17/04/2007

Frederik Croene en Luc Van Loo brengen topwerken uit de twintigste eeuwse pianoliteratuur

György Ligeti Vrijdagavond brengen Frederik Croene en Luc Van Loo, twee gedreven voorvechters van de nieuwe muziek van hier en elders, een concert met enkele topwerken uit de twintigste eeuwse pianoliteratuur. Op het programma staat werk voor twee piano's van György Ligeti, Igor Stravinsky, Béla Bartók, Jean Gyselynck, Luc Van Hove en Joost van de Goor.

Wanneer György Ligeti zijn drieluik voor twee piano's componeerde, was hij zeer geïnteresseerd in het werken met een vlechtwerk van kleine, overlappende patronen. Toen hij de muziek van Terry Riley en Steve Reich leerde kennen realiseerde hij zich dat die Amerikaanse componisten op een andere manier heel gelijkaardige ideeën en compositietechieken gebruikten. Daarom kreeg het middendeel van dit drieluik de titel 'Selbstportrait mit Reich und Riley (Chopin ist auch dabei)', als "hommage aan de muzikale geestesverwantschap" (zoals Ligeti het zelf formuleert) met zijn twee Amerikaanse collega's . De andere delen heten respectievelijk 'Monument' en 'In zart fliessender Bewegung'. Ligeti zelf klaagt er trouwens over dat de titels van dit drieluik worden afgekort, wat hem tot een zeker cultuurpessimisme verleidt: "Vandaag hebben we de wereld van de computer en worden we geconfronteerd met de onnadenkendheid van het individu dat alle verantwoordelijkheid overlaat aan een geautomatiseerde, bureaucratische gemeenschap. Het gevolg is dat in bijna alle concertprogramma's de titel is opgeslokt door de machines en er (omdat het veel te uitgebreid is voor de snel voortschrijdende informatiemaatschappij) verminkt uitkomt als 'Zelfportret', zodat de betekenis van de titel verloren is gegaan. Net dat ene woord is overgebleven, een woord dat echter niets meer te maken heeft met het karakter van het stuk.'
Dat het karakter van het stuk nauw aansluit bij minimal music is niet enkel in het middendeel, dat uit overlappende repetitieve motiefjes bestaat, maar ook in de twee hoekdelen duidelijk te horen. 'Monument' is ontworpen als een statische architecturale constructie waarbinnen een vlechtwerk van motieven zich in zes lagen verstrengelt. 'In Zart fliessender Bewegung' is daar de veel dynamischere tegenhanger van en is technisch gesproken opgebouwd als een ingewikkelde spiegelcanon.(*)

De politieke crisis van de jaren dertig in Europa vond een weerklank in Stravinsky's eigen leven. In de jaren 1938-1939 stierven achtereenvolgens zijn oudste dochter Ludmilla, zijn eerste vrouw Katharina Nossenko met wie hij sinds 1906 getrouwd was, en zijn moeder. Op uitnodiging van Harvard University reisde hij in 1939 opnieuw naar de Verenigde Staten om er een aantal voordrachten over zijn eigen oeuvre te houden. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog deed hem besluiten voorgoed in Amerika te blijven. In 1940 trouwde hij de Frans-Russische schilderes Vera de Bosset, met wie hij zich te Hollywood vestigde. De Stravinskys woonden op een buitenverblijf in Beverly Hills, Hollywood, California, en daar, goed verzorgd door zijn nieuwe Franse vrouw, schreef Igor zijn Sonata for two solo piano's in 1943-44.

Aanvankelijk onder invloed van Johannes Brahms, Franz Liszt en Richard Strauss, werd Béla Bartók later gewonnen voor de muziek van Claude Debussy en het antiromantische expressionisme van Schönberg en Stravinsky, waarop een door Bach en Beethoven geïnspireerde neoklassieke periode (1926-1932) volgde. De sterkste invloed onderging hij echter van de Hongaarse volksmuziek. Ondanks al deze invloeden heeft Bartók een volkomen eigen stijl gevonden, die op de gehele hedendaagse muziek een blijvend stempel heeft gedrukt. Kenmerken zijn: de ritmische felheid, de plastische gesloten melodie, de in wezen nog tonale harmoniek, waarbij de kleine secundi niet als dissonant, maar als integrerend muzikale factor van het geheel een overheersende rol speelt en een klassiek, sterk constructief vormbesef. Zijn laatste scheppingen geven blijk van een synthetische beheersing van alle compositietechnieken en grote geestelijke verdieping. De 'Seven pieces from microcosmos' SZ 108 (1926-1937) dateren uit deze laatste periode van zijn kleven. 'Mikrokosmos' is geheel van 153 stukjes met een toenemende moeilijkheidsgraad , geschreven voor zijn zoon Peter. Zij gunnen samen een blik in de specifieke speltechnische keuken van de moderne pianoliteratuur met verwijzingen naar de volksmuziek uit de Balkan.

Met Bartók deelt Luc Van Hove een doorgedreven organische schrijfwijze: bewegingen en soms zelfs volledige werken zijn steevast opgebouwd uit de constante variatie en thematische verwerking van een beperkt aantal tonen (de "tonige collectie").
Luc Van Hove (1957) studeerde aan het Antwerpse conservatorium. Zijn belangrijkste leraar voor compositie was Willem Kersters. Hij volgde vervolmakingscursussen aan het Mozarteum in Salzburg en aan de University of Surrey (Guilford - UK). Hij doceert compositie en analyse aan het Lemmensinstituut in Leuven en aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen. Voor Van Hove staat de absolute muziek, het klankbeeld, het zuivere muzikale aspect centraal. Hij paart een zintuiglijke fascinatie voor het klankbeeld met een vaak analytische benadering van de partituur. De confrontatie of combinatie van tonaliteit en atonaliteit blijft een constante in het werk van Van Hove.

Naar muziek luisteren kun je op vele plekken, maar de ervaring is steeds anders. Van een knus pianoconcert in een concertzaal, galerie of museum naar beiaardmuziek in de openlucht. De in Tilburg geboren componist Joost van de Goor baseerde 'Monochromes' op deze wonderlijke tegenstelling. Van de Goor maakte twee versies van dit werk, een voor twee piano's en een voor twee beiaarden. Uitgangspunt is het zoeken naar een verbinding tussen de intimiteit van kamermuziek en de anonimiteit van beiaardmuziek. Het werk is doorspekt met herkenbare, melodische en ritmische motieven die op gezette tijden worden herhaald. Ook een vraag-en-antwoord spel, een dialoog tussen de beide instrumenten vormt onderdeel van de compositie. Uiteraard krijg je vrijdag de versie voor twee piano's te horen.
Joost van de Goor over 'Monochromes' : "Beide versies worden geschreven vanuit hetzelfde muzikale materiaal, op zodanige wijze dat men niet kan spreken van een exacte transcriptie maar van een 'vertaling' van het materiaal van de ene naar de andere bezetting; een vertaling waarbij enige vrijheid wordt genomen. Er wordt gestreefd naar een duidelijke herkenbaarheid van dit materiaal door het gebruik en het vaak herhalen van markante motieven, melodieën en/of ritmes, of andere opvallende muzikale eigenschappen."
Joost van de Goor (1956) studeerde compositie en elektronische muziek bij Jan van Dijk en Tony van Campen aan het Brabants Conservatorium. In 1982 en 1984 nam hij deel aan de Internationale Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt en in 1986 en 1988 volgde hij master classes bij Morton Feldman en John Cage tijdens het Festival Nieuwe Muziek in Middelburg.
Na een windstilte van zo'n tien jaar is Joost van de Goor weer volop aan het componeren geslagen. 'Monochromes' is een van zijn eerste pennenvruchten van zijn 'tweede jeugd' als componist. 'Monochromes' is een November Music pruductie en werd voor het eerst uitgevoerd op zondag 19 november 2006 in Galerie Majke Hüsstege in 's Hertogenbosch.

Jean Gyselyncks' Le Miroir Brisé, voor 2 piano’s, was een compositieopdracht van het Koninklijk Conservatorium Brussel en werd gecreëerd in 1994 door Piet Kuijken en Bart Meynckens. Net zoals bij vele andere werken Gyselinck zich voor Le Miroir Brisé inspireren door een buitenmuzikaal gegeven. Voor dit werk vond hij inspiratie in het gelijknamige surrealistische gedicht van Jacques Prévert uit diens bundel Paroles. Gyselyncks composities zijn wel nooit letterlijke verklankingen van hun
inspiratiebronnen: hij wil niet de inhoud of de sfeer weergeven. De poëzie fungeert als een motor die het creatieve werkingsproces in gang zet.
Dat hij verwijst naar een surrealistische bron is geen toeval. "In surrealistische kunst" verduidelijkt hij "worden bekende, realistische gegevens op een onconventionele wijze samengebracht. Hierdoor roepen ze een andere samenhang op en beginnen ze een eigen leven te leiden. In mijn muziek plaats ik ook bepaalde melodieën en akkoorden die refereren aan het klassieke en romantische erfgoed - en die daarom kunnen vergeleken worden met de realistische gegevens in de schilderkunst - in een vervreemde muzikale context waardoor hun intrinsieke betekenis wijzigt." (**)

Programma :
 • Igor Stravinsky, Sonata for Two Pianos (1944)
 • Joost Van de Goor, Monochrome (2006)
 • Luc Van Hove, Dansen voor vier handen, Opus 23 (1988)
 • Gyorgy Ligeti, Drie stukken voor twee pianos : Monument, Selbstportrait mit Reich und Riley (Chopin ist auch dabei), In zart fliessender Bewegung (1976)
 • Jean Gyselynck, Le Miroir Brisé (1986)
 • Béla Bartok, Seven Pieces from 'Mikrokosmos' arranged by the composer (1939)
Tijd en plaats van het gebeuren :

Frederik Croene & Luc Van Loo
Vrijdag 20 april 2007 om 20.30u

De Rode Pomp
Nieuwpoort 59
9000 Gent

Meer info: www.rodepomp.be , www.frederikcroene.com, www.joostvandegoor.nl en www.gyoergy-ligeti.de

(*) Tekst Maarten Beirens voor deSingel, 9 mei 2005
(**) Tekst Kristin Van den Buys voor het Koninklijk Conservatorium Brussel, december 2002

Extra :
Luc Van Hove op www.arts.kuleuven.be/matrix
Igor Stravinsky op www.maurice-abravanel.com
Györgi Ligeti (1923 - 2006): emotioneel scepticus, Jan de Kruijff op www.audio-muziek.nl, juni 2006
Béla Bartók: veel meer dan een folklorist, Jan de Kruijff op www.audio-muziek.nl, december 2006
Béla Bartók en de fonograaf, Jan de Kruijff op www.audio-muziek.nl

Elders op Oorgetuige :
Luc Van Hove 50 : een gesprek, 23/01/2007
Focus Ligeti+ : Concertgebouw Brugge huldigt Ligeti, 1/12/2006
Monochromes voor 2 piano's en beiaard, 2/12/2006
Tijd, eeuwigheid en andere contrasten, 9/10/2006
Bartók : Improvisaties op Hongaarse Boerenliederen, 2/09/2006

22:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Integrating the recorder

Tomma Wessel 'Integrating the recorder' klinkt als een project met ouderwetse bandopnemers, maar dat is het niet. Wel een project waarin de blokfluit - 'recorder' in het Engels - centraal staat. Wat heeft de blokfluit te bieden aan een componist aan het begin van de 21ste eeuw? Die vraag hebben Champ d'Action en de blokfluitiste Tomma Wessel gesteld aan vijf jonge componisten én aan ervaren rot in het vak Michael Finnissy. De vijf jonge componisten maken allen deel uit van een generatie die uitdrukkelijk invloeden opzoekt van andere disciplines en culturen, componisten die zich vrijelijk bewegen in de wereld van de elektronica, dans, videokunst, enz. Vanuit hun zeer uiteenlopende achtergronden en componeerstijlen beantwoordden ze de vraag van Champ d'Action en Tomma Wessel elk met een nieuwe compositie. Daarvoor konden zij putten uit het boeiende spectrum van instrumenten van Champ d'Action: piano, percussie, contrabas, elektrische en akoestische gitaar en live-electronics worden gecombineerd met de meest uiteenlopende instrumenten van de blokfluitfamilie, van sopranino tot de vierkante subbasblokfluit.

Het compositieproces verliep in nauwe samenwerking met Tomma Wessel in het kader van haar doctoraatsproject aan het Orpheusinstituut Gent en de universiteit van Leiden. Het uitgangspunt was dat de verschillende speeltechnieken voor blokfluit en de integratie ervan in een kamermuziekensemble centraal moesten staan: de componisten werden met andere woorden uitgedaagd om het verrassend brede gamma aan mogelijkheden van de blokfluit te verkennen.
Vorig seizoen werd dit project van blokfluitiste Tomma Wessel succesvol opgestart en creëerde Champ d'Action werken voor ensemble en blokfluit van Jeff Nichols, Matthew Shlomowitz, David Nunezanez , Stefan Prins en Stefan Van Eycken. Tijdens het concert van vrijdag in het Concertgebouw Brugge komt daar nog een creatie van Michael Finnissy bij.

De Britse componist Michael Finnissy (1946) is een van de meest belangrijke muzikale figuren van zijn generatie. Behalve een getalenteerd componist is hij ook een virtuoze pianist en een veelgevraagde dirigent. Als componist toont Michael Finnissy interesse voor uiteenlopende types muziek. Zijn stijl is vaak gekenmerkt door mathematische structuren en een soms complexe zettingswijze die virtuoze vertolkers vraagt (hij wordt tot de New Complexity-stroming gerekend). Maar dit etiket is te eng om zijn stijl samen te vatten en misschien zelfs wat misleidend. Finnissy verzoent die complexe elementen immers vaak met eenvoudige uitganspunten: een paradoxale combinatie die zijn muziek een unieke kwaliteit verleent.
Vermits Finnissy zelf een uitmuntende pianist is, lijkt het logisch dat dit instrument een belangrijke plaats in zijn oeuvre inneemt. Enkele groots opgezette cycli voor piano
solo zijn zonder twijfel sleutelwerken in zijn oeuvre: English County Tunes, Folklore, The History of Photography in Sound. Met dat laatste werk, een monumentale cyclus van vijf en een half uur voor piano solo, heeft Finnissy in 2000 zijn meest betekenisvolle en ambitieuze compositie afgeleverd. Daarnaast schreef hij ook een flink aantal pianoconcerti. Vanzelfsprekend vertolkt Finnissy als pianist regelmatig eigen werken.
Finnissy componeerde heel wat orkestwerken en kamermuziek voor uiteenlopende bezettingen. Naast de piano, neemt ook de vocale muziek een cruciale plaats in bij Michael Finnissy. Het ruime aanbod van vocaal-instrumentale en vocale werken toont zijn interesse voor literaire elementen. Ook religieuze vocale muziek ontbreekt hier niet.
Michael Finnissy doceert compositie aan de Universiteit van Southampton en aan de Royal Academy of Music in Londen. Van 1990 tot 1996 was hij voorzitter van de International Society for Contemporary Music. Tussen 1999 tot 2001 was hij titularis van de KBC-leerstoel Nieuwe muziek aan de afdeling musicologie van de KU Leuven. Als dirigent en componist is hij aan talrijke ensembles en projecten verbonden.

Matthew Shlomowitz (°1975) groeide op in Adelaide in Australië. Hij studeerde aan het Conservatorium van Sydney bij Bozidar Kos, privé bij Michael Finnissy en aan de Universiteit van Stanford waar Brian Ferneyhough zijn doctoraatsthesis superviseerde. Hij was mede-directeur van het Ensemble Offspring in Sydney van 1995 tot 1998 en richtte mee het Brits-Belgische ensemble Plus Minus op in 2003.
De basisidee van Free Square Jazz (voor versterkte blokfluit, elektrische gitaar, contrabas en percussie) is de voortdurende repetitie van dingen die normaal gezien niet herhaald worden. Dingen die van nature uit onstabiel zijn/ impulsief/ vluchtig/ momentaan/ geïnmproviseerd / efemeer (cfr. zoals de sound van Free Jazz), zaken die meestal terug te vinden zijn in een vloeiende context en die nu overgeheveld worden naar een context waarin alles vastgelegd en besloten wordt (made square).

David Nunezanez werd geboren in Caracas, Venezuela. Als componist schreef hij werken voor viool, piano, cello, gitaar, contrabas, evenals kamermuziek, een opera en een pianoconcerto. Als solist en kamermusicus trad hij meermaals op in Venezuela, Zwitserland, België, Frankrijk, Mexico en Chili. Hij is een van de medeoprichters van Black Jackets Company, een groep van vier in Brussel wonende en werkende componisten die nauw samenwerken met een vaste groep muzikanten, dansers en videokunstenaars. 'Bringing back from the Edge' is een werk voor blokfluit, piano, contrabass, gitaar en elektrische gitaar en live elektronics.

Stefan Van Eycken (1975) studeerde musicologie aan de K.U.Leuven en volgde zomercursussen in Engelse literatuur aan de universiteit van Edinburgh en compositie in Avignon (met Marco Stroppa). In 1997 trok hij opnieuw naar Edinburgh om aan het departement musicologie een doctoraat over het werk van Brian Ferneyhough te schrijven. Hij doceerde daar ook analyse en esthetiek van hedendaagse muziek. In oktober 2000 verhuisde hij naar Tokyo met een Japan Foundation Fellowship voor een jaar, om als onderzoeker aan het Kunitachi College of Music aan een boek over de muziek van Yuji Takahashi te werken. Hij woont en werk nog steeds in Tokyo, waar hij tevens nauwe contacten heeft met exponenten van de geïmproviseerde en traditionele muziek (gagaku e.a.), maar brengt geregeld ook tijd door in België, waar hij een Fellowship (het eerste in zijn soort) heeft met het Ictus ensemble.
Stefan Van Eycken over "Clear" (2006) voor blokfluit, elektrische gitaar en contrabas : "Op 25 december 2005 stapte ik in een kleine stad in het noorden van Japan een cd- en videowinkeltje binnen - niet echt op zoek naar iets, meer een kwestie van niet in de sneeuw te moeten wachten op de tram. Tot mijn grote verbazing vond ik daar een opname die Derek Bailey (één van mijn muzikale helden) met een handvol japanse improvisatoren gemaakt had in 1978. De volgende dag - wachtend op mijn vlucht terug naar Tokyo - vernam ik dat rond het moment dat ik zijn "Duo & Trio Improvisation" uit dat winkeltje haalde, Bailey overleden was in Clapton, Londen. Waarom is niet precies duidelijk, maar eens terug thuis, besloot ik om te herbeginnen aan het stuk voor blokfluit, elektrische gitaar en contrabas waar ik al een tijd aan het werken was. Misschien wel omdat muziek, voor mij althans, nu Derek Bailey er niet meer is, niet echt hetzelfde is en kan zijn."

Programma :
 • Stefan Prins, Memory Space II
 • Michael Finnissy, Halbnackt (wereldcreatie)
 • Matthew Shlomowitz, Free Square Jazz
 • Stefan Van Eycken, Clear
 • David Nunezanez, Bringing back from the edge
Tijd en plaats van het gebeuren :

Champ d'Action en Tomma Wessel : Integrating the recorder
Vrijdag 20 april 2007 om 20.00u

Concertgebouw
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be en www.champdaction.be

Bronnen :
Tekst Maarten Beirens voor deSingel, 15 september 2004
www.champdaction.be

Componisten :
Stefan Prins : www.muziekcentrum.be en www.champdaction.be
Michael Finnissy : www.ump.co.uk/finnissy.htm
Matthew Shlomowitz : www.shlom.com
Stefan Van Eycken : www.arts.kuleuven.be/matrix, www.muziekcentrum.be en www.champdaction.be

Van dit project verschijnt eerstdaags een cd-opname in de reeks ARCHIVE SERIES van Champ d'Action. Deze opname kwam tot stand met de steun en medewerking van het Orpheus Instituut.

Elders op Oorgetuige :
Het Collectief verkent kleuren- en klankenrijkdom van de instrumenten (Stefan Van Eycken, (Just like) starting over ), 15/03/2007
Middagconcert Agartha en Thelema Trio ( Stefan Prins, Erosie (Memory space I) ), 27/02/2007

16:45 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Toshimaru Nakamura & Nicholas Bussman / Marcus Schmickler & Hayden Chisholm

Toshimaru Nakamura Donderdag kun je in Argos terecht voor een dubbeloptreden van Toshimaru Nakaruma & Nicholas Bussmann en Marcus Schmickler& Hayden Chisholm.

Toshimaru Nakamura maakt deel uit van de zogenaamde Onkyo scene, een groep Japanse muzikanten die, als reactie op het exces van beeld, geluid en beweging in ultramoderne steden als Tokyo, een minimalistische klankwereld hebben opgebouwd, gekenmerkt door haast bewegingloze puurheid en intense terughoudendheid. In zijn werk staat de 'no-input mixing board' techniek centraal, waarbij elektronische feedback wordt gecreëerd door het connecteren van de input en output van een mengpaneel. De in Berlijn gebaseerde curator en muzikant Nicholas Bussman genoot een opleiding als cellist, vooraleer hij besloot om het muzikaal potentieel van electronica te verkennen. Hij riep ondermeer het project Kapital Band 1 in leven, samen met Martin Brandlmayr (Radian). Tegenwoordig verkiest hij performance boven registratie en exploreert hij onorthodoxe compositiemethodes. Nakamura en Bussmann werken sinds 2004 samen als Alles3. De combinatie van hun uiteenlopende muzikale benaderingen leidt tot onverwachte klankwrijvingen.

Het curriculum van Marcus Schmickler leest als een staalkaart van de invloedrijke Keulense muziekscène. Zijn projecten zijn even talloos als gevarieerd: van de op krautrock gebaseerde psychedelica van Pol en de shoegazer van Pluramon tot de digitale klanktexturen van Wabi Sabi en de orkestrale (de)composities van Param. De uitgebreide lijst van samenwerkingsverbanden vermeldt onder andere Kaffe Mathews, Peter Rehberg, Thomas Lehn, Thomas Brinkmann en John Tilbury. Het gaat Schmickler telkens om het aftasten van de grenzen van klankonderzoek en de integratie van inerte geluidsmaterie in nieuwe omgevingen. Een van de muzikanten waar hij geregeld mee samenwerkt is de uit Nieuw-Zeeland afkomstige saxophonist en componist Hayden Chisholm. Multi-instrumentalist Chisholm speelt behalve altsax en basklarinet ook nog doedelzak en didgeridoo en hij is geschoold in boventoon-zang. Met hun gezamenlijk project Amazing Daze verkennen en verruimen ze het klankspectrum van de doedelzak en Sho (traditioneel Japans rietblaasinstrument), resulterend in veelgelaagde, massieve drones.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Toshimaru Nakamura & Nicholas Bussman / Marcus Schmickler & Hayden Chisholm
Donderdag 19 april 2007 om 20.30 u
Argos, Centre for Art & Media
Werfstraat 13
1000 Brussel

Meer info : www.argosarts.org

Toshimaru Nakamura : japanimprov.com/tnakamura
Nicholas Bussmann : www.studiobeige.de
Marcus Schmickler : www.piethopraxis.org
Hayden Chisholm : www.softspeakers.com

Reviews :
Marcus Schmickler - Demos (For Choir, Chamber Quintet AndElectronic Music), Jan Willem Broek op www.subjectivisten.org, 1 februari 2007
Pluramon: Dreams Top Rock. Sprankelende shoegaze met engelenzang, Gerard de Jong op www.kindamuzik.net, 7 december 2003

08:45 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

16/04/2007

Iberia integrale in de Rode Pomp

Isaac Albéniz Donderdag brengen broer en zus Ramon en Pilar Valero in de Rode Pomp de integrale uitvoering van Iberia, het opus magnum van de Catalaanse componist Isaac Albéniz (1860-1909). Samen met Felipe Pedrell kan Albeniz beschouwd worden als de grondlegger van de Spaanse nationale school, die teruggrijpt en zich inspireert op Spaanse (in het bijzonder Andalusische) volksmuziek. De nationale scholen zijn nog sterk geworteld in het romantische gedachtengoed. Eén van de belangrijkste kenmerken van de romantische muziek, aldus Alfred Einstein, is het zelfbewustzijn van de volkeren. De nationale scholen zijn een uiting van dit zelfbewustzijn. Ze zijn vooral een 19de-eeuws fenomeen en een traditie die ook nog in de 20ste eeuw werd verdergezet. Ze doorbraken de lange hegemonie van de Italiaanse, Franse en Duits-Oostenrijkse muziek in Europa.

De Spaanse componist en pianist Isaac Albéniz speelde reeds op vierjarige leeftijd voor publiek in Barcelona. Nadien tourden zijn ouders met hem heel Spanje rond. Na de verhuizing van de familie liep Albéniz van huis weg en maakte hij als verstekeling aan boord van een schip de overtocht naar Puerto Rico. Na enige tijd een zwervend bestaan te hebben geleid, ging  Albéniz muziek studeren in Leipzig en Brussel. Na zijn studietijd trok hij als pianovirtuoos door Europa. In 1885 vestigde hij zich in Madrid en werd er een gewaardeerd muziekpedagoog. Als componist is Albéniz vooral belangrijk geworden door zijn pianomuziek, maar hij componeerde ook liederen, opera's en een orkestrapsodie.
Zijn faam als componist dankt hij dan ook vooral aan zijn schitterende pianowerken, waarmee hij de Spaanse muziek uit haar isolement wist te halen. Het beroemdste werk van Albéniz is zijn uit kleurrijke muzikale klankbeelden opgebouwde Iberia voor pianosolo.
Tussen december 1905 en januari 1908 legde Albéniz de laatste hand aan dit ambitieuze werk: een reeks van twaalf stukken, twaalf 'impressies' van Spanje. Elf ervan gaan over Andaloesië en één over Madrid - zo liet hij ze achter bij zijn dood. De componist had eigenlijke de bedoeling het hele Iberische schiereiland te doorlopen, Portugal inbegrepen. Zijn vroegtijdige dood heeft dat echter verhinderd.

Programma :

Isaac Albéniz : Suite Iberia : 4 books.
1. Evocaçion. El Puerto
2. Rondena, Almeria , Triana
3. El Albaicin, El polo, Lavapies
4. Malaga , Jerez , Eritana, Navarra

Tijd en plaats van het gebeuren :

Ramon en Pilar Valero : Albéniz, Iberia
Donderdag 19 april 2007 om 19.00u

De Rode Pomp
Nieuwpoort 59
9000 Gent

Meer info: www.rodepomp.be

Extra : Isaac Albéniz, schepper Spaans idioom, Jan de Kruijff op componistenportretten1a.blogspot.com, 25 april 2006

18:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

T:me deze week : slowjazz, triphop en een soundtrack bij het symbolisme

The Beau Hunks Saxophone Soctette De Concertzaal van Vooruit wordt het Meetingpoint van T:me 2007 en zal zoals elk jaar het kloppend hart zijn tijdens het festival: gratis concerten geselecteerd door muzikant Mauro Pawlowski, multimedia, T:meTV, DJ's en fuiven : elke avond staat het Meetingpoint open voor iedereen die T:me van dichtbij wil volgen. De concertzaal wordt voor deze T:me-editie omgebouwd tot een experimenteel multimediaal platform met 'voor- en nabeelden'.

Donderdag trekt de Nederlandse band The Beau Hunks Saxophone Soctette het feest op gang met een soundtrack bij het symbolisme : een ware reis door de tijd met negentiende-eeuwse marsen, ragtime, novelties, swing en ballads. De 14 muzikanten bespelen een waar museum van meer dan vijftig historische instrumenten en blazen het festival feestelijk in gang. The Beau Hunks Soctette is gemodeleerd naar een vooroorlogs voorbeeld: Het Saxophone Soctette van Paul Whiteman. Ze noemen zichzelf ook wel 'documentair orkest' omdat ze reconstructies maken van jazzmuziek die verloren of ondergesneeuwd raakte. Onder leiding van Robert Veen doen zij het geluid van oude grootmeesters herleven.

Louise Vertigo vermengt elektronica en het Franse chanson tot grappige triphop. Suggestief, breekbaar en helemaal in haar eigen stijl zoekt ze haar weg tussen uitgepuurde muziek en emotionele sprookjesverhalen. Vrijdag staat ze op het podium van Vooruit met Valentine Duteil (cello en bas), Didier Guegdes (gitaar), Jeff Sharel (elektronica) en Muriel Habrar (veejay).
www.louisevertigo.com

Het Duitse gezelschap Bohren Und Der Club Of Gore speelt slowjazz of is het doomjazz? Hun website en cd-hoezen doen wel eens vermoeden dat je met een (death) metalband te maken hebt, waar trouwens de roots van de muzikanten liggen. Op hun platen vind je lange nummers die héél traag gespeeld worden: van de drums, piano, mellotron, rhodes en contrabas worden vaak maar enkele tonen geproduceerd die langzaam wegebben eer de volgende opduikt. Net als kringen in het water verspreidt het geluid zich, tot de diverse kringen elkaar raken en er een prachtige synergie optreedt. Een iets hardere aanslag of een plotselinge saxofoon slaat in als een bom. Zaterdagavond kun je je op de slowjazz van Bohren de nacht laten indrijven, de schemering in, op lange, trage en bloedstollende nummers. Met hun verleden als vleermuis mag dat geen problemen geven.
www.bohrenundderclubofgore.de

Tijd en plaats van het gebeuren :

T:mefestival 2007
The Beau Hunks Saxophone Soctette : donderdag 19 april om 22.00 u - DJ Petrol om 23.00 u
Louise Vertigo : vrijdag 20 april om 21.00 u - DJ Snof om 22.00 u
Bohren Und Der Club Of Gore
: zaterdag 21 april om 21.00 u - DJ Romeo om 22.00 u
Meetingpoint - Concertzaal Vooruit
Sint-Pietersnieuwstraat 23
9000 Gent

Meer info : www.timefestival.be en www.vooruit.be

10:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

15/04/2007

Timefestival in het teken van het symbolisme

t:mefestival 2007 logo Donderdag gaat in Gent het t:mefestival van start. Dit tweejaarlijkse stadsfestival is intussen al aan zijn achtste editie toe. Sinds de start in 1991 kende het vele gezichten, afhankelijk van verschillende curatoren, locaties, deelnemende organisaties en artistieke credo's. Time vindt zichzelf bij elke editie opnieuw uit. De beweeglijkheid van het festival werd in de loop van de jaren haar grootste handelsmerk.

Bij het samenstellen van het programma van het 8ste T:mefestival lieten de curatoren, beeldend kunstenares Anne-Mie Van Kerckhoven en architect Koen Van Synghel, zich leiden door hun nieuwsgierigheid naar het symbolisme van Gent anno 1900. Het symbolisme betekende een scharniermoment tussen de romantiek en het modernisme. Een groot aantal Gentse symbolisten (Jean Ray, Georges Rodenbach, Emile Verhaeren, Maurice Maeterlinck, Charles van Lerberghe, Grégoire le Roy, … ) waren internationaal gereputeerde kunstenaars. Zij vertegenwoordigden een andere geest en wierpen een nieuwe blik op verleden en toekomst. Het sociale en artistieke klimaat van de stad Gent rond die periode heeft een zeer grote rol gespeeld in de ontwikkeling van het symbolisme in België. Vraagstukken over werkelijkheid, over droom en fantasie, over het occulte en het efemere beheersten het toenmalige kunstenpalet.

De thema's en ideeën, de donkere ondertoon die Maurice Maeterlinck en zijn tijdgenoten in hun kunst ontwikkelden spreken tot op vandaag nog steeds een zeer divers en internationaal publiek aan.
T:me 2007 wil een festival zijn dat het duistere en mystieke verleden van deze periode even terugbrengt naar Gent. Op het programma staan nieuwe projecten naast bestaande, meestal buitenlandse producties die meer dan de moeite waard zijn om naar Gent uit te nodigen. In verschillende dans- en theatervoorstellingen lost de grens op tussen heden en verleden. Het symbolisme van 1900 vindt een andere taal, maar behoudt dezelfde zeggingskracht. Verloren gewaand theater wordt vanonder het stof gehaald, teksten van Maurice Maeterlinck krijgen een nieuwe lezing en dans legt de ware ziel van het symbolisme bloot.

Tussen de avond- en de ochtendschemering is er natuurlijk opnieuw een echt T:me-Meetingpoint - de concertzaal van Vooruit - en dààrvoor heeft Mauro Pawlowski met passend gevoel het muziekprogramma samengesteld.

Tijd en plaats van het gebeuren :

T:mefestival 2007
Van donderdag 19 tot zaterdag 28 april 2007
Op verschillende locaties in Gent

Het volledige progamma vind je op www.timefestival.be
Uiteraard mag je ook hier de komende dagen nog heel wat meer info verwachten.

16:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

14/04/2007

The Rake's Progress

Igor Stravinski Kan een componist het verleden gebruiken en tegelijkertijd een vernieuwing doorvoeren, zo vroeg Igor Stravinski zich af in zijn Poétique musicale. Met The Rake's Progress (1951), zijn enige avondvullende opera, is Stravinski ongetwijfeld in dit opzet geslaagd door terug te grijpen naar de achttiende-eeuwse opera en afstand te nemen van de operatraditie van zijn tijd. William Hogarths gelijknamige satirische en moraliserende reeks van acht kopergravures leverde hem de basisinspiratie voor het verhaal van de losbol Tom Rakewell die toegeeft aan de verlokkingen van het leven. Met zijn librettisten Auden en Kallman koppelde hij deze scènes aan het aloude idee van een pact met de duivel, belichaamd door Nick Shadow. Onvermijdelijk zal dit pact tot Toms ondergang leiden - zelfs zijn oprechte liefde voor Anne Trulove kan hem daar niet voor behoeden.

Verstoord geluk en verspeelde kansen van een door het toeval plotseling rijk geworden jongeman waren in de Engelse kunst van de achttiende eeuw geliefde onderwerpen. De schrijvers van The Rake's Progress, de Anglo-Amerikaanse dichter Wystan Hugh Auden en de Amerikaanse essayist Chester Kallman schreven in nauwe samenwerking met componist Igor Stravinski het libretto voor een opera over 'de levensloop van een losbol'. In dit verhaal komen lyrische, parodistische, sprookjesachtige en tragische elementen samen. De inspiratie voor de opera kwam toen Stravinski in 1947 in het Chicago Art Institute stuitte op William Hogarths gelijknamige satirische en didactische reeks van acht kopergravures. Het verhaal werd aangevuld met een al sinds de middeleeuwen populair gegeven: dat van het pact met de duivel en de hierdoor onvermijdelijke ondergang van de held.

The Rake's Progress, Stravinski's enige avondvullende opera, kan gezien worden als een reactie op het romantische muziekdrama van de late negentiendeen vroege twintigste eeuw. De componist valt bewust terug op stilistische elementen van de opera buffa van de tweede helft van de achttiende eeuw. Geraffineerd knoopt hij de zelfstandige nummers, die opmerkelijk geconstrueerde aria's, ariosi, duetten, terzetten en ensembles blijken te zijn, aan elkaar met behulp van expressieve recitatieven die hij voorzag van klavecimbelbegeleiding. Stravinski ging hierbij uit van het tonale schema en de muzikale taal van de galante en ‘empfindsame' stijl die rond 1780 in zwang was. Het verhaal van de vlegel wordt verteld als een meeslepende revue van driehonderd jaar Europese operageschiedenis waarbij geciteerd wordt uit werk van Händel, Mozart, Rossini, Donizetti en Glinka.

De omvangrijkste partituur uit het oeuvre van Stravinski kan gezien worden als een klinkend commentaar op zijn eigen muziektheoretische opvatting zoals hij die in zijn Poétique musicale uiteenzette: de melodie neemt de belangrijkste plaats in onder de muzikale bouwstenen. "Kan een componist het verleden gebruiken en tegelijkertijd een stap voorwaarts zetten? Hoe het antwoord ook zal luiden ­ met deze academische vraag heb ik mij gedurende de compositie niet bezig gehouden en ik zal haar ook nu niet ter discussie stellen hoewel mijn zogenaamde 'achteruitlopen' op mij de indruk maakt een radicale stap voorwaarts te zijn wanneer ik hem vandaag de dag vergelijk met vele zogenaamde progressieve opera's."

Tijd en plaats van het gebeuren :

Symfonieorkest en koor van de Munt o.l.v. Kazushi Ono : Igor Stravinski, The Rake's Progress
Dinsdag 17 april 2007 om 20.00u (Inleiding om 19.30 u) : Première
Ook op do 19, za 21, di 24, wo 25 (schoolvoorstelling), do 26 en za 28 april en wo 2 en vrij 4 mei 2007, telkens om 20.00u (inleidingen om 19.30 u)
En zo 22 april en zo 6 mei 2007, telkens om 15.00u (inleidingen om 14.30 u)
De Munt
Munt
1000 Brussel

Meer info : www.demunt.be

Extra :
The Rake's Progress. Een opera van Igor Stravinsky, Joke van der Weij in opdracht van de Educatieve Dienst Het Muziektheater Amsterdam op web.het-muziektheater.nl (pdf)
'Igor Stravinsky : His Rite of Spring heralded the century. After that, he never stopped reinventing himself - or modern music', Philip Glass, Monday, June 8, 1998 (www.time.com)

Elders op Oorgetuige : Symfonieorkest Vlaanderen : Neo? Klassiek, 11/01/2007

18:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

12/04/2007

Mini-festival Tabea Zimmermann

Tabea 
Zimmermann Dit weekend organiseert het Brusselse Conservatorium een driedaags mini-festival rond de Duitse Altvioliste Tabea Zimmermann. Zimmermann breekt graag een lans voor de hedendaagse muziek. Ze heeft talrijke creaties op haar naam staan en ze heeft een groot aantal componisten ertoe aangezet voor altviool te componeren. In 1994 creëerde ze Ligeti's Sonate voor altviool solo, die hij speciaal voor haar had geschreven. In 2004 richtte ze samen met Antje Weithaas, Daniel Sepec en Jean-Guihen Queyras het Arcanto Quartet op. Tabea Zimmermann is een muzikante zonder weerga, en haar Arcanto Quartet behoort intussen tot het kruim van de huidige kamermuziekformaties. De drie concerten die ze tijdens dit mini-festival verzorgen, verenigen de beste ingrediënten: een rijk en gevarieerd repertoire en buitengewone uitvoerders die in opperste verstandhouding hun spelplezier delen met het publiek.

Het eerste van de zes delen waaruit György Ligeti's Altvioolsonate is opgebouwd, refereert naar de 'hora' - een Roemeense dans uit de noordelijke Karpaten, dichtbij Ligeti's Transsylvaanse bakermat. De hora speelt zich volledig af op die laagste snaar van de altviool. Ligeti suggereert hier de merkwaardige 'akoestische' of 'natuur' -toonladders, die Bartók reeds in dit type volksmuziek beschreef. In dit geval een toonladder die gewonnen is uit de boventonen op de grondtoon fa. Je zou populair kunnen zeggen dat Ligeti doet alsof de altviool een 'vijfde snaar' heeft, die de hele tijd als grondtoon doorklinkt.
De andere delen in de sonate, die verspreid over enkele jaren tot stand kwam, kennen ook dit soort uitgangspunten. Het Prestissimo con sordino herinnert aan vroege stukken als Continuum. Het Lamento gebruikt zeer veel dubbelgrepen, net als de chromatische chaconne die het werk besluit. 'Natuurlijk vormen Bachs drie partita's de basis voor het concept, juist door de vele dubbelgrepen', lichtte Ligeti het werk toe. 'Ze vertegenwoordigen het onbereikbare ideaal, waarnaar ik altijd streef.' Hij tekent echter aan, dat hij zeker geen neo-barokmuziek wilde schrijven en dat de sonate alleen zinvol te bevatten is op een hoger synoptisch plan, met het oor en de kennis van vandaag.

Mesto.Volgens de muziekwoordenboeken betekent de Italiaanse term 'droef, treurig, weemoedig of verdrietig'. Dat Bela Bartok besloot om de vier delen van zijn Zesde Strijkkwartet met deze aanduiding te sieren, laat weinig ruimte voor verbeelding. Dit strijkkwartet is één lang lamento, waarin
de componist over vier gradueel uitdovende bewegingen een sfeerrijke maar bittere vertelling legt. Over de reden van zoveel auditieve droefenis wordt doorgaans gewezen in de richting van zijn persoonlijke leed (de dood van zijn moeder in 1939) of naar de steeds grimmiger wordende politieke omstandigheden en de nakende Tweede Wereldoorlog. Wat er ook van zij, Bartoks Zesde Strijkkwartet staat bol van de expressieve verbeeldingskracht. De mysterieuze openingssolo van de altviool fungeert in deze compositie als een herfstig leidmotief dat in de vier delen in evenveel varianten opduikt. Vanaf de onwezenlijke atmosfeer in het openende Mesto (Piu mosso, pesante -Vivace) over het pluriforme Mesto (Marcia) en het agressieve Mesto (Burletta) tot in het zwaar ademende en afsluitende Mesto laat Bartok horen tot welke onwereldse weemoed een handvol strijkinstrumenten in staat zijn.

George Benjamin, geboren in 1960, heeft een stormachtige carrière als componist meegemaakt: op twintigjarige leeftijd werd zijn eerste orkestwerk 'Ringed by the Flat Horizon' al uitgevoerd tijdens de BBC Proms. In 1976 verhuisde hij naar Parijs om te studeren bij Olivier Messiaen, die het talent van de jonge Brit vergeleek met niemand minder dan dat van Mozart. Daarna studeerde hij verder bij Alexander Goehr aan het King's College Cambridge.
Sinds hij er voor het eerst zijn opwachting maakte in 1999, heeft Benjamin een goede band met het Tanglewood Festival in Amerika. Als gastdirigent leidt hij daarnaast geregeld de grootste orkesten ter wereld, waaronder London sinfonietta, de Berliner Philharmoniker en het Concertgebouworkest. In 1999 maakte hij bovendien zijn debuut als operadirigent bij een uitvoering van 'Pelléas et Mélisande' in La Monnaie te Brussel.
George Benjamin woont en werkt in Londen, waar hij aan het King's College in Londen verbonden is als Henry Purcell Professor of Composition.
In de herfst van 2006 stond zijn eerste werk voor muziektheater, 'Into the Little Hill', centraal tijdens het Festival d'Automne te Parijs. Tijdens de voorbije editie van Ars Musica/Spring 2007 was hij ook erg goed vertegenwoordigd : eerst en vooral met het Nationaal Orkest van België, dat onder leiding van Matthias Pintscher zijn ontstuimige en polyfone Sudden Time bracht, daarna vergezelde hij pianist Pierre-Laurent Aimard in Flagey en tenslotte voerde violiste Carolin Widmann Benjamins speelse miniaturen uit.

Programma donderdag :
 • Bela Bartok, Strijkkwartet nr. 6, Sz. 114
 • György Ligeti, Sonate voor altviool
 • Johannes Brahms, Pianokwintet, op. 34
Arcanto Quartett - Silke Avenhaus, piano

Programma vrijdag :
 • Paul Hindemith, Sonata voor altviool en piano, op. 11/4, Kwartet nr. 5 op. 32 (1923)
 • Wolfgang Amadeus Mozart, Trio voor altviool, klarinet en piano, KV 498, "Kegelstatt ", Strijkkwintet KV 516
Arcanto Quartett Ensemble - Silke Avenhaus, piano - Chen Halevi, klarinet - Antoine Tamestit, altviool

Programma zaterdag :
 • Robert Schumann, Pianokwartet, op. 47
 • George Benjamin, Viola, Viola
 • Maurice Ravel, Strijkkwartet in F
 • Joaquin Turina, Escena andaluza, op. 7
Arcanto Quartett Ensemble - Silke Avenhaus, piano - Antoine Tamestit, altviool

Tijd en plaats van het gebeuren :

Mini-festival Tabea Zimmermann
Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 april 2007, telkens om 20.00 u ( Inleiding door Yves Knockaert om 19.30 u)
Koninklijk Conservatorium Brussel
Kleine Zavel 5
1000 Brussel

Meer info : www.bozar.be en www.tabeazimmermann.com

Extra:
George Benjamin. La musique comme expression d'une volonté intérieure en Componistenportret George Benjamin, Gaëtan Goldstein op www.arsmusica.be
Paul Hindemith (1895 - 1963): Vanuit het neoclassicisme, Jan de Kruijff op componistenportretten2.blogspot.com, 19/03/2006
Györgi Ligeti (1923 - 2006): emotioneel scepticus, Béla Bartók: veel meer dan een folklorist en Béla Bartók en de fonograaf, Jan de Kruijff op www.audio-muziek.nl

Elders op Oorgetuige :
Belgisch debuut voor Carolin Widmann, 16/03/2007
Pierre-Laurent Aimard & George Benjamin, 15/03/2007
NOB : Eigentijdse orkestklanken met Matthias Pintscher, 9/03/2007
Zehetmair Kwartet : Bruckner, Hindemith en Beethoven, 13/03/2007
Pianorecital Gergely Bogányi, 23/02/2007
Focus Ligeti+ : Concertgebouw Brugge huldigt Ligeti, 1/12/2006
Tijd, eeuwigheid en andere contrasten, 9/10/2006
Bartók : Improvisaties op Hongaarse Boerenliederen, 2/09/2006

12:08 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Los Glissandinos en Schnee live

Los Glissandinos Vrijdag kun je in de QO-2 Werkplaats terecht voor een dubbelconcert : het wordt een avond met een twee duo's van het Berlijnse Charhizma label dat zich specialiseert in innovatieve improv en electronica. Een unieke gelegenheid om Los Glissandinos (Kai Fagaschinski/ Klaus Filip) en Schnee (Burkhard Stangl/ Christof Kurzmann) live aan het werk te zien.

Kai Fagashinski en Klaus Filip begonnen hun samenwerking in 2004. Fagashinski speelt klarinet en laat daarin noise en puur geluid een grote rol spelen. Filip speelt laptop en gebruikt sinustonen als geluidsmateriaal die hij op verschillende manieren kan manipuleren.
Het groepsgeluid van het duo bestaat uit zeer transparante en stille noise secties, clusters met drones, mooie harmonische akkoorden en vibrerende muren van geluid.

Christof Kurzman en Burkhard Stangl kenden elkaar al lang toen ze in 1999 'Schnee' oprichtten. Stangl en Kurzman zijn beiden afkomstig uit de actieve Weense elektronische muziekscene. Met o.a. het Mego-label en artiesten als Pita, Fennesz en groepen als Polwechsel heeft elektronische muziek uit Wenen een typerend geluid of benadering gekregen. Vaak komen in hun muziek elektronische deconstructies van akoestische geluiden voor en speelt emotionele expressie een belangrijke rol. Zo ook bij Stangl en Kurzmann. Stangls gitaarspel bevindt zich in een krachtenveld met de subtiele elektronica van Kurzmann. Daarbij wordt lang niet altijd de confrontatie opgezocht, maar vaak juist de versmelting. Ze namen een cd op en experimenteerden terzelfdertijd met de idee om songformats en popstemmen in hun composities en improvisaties te incorporeren. Deze experimenten leidden tot een tweede cd, 'Schnee Live'..

Tijd en plaats van het gebeuren :

Q-O2 : Los Glissandinos en Schnee
Vrijdag 13 april 2007 om 20.30 u

Q-O2 werkplaats
Vlaamsesteenweg 167
1000 Brussel

Meer info : www.q-o2.be, losglissandinos.klingt.org, kylie.klingt.org, stangl.klingt.org en www.charhizma.com

08:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

11/04/2007

Dissonant wordt grootste 'underground' indoor stadsfestival in België

Front 242 De evenementenorganisatie Boa&Happy vroeg onlangs aan zijn publiek welke artiesten ze graag wilden zien bij de volgende happenings. Het resultaat waren honderden reacties en meer dan achthonderd verschillende namen uit alle stijlen: rock, drum'n'bass, electro... Niet gemakkelijk dus om goed te doen voor iedereen. Maar Boa&Happy vond er wat op: ze sloegen de handen in elkaar met verschillende Antwerpse organisaties om op die manier een tweedaags festival te organiseren op vier verschillende locaties.

Dissonant Festival vindt dit jaar voor het eerst plaats, en dat in maar liefst 4 clubs in Antwerpen. En daar hebben ze niet de minste namen voor kunnen strikken. Onder de 150 dj's en liveacts die zullen aantreden op het Dissonant Festival vind je onder andere Front 242, Ivan Smagghe, Kate Wax, Tomas Andersson, DJ Hell, T.Raumschmiere, Mason, Shameboy,Terence Fixmer, Astrix, Olivier Huteman, Hellfish, Djuma Soundsystem, Richard Bartz, The Backlash, Starski & Tonic, The Neon Judgement, Q-Ic, Sickboy, Pendulum, etc...

Exclusief voor dit festival geeft Front 242 een optreden in Hof Ter Lo. Maar ook bands als The Fuzztones en The Kids verdienen een plaats op de affiche. Van techno over breakcore naar drum 'n bass en dubstep, elektronica, progressive en breakcore, pop en rock : er is voor elk wat wils. Dissonant is met meer dan 150 DJ's & bands op vier verschillende locaties in Antwerpen meteen het grootste 'underground' indoor stadsfestival in België.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Dissonant Festival
Vrijdag 13 en zaterdag 14 april 2007, telkens vanaf 20.00u
Hof Ter Lo - Trix - Petrol - Skate Planet
Antwerpen

Meer info : www.dissonant-festival.be

16:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook