Kamermuziek van Pascal Dusapin: Musique fugitive, pour trio à cordes (1980) - Laps, pour clarinette et contrebasse (1987) - Stanze, Dyade pour quintette de cuivres (1991) - Attacca, pour deux trompettes en ut et un timbalier (1991)

Praktische info :

Concertini De Munt: Chamber Music
Elke vrijdag van begin oktober 2014 tot einde mei 2015, telkens om 12.30 u
De Munt - Brussel


Meer info : www.demunt.be

13:30 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Peter Schat, Matthew Collings & Møster op Rumor festival voor avontuurlijke muziek in Utrecht

Rumor 78 Rumor is een festival voor avontuurlijke muziek in Utrecht. Centraal staat innovatieve muziek op de scheidslijn waar jazz, pop en gecomponeerde muziek samenkomen. Rumor wordt op onregelmatige basis georganiseerd met de gebruikelijke formule: drie concerten op drie locaties, voor één prijs. In de line up van deze editie muziek van Peter Schat, Matthew Collings en Møster!

Peter Schat - To You - Pandora (Tivoli Vredenburg)
Aart Strootman en ensemble F.C. Jongbloed
To You (1972) is een uitstekend voorbeeld van Schats politieke engagement. In het begin van de jaren zeventig verbiedt de gemeente Amsterdam het musiceren op straat. Dat heeft tot gevolg dat de politie 'op geheim gezag van de president-oligarch van de stadsrechtbank' gitaren inneemt. 'Alleen in 1971 al 280,' aldus de programmatoelichting. De gitaar heeft de hoofdrol in dit stuk van Schat. De bezetting: sopraan, twee orgels, drie basgitaren, vier piano's, zes gitaren en zes manshoge bromtollen. Met zo'n bezetting drijft het stuk in zijn handen niet anders dan tot waanzin. To You is het huzarenstukje voor gitaristen: "In de (Nederlandse) muziekgeschiedenis is dit aantal (bas)gitaren uniek." Aldus Aart Strootman, die het stuk gaat dirigeren: "Draaiende tollen, gemier op klassieke gitaren, gebrom op basgitaren, hamerende piano's, naadloze transities van improvisatie naar uitgeschreven noten, orgels die het geheel met dikke clusters aankleden en de solist maakt door alle registers de meest waanzinnige uithalen…. Uitgecomponeerde muzikale gekte - zeer meeslepend."

Matthew Collings - RASA
Voordat hij zich definitief in Edinburgh vestigde woonde componist en geluidskunstenaar Matthew Collings gedurende zes jaar in IJsland. Daar schreef hij een aantal albums die uitgebracht zijn onder de naam van zijn lo-fi/ambient project "Sketches for Albinos". Daar ook ontmoette hij Ben Frost, met wie hij nauw samenwerkte. Zijn muziek kan grofweg beschreven worden als 'een elementaire kronkeling van elektroakoestische (de)compositie', variërend van zeer korte, delicate momenten van intimiteit tot een allesoverheersend lawaai. De muziek is compositioneel, melodisch en qua geluid vaak overweldigend. Hiermee overbrugt hij de kloof tussen Steve Reich en avant-garde gitaarmuziek. Collings kreeg voor zijn eerdere albums al uitgebreid lof toegezwaaid door de internationale gemeenschap.

Møster! - Cloud 9 (Tivoli/Vredenburg)
Na een hectische festival zomer waarin Kjetil Møster op tournee was met uiteenlopende muziekgroepen, staat hij nu klaar om het 2de album van zijn favoriete band Møster!  te promoten. Hij wordt vergezeld door de legendarische Hans Magnus 'Snah' Ryan, gitarist/vocalist van Motorpsycho, Nikolai Hængsle Eilertsen, bassist in Elephant9, en drummer Kenneth Kapstad, eveneens van Motorpsycho.
De band is oorspronkelijk het resultaat van een opdracht voor het  Kongsberg Jazz Festival 2010. Hun eerste album,  'Edvard Lygre Møster' , werd maart 2013 uitgebracht en kreeg lovende kritieken. Album nr 2 werd op 12 september uitgebracht op het Noorse label Hubro. De titel 'Inner Earth' suggereert dat de band opnieuw een grote stap voorwaarts maakt op het progrock pad, maar ze blijven toch trouw aan de improvisaties vanuit de jazz en de klankstructuur van de psychedelische muziek. Møster neemt je mee op een oorverdovende en intense reis diep onder het aardoppervlak.

Praktische info :

Rumor 78 - Festival voor avontuurlijke muziek
Donderdag 9 oktober 2014 vanaf 20.30 u
Op verschillende locaties in Utrecht (Nl)


Meer info : www.rumor.nl

13:03 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

06/10/2014

Aranis op tournee met Made in Belgium II

Aranis Op hun vorige album 'Made in Belgium' (2012) speelt Aranis de werken van vele Belgische componisten, die zelf niet bang zijn van enige muzikale kruisbestuiving. Gezien het succes van deze CD, stortte de groep zich in een soortgelijk project. 'Made in Belgium II' is spannender dan een film. Modern klassiek met minimalisme als inspiratie. Jachtige gedrevenheid die niet altijd even toegankelijk is, maar altijd boeiend. De rode draad is een onderhuidse schwung, of 'groove' zoals de leden van Aranis het zelf uitdrukken. Ze slagen erin klassiek te verweven met jazzy en folky elementen, soms raken ze zelfs de 'opwinding van pop'. Aranis' muziek valt niet binnen één noemer of genre vast te pinnen. Op bijzonder elegante wijze, niet zelden met kippenvel tot gevolg, stelt deze zevenkoppige band zich open naar de wereld.

Ze stoffen de klassieke muziek verder af, brengen balkanklezmerpunk zonder drums of klarinet, hete woestijntango uit Brussel én improviseren zonder moeilijkdoenerij! Geen enkele stijl kan het aan de muziek van Aranis te omschrijven. En dat is prima! Deze zes-koppige eigenzinnigheid is jullie lekker te slim af... Klassiek? Jazz? Folk? Rock?... Allemaal goede ingrediënten voor op de muzikale Aranis-pizza. De composities zijn van Peter Vermeersch (FES), Koen van Roy (Cro Magnon), Walter Hus (Maximalist!), Ananta Roosens (La sieste du dromadaire), Joris Vanvinckenroye (BASta!), Jan Kuijken (Louis Avenue), Aurélie Dorzée (Aurélia) en anderen.

Aranis is een groep die zich toelegt op het vertolken van nieuwe, avontuurlijke muziek. Deze muziek zit vol tegenstellingen: Ze is duister en licht tegelijkertijd. Ze is mooi en lelijk, eenvoudig en complex. Ze heeft een grote eigenheid en toch zijn er invloeden merkbaar uit vele andere genres en stijlen. Nooit eerder gehoord en toch herkenbaar. Door deze schijnbare tegenstellingen te combineren ontstaat eigentijdse en meeslepende muziek met een heel eigen karakter.

Aranis bestaat uit een vaste kern van vijf gedreven muzikanten. Naar gelang het project worden zij verder aangevuld met gastmuzikanten. Enkele kenmerken van de uitvoeringen zijn een verfijnd en dynamisch samenspel waarbij steeds wordt gezocht naar een zo fris en levendig mogelijke vertolking.

Praktische info :

Aranis : Made in Belgium II (try-out)
Donderdag 9 oktober 2014 om 20.15 u
De Cultuurloft - Gent


Meer info : decultuurloft.be en www.aranis.be
-----------------------------
Vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober 2014, telkens om 20.00 u (première)
Museumtheater Zwijgershoek - Sint-Niklaas


Meer info : www.ccsint-niklaas.be en www.aranis.be
-----------------------------
Zondag 19 oktober 2014 om 11.00 u
Bozar - Brussel


Meer info : www.bozar.be en www.aranis.be
-----------------------------
Woensdag 22 oktober 2014 om 20.00 u
Cultuurcentrum de Brouckere - Torhout


Meer info : www.ccdebrouckere.be en www.aranis.be

Deze voorstelling is ook nog te zien op 25/01/2015 in GC Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem, op 7/02/2015 in CC De Adelberg in Lommel, op 8/02/2015 in de Concertstudio in Kortrijk, op 13/02/2015 in de Sint-Amanduskerk in Blankenberge, op 4/03/2015 in CC de Werft in Geel en op 20/03/2015 in CC Nova in Wetteren.

01:29 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Quatuor Ardeo brengt nieuw werk van Philippe Schoeller in Brussel

Quatuor Ardeo Karakter, integriteit en een inspirerend muziekspel, daarvoor staan de vier dames van het Quatuor Ardeo. Het ensemble uit Parijs laat zich inspireren door de Franse traditie, maar kiest ook resoluut voor nieuwe muziek. Een werk van de Franse componist Philippe Schœller bijvoorbeeld, een oud-leerling van Pierre Boulez en Iannis Xenakis.

Het Parijse Quatour Ardeo timmert sinds 2001 aan de weg. Deze vier dames ontmoetten elkaar op het conservatorium en gingen niet meer uiteen. Dit jaar spelen ze in heel Europa, tijdens de serie Rising Stars. Quatuor Ardeo specialiseert zich in klassiek en modern repertoire, dat laatste vaak speciaal voor hen geschreven.

Programma :

  • Phlilippe Schoeller, Strijkkwartet
  • Wolfgang Amadeus Mozart, Strijkkwartet, KV 421
  • Franz Schubert, Strijkkwartet nr. 14, D 810, 'Der Tod und das Mädchen'

Praktische info :

Quatuor Ardeo : Schoeller, Mozart, Schubert
Donderdag 9 oktober 2014 omù 20.00 u
Bozar - Brussel


Meer info : www.bozar.be

Extra :
Phlilippe Schoeller op brahms.ircam.fr en fr.wikipedia.org

01:03 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Gautier Capuçon & Frank Braley spelen Schuman, Schubert, Debussy en Britten in de Handelsbeurs

Frank Braley Welk repertoire plaatsen uitvoerders idealiter naast  de welbekende Arpeggionesonate, opdat Schuberts fenomenale meesterwerk niet op eenzame hoogte zou komen te staan? Frank Braley (foto) en Gautier Capuçon, allebei grootheden met een warm engagement voor kamermuziek, zoeken het antwoord in de 20ste eeuw. Geen vrijblijvend lappendeken aan impressies, maar een geconcentreerd portret van de cello: in zijn sonate klitte Claude Debussy komedie, kleur en kracht op onnavolgbare wijze samen. Ongeveer een halve eeuw later markeerde Benjamin Brittens cellosonate een terugkeer naar klassieke vormstructuren. Hoewel het vijfdelig opgevat is, past dit werk structureel perfect binnen een lange traditie. Van een unheimisch openingsdeel tot in de wildernis van de brutale finale: Brittens taal moest duidelijk niet inboeten aan creatieve eigenzinnigheid. Schumanns meer pittoreske Fantasiestücke zijn een prikkelend aperitief bij dit banket, dat door de patrons van het raffinement wordt opgeluisterd.

Brittens sonate opus 65 ( (1961) markeerde voor de componist een terugkeer naar instrumentale muziek. De successen die zijn opera's boekten vanaf Peter Grimes (1945) gingen gepaard met kritiek op zijn vorige verwezenlijkingen. Men schreef dat hij niet geschikt was om niet-programmatische muziek te schrijven en jarenlang had Britten zich als gevolg niet aan een majeure instrumentale partituur gewaagd. Onmiskenbaar geeft de sonate blijk van Brittens eigengereide idioom, onder meer via de tonale aanduiding bovenaan de partituur. Daar staat "in C", maar in feite baadt de vijfdelige sonate in chromatiek. Hoogst intiem trekt het openingsdeel (Dialogo) zich op gang. Onder de zacht mijmerende cellopartij ontstaat een ruimtelijk veld dat de piano opvult met stijgende tertsen. Aan deze gewichtige introductie ontleent bijna de hele sonate haar basismateriaal. Naderhand schakelt Britten over op een meer rigide ritme en neemt de cello motieven uit de introductie van het klavier over. Uiteindelijk schakelt de piano naar een hoger register en voeren fonkelende harmonieken in de cello naar een intiem slot. Het Scherzo-pizzicato, waarvoor de boog aan de kant blijft, plaatst het spel met intervallen uit het eerste deel in een lichter kader. In Elegia zijn het wederom door het klavier gespeelde tertsen die de sfeer van het openingsdeel uitademen, waarna de Marcia expliciet terugverwijst naar het begin van Dialogo. Het Moto perpetuo is tenslotte een abstracte rondovorm, waar de toonaard C majeur uiteindelijk als een verlossend harmonisch baken aan de horizon verschijnt.

Programma :

  • Robert Schumann, Fantasiestücke voor cello & piano, opus 73
  • Franz Schubert, Sonate voor cello en piano in a, D 821, 'Arpeggione'
  • Claude Debussy, Sonate voor cello en piano in d
  • Benjamin Britten, Sonate voor cello en piano in C, opus 65

Praktische info :

Gautier Capuçon & Frank Braley : Schuman, Schubert, Debussy, Britten
Maandag 6 oktober 2014 om 20.15 u
Handelsbeurs - Gent


Meer info : www.handelsbeurs.be

Extra :
Benjamin Britten op en.wikipedia.org, www.brittenpears.org, www.boosey.com en youtube

Beluister alvast Benjamin Brittens Sonate voor cello en piano in C, opus 65

00:31 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

04/10/2014

Charlemagne Palestine, Rhys Chatham, Sheldon Siegel & Gerard Herman in Netwerk Aalst

Charlemagne Palestine & Rhys Chatham De componist, performer en beeldend kunstenaar Charlemagne Palestine is een unieke en extravagante stem in de muziekwereld. De New Yorker Rhys Chatham definieerde mee het rock-dna in downtown New York in de jaren '70. Een unieke kans om twee grootheden in hedendaagse compositie samen aan het werk te zien. Gerard Herman komt dan weer andermaal op visite in Netwerk Aalst in de vorm van Sheldon Siegel, met Gino Coomans (cello) en Erik Heestermans (drums). Naar aanleiding van Werelddierendag en zijn lopende solo-tentoonsteling Kalisj in Netwerk, organiseert Gerard Herman ook een totaalspektakel ter ere van de inhuldiging van het Monument Voor Alle Naamloos Overleden Dieren Van De Wereld.

Charlemagne Palestine is een unieke en extravagante stem in de muziekwereld. Hij is afkomstig uit New York maar woont en werkt reeds vele jaren in Brussel. Velen kennen hem door zijn nog steeds verbluffende Strumming Music en epische orgelstukken. De New Yorker Rhys Chatham definieerde mee het rock-dna in downtown New York in de jaren '70. Naast zijn werk als componist, trompettist en gitarist is hij tegenwoordig vooral gekend om zijn 100-koppige Guitar Orchestra. Palestine en Chatham ontmoetten elkaar in New York eind jaren ’60 en besloten twee jaar geleden om na 30 jaar opnieuw samen te werken. Dat resulteert binnenkort in de uitgave van een nieuwe cd op het Belgische label Sub Rosa. Verwacht in Netwerk een zeer intense performance van strumming-style piano en weerbarstige stemexperimenten in een meditatieve dialoog met gitaar, trompet en fluit. Een unieke kans om twee grootheden in hedendaagse compositie samen aan het werk te zien.

De veelzijdige kunstenaar Gerard Herman was de voorbije jaren al enkele keren in verschillende gedaantes te gast in Netwerk. Hij participeerde in 2010 als piepjonge startende kunstenaar aan de groepstentoonstelling Rafa the Magician en bracht naar aanleiding van de publicatie van Kinderboek. Een boek voor kinderen een voorstelling voor de allerkleinsten op het Fin de Saison-event in 2011. Andere passages in Netwerk waren er in de hoedanigheid van muzikant, met o.a. een deelname aan het Smoke on the Water-event op uitnodiging van kunstenaar Joris van de Moortel en als lid van het straffe Antwerpse impro/free jazz-trio Sheldon Siegel met Gino Coomans (cello) en Erik Heestermans (drums). Met deze laatste kornuiten komt Herman andermaal op visite.

Naar aanleiding van Werelddierendag en zijn lopende solo-tentoonstelling Kalisj in Netwerk, organiseert Gerard Herman ook een totaalspektakel ter ere van de inhuldiging van het Monument Voor Alle Naamloos Overleden Dieren Van De Wereld. Dit plechtige moment wordt passend muzikaal omlijst door Het Harmonieorkest van de Academie Voor Podiumkunsten uit Aalst.

Praktische info :

Charlemagne Palestine & Rhys Chatham / Sheldon Siegel / Gerard Herman
Zondag 5 oktober 2014 vanaf 17.00 u
Netwerk / Centrum voor hedendaagse kunst - Aalst


Meer info : www.netwerk-art.be

03:34 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook