28/05/2007

Arne Deforce speelt Scelsi in Logos

Arne Deforce Arne Deforce heeft een stevige reputatie opgebouwd als uitvoerder van hedendaagse muziek. Vorige week bracht hij in het Brugse Concertgebouw een hommage aan Giancinto Scelsi, een van de meest opwindende componisten van de 20e eeuw. Deze week doet hij het in Logos nog eens over met de integrale uitvoering van de monumentale Trilogie van Scelsi, een werk dat ongetwijfeld tot de hoogtepunten van de 20ste-eeuwse celloliteratuur behoort en dat ook binnen het oeuvre van de raadselachtige komponist Scelsi opvalt door het persoonlijke en programmatorische karakter. Ongetwijfeld een bezielde uitvoering van intrigerende muziek!

Een groot deel van het oeuvre van Giacinto Scelsi (1905-1988) was bestemd voor strijkers, ofwel solo, ofwel in combinaties. Scelsi's interesse voor strijkers begon in het midden van de jaren '50, toen hij de piano, tot dan toe zijn geliefde instrument om zich uit te drukken, vaker links liet liggen omdat deze niet kon voldoen aan het kwarttoonssysteem. Vanaf dan werden Scelsi's intiemste stukken geschreven voor strijkers en namen deze een centrale plaats in in zijn oeuvre.

'Trilogia' neemt een ietwat aparte plaats in in het oeuvre van Scelsi. Tot op zekere hoogte is het een persoonlijke getuigenis, met een duidelijk programma. Het leven zelf dat doorheen diverse stadia van inwijding vibrerende muziek wordt. Dat vertaalt zich in drie delen met als centrale thema's jeugd, volwassenheid en ouderdom. Het gebruik van harmonisch materiaal is vrij beperkt. Niettegenstaande het grootste deel van het werk gebouwd is rondom twee nauwe intervallen, weet Scelsi toch een breed draagvlak van aanslagen en dynamische varianten te specificeren, waarbij hij microtonale spectra creëert waarbinnen een perfecte balans tussen intense activiteit en functionele stilte wordt bereikt.

Met zijn totale duur van meer dan vijftig minuten is de Trilogie voor cello de belangrijkste en meest vernieuwende verwezenlijking voor het instrument sinds de Suites van Johan Sebastian Bach. Triphon en Dithome, de eerste twee delen dateren van de periode 1957-1965. Het derde deel Ygghur, kwam integraal tot stand in 1965. En dat is merkbaar aan de stijl. Nochtans lijkt het erop dat Scelsi in datzelfde jaar de twee eerder geschreven delen heeft teruggetrokken en weer ‘herwerkt’. Zoals vaak, gebeurde dat in nauwe samenwerking met zijn vertolkster, de celliste Frances-Marie Uitti. De Trilogie heeft als tweede titel De Drie Stadia van de Mens. Het eerste luik Triphon, telt drie delen: Jeugd-Energie-Drama. Dithome het tweede luik dat zich naar analogie met het eerste ontwikkelt, bestaat uit één deel al heeft het ook drie ondertitels: Volwassenheid-Energie-Gedachte. Het afsluitende luik Ygghur vertoont dan weer een driedelige opsplitsing. De ondertitels luiden Ouderdom-Herinneringen en Katharsis-Bevrijding. (*)

Programma : Giancinto Scelsi, Trilogia - De drie stadia van het leven (1957 – 1965)

 • Triphon - Jeunesse-energie-drame (1956)
 • Dithome - Maturité-energie-pensée (1956-57)
 • Ygghur - Vieillesse-Souvenirs-Catharsis/libération (1965)
Tijd en plaats van het gebeuren :

Arne Deforce : Scelsi
Dinsdag 29 mei 2007 om 20.00u
Logos Tetraeder
Bomastraat 26
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org en www.arnedeforce.be
Giacinto Scelsi: www.scelsi.it

Extra:
(*) 'Giacinto Scelsi 1905-1988, Trilogia 1956-1965' op www.arnedeforce.be
'Giacinto Scelsi , The Messenger' by Alex Ross, The New Yorker , Nov. 21, 2005
' Modern music: Scelsi', Todd M. McComb, 27/01/2000 op www.medieval.org

Elders op Oorgetuige :
Arne Deforce brengt hommage aan Scelsi, 22/05/2007

10:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

27/05/2007

Stemmen uit de 20ste en 21ste eeuw

Els Mondelaers Op pinkstermaandag brengt Els Mondelaers een zangrecital met werken voor stem uit de 20ste en 21ste eeuw in het muziekcafé 'Hot Club De Gand'. Voor stemsolo staat Poièma van Annelies Van Parys en Aria van John Cage op het programma. Met Jozefien Van Parys aan de piano brengt ze daarnaast ook de 4 canzoni popolari van Luciano Berio en 'Drie Liederen' van Wilfried Westerlinck. De rest blijft voorlopig nog een verrassing. Het wordt alleszins een verrassend concert, gesproken, gezongen of iets tussenin ...

Tijd en plaats van het gebeuren :

Recital Els Mondelaers en Jozefien Van Parys
Maandag 28 mei 2007 om 20.15 u

Hot Club de Gand
Schuddevisstraatje
Groentenmarkt 15b
9000 Gent

Meer info : www.hotclubdegand.be, www.anneliesvanparys.be , anneliesvanparys.spaces.live.com en jozefienvanparys.spaces.live.com

Annelies Van Parys en Wilfried Westerlinck op www.matrix-new-music.be
Luciano Berio op www.universaledition.com (met luistervoorbeelden en partituuruittreksels)

Extra :
Luciano Berio: vocale werken, Jan de Kruijff op www.audio-muziek.nl, april 2003
John Cage op UbuWeb Film en UbuWeb Sound

13:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

25/05/2007

Klara in Dendermonde

Klara in Dendermonde Tijdens het Pinksterweekend wordt Dendermonde de thuisbasis van Klara, met concerten, fietstochten en wandelingen langs orgels en historische gebouwen, optredens, live programma's, gesprekken en debatten, soundscapes en tentoonstellingen. Klara laat zich inspireren door Dendermondenaars van vroeger en nu, door cultureel erfgoed als kerken, de Sint-Pieters- en Paulusabdij, musea en het begijnhof, door de culturele verenigingen… Alles samen een vrij indrukwekkend programma, waaruit wij volgende selectie maakten :

Zaterdagnamiddag zorgen fluitist Toon Fret en de zeven musici van Aranis voor een denderend contrast met de klaviermuziek van Johannes Franciscus Blondeel en Peter Benoit. Zij brengen een programma dat het midden houdt tussen klassiek, improvisatie, adaptatie en recuperatie. Geen pupiters op het podium, ruimte voor de muzikanten en plaats voor een vleugje Bach, renaissance- en hedendaagse muziek.

Aan de vooravond van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano 2007 komt één van de meest opvallende laureaten naar Dendermonde.
In 1978 was Abdel Rahman El Bacha voor het grote publiek nog een totaal onbekende jonge Libanese pianist die in Parijs studeerde. Intussen is hij uitgegroeid tot één van de grootste pianisten van onze tijd. Zijn interpretaties weerspiegelen zijn enorm gevoel voor poëzie, fantasie en rijkdom. Fantasie en eerbetoon is ook de draad doorheen zijn recital zondagochtend. Op het programma staat werk van Mozart, Beethoven, Chopin en Ravel.

Zondag in de vooravond brengt de Dynamic Symphonic Band werk Jan Van der Roost en Dendermondenaar Jelle Tassyns. Dynamic Symphonic Band is 25 jaar geleden opgericht om jonge muzikanten de kans te geven op een hoogstaand niveau te musiceren. Onder leiding van dirigent Geert Baetens speelde het orkest in alle uithoeken van Vlaanderen en daarbuiten. Ter gelegenheid van zijn 25ste verjaardag gaf Dynamic Symphonic Band een compositieopdracht aan de jonge Dendermondse componist Jelle Tassyns. Dit Concerto for wind-band is nu opnieuw te beluisteren naast de Sinfonia Hungarica van Jan Van der Roost. Deze driedelige symfonie beschrijft de geschiedenis van Hongarije. De drie delen zijn geïnspireerd op historische sleutelfiguren, oorlogen en andere belangrijke gebeurtenissen in dit land. De symfonie werd geschreven ter gelegenheid van de millenniumviering van Hongarije in 2001.

De opmerkelijkste nieuwigheid dit jaar is Klara's Big Battle op zondagavond. De Dendermondse DJ Jan Van Biesen van Studio Brussel en DJ Grazzhoppa en kompanen kruisen op de Grote Markt de degens met trompettist Bart Maris, accordeonist Ludo Mariën, percussietrio Pulse, en met de beiaard. Een groots muziekfeest met Jan Van Biesen als centrale gast dus. Op de muziek die hij draait, improviseren de anderen en dompelen je onder in een wereld van melodie en ritme, spektakel en sereniteit, spanning en rust, om te eindigen in een enorme climax. De DJ's van de DJ Bigband kennen er alles van. DJ Grazzhoppa's DJ Bigband kon je de voorbije jaren spotten op grote festivals als Jazz Middelheim, Lowlands, Roskilde en Enjoyjazz. In eigen land zetten ze een nieuw parcours uit met DJamsessions, waar ze samen improviseren met een aantal muzikale gasten. En ook Bart Maris heeft een handje weg van improviseren. Moker is wellicht zijn meest klassieke jazzband. Eens daarbuiten kan het er met Maris stevig aan toe gaan. De band Electric Barbarian vermengt spoken word met hiphop en een vervormde trompet. In het kwartet Kamikaze versmelt hij totale improvisatie met rock.

Tussen de kramen van de wekelijkse markt op maandagochtend serveert de bOOmfanfare, een prettig gemixt instrumentaal ensemble rond de Hongaarse zanger en gitarist Humble Gabor, een eigentijdse muzikale mix door de combinatie van klassiek instrumentarium met huis-, tuin- en keukenelektronica.
Even later speelt Els De Bevere, stadsbeiaardier van Nieuwpoort en laureate van de Begijnhofwedstrijd voor vrouwelijke beiaardiers in Dendermonde (2005), een gevarieerd programma met zowel originele beiaardcomposities (o.a. van Jef Rottiers) als bewerkingen van Mozartcomposities en liederen van Will Ferdy. Kort na de middag brengt componist en beiaardier Edmond De Vos een programma met 18e eeuwse muziek van F. Krafft en D. Rayck, composities van Debussy
en Ravel en bewerkingen van evergreens zoals Limelight.

Ook nog op maandagochtend pakt het ensemble Millenarium middeleeuwse muziek aan op een eigentijdse manier. Hun programma 'Eyes wide closed on the ocean'
gaat uit van middeleeuwse melodiën, die het vertrekpunt zijn voor individuele en collectieve improvisatie. Millenarium vermijdt daarrbij een simpele modernisering van middeleeuwse muziek en plaatst deze muziek in een totaal nieuwe context.

Jelle Tassyns Maandag in de vooravond wordt het weekend feestelijk afgesloten met een concert van het Vlaams Radio Orkest. Op het programma : de Nieuwe Wereld-symfonie van Antonin Dvorak, Andante en Scherzo voor cello en orkest van Paul Gilson en Prigoginia van de jonge Dendermondse componist Jelle Tassyns, die van Klara
de opdracht kreeg om met een nieuw werk het slotconcert in te luiden. In Prigoginia neemt Tassyns de chaostheorie van de Belgische chemicus Ilya Prigogine als
uitgangspunt voor een creatief en organisch groeiend proces.

In de trouwzaal van het staduis kun je een heel weekend lang de Logos Muziekautomaten aan het werk zien en horen. Dr. Godfried-Willem Raes, wetenschapper,
componist en instrumentenbouwer, zet zich al zijn hele leven in voor de alternatieve muziekcultuur. Voor de promotie van experimentele nieuwe muziek richtte hij in Gent de Logos-groep op waarvoor hij instrumenten en muziekautomaten ontwierp met namen als Krum, Harma, Tubi, So, Vacca of Vibi. Voor Klara in Dendermonde koos dr. Godfried- Willem Raes een tiental exemplaren uit zijn onwaarschijnlijk rijke collectie zelfgemaakte muziekrobots.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Klara in Dendermonde
Zaterdag 26, zondag 27 en maandag 28 mei 2007

Op verschillende locaties in en om Dendermonde
Het volledige programmaoverzicht vind je op www. klara.be

10:01 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

24/05/2007

Experimentele gitaarmuziek in Nadine

Helmut Lachenmann Kobe Van Cauwenberghe & Matthias Koole zijn twee jonge gitaristen die de experimentele muziek een warm hart toedragen. Ze vonden mekaar aan het Antwerpse Conservatorium en samen zoeken ze naar nieuwe instrumenttechnieken, communikatiemiddelen en concertomgevingen. Zaterdag in het Brusselse kunstencentrum Nadine brengen ze werk van Helmut Lachenmann, David Helbich en Niels Rønsholdt.

Helmut Lachenmann (°1935, Stuttgart) is de meest invloedrijke levende Duitse componist van zijn generatie. In zijn geboortestad studeerde hij eerst bij Johann Nepomuk David, voordat hij naar Luigi Nono in Venetië ging. In 1961 vestigde hij zich als zelfstandig pianist en componist in München. Op de grote festivals voor nieuwe muziek deed Lachenmann steeds weer met extreme werken van zich spreken. Zijn invloed op de hedendaagse muziek is dan ook zeer ingrijpend.
Lachenmanns gitaarduet 'Salut für Caudwell' (1977) is een mijlpaal in de muziek voor gitaar en tovert ongehoorde klanken te voorschijn, delicate structuren en een breed spectrum aan muzikale referenties. Het is een hommage aan de Engelse marxistische schrijver en dichter Christopher Caudwell, die als dertigjarige omkwam in Spanje aan de zijde van diegenen die het Francoregime een halt probeerden toe te roepen.
Lachenmann gaat in 'Salut für Caudwell' uit van karakteristieke speelwijzen voor gitaar, die hij enerzijds tot hun essentie reduceert en anderzijds omvormt en anders laat evolueren. Uiteindelijk blijft er enkel de dwarsgreep over die wordt genomen met de hand of met de flessenhals. Op het eerste gezicht lijkt dit eerder op een beperking van de mogelijkheden tot klankverscheidenheid, maar het geeft in tegendeel meer vrijheid aan beide handen zodat er meer mogelijkheden ontstaan tot een differentiatie van de aanslagwijzen. De gitaar gaat op deze manier werken als een resonerend lichaam in functie van een elementair klankpotentieel.

David Helbich (°1973, Berlijn) studeerde muziek en filosofie in Amsterdam en woont en werkt sinds 2002 in Brussel. Hij deed zijn compositiestudies in Amsterdam bij Daan Manneke en in Freiburg bij Mathias Spahlinger. Later volgde hij ook compositiecursussen bij Helmut Lachenmann en aan de Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik. Hij kreeg opdrachten van ensembles als Black Jackets Company (Brussel), Resonantsid (Tallinn) en het Ensemble Modern (Frankfurt) en zijn stukken waren te horen op concerten in Duitsland, Nederland, België, Ijsland, Engeland, Denemarken en Estland. Sinds 2001 is hij ook actief als muzikant (gitaar en geluidsimprovisatie), performer, choreograaf, fotograaf en conceptueel kunstenaar.
'Hallo 1-2-3-4-5' is een geheel van vijf stukken waarbinnen de fysieke aanwezigheid van de gitaar geleidelijk verdwijnt ten voordele van het lichaam van de uitvoerder. Deze graduele verschuiving van de aandacht laat vermoeden dat een aspect van de compositorische continuïteit in dit werk bepaald wordt door de (lichaams)houding. Zo wordt retro-actief pas duidelijk dat elementen die in 'Hallo 1' aanvankelijk als bijgeluiden geïnterpreteerd werden in wezen naar een specifieke technisch-muzikale situatie verwezen.

Programma :
 • Helmut Lachenmann, Salut für Caudwell (1977) for two guitarists
 • David Helbich, Hallo 1-2-3-4-5 (2000-2002) for guitar and air-guitar
 • Niels Rønsholdt, Wir I (2004) for guitar & audio playback
Tijd en plaats van het gebeuren :

NewMusicPerformance : Kobe Van Cauwenberghe & Matthias Koole
Zaterdag 26 mei 2007 om 21.00 u

Kunstencentrum Nadine
Herderstraat 30
1050 Brussel

Meer info : www.nadine.be en www.nielsroensholdt.dk

Extra :
David Helbich : davidhelbich.blogspot.com
"De echo van 't saluut. Hedendaagse muziek voor klassieke gitaar. Bartlett, Lachenmann, Shlomowitz, Craenen, Logothetis" (pdf), Tom Pauwels, Thesis voor het Orpheus Instituut
Helmut Lachenmann op www.arsmusica.be (Biografie - Portret - 'Aan het licht brengen' )

Elders op Oorgetuige :
Het Collectief verkent kleuren- en klankenrijkdom van de instrumenten, 15/03/2007
Performatik 3 : Pasta for Tired Dancers, 29/01/2007
Keine Spiele mehr : Helbich en Anaraki tasten de grenzen van de verwachtingen af, 25/01/2007

15:30 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Marc Masson en Tae Yoshioka in de Rode Pomp

Boudewijn Buckinx Vrijdag in de Rode Pomp brengen Marc Masson en Tae Yoshioka een concert voor twee piano's met werk van Mozart, Brahms en Gershwin, maar ook Satie en Buckinx.

Eric Satie (1866-1925) oefende een grote invloed uit, minder door zijn composities dan door zijn beschouwingen over muziekesthetiek. Hij kantte zich tegen het zwoele impressionisme, tegen het 'slavisme' van de moderne Russen en vooral tegen het laat-Wagnerianisme. Hij streed voor een klare, direct aansprekende en ongecompliceerde, frisse muziektaal. Satie kwam voort uit het cabaret en de wereld van de muziekbars, waar hij als pianist zijn brood verdiende. Pas na zijn veertigste leek hij de muziekstudie au sérieux te nemen. Zijn composities worden getypeerd als origineel, humoristisch, vaak bizar, en minimalistisch. Zijn muziek verbond hij nadrukkelijk met thema's uit het dagelijks leven. "Trois morceaux en forme de poire" - eigenlijk zijn het er zeven - uit 1903 zouden zijn geschreven als antwoord op een boutade van Debussy, die Satie zijn gebrek aan vormbeheersing verweet. Het ietwat exotische thema wordt gekenmerkt door obsessionele ritmes.

George Gershwin (1899-1937) begon als 'song-plugger', adviseur voor amusementsmuziek. Samen met zijn broer Ira schreef hij vervolgens vele musicals. Zijn wereldfaam dankt hij aan zijn 'serieuze' muziek, waarin hij klassiek injecteerde met jazz. Bekend zijn de Rhapsodie in Blue, het Pianoconcert en de opera "Porgy and Bess". Sommige van zijn door de jazz beïnvloedde 'klassieke' songs werden op hun beurt jazzstandards, zoals "Summertime".
De muziek voor piano solo van Gershwin bestaat, naast de stukken uit het "Song-book" (arrangementen van liederen), essentieel uit de Drie preludes voor piano uit 1926. Het geheel bestaat uit twee snelle stukken die een trager omarmen. De eerste en derde hebben een sterk jazzkarakter, de tweede ademt de geest van de blues. Zoals van zoveel werk van Gershwin, bestaan er ook versies voor twee piano's van.

Boudewijn Buckinx (°1945) zet zich vanaf zijn jonge jaren in voor de levende muziek: publiceert vanaf 1963 en introduceert veel nieuwe muziek in Vlaanderen met zijn groep WHAM (Werkgroep voor Hedendaagse en Actuele Muziek). Hij was gedurende meer dan 20 jaar werkzaam als producer Nieuwe Muziek aan de VRT Radio 3 en doceerde compositie aan het conservatorium in Luik en muziekgeschiedenis aan de Hogeschool in Antwerpen. Als componist is hij een typisch exponent van het postmodernisme (1001 sonates, 9 onvoltooide symfonieën). Er werden portretconcerten aan hem gewijd in Gent, Brussel en Kiel, en zijn werk werd op belangrijke festivals uitgevoerd. In 1993 was er in De Rode Pomp in Gent een negendaags Buckinx-Festival, wat in feite de start van de Rode Pomp was.
Boudewijn Buckinx schreef zijn hommage aan Satie "Piece frite à droite et à gauche" in 1998 in opdracht van de Kolacny-broers, die het ook op cd hebben gezet. Dat Satie een inspiratiebron zou zijn voor de vaak ironische Buckinx, mag niemand verwonderen. Buckinx over dit werk : " Satie has been a source of enjoyment and a subject of admiration since the seventies, when I made an extended series on his music for the Flemish radio. Quite often, my music had been compared to it. That may be so, but I am not Satie, I do not wish any kind of imitation, even not this one. My artistic congeniality may be apparent, but my views and especially my aims -if any- are quite different. This piece is proof. It does not bring Satie in mind. It is a piece of mine, willingly put forward as an hommage, an omaggio, a reverence, a gesture expressing my deepest sympathy and highest admiration for him. But as we share the same sense of shameless independency, after all my piece brings the image of Satie in mind." (*)

Programma :
 • A. Mozart, Sonate in B KV 358 (186c)
 • J. Brahms, Variationen uber ein Thema von Robert Schumann op 23
 • E. Satie, Trois morceaux en forme de poire
 • G. Gershwin, Preludes
 • B. Buckinx, Piece frite à droite et à gauche
Tijd en plaats van het gebeuren :

Concert voor twee piano's : Marc Masson & Tae Yoshima
Vrijdag 25 mei 2007 om 20.30 u

De Rode Pomp
Nieuwpoort 59
9000 Gent

Meer info: www.rodepomp.be

Boudewijn Buckinx : www.matrix-new-music.be en www.boudewijnbuckinx.com (*)

Extra :
George Gershwin : www.gershwin.com
'George Gershwin : American Genius', Charles K. Moss op www.carolinaclassical.com (met audio : 3 preludes voor piano)

09:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

23/05/2007

Sleeping Machine & Discodesafinado

Sleeping Machine & Discodesafinado Machinefabriek is het pseudoniem van de Arnhemse graphic designer Rutger Zuydervelt. Zuydervelt brengt sinds een tweetal jaar in eigen beheer geregeld mini cd's uit die fel gesmaakt worden door critici van vakbladen als The wire, Vital Weekly etc. Op de website van de Machinefabriek vind je trouwens voorproefjes van Machinefabriek cd's, unieke demo's en nooit uit te brengen live-opnamen, gratis te downloaden nog wel.
Zuydervelt haalt zijn inspiratie uit zijn direct omgeving: de natuur, vrienden, andere muzikanten ... en nog ontelbare andere bronnen. Zijn manier van werken typeert hij als volgt: "Mijn werkwijze is er een van aftasten. Ik weet ook niet of je me componist moet noemen. Ik kan in ieder geval geen noot lezen en ik schrijf mijn stukken ook niet. Ik bedenk ze op het moment zelf. Het ene geluid of gedeelte dicteert het volgende enzovoort, tot een nummer / geluidssculptuur als 'af' aanvoelt. Hierbij wordt een groot deel door toeval bepaald. Een stuk bestaat vaak uit een opeenstapeling van opgenomen geïmproviseerde momenten en / of fieldrecordings welke dan op het gevoel tot een luisterbaar geheel gekneed worden. Als lego-steentjes waar iets moois mee gebouwd wordt."
En live-optredens vindt hij naar eigen zeggen "zeer inspirerend". Donderdag in Argos deelt hij het podium met Sleepingdog, het soloproject van de in Helmond (NL) geboren maar vanuit Brussel opererende singer-songwriter Chantal Acda (Chacda).

Discodesafinado staat voor Senjan Jansen en Joris Vermeiren, een duo dat vroeger onder dezelfde noemer toonaangevende concerten organiseerde rond minimale techno en experimentele elektronica. Nu is Discodesafinado de naam van het label dat ze oprichtten om eigen werk uit te brengen. Met laptops en analoge drummachines exploreren ze de ruimte waar klassiek minimalisme en microscopisch geluid raken aan techno, house, elektro.
Senjan Jansen is ook nog bekend als sound designer voor film en theater en als dj met een wel heel eigen definitie van het begrip dansbare muziek.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Sleeping Machine (Machinefabriek + Sleepingdog) / Discodesafinado
Donderdag 24 mei 2007 om 20.30 u
Argos, Centre for Art & Media
Werfstraat 13
1000 Brussel

Meer info : www.argosarts.org, www.machinefabriek.nu, www.sleepingdogmusic.com, www.myspace.com/sleepingdogmusic en www.discodesafinado.com

Extra :
Info en audio : Joris Vermeiren en Senjan Jansen (Discodesafinado),'Mijn Bernina' op Kwadratuur.be
Een rondleiding door Machinefabriek, Thijs Menting op www.kindamuzik.net, 14 februari 2006
'Soms wou ik dat ik minder melancholisch was', interview met Chantal Acda, Philippe Nuyts en Matthieu Van Steenkiste op www.goddeau.com, 15 december 2005
Toekomstmuziek: Chacda, Mischa Verheijden op www.kindamuzik.net, 11 november 2005
Review : Sleepingdog, 'Naked in a clean bed' (2006). Chacda's muzikale dagboek, Jo Mostert op www.cuttingedge.be, 8 juni 2006

12:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Leonard Duna in de Rode Pomp

Olivier Messiaen Leonard Duna is een jonge Slovaakse pianist die zich in zijn geboorteland heeft verdiept in het grote repertoire en zich nu in Gent bekwaamt in de Nieuwe Muziek. Donderdag in de Rode Pomp staan er naast Skriabin, Chopin en Liszt, ook enkele werken van 20ste eeuwse grootheden als Schönberg en Messiaen op het programma.

Olivier Messiaen (1908-1992) studeerde compositie bij Paul Dukas en orgel bij Marcel Dupré. Hij was zelf jarenlang organist aan de Sainte-Trinité te Parijs. Hij was een overtuigd katholiek die zijn toehoorders via zijn muziek tot de 'unio mystica' van de mens met God wou brengen. Met zijn muziek wou hij niet anders dan een 'luisterervaring van extatische aard' veroorzaken. Hij bestudeerde veel Oosterse muziek en incorporeerde exotische ritmiek in zijn werken, die voorts gekenmerkt worden door het gebruik van diverse modi. Messiaen was ook ornitoloog en tekende de zang van vogels op. Dit materiaal vormde de basis voor o.a. "La Fauvette des jardins", "Les Six petites esquisses d'oiseaux" en vooral "Catalogue d'Oiseaux".
Deze monumentale 'catalogus' (1959) bestaat uit dertien delen waarin in totaal 77 vogelsoorten voorkomen. Ieder van de dertien delen is genoemd naar een bepaalde vogel, de 'solist' van het stuk, die voorgesteld wordt in zijn habitat, omringd door een specifiek landschap én door het geluid van andere vogels die reperesentatief zijn voor de streek in kwestie. Messiaen noteerde precies wat de vogels zongen en verwerkte dat vervolgens in zijn muziek. De inspiratiebron is in de meeste gevallen wel niet herkenbaar gebleven.

Arnold Schönberg (1874-1951) had een vreemde relatie met de piano. De pianoproductie van de stichter van de Tweede Weense School mag dan niet bijzonder omvangrijk zijn - Schoenberg kon zelf geen piano spelen- zij is niettemin zeer belangrijk omdat elk van zijn pianowerken een cruciaal moment markeert in de evolutie van het muzikale denken van deze modernistische componist.
De drie stukken voor piano opus 11 vormen het eerste gepubliceerde pianowerk van Schoenberg. Hij schreef het in 1909, hetzelfde jaar als "Erwartung". Schönberg staat hier nog op de drempel van de evolutie die hem tot de dodecafonie zou voeren. De invloed van de late Brahms is nog merkbaar (bassen, syncopen...). Het eerste stuk, Mässig, is het eenvoudigste van de drie, heeft een ABA-structuur en alle harmonische, ritmische en dynamische materiaal komt voort uit een melodie-cel van drie maten. Het tweede stuk draagt dezelfde titel maar is dynamischer en kent meer thematische contrasten. Het derde stuk, enige maanden later geschreven dan de vorige twee, is het moeilijkste en interessantste. Er is geen sprake meer van expositie en doorwerking. Het werk bestaat uit een een opeenvolging van sequenzen waarin geen enkel element wordt herhaald.

Programma :
 • A. Skriabin, Mazurkas op. 3 (selectie)
 • F. Chopin, Sonata b flat minor, no. 2, op. 35
 • F. Liszt, Vallée d'Obermann
 • A. Schönberg, Klavierstucke op. 11
 • O. Messiaen, Catalogue d'Oiseaux IV: Le Traquet Stapazin
Tijd en plaats van het gebeuren :

Pianorecital Leonard Duna
Donderdag 24 mei 2007 om 20.30 u

De Rode Pomp
Nieuwpoort 59
9000 Gent

Meer info: www.rodepomp.be

Extra :
Arnold Schönberg Center : www.schoenberg.at
Arnold Schönberg: van chromatische romantiek naar serialisme, Jan de Kruijff op www.audio-muziek.nl, januari 2006

08:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

22/05/2007

Nathalie Loriers Trio, Bert Joris & Spiegel String Quartet

Nathalie Loriers Het repertoire van Spiegel String Quartet omvat zowel de grote tijdloze meesterwerken van Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann, Debussy en Sjostakovitsj als de hedendaagse, soms controversiële werken. Daarnaast is Spiegel String Quartet de laatste jaren een bron van inspiratie geworden voor hedendaagse componisten. Het concert van donderdag in de Bijloke combineert het klassieke strijkkwartet met jazzkwartet. Jazzpianiste Nathalie Loriers schreef de muziek, Bert Joris tekende voor de arrangementen. Het Spiegel String Quartet en een schare jazzmusici voeren uit.

De leading lady of Belgian jazz Nathalie Loriers, werkte zich in een mum van tijd op tot één van de grootste talenten in de Europese jazzsène. Na haar klassieke opleiding aan het Conservatorium van Brussel krijgt ze al snel belangstelling voor de jazz. Haar eerste cd "Nympheas" (1991) werd meteen erkend als een meesterwerk. Sindsdien viel ze zowel als componist, arrangeur en uitvoerend musicus meerdere keren in de prijzen. Technisch puntgaaf, altijd doordrongen van gevoel en poëzie, kenmerken haar sterke composities zich door duidelijkheid en harmonische en melodische vindingrijkheid. Ook Bert Joris, trompettist-componist-pedagoog, behoort tot het selecte kransje Vlaamse jazzmusici dat zowel nationaal als internationaal gelauwerd wordt.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Nathalie Loriers Trio, Bert Joris & Spiegel String Quartet
Donderdag 24 mei 2007 om 20.00 u

Bijloke Concertzaal
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent

Meer info : www.debijloke.be, ww.nathalieloriers.com en www.spiegelstringquartet.com

18:15 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Arne Deforce brengt hommage aan Scelsi

Giancinto Scelsi Donderdag brengt cellist Arne Deforce in het Brugse Concertgebouw een hommage aan Giancinto Scelsi, een van de meest opwindende componisten van de 20e eeuw. De Belgische topmuzikant is de ideale uitvoerder voor de buitengewone klankrijkdom die Scelsi voor de cello componeerde. Deze Italiaan was op zijn zachtst gezegd een buitenbeentje. Deze avond laat alle aspecten van deze componinist-filosoof-dichter aan bod komen. Christiaan de Lannoy heeft het in een inleiding voor het concert oa over de spirituele crisis in het leven van Scelsi, aanleiding om het klassieke componeren overboord te gooien. Een docudrama 'Casa Celsi' gunt ons vervolgens een blik in het boeiende leven van de componist. Aansluitend speelt Arne Deforce 'Trilogie voor cello', een metafoor voor de 3 fasen in het leven van de mens. Het concert wordt afgesloten met 'Ai limite della notte' van Sciarrino. Een bijzonder stuk waarin de stilte muziek wordt en traagheid het tempo aangeeft. Een buitenkans om u de bijzondere wereld van Scelsi eigen te maken.

"Voor Scelsi is een klank een levende substantie met een oneindig complex en verfijnd organisch bestaan. Hij haalt in dit verband graag de volgende zin aan: 'De klank is de eerste beweging van het onbeweeglijke' en voegt daaraan toe: 'dit is het begin van de schepping.' In rust is de klank bolvormig, maar door zijn dynamiek kan hij elke vorm aannemen en wordt daardoor meerdimensionaal. In het innerlijk van de klank schuilt oneindig veel energie, niet alleen energie in natuurkundige zin, maar ook geestelijke ene kortom scheppende kracht. De klank leeft en beweegt, hij verplaatst zich in de ruimte; hij trilt als plasma, heeft diepte en dikte; hij is in ruimte onbegrensd, zelfs wanneer we daar maar een klein gedeelte van kunnen zien. De componist onderzoekt de klankruimte. Het gedeelte wat we horen in zijn compositie is te vergelijken met wat we zien in de lichtbundel van een schijnwerper. Dat we verder (lager, hoger, harder, zachter ... ) niets kunnen horen betekent echter geenzins dat de klank daarbuiten niet bestaat. Het trillen binnen de bolvormige klank wordt door clusters, trillers, tremoli, glissandi, verschillende speelwijzen en contrasten tussen ruwheid en gladheid waarneembaar gemaakt. In de eerste plaats manifesteert het trillen zich echter door het snelle, brede vibrato, dat het spoor van een toonhoogte verbreedt van een straal tot een bundel. Luisteren naar in het spoor van die klank is Scelsi's muziek un voyage spirituele au centre du son een ontmoeting met de energie sonore van de levende klank. " (*)

Programma :
 • Fred van der Kooij (1994), Casa Scelsi, Oder die Innen Ansichten des Klangs (docudrama)
 • Giacinto Scelsi (1905-1988), Trilogia: Triphon, Dithome, Ygghur
 • Salvatore Sciarrino (1947), Ai limiti della note
Tijd en plaats van het gebeuren :

Arne Deforce : Hommage aan Giancinto Scelsi
Donderdag 24 mei 2007 om 20.00 u
( Inleiding door Christiaan de Lannoy om 19.15 u)
Concertgebouw
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be en www.arnedeforce.be (*)
Giacinto Scelsi: www.scelsi.it

Extra:
'Giacinto Scelsi 1905-1988, Trilogia 1956-1965' op www.arnedeforce.be
" Giacinto Scelsi , The Messenger " by Alex Ross, The New Yorker , Nov. 21, 2005
' Modern music: Scelsi ', Todd M. McComb, 27/01/2000 op www.medieval.org
Salvatore Sciarrino op www.arsmusica.be

Elders op Oorgetuige :
Nieuw Ensemble : muziek uit het Verre Oosten, 14/03/2007
Aus der Ferne : Scelsi, Vivier en Henderickx, 11/03/2007
Twee opmerkelijke duo's in Logos, 6/02/2007
La machine à remonter le son : Giacinto Scelsi, 11/12/2006
Cathedrals of Sound (Scelsi, Suite nr. 8 'Bot- Ba'), 8/12/2006
Vertelconcert Scelsi, Carter, Jolivet en Reich, 29/05/2006

12:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

100% Bitterzoet geeft ruimte aan improvisatie

Christof Kurzmann Onder de noemer 100% Bitterzoet wil men in de Gentse Vooruit een gloednieuw concept uitproberen : goedgevulde concertavonden die veel ruimte geven aan improvisatie-projecten. De eertste editie op donderdag 24 mei brengt alvast enkele mooie namen bijeen, waaronder Fred van Hove, die dit jaar 70 wordt... 

De eerste editie van 100% Bitterzoet heeft het Radu Malfatti Project als aftrap. Malfatti is een 60-jarige Oostenrijkse trombonist die speelde met zowat alle grote namen van de improvisatiescène in Europa en daarbuiten (Derek Bailey, Evan Parker, Misha Mengelberg, Chris McGregor, Barry Guy, Roscoe Mitchell...). Op uitnodiging van de Brusselse Werkplaats QO-2 werkt hij samen met de Japanners Tagu Sugimoto (gitaar) en Toshimaru Nakamura (elektronica) en met Lucio Capece, Julia Eckhardt en Christian Kesten.
Pianist Fred van Hove heeft er een indrukwekkende carrière opzitten: Steve Lacy noemde hem één van de sterkste improvisatoren ter wereld en Jazzmagazine rangschikte hem bij de 35 meest belangwekkende pianisten (naast Cecil Taylor, Keith Jarret, Herbie Hancock). Van Hove kan als geen andere citeren uit het repertoire van de groten en daar grootse dingen mee doen.
Christof Kurzmann is één van de leidende figuren binnen de befaamde Weense elektronica en impro scene. Hij werkte samen met o.a. Christian Fennesz, Jim O'Rourke, Zeena Parkins en Scanner. In Vooruit presenteert hij een nieuw project. Pianist John Tilbury wordt aanzien als een van de grootste Morton Feldman vertolkers en is ook lid van het fameuze AMM trio. Stevie Wishart combineert de twee ogenschijnlijk tegengestelde werelden van de middeleeuwse en de elektronische muziek. Haar instrumentarium draailier en viool en haar goddelijke stem maken deze brug korter dan we denken. Bassist Werner Daffeldecker is de man achter Polwechsel waarin ook Radu Malfatti musiceert.

In de jaren 70 en 80 was Radu Malfatti een van de leidende figuren in de vrije improvisatiescène, de 'free jazz', in de jaren 90 maakte hij dan weer minimalistische compositie. Hij is lid van de 'Wandelweiser Komponisten', een internationale groep met zenuwcentrum in Berlijn, waarbij echter niet alleen componisten uit Duitsland aangesloten zijn, maar evengoed uit Zwitserland, de Verenigde Staten, Korea en Nederland. Deze kunstenaars verenigen zich rond een zelfde artistieke visie, die in het verlengde ligt van de ideeën van John Cage, Morton Feldman en Christian Wolff. Hun doel is muziek uit te puren tot zijn essentie, wat een krachtig minimalisme als resultaat heeft. Q-O2 heeft met Wandelweiser een sterke inhoudelijke affiniteit, waardoor er een goede internationale samenwerking is gegroeid.
Christian Kesten leeft en werkt als componist, regisseur, performer en vocalist in Berlijn. Sinds 1987 creëert hij nieuwe vocale muziek en experimenteel muziektheater van Tokio tot Zuid- Amerika.
Toshimaru Nakamura no-input mixing board player. Hij maakt elektronische muziek op een zelfgenoemd 'no-input mixing board'. De naam beschrijft zijn methode om muziek te maken. Hij verbindt geen externe geluidsbron met de inputs van zijn mengpaneel. Hij is voornamelijk een improvisator, maar componeert ook muziek voor dansers en speelt mee in composities als instrumentalist.
Gitarist en cellist Taku Sugimoto speelde eerst rock en blues en raakte daarna geïnteresseerd in free jazz en Europese geïmproviseerde en avantgarde muziek. Geleidelijk aan groeide hij van een luid en zwaar geluid naar extreme stille klanken, met veel stiltes. Hij speelt vaak samen met Akiyama, Toshimaru Nakamura, Otomo Yoshihide e.a.
Altvioliste Julia Eckhardt is sinds 1995 artistiek verantwoordelijk voor het ensemble voor hedendaagse experimentele en geïmproviseerde muziek Q-O2. Het ensemble werkte reeds samen met ondermeer Pauline Oliveros, Phill Niblock, Keith Rowe, Anthony Coleman, Stevie Wishart, Christian Wolff en legt zich tevens toe op interdisciplinaire projecten (met o.a. beeldkunstenaars Els van Riel, Anne Quirijnen, Ludo Engels en danseres Anouk Llaurens).
Sinds 2001 is ze lid/medestichter van Incidental Music, een internationale groep voor conceptuele muziek (met Manfred Werder en Normisa Pereira da Silva).

Tijd en plaats van het gebeuren :

100% Bitterzoet: Radu Malfatti Project + Fred van Hove + Christof Kurzmann Project
Donderdag 24 mei 2007 om 20.00 u

Kunstencentrum Vooruit - Domzaal
Sint-Pietersnieuwstraat 23
9000 Gent

Meer info : www.vooruit.be
------------------------------
Radu Malfatti en Kwintet
Vrijdag 25 mei 2007 om 20.30 u

Q-O2 werkhuis
Vlaamsesteenweg 167
1000 Brussel

Meer info : www.q-o2.be, www.timescraper.de, www.christiankesten.de, www.luciocapece.blogspot.com, www.laudanum.net/ut (Stevie Wishart, met audio)

Extra :
Fred van Hove op www.jazzinbelgium.com en www.muziekcentrum.be
Christof Kurzmann op www.charhizma.com

Elders op Oorgetuige :
QO-2 doundo/recycling G, 6/10/2006
Rhodri Davies + Stevie Wishart, 20/09/2006

08:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook