08/10/2007

B'Rock : barokorkest brengt nieuwe muziek

B'Rock Telemann had een voorliefde voor communicatieve muziek en voelde zich al snel thuis in het genre van de ouverture of suite in Franse stijl ontstaan in de fantasiewereld van de opera. Zijn meer dan tweehonderd orkestsuites onderscheiden zich door humor en fantasie met vaak bizarre melodieën, puntige ritmes en volkse elementen zoals de imitatie van de hurdy-gurdy, een snaarinstrument vergelijkbaar met een draailier, in de suite La Lyra. B'Rock voelt zich bij deze muziek kiplekker en vroeg de Belgische saxofonist Pol Mareen om de bizarre Telemann als uitgangspunt te nemen voor een nieuwe compositie op maat van het ensemble met zijn historisch instrumentarium.

Pol Mareen : "Ik zie deze compositie in de eerste plaats als een voortzetting van reeds vroeger opgedane ervaringen. Waar ik in het verleden mijn eigen achtergrond (jazz) vertaalde naar een orgelcompositie of de muziek van Gorki (Luc De Vos) bewerkte voor harmonieorkest, maak ik hier gebruik van een gelijkaardig proces. Het vertalen van mijn eigen ideeën voor deze specifieke bezetting verplicht mij tot het vinden van oplossingen die ik oorspronkelijk niet voorzien had.
Componeren is voor mij een logisch verlengstuk van mijn werk als imrovisator, beiden geven uiting aan 'de muziek die ik in mijn hoofd hoor'. In die zin is het uigangspunt voor een compositie voor mij een soort versteende improvisatie waarin gaandeweg structurele elementen naar voor komen. Het is dan ook mijn ambitie om geïmproviseerde en gecomponeerde delen naadloos te doen versmelten".

B'Rock vroeg aan Pol Mareen om een nieuw werk te schrijven dat aansluiting zou vinden bij de rest van het programma, meer bepaald de volkse stijlelementen in de orkestsuites van Telemann. Pol Mareen : "Er wordt gebruik gemaakt van volkse stijlelementen in die zin dat dit werk een soort opeenvolging is van verschillende dansen. Hoewel het element 'dans' hier eerder als 'dance' geïnterpreteerd moet worden, repetitieve ritmische structuren zijn een van de bouwstenen van mijn compositie. Het imiteren van 'volkse' instrumenten is een aspect dat ik ook overgenomen heb. Parallel met de draailier-imitaite in de suite La Lyra maak ik gebruik van een gelijkaardig 'bourdon-effekt'. In een meer overdrachtelijke zin vertaalt zich dit ook in het imiteren van moderne volksinstrumenten (syntesizers, sequenzers, computers, ...). In zekere zin wordt er gestreefd naar een versmelting van melodische en louter percussieve elementen.
Na het beluisteren van enkele Telemann-suites heb ik spontaan muzikale zinnen genoteerd waarin snel enkele bepalende elementen voorkwamen. Een (onbewuste ?) fascinatie voor het getal vijf, wat terugkomt in ristmische, structurele en melodische elementen. Het gebruik van een aantal 'imaginaire elementen'. Zois het tweede deel van dit werk gecomponeerd rond een niet aanwezige/hoorbaren/ingebeelde slagwerksolo. De solistische delen zijn opgevat als 'ingebeelde' (want genoteerde) improvisaties."
En over de typische bezetting van historische strijk- en blaasinstrumenten : "Wat mij vooral in dit instrumentarium interesseert, is de mogelijkheid om complexe contrapuntische structuren helder 'uit te spreken'. In dit werk wordt eerder een onafhankelijke, horizontale gelaagdheid gebruikt die met een dergelijke transparante, gearticuleerde benadering gediend is". (*)

Programma:
 • Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso in Bes opus 6 nr. 7 HWV 325
 • Georg Philipp Telemann, Suite 'La Lyra' in Es TWV 55:Es3
 • Pol Mareen, compositieopdracht B'Rock
 • Georg Philipp Telemann, Ouverture 'La Bizarre' in G TWV 55:G2
Tijd en plaats van het gebeuren :

B'Rock : Händel, Telemann, Mareen
Woensdag 10 oktober 2007 om 20.00 u
Sint-Waldetrudiskerk
2200 Herentals

Meer info : www.festival.be
---------------------------
Vrijdag 12 oktober 2007 om 20.00 u (inleiding op 19.15)
Muziekcentrum De Bijloke - Concertzaal
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent

Meer info : www.debijloke.be en www.b-rock.org

(*) Bron : 'Van Deus over Gorki tot barokmuziek. Pol Mareen over zijn nieuwe compositie voor B'Rock', Hendrik Storme in De Bijloke Nieuws, september 2007

09:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Philip Mead in Logos

Philip Mead Al meer dan twintig jaar is de pianist Philip Mead één van de markante figuren van de hedendaagse muziek in Groot-Brittanië. Hij verzorgde premières van componisten als Karlheinz Stockhausen en George Crumb. In Logos speelt hij het voor hem gecomponeerde 'Tombeau de Messiaen' van Jonathan Harvey, een werk dat wereldwijd door verschillende pianisten na hem vertolkt werd. Daarnaast maakt hij een fijne selectie uit werk van o.a. Oliver Knussen, Chris Dench en Stephen Montague.

Philip Mead studeerde piano aan de Royal Academy of Music in Londen. In 1978 was hij één van de winnaars van de Gaudeaumus International Competition for Interpreters of Contemporary Music. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de hedendaagse muziekscène in Groot-Brittannië. Hij vertolkt zowat de complete pianomuziek van Olivier Messiaen, Charles Ives en speelde premières van komponisten als Crumb en Stockhausen en ook de Londense première van Henry Cowells pianokoncerto.
Philip Mead is sterk geïnteresseerd in de nieuwe mogelijkheden die elektronica en computer bieden. Over heel de wereld heeft hij creaties gespeeld van composities voor piano en elektronica. O.a 'Tombeau de Messiaen' van Jonathan Harvey werd in opdracht van Mead geschreven en is nu een van de klassiekers van het repertoire geworden.
Philip Mead is ook stichter en artistiek direkteur van de driejaarlijkse British Contemporary Piano Competition, een wedstrijd waarvan de prijswinnaars doorgaans uitgroeien tot vaste waarden in het hedendaagse muzieklandschap. Hij was directeur van the Society for the Promotion of New Music van 1994 tot 1998 en momenteel is hij werkzaam aan de universiteit van Hertfordshire.

Jonathan Harvey over 'Tombeau de Messiaen': "Dit werk uit 1994 voor piano en tape is een bescheiden gift als antwoord op de dood van een groot muzikaal en spiritueel persoon. Olivier Messiaen - die stierf in 1992- was een proto-spectralist, ik bedoel hiermee dat hij gefascineerd was door de kleuren van harmonische boventonen en hun vervormingen en dat hij hierin een prismatisch spel met licht in zag. Het tape-deel is gecomponeerd voor pianogeluiden die gestemd zijn volgens harmonische reeksen. De getemperde live piano speelt en vervormt deze en is zowel nooit volledig afgescheiden als volledig samen met deze reeksen". 'Tombeau de Messiaen' is geschreven voor Philip Mead die het in Cambridge (UK) in 1995 in première bracht.

Oliver Knussen over 'Prayer Bell Sketch': "Het is bekend dat Takemitsu altijd een titel voor een werk bedacht vooraleer hij begon te componeren. Tijdens een wandeling met mij in mei 1988 vertelde hij mij dat hij al een titel had, 'Prayer Bell'. Ik drukte mijn goedkeuren uit voor dit tot de verbeelding sprekende vertrekpunt en probeerde mij achteraf voor te stellen welke inspiratie hij hieruit zou kunnen putten. Maar het stuk werd nooit geschreven. Na zijn dood in 1996 probeerde ik mij lange tijd voor te stellen hoe 'Prayer Bell' zou klinken ter nagedachtenis van Takemitsu. Het stuk werd voor het eerst uitgevoerd door Peter Serkin in Tokyo in 1997."

Chris Dench over 'Passing Bells: Night' : Een planctus (Latijn voor 'klacht') is een muzikale expressie van een menselijk gevoel dat doorheen verschillende culturen en eeuwen dezelfde blijft: rouw over de dood, verlies en desoriëntatie. 'Passing Bells: Night' is een contributie aan deze traditie. Ik heb de titel overgenomen van de historica Barbara Tuchman die schreef over de zwarte dood, een eerdere periode in de Westerse geschiedenis waarin mensen wisten dat ze belaagd werden door een voelbare maar onzichtbare vijand met een obscure motivatie, een ander moment waarop de cultuur en maatschappij onherroepelijk veranderden. Overdag had men de troost van het menselijk gezelschap maar 's nachts in het donker was er enkel het luiden de klokken, de stilte van de wereld en de eenzaamheid."
Dench schreef 'Passing Bells: Night' in 2005 als een muzikale reactie op de gebeurtenissen van 11 september 2001. "When New Yorker Marilyn Nonken asked me for a solo piano piece, I knew exactly what kind of piece I had to write, although it took me several years to do so. No single historic event of the last thirty years so profoundly disturbed me as the September 11 attacks. Sitting watching them live - and, unavoidably, over and over again in newscasts - after the immediate shock and sadness had registered the thought occurred to me that this heralded the end of all the radicalisms, political, social, and cultural that I had been committed to for my entire adult life. I knew at once that these events would usher in an era of entrenched conservatism and insularity, ironically, themselves among the primary causes of the attacks.
Thus, passing bells is not just a planctus for those killed on all sides in this tragic collision of equally and similarly absurd belief systems, but also for the demise of the culture from which my sensibility had emerged. Accordingly, I decided to relate the work to a previous time in Western history when people knew themselves to be under attack from a palpable but invisible enemy whose motivation was obscure, another occasion when culture and society were irreversibly transformed: the Black Death.
And I was preparing the Night material of the piece during the December 2004 tsunamis that caused so much misery and destruction. Planctus, indeed." (*)

Stephen Montague over 'Southern Lament': "Volksmuziek is een rijke bron van inspiratie geweest voor componisten van alle tijden, ook ik gebruik het vaak als basismateriaal in mijn composities. "Southern Lament" is een werk in twee bewegingen gebaseerd op negro spirituals en ballades die ik mij herinner uit mijn jeugd op de grens van Georgia en Florida. Het melodisch materiaal voor het eerste stuk is afkomstig van de Amerikaanse ballade John Henry, een 19de eeuwse legendarische spoorarbeider die een Pyrrhusoverwinning boekte tegen de nieuwe stoomboormachine.
De tweede beweging is gebaseerd op slavenliederen ('Nobody Knows the Troubles I've Seen' en 'I am troubled'), beide klachten afkomstig van de katoenplantages door mensen die ver van huis werken." In deze uitvoering wordt dit stuk voorafgegaan door een opname van een 'chain gang' (gevangenen) in 1947 die 'John Henry' zingen.

Russell Pinkston over 'TaleSpin' for piano and tape: "Talespin is een korte muzikale fantasie geschreven in een quasi-romantische stijl. Door het aanknopen bij die traditie, heeft het werk iets programmatisch. Het eigenlijke onderwerp kan je ontdekking in de titels van de delen: 'Telltale', 'Morning after songs', 'Still spinning' en 'Picking up the pieces'. Dit stuk is geschreven voor en in première gebracht door het duo Montague/Mead in 2000.

Lisa Reim over 'Pebbles': "'Pebbles' is een pianowerk in verschillende 'bewegingen'. Mijn inspiratie voor dit werk komt van de klassieke Haiku traditie. Niet dat ik een tekst gebruik maar ik vertaal het idee in muzikaal materiaal. Ik wil geen muzikale 'renga' (17 lettergrepen) genereren maar eenvoudigweg de essentie van de beknoptheid en koncentratie in een muzikale kontekst plaatsen.
In 'Pebbles' vormen enkele bewegingen een kort moment en deze beschouw ik als muzikale 'objecten'. Mijn focus ligt op de verhouding tussen verhaal en stasis. In 'Pebbles' vertraagt het muzikaal materiaal het verhaal doordat het faalt om de initïele actie te vangen. Het weigert versiering en uitwerking en richt zich op elke gebeurtenis in de tijd. Ik probeer te tonen in hoeverre muzikaal materiaal als statisch kan overkomen en volledig kan zijn op één moment. Het muzikaal materiaal verwijst enkel naar zichzelf en draait voortdurend rond zichzelf. En zo reflecteert het werk uitsluitend individuele momenten."
Dit stuk werd voor het eerst gespeeld op het Northampton Festival in augustus 2006.

Programma:
 • Jonathan Harvey, Tombeau de Messiaen (piano and tape)
 • Lisa Reim, Pebbles
 • Oliver Knussen, Prayer Bell Sketch
 • Chris Dench, Passing bells: Night
 • Stephen Montague, Southern Lament
 • Russell Pinkston, Tale spin (piano and tape)
Tijd en plaats van het gebeuren :

Pianorecital Philip Mead
Dinsdag 9 oktober 2007 om 20.00 u
Logos Tetraeder
Bomastraat 26
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org en www.philipmead.com

Bron : www.logosfoundation.org

Extra :
(*) Chris Dench's passing bells: night performed by Marilyn Nonken op www.ensemble21.com
Chris Dench - Status geometry and beyond, John Jenkins op www.rainerlinz.net, 2004
Jonathan Harvey op www.champdaction.be
De middelpuntvliedende harmonie in de muziek van Jonathan Harvey, Humberto De Oliveira op www.arsmusica.be

Elders op Oorgetuige :
Oosterse spiritualiteit en live electronics, 7/08/2007
Twee opmerkelijke duo's in Logos, 6/02/2007

00:40 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

05/10/2007

Goeyvaerts Strijktrio : focus Peter Swinnen

Peter Swinnen, Samoki Het Goeyvaerts Strijktrio bestaat sinds 1997 en concentreert zich uitsluitend op het 20ste- en 21ste-eeuwse repertoire. Hun concertprogramma's zijn vooral opgebouwd uit het omvangrijk (en indrukwekkend) repertoire voor strijktrio aangevuld met creaties van eigen bodem. Zondagochtend brengen ze in het cultureel centrum van Etterbeek 2 werken van de Vlaamse componist Peter Swinnen : Dorce en Samoki

Samoki (2005) is een 'FarbenKlangSpiel', een spel met kleuren en klanken, voor strijktrio en dataprojector. Het werk is misschien nog het best te omschrijven als een soort interactief computerspel, waarbij de 3 musici zich geleidelijk een 'weg banen' doorheen een partituur, die ze zelf al spelend samenstellen.
Naar analogie met een computerbeeld, dat is opgebouwd uit combinaties van de drie hoofdkleuren rood, groen en blauw, wordt de partituur hier weergegeven als een mozaïek (Samoki is een anagram van 'mosaik') van een aantal korte, gekleurde muzikale modules. De kleur bepaalt wie welke module moet spelen. Modules in andere kleuren worden door deze speler gewoonweg overgeslagen. Modules die door meerdere spelers moeten gespeeld worden, worden weergegeven in de betreffende mengkleur. Telkens een speler onderaan het scherm is gekomen, verandert hij/zij via de computer zijn/haar eigen inbreng in het totaalbeeld en begint terug bovenaan het (nieuwe) beeld.
Op deze manier is het geprojecteerde computerbeeld dus niet alleen de partituur die de musici moeten uitvoeren, maar tevens het tussentijdse resultaat van wat zij zelf hebben samengesteld. Ook reflecteert zij via haar kleursamenstelling, zoals de ondertitel 'FarbenKlangSpiel' aangeeft, op elk moment de inbreng van iedere individuele speler in het totale klankbeeld van dat ogenblik. En aangezien elk lid van het trio een duidelijk onderscheiden klanktimbre heeft, is ook de term Klangfarben hier op zijn plaats. Trouwens, ook de titel Samoki verwijst op haar beurt naar het klankverloop van het totale stuk. Het spel bestaat immers uit 6 'levels', die je zou kunnen karakteriseren met de letters 'S' 'a' 'm' 'o' 'k' en 'i', als een soort samengebalde onomatopee.

Dorce (1999) is een reeks van 9 stukken, alle gebaseerd op dezelfde drie melodieën (voor respectievelijk viool, altviool en cello). Met deze 3 melodieën kan je in allerlei combinaties niet minder dan 4 solostukken, 4 duetten en 1 strijktrio spelen, zonder ook maar 1 noot te wijzigen. Daarvan komt trouwens ook de titel: niet enkel als anagram van 'Corde' (snaar), maar ook in de betekenis van een streng, een knoop, waar je draad per draad uit kan halen.
Zoals in de 4 duos en het trio de verschillende melodieën zich ook effectief beetje bij beetje in een knoop verstrengelen, om aan het einde opnieuw uit elkaar te gaan, ieder in haar eigen individualiteit.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Goeyvaerts Strijktrio : Focus Peter Swinnen
Zondagdag 7 oktober 2007 om 11.30 u
Espace Senghor
Chaussée de Wavre 366
1040 Etterbeek

Meer info : www.centreculturel.be , www.stringtrio.net en www.peterswinnen.be

Peter Swinnen op www.matrix-new-music.be

13:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Spelen met muziek : muzikale workshops voor kinderen

Mechelen kinderstad Tijdens het Festivalweekend Musique Galante et Dansante zorgt het Festival van Vlaanderen Mechelen voor een creatieve kinderopvang tijdens de concerten. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar zijn er vier muzikale workshops voorzien, gespreid over twee dagen.

Voor de 6 tot 9-jarigen is er zaterdagnamiddag de Workshop Micro-Magic. Er wordt muziek gemaakt met de stem en daarbij wordt het gebruik van moderne muziekapparatuur niet over het hoofd gezien. Op het einde wordt het resultaat op cd ingeblikt.
In de Workshop Rithm and Ryme op zondag gaan de allerjongsten via gedichten op zoek naar het tempo, het ritme en de klank van woorden. Dit geheel wordt gekneed tot begeleidingsmuziek om zo algauw tot echte popsongs te komen. Een doe-workshop voor kids van 6 tot 9, met of zonder voorkennis van muziek.

Iets oudere kinderen (van 9 tot 12) maken zaterdag in de Workshop Soundscapes zelf een klankverhaal van hun belevenissen of gedachten. Met elektronica - samplers en sequencers - maken ze een klank- en muziekmontage: een creepy en vreemd geluidsdecor aangevuld met liedjes of een lovestory die goed afloopt.
En in de Workshop Toveren met elektroden op zondag maken de kids hun eigen techno, hiphop of andere muziek. M.I.D.I., samplers, grooves, sequencers, loops en BPM staan ter beschikking om hun inspiratie om te zetten in hoorbare klanken.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Festival van Vlaanderen - Mechelen
Workshop Micro-Magic (6-9) en Workshop Rithm and Ryme (9-12)
Zaterdag 6 oktober 2007 om 17.15 u
Workshop Soundscapes (6-9) en Workshop Toveren (9-12)
Zondag 7 oktober 2007 om 11.00 u
CC Minderbroederscomplex
Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen

Meer info : www.festival.be

Elders op Oorgetuige :
Festival van Vlaanderen Mechelen plaatst onbekend Vlaams muzikaal erfgoed in de kijker, 14/09/2007

06:30 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

04/10/2007

Kelstone verenigt het beste van de elektrische gitaar, basgitaar en piano

Kelstone Het moet al een hele tijd geleden zijn dat er in het MIM een nieuw muziekinstrument werd voorgesteld. De Kelstone® van Jan Van Kelst bestaat uit 2 gitaarhalzen van telkens 9 snarenen wordt bespeeld door op de snaren te tikken. Volgens de bouwer verenigt het instrument het beste van de elektrische gitaar, basgitaar en piano in een. Jan laat zich voor deze gelegenheidd begeleiden door drummer Daniël Steeno en gitarist Jokke Schreurs.

Een dikke 150 jaar na de uitvinding van de saxofoon door Adolf Sax heeft Jan Van Kelst (ex-Sam Cooke Singers, hitje So Sad eind jaren '80) een nieuw instrument uitgevonden : de Kelstone, bestaande uit een statief met twee planken die elk met negen snaren bespannen zijn. Je bespeelt het door de snaren in te drukken.Met de ene hand speel je de baspartij, met de andere solo's of akkoorden. Het nieuwe instrument werd onlangs voorgesteld op de Popkommbeurs in Berlijn, en trok al de aandacht van o.a. Nile Rodgers (Chic).

Met zijn elektrisch instrument wil Van Kelst het beste van gitaar, basgitaar en piano combineren. Het is alsof je piano speelt op een gitaar en een basgitaar die op tafel liggen. Je kan er zeven octaven mee bereiken. De kelstone laat toe dat de muzikant tegelijk de baslijn en de melodie speelt. Wie het instrument bespeelt heeft als het ware enkel nog een drummer nodig om een volwaardige band te vormen. Van Kelst benadrukt dat zijn uitvinding makkelijker te bespelen is dan de piano. Pianisten spelen met de ene hand met de pink een hoge toon en met de duim een lagere, terwijl het met hun andere hand net omgekeerd is. Dit is niet zo bij de kelstone, waardoor het instrument misschien makkelijker aan te leren is. Je moet niet nadenken over het verschil tussen links en rechts als je speelt. Ook hoef je, in tegenstelling tot bij een gitaar, slechts één vingerzetting leren.

"Een Kelstone is een nieuwe stap in de evolutie", aldus Jan Kelst. "Hij verhoudt zich tot een gitaar zoals een snowboard tot ski's. Met de piano heeft de Kelstone een groot bereik en de mogelijkheid tot polyfonie gemeen. Maar net zoals bij een gitaar kun je, door de snaren te 'benden' of te 'sliden', het instrument doen janken, zodat je als muzikant je eigen expressie in je spel kunt leggen. Doordat je je handen boven op de snaren legt, kun je met één hand vier octaven bestrijken en, in ritmisch opzicht, zelf achtsten spelen. Stel je voor dat een Bach of een Jimi Hendrix destijds over zo'n ding hadden beschikt. Misschien was hun oeuvre dan nog rijker geweest". (*)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Jan Van Kelst, Daniël Steeno en Jokke Schreurs : Kelstone
Zaterdag 6 oktober 2007 om 15.00 u
MIM Muziekinstrumentenmuseum
Hofberg 2
1000 Brussel

Meer info : www.muziekinstrumentenmuseum.be en www.kelst.be
------------------------
Expo Sound & Music
Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2007
Tour & Taxis
Havenlaan 86c
1000 Brussel

Meer info : www.sound-music.be en www.tourtaxis.com

(*) Een gitaar waarop je piano kunt spelen. Vlaams intrumentenbouwer Jan Van Kelst introduceert zijn Kelstone met succes in Duitsland, Dirk Steenhaut, De Morgen, 25/09/2007

Extra :
Benieuwd ? Bekijk dan alvast dit filmpje waarin Jan Van Kelst zijn instrument bespeelt.
Muzieknotatie voor de Kelstone vind je op www.tomeykens.com

16:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Gradus ad Parnassum: Listen to the Sound of Wood

Georges Lonque Tussen oktober en april vindt in het Gentse Conservatorium naar goede gewoonte de concertreeks Gradus ad Parnassum plaats. De concerten - telkens op zondagvoormiddag - zijn erg gevarieerd qua samenstelling en worden gebracht door meestergraadstudenten, oud-studenten en ensembles van het Conservatorium.

Gradus ad Parnassum is slechts ten dele het podium waar talent en kwaliteit van de opleiding kunnen beoordeeld worden. Het is vooral de plek waar jonge musici voor een publiek staan, dat vanuit zijn concertervaring verwachtingen heeft en normen hanteert. De omgeving ook waar enthousiasme en natuurlijke muzikaliteit het frisse gelaat van de muziek laten zien, nog zonder imposante virtuositeit en vrij van routine. Podiummogelijkheden creëren voor jonge muzikanten is voor het Conservatorium als opleidingsinstelling een evidente opdracht. Met de concertreeks Gradus ad Parnassum krijgt deze opdracht een concrete en voor alle partijen waardevolle vertaling.

Onder de titel "Listen to the Sound of Wood" bijten klarinettiste Valerie Vereecke, basklarinettiste Lien Vanhoutte, en pianist Alexander Vangaever nu zondag de spits af met een hedendaags programma met werk van Gunther Schuller, Alfred Prinz, Georges Lonque, Yvonne Desportes, Mike Curtis en Alexander Vangaever.

Gunther Schuller (1925) is een vertegenwoordiger van de moderne muziek, vooral in de jazz is hij heel actief. Duo Sonata bestaat uit drie contrasterende delen, waarbij de beide spelers tot het uiterste moeten gaan.

Alfred Prinz (1930) schreef zijn Sonate (2002) voor de Amerikaanse basklarinetist Howard Klug en pianiste Maria Prinz. Het werk bestaat uit vier delen waarbij piano en basklarinet tegenover elkaar staan. Je vind er de kenmerken van alle tijden in terug, van renaissance tot hedendaags.

Georges Lonque (1900-1967) heeft aan het Gentse conservatorium gestudeerd en er les gegeven als harmonieleraar. Deze componist werd zeker beïnvloedt door de Franse impressionisten. In Afgoden-Idoles (1950) wordt in het begin een thema voorgesteld dat doorheen het stuk gevarieerd wordt.

In L'homme des cavernes (1982) van de Franse componiste Yvonne Desportes (1907-1993)  word je meegevoerd in de sferen van de oermens. De luisteraar wordt ingewijd in de duistere wereld van de holbewoner en kan zich het Flintstone-personage levendig voorstellen.

De huapangos van Mike Curtis (1952) zijn vijf dansen die kenmerkend zijn aan de Oost-kust van Mexico. In deze dansen staat tweeledigheid tegenover drieledigheid. De dansen worden aan elkaar geweven door basklarinet en percussie.

Dance for Joy van Alexander Vangaever (1983) is een uitbundige folkdans met onregelmatig ophitsend metrum. Dit werk verenigt alle uitvoerders van dit concert in een spetterende finale waarin 'the sound of the wood' een centrale rol speelt.

Programma :
 • Gunther Schuller, Duo Sonata (1949) voor klarinet en basklarinet
 • Alfred Prinz , Sonate (2002) voor basklarinet en piano
 • Georges Lonque, Afgoden-Idoles (1950) voor klarinet en piano
 • Yvonne Desportes, L'homme des cavernes (1982) voor basklarinet en piano
 • Mike Curtis, 5 Huapangos (I Santa Cruz - II Las islitas - III Miramar - IV Ofelia - V El Llano) voor klarinet, basklarinet en improviserende percussionist
 • Alexander Vangaever, Dance for Joy, voor klarinet, basklarinet, percussie en piano
Tijd en plaats van het gebeuren:

Gradus ad Parnassum: Listen to the Sound of Wood
Zondag 7 oktober 2007 om 11.00u
Koninklijk Conservatorium Gent
Hoogpoort 64
9000 Gent

Meer info : cons.hogent.be

06:30 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

03/10/2007

Note for Sale : noten kopen voor het goede doel

Note for Sale Music Fund schenkt materiële steun aan jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden en conflictgebieden. Dit jaar biedt de organisatie de noten te koop aan van een compositie die Fabian Fiorini speciaal voor Music Fund herorkestreerde. Deze noten worden dan jouw eigen noten. Vanaf 22 oktober en naarmate de verkoop vordert, zal de compositie zich onthullen op Klara en tijdens concerten in De Munt en deSingel.

Met 'Note for Sale' wil Music Fund geld inzamelen om muziekinstrumenten te versturen naar landen waar door oorlog of armoede doorgaans niet veel muziek is. Muziek wordt beschouwd als "ontwikkelingsinstrument". Voor 10 euro kan je een muzieknoot "kopen", het geld gaat naar het transport van ingezamelde instrumenten en naar vorming. En ben je toevallig nog in het bezit van een instrument in goede staat waar niemand meer op speelt? Schenk het dan aan Music Fund in het kader van de campagne Note for Sale. Je kan het afgeven in de dichtstbijzijnde 'Médiathèque'.

Music Fond is een initiatief van Oxfam Solidariteit en Ictus. De organisatie zamelt muziekinstrumenten in die nadien naar het Midden-Oosten, Kinshasa en Mozambique gestuurd worden. Zo kon de organisatie eind 2005 een lading van driehonderd instrumenten transporteren naar Israël en de Palestijnse Gebieden. Volgens Lukas Pairon, de voorzitter van Music Fund, is het in landen als de Palestijnse gebieden of Congo belangrijk om zo een project op te starten, en zeker om zo een initiatief te volgen.

Het project 'Note for Sale' krijgt de steun van Klara en het Franstalige Musiq'3. In de week van 22 tot 26 oktober kan de luisteraar op Klara meer te weten komen over het initiatief. Tegen 26 oktober moeten alle muzieknoten verkocht zijn van een bekend werk van een al even bekende componist. Elke dag wordt een fragment van een minuut vervormd afgespeeld. Dat werk wordt dan tijdens het slotconcert op 26 oktober in deSingel gespeeld in een arrangement van Fabio Fiorini. De Filharmonie en de Palestijns-Israëlische pianist Saleem Abboud Ashkarin zorgen voor de uitvoering.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Het 'Note for Sale' project loopt van 22 tot 26 oktober 2007

Meer info : www.noteforsale.be, www.musicfund.be, www.ictus.be en www.klara.be
-------------------------
Note for Sale Concerten :
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, Augustin Dumay & Saleem Abboud Ashkar
Donderdag 25 oktober 2007 om 20.30 u
De Munt
Munt
1000 Brussel

Meer info : www.demunt.be
-------------------------
deFilharmonie & Saleem Abboud Ashkar
Vrijdag 26 oktober 2007 om 20.00 u
deSingel - Blauwe Zaal
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : www.desingel.be en www.defilharmonie.be

Elders op Oorgetuige :
Interview met pianist, componist en improvisator Fabian Fiorini, 1/12/2006
Give music a chance : The Exchange, 2/05/2007
Ictus en Music Fund in het Midden Oosten, 28/12/2006
Meer dan 300 muziekinstrumenten voor het Midden-Oosten, 5/12/2006
Muziek als instrument van ontwikkeling, 30/10/2006

19:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

[EMERGENCE] 2007 : festival van de hedendaagse Belgische muziek

EMERGENCE 2007 Zaterdag gaat in Brussel de derde editie van het Festival [EMERGENCE] van start. Het festival van de hedendaagse Belgische muziek loopt van 6 oktober tot 17 november in de oude kerk van Sint-Agatha-Berchem. Tijdens de 7 concerten worden 81 werken uitgevoerd van niet minder dan 47 Belgische componisten. Bovenop de concerten vinden er ook nog eens 5 tentoonstellingen plaats.

Zaterdag 6 oktober 2007 om 20.30 u

Bruno Ispiola (cello), Eliane Reyes (piano) , Elisabeth Deletaille (viool) en Emmanuel Suys (basklarinet) brengen werk van Alain Craens, Alain Crépin, Claude Ledoux, Danielle Baas, Félix Snyers, Hughes Maréchal, Jacques Leduc (creatie), Jean-Marie Simonis, Laurent Pigeolet (creatie), Piet Swerts, Renier Doutrelepont en Viviane Mataigne.

Zondag 7 oktober 2007 om 15.00 u

Cécile Bolle (sopraan), Robert Baussay (hobo), Philippe Cormann (contrabas) en , Jean-Paul Wittek (piano) brengen werk van Jacqueline Fontyn, Frederik van Rossum, André Laporte, Peter Cabus, Anne Martin (creatie), Jean-Paul Wittek (creatie) en Philippe Cormann (creatie)

Zaterdag 13 oktober 2007 om 20.30 u

Marie-Claude Buffenoir (fluit) , Benoît Goovaerts (bas), Jean-François Berten (alt), Cécile Marichal (harp) en Brigitte August (piano) brengen werk van Laurent Beeckmans, Marc Verhaegen (creatie), Jacques Leduc, Danielle Baas, Jean-Marie Simonis, Marcel De Jonghe, Vincent Ghadimi, Michel Lysight en Félix Snyers (creatie)

Zaterdag 20 oktober 2007 om 20.00 u

Marie de Roy (sopraan), Jean-Frédéric Molard (viool), Danielle Baas en Jean-Noël Remiche (piano) brengen werk van Max Vandermaesbrugge, Michel Dikovec, Danielle Baas, Michel Déom, Jean-Marie Simonis, Michel Defourny, Vincent Ghadimi, Félix Snyers en Clara Kim.

Zaterdag 27 oktober 2007 om 20.30 u

Denis-Pierre Gustin (fluit), Carmen-Elena Rotaru (piano), André Roe en Geoffrey Baptiste (piano vierhandig) brengen werk van Jacques Leduc, Michel Lysight, Hao-Fu Zhang, André Laporte, André Roe en Jonathan Aussems.

Zondag 28 oktober 2007 om 15.30 u

André Philippe (trompet) en Félix Snyers (orgel) brengen werk van Philippe Verkaeren, Paul-Baudouin Michel, Jean-Pierre Deleuze, Kamiel d’Hooghe, Edmond De Vos, Danielle Baas, Félix Snyers, Guy Chavatte, André Philippe en Vincent Ghadimi (creatie)

Zaterdag 17 november 2007 om 20.30 u

Anne Vanden Bossche en Jean-Noël Remiche ( piano 4 handig) , Jean-Michel Alexandre (viool) en Bruno Ispiola (cello) brengen werk van Jean-Pierre Deleuze, Raoul De Smet, Jacques Leduc, Félix Snyers, Weily Luc, Laurent Beeckmans, Danielle Baas, Michel Lysight, Clara Kim, Norbert Leclercq, Frédéric Devreese en Michel Leclerc

Tijd en plaats van het gebeuren :

Festival [EMERGENCE] 2007
Van zaterdag 6 oktober tot zaterdag 17 november 2007

Oude kerk van Sint-Agatha-Berchem
Place de l'Eglise
1082 Sint-Agatha-Berchem

Meer info : www.danbaas.be

16:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

O_Rex uitgesteld

O_REX Het gezelschap CREW zou deze week zijn jongste creatie 'O_Rex' aan het publiek voorstellen. CREW is een experimenteel gezelschap rond kunstenaar Eric Joris, dat werkt op de rand van theater en wetenschap. Gebruikmakend van de nieuwste technologieën exploreert het de grenzen van het hedendaagse theater.

Het gezelschap heeft echter besloten om de presentatie van 'O_Rex' (gepland deze week in Festival van Vlaanderen en Vooruit) uit te stellen tot een latere datum. De voor het stuk nieuw ontworpen technologische omgeving bleek nog onvoldoende stabiel. Daardoor liep ook het gehele maakproces achterstand op. Crew beschouwt de voorstelling als onaf en daarom gebiedt de artistieke eerlijkheid om de voorstelling op een later moment aan het publiek te tonen.

Elders op Oorgetuige :
Oedipus revisited, 26/09/2007

13:19 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Lokai, Viewmaster & Post Painterly Attraction

Viewmaster Lokai is de tweekoppige band van de Oostenrijkers Stefan Németh (Radian) en Florian Kmet (Superlooper). Met veel zin voor improvisatie verkennen ze de zo goed als eindeloze combinatiemogelijkheden van elektrische gitaar en elektronica. Het resultaat is muziek met syncopische ritmes en impressionistische timbres, waarin stilte vaak een hoofdrol speelt. Op hun debuutplaat '7 million', uitgegeven door het vertrouwde label Mosz, scheppen ze soundscapes met een briljant en beheerst karakter. De vergelijking met het werk van Fennesz dringt zich onvermijdelijk op, zij het dat de desolate sfeer van hun composities evenzeer doet denken aan het latere werk van Talk Talk. Na hun doortocht op de Mosz labelnight begin 2006 stellen ze ditmaal hun nieuwe plaat in Netwerk voor (geplande release eind 2007). "Much more focussed, carefully rhythmic and more acoustic" zijn volgens Németh alvast de sleutelwoorden.

Voor Viewmaster baseerden de dansers/choreografen Heike Langsdorf en Ula Sickle in samenwerking met de kunstenaar Laurent Liefooghe zich op de Pepper's ghost illusion, een special effect uit het negentiende-eeuwse theater. Tussen toeschouwer en performer bevindt zich een glazen wand, die via de juiste lichtinval taferelen uit de coulissen weerkaatst: met hun acties spelen de performers een visueel spel met illusie en werkelijkheid. Bepaalde scènes die zich achter de coulissen afspeelden - bijvoorbeeld een acteur met een wit laken over zijn hoofd - werden via de juiste belichting op een glazen wand op het podium geprojecteerd. Tussen de acteurs verschenen zo spookachtige verschijningen, vaak tot afgrijzen en verrukking van het publiek voor wie de aard van het procedé verborgen bleef. Vandaag wordt het Peppereffect overigens nog steeds gebruikt, zij het in meer gesofistikeerde vorm. O.m. Gorillaz, Damon Albarns virtuele band, en de mode-ontwerper Alexander McQueen passen het procedé toe in hun multimediale spektakelshows: de spoken van toen zijn vervangen door virtuele live-optredens van holografische projecties. In Viewmaster blijft het publiek zich volledig van de ontdubbeling bewust: de performers en de toeschouwers zullen tegelijk in de ruimte aanwezig zijn.

Post Painterly Attraction is een open opeenvolging van videowerk van verschillende generaties kunstenaars met verschillende achtergronden. De video's spelen o.m. in op de optische en psychologische neveneffecten van de projectie van 24 beelden per seconde. Tegelijk verschijnen er referenties naar popmuziek, mainstream cinema, counter-culture en psychedelica. Picturale en inhoudelijke motieven of intenties doorkruisen elkaar voortdurend: een deel van de huidige generatie videokunstenaars lijkt te onderzoeken of er binnen de formele beperkingen van het binaire beeld een productieve vorm van verwarring kan ontstaan. De cut-up geldt daarbij als een belangrijk instrument.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Event #09 : Lokai / Viewmaster / Post Painterly Attraction
Vrijdag 5 oktober 2007 om 20.00 u
Expo : Heike Langsdorf & Ula Sickle / Laurent Liefooghe
Van zaterdag 15 september tot zaterdag 20 oktober 2007
Netwerk /centrum voor hedendaagse kunst
Houtkaai z/n B-
9300 Aalst

Meer info : www.netwerk-art.be, www.lokai.at en www.rebecca-september.net

07:30 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook