09/11/2007

Johan Duijck brengt hulde aan Peter Cabus

Johan Duijck Dit acadamiejaar plant bet Koninklijk Conservatorium Gent vier concerten door docenten van bet Conservatorium. Het gaat om solorecitals, kamermuziek, en ook een jazz-combo samengesteld uit docenten jazz. Los van de pedagogische opdracht die deze docenten in het Conservatorium vervullen, worden zij via deze weg als internationaal gereputeerde musici in de kijker gezet. Pianodocent Johan Duijck mag zondag de spits afbijten met een eerbetoon aan de Mechelse componist Peter Cabus. Op het programma staat verder ook werk van J.S. Bach, C. Debussy, F. Chopin en van Duijck zelf.

Johan Duijck (1954) is dirigent van het Vlaams Radio Koor, het Academy of Saint-Martin-in-the-Fields Chorus te Londen en het Gents Madrigaalkoor. Hij wordt regelmatig uitgenodigd als gastdirigent bij gerenommeerde ensembles in binnen- en buitenland. Als componist legt hij zich bij voorkeur toe op piano- en koormuziek. Zijn composities 'El camino del Alma', 'A mirror to St. Nicolas', 'The well-tempered pianist' en 'Le tombeau de Ravel' verwierven internationale erkenning. Naast het dirigeren en componeren, beleeft Johan Duijck enorm veel vreugde aan zijn eerste grote liefde: de piano. In zijn recitals wisselt hij de meesterwerken uit de literatuur af met vergeten parels en originele vondsten.

Vanuit zijn activiteiten als pianist en koordirigent is het niet verwonderlijk dat Johan Duijck zich als componist voornamelijk toelegt op piano- en koormuziek. Tot de koorwerken behoren een aantal kortere composities, maar ook heuse cantates. In zijn functie als docent wordt Johan Duijck regelmatig geconfronteerd met de moeilijkheden die beginnende pianisten ondervinden bij het spelen, wat hem aanzette tot het componeren van een aantal didactische werkjes, vaak met progressieve moeilijkheidsgraad.

Johan Duijck studeerde compositie bij Peter Cabus. De invloed van zijn leraar doet zich gelden op meerdere gebieden. Zo wordt het werk van beide in de eerste plaats gekarakteriseerd door een streven naar een duidelijke en evenwichtige vormgeving. Net zoals zijn leraar durft ook Johan Duijck teruggrijpen naar gevestigde vormen. Zijn zin voor vormgeving gaat gepaard met een grote aandacht voor de melodievoering. Johan Duijck schrijft net zoals zijn leraar Cabus sterk melodische thema's, vaak ook lyrisch, die soms tonaal overkomen, al is dissonantie nooit veraf. Duijcks muzikale taal kan dan ook best omschreven worden als een combinatie van vrije atonaliteit met een sterk verwijde tonaliteit. Harde dissonanten worden meestal vermeden. Door de voortdurende variatie in de graad van dissonantie ontstaat een vloeiend, organisch melodisch geheel. Dit wordt nog versterkt door het vrije metrum, waarbij diverse maatsoorten elkaar zonder enige regelmaat opvolgen en twee- en drieledige onderverdelingen in verschillende combinaties achtereenvolgens worden samengevoegd, wat een zwevend, asymmetrisch effect tot stand brengt. In een groot aantal werken maakt Johan Duijck geen gebruik van de traditionele metrumnotatie (in de plaats daarvan wendt hij soms een wel vaker gebruikt systeem aan, bestaande uit driehoekjes en haakjes die de onderverdelingen per tel weergeven), wat ertoe leidt dat de uitvoerders minder gefocust zijn op het ritme van sterke en zwakke tijden, iets wat de vloeiendheid van de melodie alleen maar ten goede komt.

Programma :
 • Johan Duijck, Illuminatio, opus 7 (1987) (Opgedragen aan Peter Cabus)
 • Peter Cabus, 3 Hommages (1993)
  1.aan Frédéric Chopin
  2.aan Johann Sebastian Bach
  3.aan Claude Debussy
 • Johann Sebastian Bach, 3de Franse Suite, BWV 814 (Allemande, Courante, Sarabande Anglaise, Menuet 1 en 2, Gigue)
 • Claude Debussy, Hommage à Rameau (Uit 'Images')
 • Frédéric Chopin, Sonate nr 3, opus 58 (Allegro Maestoso, Scherzo, Largo, Finale)
Docentenconcert Johan Duijck
Zondag 11 november 2007 om 17.00 u
Koninklijk Conservatorium Gent - Miryzaal
Hoogpoort 64
9000 Gent

Meer info : cons.hogent.be

Johan Duijck op Gmk.be en Matrix-new-music.be
Peter Cabus op Matrix-new-music.be

Bron : Tekst Heidi Moyson, voor MATRIX

15:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Gradus ad Parnassum : Nadar

Nadar In de concertreeks Gradus ad Parnassum van het Conservatorium Gent brengt het jonge ensemble Nadar werk van Morton Feldman, Karlheinz Stockhausen, Daan Janssens en Annelies Van Parys. Nadar staat onder leiding van Daan Janssens en bestaat uit mezzo Els Mondelaers, fluitiste Katrien Gaelens, klarinettist Niels Hap, violiste Gwendolyn De Sme, altviolist Marijn Thissen, cellist Pieter Matthynssens, pianiste Elisa Medinilla, percussionist Joachim Vandendriessche en Stefan Prins, die de electronics verzorgt.

Morton Feldman,  'The Viola in My Life' (2) (1970) voor altviool en ensemble
Gevraagd naar de betekenis van de titel die de Amerikaanse componist Morton Feldman aan zijn vierdelige cyclus The Viola in My Life meegaf, antwoordde hij eenvoudig: 'I thought it was just a pretty title'. In datzelfde interview krijgen we ook geen verdere uitleg op de vraag waarom de altviool, een vaak stiefmoederlijk behandeld instrument, centraal stond in deze reeks.

Feldman schreef deze cyclus voor wisselende bezettingen in 1970 in Honolulu. De eerste twee zijn voor altviool en klein ensemble, de derde voor altviool en piano. Tenslotte culmineerde deze reeks, geschreven in opdracht van de Biënnale van Venetië, in een vierde deel voor altviool en orkest.

Feldman heeft zich steeds afzijdig gehouden van dogmatische compositiesystemen. Het was hem steeds alleen te doen om de organisatie van klankkleuren. Zo kwam hij algauw terecht in het domein van de beeldende kunsten en geraakte bevriend met een aantal belangrijke schilders als Mark Rothko, Philip Guston, Franz Kline en Jackson Pollock.

Over dit werk maakte Feldman zelf volgende vergelijking: "My intention was to think of melody and motivic fragments somewhat the way Robert Rauchenberg uses photographs in his painting - and - superimpose this on a static sound world." Hierbij  gaat het over de 'melodische' altvioolpartij die geplaatst wordt tegenover de eerder 'statische' begeleidende instrumenten van het ensemble. Met zijn duur van twaalf minuten is dit werk van Feldman nog ver verwijderd van zijn marathoncomposities die de overhand zullen nemen vanaf eind jaren zeventig.

Karlheinz Stockhausen, Klavierstück IX (1961) voor piano solo
Karlheinz Stockhausen (1928) stond, samen met de Belg Karel Goeyvaerts en de Franse componist Pierre Boulez, mee aan de wieg van het 'punctueel serialisme'. Dit is een componeerwijze waarin - in navolging van de door Arnold Schönberg en Anton Webern ontwikkelde dodecafonie - álle parameters van de muziek in reeksen worden geordend: toonhoogte, toonduur, dynamiek en kleur (timbre). Het strikte serialisme, waarin de vooropgezette reeksen rigoureus gevolgd worden, is slechts in enkele composities doorgedreven toegepast. Componisten namen snel de beslissing om toch compositorische vrijheden toe te laten. In Klavierstück IX gaat Stockhausen vrij om met dynamiek, toonkleur en toonhoogte - alhoewel er wel een duidelijke dodecafonische reeks terug te vinden is in het werk. In het gebruik van maatsoort en toonduur is er wel een duidelijke seriële ordening terug te vinden, gebaseerd op de veelgebruikte reeks van Fibonacci (waarbij een getal steeds de som is van zijn twee voorgaande: 1-2-3-5-8-13-21...)

Klavierstück IX werd geschreven in 1955, maar kreeg pas in 1961 zijn definitieve vorm. Het werk begint met een reeks obsessieve akkoorden, en vervormt langzaam naar een poëtisch slot waarbij onregelmatige notenslierten weerklinken in een bed van pedaal.

Daan Janssens, (…nuit cassée.) Passages IV (2006-2007) voor altviool solo en vier instrumenten
(...nuit cassée.) is het vierde deel van een cyclus van werken onder de titel Passages. In deze cyclus vertrekt de componist van hetzelfde basismateriaal dat hij telkens op een andere manier belicht. De bouwstenen van de cyclus zijn te vinden in een kort werk voor altviool solo uit 2005. Deze muziek werd verder uitgewerkt in het vierde deel van het strijkkwartet ...Passages..., in confrontatie met nieuwe elementen. Het is als het ware een palimpsest van de originele compositie. Zo is Tableau-Double-(Passages II) op haar beurt een verdere uitwerking van het materiaal van het strijkkwartet, met alweer nieuwe elementen eraan toegevoegd. Elke stap in de Passages-cyclus draagt zo de erfenis van vorige werken met zich mee, in combinatie met nieuwe toevoegingen.
De volgende stap in deze ketting is (...nuit cassée.), een compositie voor altviool solo en een ensemble bestaande uit piano, slagwerk, klarinet en cello. Over de titel laten we de componist aan het woord: “De haakjes duiden op het 'eventuele' karakter (een title is immers ook maar een titel, een talige verwijzing naar de heerlijke niet-talige werkelijkheid die muziek zo geweldig maakt...), de drie puntjes in het begin duiden op het feit dat er iets aan vooraf gaat; 'nuit cassée' zijn als het ware de laatste twee woorden van een zin, en het punt op het einde sluit die af. Het hele stuk is eigenlijk ook opgevat als een soort lange coda.”

Hieruit blijkt dat in (... nuit cassée.) niet alleen elementen uit de vorige delen van de cyclus naar een volgend stadium gebracht worden, maar dat de compositie ook een zeker afsluitend karakter heeft. Het eerste van de vier delen start met een solo voor de altviool, die daarna als het ware becommentarieerd wordt door het ensemble. In het tweede deel versmelten solo en ensemble meer en meer. In deel drie verwijst Daan Janssens het meest expliciet naar het strijkkwartet ...Passages..., meerbepaald naar het derde deel. De toevoeging zit hier in de piano en de klarinet die een subtiel contrapunt vormen tegen het gerecycleerde materiaal. In het vierde en laatste deel worden alle elementen uit de hele compositie – eigenlijk uit de hele cyclus - samengebracht. Heel eventjes lijken alle puzzelstukjes uit de hele cyclus in elkaar te passen, waarna solist en ensemble al snel weer uit elkaar groeien.

(Tekst Klaas Coulembier voor MATRIX)

Annelies Van Parys, Ruins (2006) voor sopraan en ensemble
De compositie is een opdracht van Muziekcentrum De Bijloke en werd gecreëerd door Champ d'Action op vrijdag 17 maart 2006 in de Bijloke. De creatie was geprogrammeerd bij muziek van Luigi Nono. Vandaar Annelies Van Parys haar keuze om een geëngageerd werk te schrijven.
Het zien van de film "Der Untergang" en meer bepaald de beelden van Berlijn dat door bombardementen en gevechten herleid werd tot een doodse ruïne, lieten een diepe indruk op haar na. De doodse stilte, ontzetting, angst, ongeloof, levensgevaar, shock, in die stilte plotseling de regen opmerken, je eigen adem, … De tekst is afkomstig uit krantenartikels die gepubliceerd werden tijdens WO II. De compositie start met de idee van het zoeken naar berichtgevingen op een oude radiozender. Of is het adem…

Programma :
 • Morton Feldman, The viola in my life II
 • Karlheinz Stockhausen, Klavierstück IX
 • Daan Janssens, (...nuit cassée.)
 • Annelies Van Parys, ruins
Tijd en plaats van het gebeuren :

Gradus ad Parnassum : Nadar
Zondag 11 november 2007 om 11.00 u

Koninklijk Conservatorium Gent - Miryzaal
Hoogpoort 64
9000 Gent

Meer info : cons.hogent.be

Annelies Van Parys : Anneliesvanparys.be en Matrix-new-music.be

Extra :
Morton Feldman's mysterious musical landscapes, Alex Ross op www.newyorker.com, 19 juni 2006
Morton Feldman Texts: Essays and Articles on MF and his music
'Morton Feldman, The Feldman fragments', Eric De Visscher op www.arsmusica.be (Fr)
Morton Feldman op UbuWeb Sound
Karlheinz Stockhausen : www.stockhausen.org
Karlheinz Stockhausen - Meester en musicus, Richard Steinitz / Karlheinz Stockhausen, een veelbesproken icoon van de hedendaagse muziek, Stefan Fricke op Arsmusica.be
Stockhausen: A kozmic music for a kozmic age op Shadowlight.gydja.com

Elders op Oorgetuige :
Nadar geeft forum aan jonge componisten, 18/09/2007
Olmo Cornelis en Daan Janssens brengen goedgevuld concertprogramma, 20/06/2007
Elisa Medinilla speelt Bach, Beethoven, Skriabin en Stockhausen, 29/05/2007
Studenten van vandaag, componisten van morgen, 28/02/2007
Spectra Ensemble plaatst jonge Vlaamse componisten in de kijker, 27/02/2007
De Nieuwe Reeks : Spectra Ensemble, 25/02/2007

12:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Scandinavische muziek in deSingel

Geir Tveitt De Noorse stad Stavanger wordt in 2008 Culturele Hoofdstad van Europa. Als aanloop naar de feestelijkheden stuurt ze haar schitterend symfonisch orkest Europa rond. Met de jonge en furoremakende Zweedse dirigent Niklas Willén en de Duitse topvioliste Antje Weithaas. Een mooie staalkaart van de Scandinavische muziek staat op het programma.

De Noor Geir Tveitt (1908-1981) bracht als kind zijn vakanties door in Hardanger (West-Noorwegen). Hij kwam er onder de indruk van de rijke folktraditie. Die inspireerde hem tot de orkestsuites die in dit concert afgewisseld worden met de originele folksongs waarnaar ze verwijzen. Folkloristische melodiek was ook een belangrijke bron van inspiratie voor de meer bekende Noor Edvard Grieg (1843-1907). Van hem horen we zijn grootschalige maar weinig bekende 'Symfonische Dansen' (1896-1898). Jean Sibelius (1865-1957) karakteriseert dan weer de Finse identiteit. Zijn compacte en intrigerende Zevende Symfonie uit 1924 was ook zijn laatste muzikale wapenfeit. Daarna zou hij meer dan dertig jaar niets meer schrijven. Wegens ziekte van klarinettist Martin Fröst vervalt het Klarinetconcerto van Nielsen, maar in de plaats daarvan wordt het vioolconcerto van Sibelius gespeeld, met de Duitse violiste Antje Weithaas.

Programma :
 • Jean Sibelius, Vioolconcerto in D, Opus 47
 • Jean Sibelius, Symphonie nr 7 in C-dur, Opus 105
 • Geir Tveitt, uit 'Hundrad Hardingtonar' (Met folkzangeres Solbjorg Tveiten die de originele versie tussendoor zingt)
 • Edvard Grieg, Selecty uit Symfonische Dansen, Opus 64
Tijd en plaats van het gebeuren :

Stavanger Symphony Orchestra: Sibelius, Tveitt, Grieg
Zaterdag 10 november 2007 om 20.00 u
(Inleiding door Piet De Volder om 19.15 u)
deSingel - Blauwe Zaal
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : Desingel.be, Sso.no en Noorwegen.be

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

08/11/2007

Hongaarse dagen : Conservatorium Brussel huldigt Hongaarse vioolvirtuozen

Mikrokosmos Kwartet Het Conservatorium van Brussel herdenkt tijdens de 'Hongaarse dagen' de grote Hongaarse vioolvirtuozen Jenö Hubay (1858-1937) en André Gertler (1907-1998). We maken kennis met Hongaarse componisten, pedagogen (András Schiff, Miklós en Eszter Perényi) en uitvoerders. Op het huldeconcert voor Jenö Hubay horen we een interessante mix van Hongaarse (Hubay, Kodály, Rózsa, Zsolt) en Belgische muziek (Ysaÿe) en zelfs een Hongaars-Belgische 'coproductie': 'Rêve’ van Vieuxtemps in een bewerking van Hubay.

De internationale carrière van de Hongaarse violist Jenö Hubay als gevierd virtuoos vangt aan te Parijs, waar hij zich in 1878 vestigt op aanraden van zijn goede vriend (alsook kamermuziekpartner op talrijke concerten doorheen Hongarije) Franz Liszt. Het is de periode van rondtrekkende virtuozen, en deze jaren zijn voor Hubay dan ook sterk getekend door succesvolle concertreizen doorheen Frankrijk, Engeland, België, Nederland en Hongarije.
In Parijs maakt hij kennis met de violist Henri Vieuxtemps, die in de jonge Hongaar de voortzetting van zijn eigen kunstenaarstalent ziet. Het leidt tot een hechte vriendschap en Vieuxtemps stelt Hubay aan als zijn opvolger als vioolprofessor aan het Koninklijk Conservatorium Brussel in 1882. Hubay blijft er vier jaar, en keert in de zomer van 1886 terug naar Hongarije. Vanaf dat ogenblik zal hij zich opwerpen als een van de belangrijkste figuren voor het Hongaarse muziekleven. Op kamermuziekniveau zorgt hij voor een belangrijke impuls door de oprichting van het 'Hubaykwartet' samen met David Popper, waarbij ze werken van Johannes Brahms in Hongarije introduceren (waaronder enkele wereldpremières waarbij de componist zelf meespeelde). Als hoofddocent viool en later ook als directeur is Hubay verbonden aan de Muziekacademie én aan het Conservatorium van Boedapest. Als docent staat Hubay aan de basis van één van de belangrijkste vioolscholen van de wereld die bekende violisten voort heeft gebracht zoals Stefi Geyer (Bartóks eerste liefde, aan wie hij zijn
eerste vioolconcerto opdroeg), Ferenc Vecsey, József Szigeti, Emil Telmanyi, Eddy Brown, Jelly d'Arányi (de nicht van Joachim), Eugene Ormandy, Erna Rubinstein, Zoltán Székely, Wanda Luzzato en ook André Gertler.

André Gertler studeerde bij Hubay (en compositie bij Zoltán Kodály (1882-1967)) aan de Franz Liszt Academy in Boedapest tussen 1914 en 1925. Zijn internationale carrière als vioolvirtuoos brengt hem doorheen heel Europa en in 1926 concerteert hij voor het eerst in België, waar hij zich zal vestigen in 1928. Samen met Béla Bartók is hij vaak op het podium te vinden tussen 1925 en 1938, waarbij hij zich niet alleen opwerpt als een buitengewoon vertolker van klassieke muziek, maar ook als een voorvechter van eigentijdse muziek. Zo verzorgt hij de premières van composities van zowel buitenlandse als Belgische componisten onder wie Marcel Poot, Albert Huybrechts en Joseph Jongen. In 1931 richt Gertler in Brussel samen met de Hongaarse violist Baumann het succesvolle 'Gertler-kwartet’ op en hij treedt vaak in kamermuziekverband op samen met zijn vrouw, de pianiste Diane Andersen.
Hij is verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, als kamermuziekdocent tussen 1940 en 1947, en als viooldocent vanaf 1947. In de volgende jaren is hij nog actief aan de Staatliche Hochschule für Musik van Keulen, van 1954 tot 1959, en vanaf 1964 aan de Hochschule für Musik und Theater in Hannover. De vioolschool van Gertler is wereldberoemd en heeft, in navolging van de school van Hubay, op haar beurt talrijke bekende violisten voortgebracht met internationale carrières. Velen ervan geven les, of hebben lesgegeven aan academies en conservatoria waaronder die van Brussel, Wenen, Berlijn, Bloomington, Madrid, Hannover, Genève, Napels en Londen.

Zowel Hubay als Gertler hebben als het ware een trippelleven geleid. Beiden waren gevierde solisten met internationale carrières, met hun strijkkwartetten hebben ze overal ter wereld opgetreden, en ze hebben zich geprofileerd als buitengewone docenten in de kunst van het vioolspelen. Dit evenwicht dat beide musici ooit bereikten in hun carrière, wordt dankzij de 'Hongaarse Dagen' beleefd in talrijke concerten en meestercursussen van en door gerenommeerde Hongaarse musici. Gastmusici en -ensembles zijn onder andere het Mikrokosmos-kwartet en András Schiff, die niet alleen het geheel openen met drie concerten exclusief gewijd aan de componist Béla Bartók, maar ook enkele meestercursussen verzorgen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Hongaarse Dagen van het Conservatorium van Brussel
Van zaterdag 10 tot dinsdag 13 november 2007

Koninklijk Conservatorium Brussel
Regentschapsstraat 30
1000 Brussel

Alle verdere info vind je op Kcb.be

Vrijdagochtend 9/11 besteedt Klara in 'Brede Opklaringen' uitgebreid aandacht aan dit vierdaagse festival.

Bron : Tekst Waldo Geuns, Publicaties KCB, november 2007

18:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Champ d'Action & Slagwerkgroep Den Haag bundelen krachten in Organised sound

Organised sound Met het ambitieuze project 'Organized Sound' wordt de jarenlange samenwerking tussen Slagwerkgroep Den Haag en Champ d'Action verzilverd. Op het programma staan drie creaties waarbij de Nederlands-Cypriotische componist Yannis Kyriakides, de Vlaamse componist Serge Verstockt en de Russische componist Dmitri Kourliandski aan de slag gaan met de beschikbare middelen. En die zijn omvangrijk: de musici van Champ d'Action en de percussionisten van Slagwerkgroep Den Haag bundelen hun krachten en bovendien verleent de integratie van elektronica nog een extra dimensie aan de werken. Daardoor geeft dit project uitdrukking aan de twee belangrijkste vernieuwingen van de hedendaagse kunstmuziek sinds de Tweede Wereldoorlog: de verzelfstandiging en uitbreiding van het slagwerk, en het gebruik van computertechnologie voor een nieuwe, elektronische klankproductie.

Champ d'Action werd in 1988 opgericht door componist Serge Verstockt en is een ensemble voor hedendaagse muziek dat de creatie van nieuwe muziek centraal stelt en bestaand repertoire in een actuele context plaatst. Champ d'Action begeleidt het creatieproces van onderzoeksfase tot presentatie. Daarbij ontwikkelt en integreert het ensemble technologie in een creatieve omgeving. Champ d'Action koestert langetermijnrelaties met componisten en uitvoerders en werkt multidisciplinaire samenwerkingsverbanden uit. Het ensemble ontwikkelt workshopmodellen die jonge uitvoerders en componisten confronteren met nieuwe muziekvormen en speeltechnieken.

Slagwerkgroep Den Haag bestaat uit zes musici, zeshonderd instrumenten en een repertoire dat bijna de volledige literatuur van westerse slagwerkcomposities beslaat. De programma's variëren van specialistische laboratoriumprojecten tot grootschalige internationale samenwerkingsverbanden, van jeugdprogramma's tot compositieopdrachten, van fundamentele slagwerksextetten tot kleinere bezettingen. In het verleden werkte Slagwerkgroep Den Haag met componisten als Mauricio Kagel, John Cage, Karl-Heinz Stockhausen en Steve Reich. Daarnaast voert het ensemble een actief opdrachtenbeleid, wat leidt tot ongeveer vijf nieuwe werken per jaar.

De verzamelnaam 'slagwerk' is eigenlijk wel misleidend. Slagwerkinstrumenten worden namelijk niet altijd geslagen maar soms gerammeld, geschraapt, aangestreken enzovoort. Wie er het arsenaal aan slagwerkinstrumenten ( 6 morsesleutels (telegraphic keys), 12 glazen bespeeld met de vingers, 5 pauken bespeeld met stuiterballen, 5 gongs bespeeld met plastic bakjes, 5 bekkens aangestreken, 12 fluiten gemaakt van ribbelige elektrobuizen, 6 multiplex platen, 1 sizzle-bekken, 1 tamtam bespeeld met de handen, luciferdoosjes, eimaracas, metalen maracas, diverse belletjes, 4 klokkenspellen, 4 snarentrommels, 4 hi-hats, 4 basdrums, diverse latin handpercussie: guiro, claves, cowbells, shakers … ) op dit concert op naslaat, merkt op dat traditionele instrumenten worden uitgebreid met voorwerpen uit het dagelijkse leven, die door de componisten omwille van hun unieke geluid geïntegreerd werden.

Organized Sound ging in première tijdens Music@venture op 20 oktober 2007 in deSingel in Antwerpen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Champ d'Action & Slagwerkgroep Den Haag: Organised sound
Vrijdag 9 november 2007 om 20.00 u (Inleiding door Maarten Beirens om 19.15 u )
Concertgebouw
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : Concertgebouw.be, Champdaction.be en Slagwerkgroepdenhaag.nl
------------------------------------
Dinsdag 29 januari 2008 om 20.30 u
Kaaitheater
Sainctelettesquare 20
1000 Brussel

Meer info : Kaaitheater.be, Champdaction.be en Slagwerkgroepdenhaag.nl

Elders op Oorgetuige :
Champ d'Action & Slagwerkgroep Den Haag: Organised sound, 18/10/2007
Odd Appetite : Amerikaans duo met zin voor avontuur, 24/09/2007
Champ d'Action slaat bruggen tussen verschillende genres, 30/11/2006

15:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Sjostakovitsj in de film : Odna

Odna In de eerste drie voorstellingen in de reeks 'Sjostakovitsj in de film' bracht de Rode Pomp de Belgische première van de Maxim-trilogie van Grigori Kozintsev en Leonid Trauberg. Deze maand staat 'Odna' (Alleen) op het programma, een film uit 1931 op de grens van de stomme en de sprekende film van hetzelfde regisseursduo. Kozintsev en Trauberg verwerkten in 'Odna' verschillende actuele politieke thema's uit de tijd van het eerste vijfjarenplan (1928-1932), dat direct de onderontwikkelde gebieden van de federatie een nieuwe wereld moest bieden. Odna werd nationaal en internationaal een groot succes. Toch verdween de film midden jaren 30 uit roulatie. In de ogen van de overheid bevatte de film toch teveel kritische elementen en zou hij 'cultuurpessimisme' uitdragen.

Odna werd geconcipieerd en gedraaid als stomme film, met tussentitels (tekstkaarten). De regisseurs deden beroep op Sjostakovitsj die een partituur schreef voor groot orkest, koor, sopraan, tenor en mezzo-sopraan, orgel en Theremin (een vroeg elektronisch instrument, gebaseerd op het manipuleren van radiogolven. Dit instrument zou later opduiken in science-fictionfilms uit de jaren '50). Het orkest bevatte ook een afzonderlijk harmonie-ensemble van acht blazers, voor de marsmuziek in de film. De partituur was niet 'doorgecomponeerd', maar bestond uit 44 afzonderlijke nummers, zoals een 18de-eeuwse opera. Sjostakovitsj moet de partituur al helemaal of gedeeltelijk voltooid hebben, toen besloten werd Odna als geluidsfilm uit te brengen. Odna zou de overgang van de stille film naar de moderne techniek markeren. Een van de thema's van het drama - de noodzaak van de technologische vooruitgang - zou door de nieuwe geluidstechniek nog eens onderstreept worden. Het betekende wel dat de reeds afgemonteerde film nu moest worden aangepast. Er werd daarom een nieuwe montage gemaakt met beelden waarbij geen muziek maar ander geluid te horen was. Verder werden alledaagse straatgeluiden in de soundtrack opgenomen, een Mongoolse boventoonzanger, enkele monologen, stemmen door straatluidsprekers, een draaiorgel etc. Bijna in alle nummers moest Sjostakovitsj wijzigingen aanbrengen toen Odna tot geluidsfilm werd getransformeerd. De muziekopnamen voor de uiteindelijke geluidsfilm werden (vermoedelijk) vroeg in 1931 gemaakt onder leiding van dirigent Nikolai Rabinovitsj.

Tijd en plaats van het gebeuren :

De Integrale Sjostakovitsj in de film IV
Odna (1931) - Grigori Kozintsev & Leonid Trauberg

Zaterdag 10 november 2007 om 20.30 u
De Rode Pomp
Nieuwpoort 59
9000 Gent

Meer info: Rodepomp.be

Extra:
Dmitri Sjostakovitsj. Over de muziek bij de film 'odna', Edwin Neeleman op Sjostakovitsj.hilwin.nl, 23/04/2006

Elders op Oorgetuige :
Integrale Sjostakovitsj en de film, 17/09/2007
The Moscow Chamber Academy : In Memoriam Sjostakovitsj, 12/01/2007
De revanche van Sjostakovitsj, 17/10/2006

12:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Catalogue of Flat Hits : interactieve geluidsinstallatie van Christophe Meierhans & Koen Nutters

Koen Nutters playing with TAPE THAT at the SKIF Festival in St.Petersburg TAPE THAT is een duo dat werkt vanuit Amsterdam en Berlijn. Ze bewerken de statische lagen van abstracte en concrete klanken zodanig dat de akoestische ruimte lijkt te veranderen. In Q-O2 gaan de Nederlandse bassist en componist Koen Nutters en de in Berlijn wonende Zwitserse componist Christophe Meierhans aan de slag met de grote vitrine van het pand.

Bassist en componist Koen Nutters studeerde contrabas in Den Haag en Amsterdam en studeerde af in 2002. Hij is actief in het veld van gestructureerde improvisatie en leidt verschillende groepen waaronder Office-R(5) Electro-Acoustic Quintet. Verder werkt hij samen met veel elektronische en akoestische muzikanten zoals Robert van Heumen (STEIM) en Bjornar Habbestad, met wie hij het N-Collective oprichtte in december 2002.

Tijd en plaats van het gebeuren :

TAPE THAT (Koen Nutters & Christophe Meierhans) : The Catalogue of Flat Hits
Zaterdag 10 november 2007 om 20.30 u

Q-O2 werkhuis
Vlaamsesteenweg 167
1000 Brussel

Meer info : Q-o2.be

Elders op Oorgetuige :
N-Collective : Music Performs, 28/02/2007

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

07/11/2007

Yungchen Lhamo : wereldstem uit Tibet

Yungchen Lhamo Sinds zij in 1989 Tibet te voet ontvluchtte, heeft Yungchen Lhamo zich ontwikkeld tot de meest vooraanstaande Tibetaanse zangeres. Haar professionele zangcarrière startte in 1994 en sedertdien heeft zij in ruim 70 landen opgetreden.

Yungchen is geboren in een werkkamp net buiten Lhosa in het door China bezette Tibet. Op vijfjarige leeftijd werd ze te werk gesteld in een weverij. Eén van de verboden van de gewelddadige Culturele Revolutie, betrof het Tibetaanse zingen. In deze onderdrukte en ongastvrije omgeving leerde Yungchen's grootmoeder haar dekunst van het gewijde zingen. Haar liederen verkennen de traditionele Tibetaanse thema's zoals de spirituele pelgrimage, ontdekking van de ziel en de verrukkingen van de natuur (debuutalbum Tibetan Prayer).

Haar talent werd ook door Peter Gabriel opgemerkt. Dit resulteerde in een oantal opnames (Tibet Tibet, Comin'Home, Ama) Haar muziek is ook te horen in de soundtrack van de film 'Seven years in Tibet'. Op' Ama', haar laatste album, combineert Yungchen haar stem met trompetten, strijkers, Afrikaanse kora, percussie ult het Midden Oosten en een steel guitar. Met de inbreng van Joy Askew en Annie Lennox wordt 'Ama' één van die zeldzame plaatsen waar Oost en West elkaar écht ontmoeten.

Yunchen Lhamo was eind augustus te gast in de Roma in Antwerpen (Tibetfestival) en is enkel nog op 9 en 10 november te horen in CC Zwaneberg en CC Ter Vesten. TRIBE verleent haar medewerking aan de unieke passage van deze wereldstem. Rein en Edwin Vanvinckenroye (Troisseur) begeleiden Yungchen Lhamo op de hen kenmerkende onnavolgbare en niet te labelen manier.

Tijd en plaats van het gebeuren :

TRIBE & Yungchen Lhamo
Vrijdag 9 november 2007 om 20.30 u

Cultuurcentrum Zwaneberg
Bergstraat
2220 Heist-o/d-Berg

Meer info : Zwaneberg.be en Tribemusic.be
----------------------------
Zaterdag 10 november 2007 om 20.00 u
CC Ter Vesten  - Beveren-Waas
Gravenplein 2
9120 Beveren-Waas

Meer info : Beveren.be en Tribemusic.be

Yungchen Lhamo : Yungchenlhamo.com en Artefacts.ws

18:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

3 x Triatu in Diksmuide, Zwevegem en Antwerpen

Tom De Cock In de reeks 'beloftevolle jonge Diksmuidse musici' geeft CC Kruispunt dit seizoen Tom De Cock een podium. Na zijn studies aan de muziekschool van Diksmuide en het Conservatorium van Brussel vertrok Tom De Cock richting Duitsland waar hij momenteel les volgt aan de Hochschule für Music Detmold.

Tom koos voor zijn concert in Diksmuide voor de herneming van zijn eindexamen (2005) samen met het percussietrio Triatu (Frank Van Eycken, Dimitri Dumon en Björn Denys). Behalve 'Marimba Spiritual', een werk van Minoru Miki voor solomarimba en percussietrio, nemen zij je mee doorheen belangrijke repertoirestukken voor slagwerk uit de hedendaagse muziek met componisten als Franco Donatoni, Philip Hurel, Peter Eötvös en Iannis Xenakis. Een ontmoeting tussen jong soloslagwerk en een gevestigd percussietrio!

Deze zaterdag gaat ook "L'Union Fait La Fo/arce" van de jonge Gentse componist Sebastian Bradt in première in Zwevegem. En volgende zondag brengt Triatu in de Antwerpse Opera handenballet op drie tafels, flarden uit de Chinese opera, een rituele dans rond de grote trom... : een explosieve voorstelling met niet-alledaagse slaginstrumenten !

Tom Decock & Triatu : Marimba Spiritual
Vrijdag 9 november 2007 om 20.00 u

Sint-Andreaskerk
Iepersteenweg 1
8600 Woumen (Diksmuide)

Meer info : Triatu.be en Cckruispunt.be
-----------------
Percussietrio Triatu :
Zaterdag 10 november 2007 om 19.30 u
Gemeentelijk Theatercentrum
Otegemstraat 18 A
8550 Zwevegem

Meer info : Triatu.be
-----------------
Triatu @ Open Opera
Zondag 18 november 2007 om 11.00 u, 12.30 u, 14.00 u en 15.30 u

Vlaamse Opera Antwerpen
Van Ertbornstraat 8
2018 Antwerpen

Meer info : Triatu.be en Vlaamseopera.be

Elders op Oorgetuige :
Slagwerktrio Triatu in Logos, 22/04/2007

15:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Electroshocked! : ludiek en vrolijk spektakel Lady Françoise Vanhecke

Françoise Vanhecke De uit Harelbeke afkomstige Françoise Vanhecke wijdt haar volledige muzikale carrière aan de creatie en interpretatie van hedendaagse composities. Ze krijgt hiervoor internationale erkenning en is een graag geziene gaste op binnen- en buitenlandse podia. In "Electroshocked" (regie Harold David) trekt haar personage zich terug in de wereld van robots en machines, bijgestaan door haar bionische gezelschapsdiertje James. Hij reageert alleen op de stem van zijn meester. Binnen deze setting laat Vanhecke op de haar gekende, speelse manier werk horen van Annette Vande Gorne, Maria de Alvear, Georges Aperghis, Sophie Lacaze, The Errorz, Laurent Chassain, Irma Bilbao, Luciano Berio, Dimitri Terzakis en Chiel Meijering. Via een eclectische keuze gaande van de meest complexe partituur tot de meest vrije muziek vermengd met improvisatie, ontpopt Electroshocked! zich tot een ludiek en vrolijk spektakel. Françoise Vanhecke brengt hier een zeer toegankelijk repertoire dat ook niet-geïnitieerden uitnodigt om na te denken over de evolutie van onze wereld met haar contradicties en vastgeroestheden.

Françoise Vanhecke droomde van specifieke muziek voor haar nieuwste soloprogramma Electroshocked! waarmee ze momenteel de wereld rondtoert. In 2006 contacteerde Françoise Vanhecke Chiel Meijering en andere componisten om muziek voor haar te componeren. Zijn muziek had haar bekoord. Ze vroeg hem muziek met Electronics, groove, funk, jazzy …. Kortom muziek die haar en haar publiek op een andere manier doet bewegen en voelen én een cinema - en theatergevoel bijbrengt. Hij vroeg haar materiaal en zij voegde er nog impro's aan toe. Uiteindelijk belandde al dat materiaal op de full cd "Bossy". In Electroshocked brengt Françoise Vanhecke een aantal nummers uit Bossy. Deze avond wordt ook de cd voorgesteld.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Françoise Vanhecke : Electroshocked & cd-voorstelling Bossy
Vrijdag 9 november 2007 om 20.00 u

Kasteel Walburg
Walburgstraat
9100 Sint-Niklaas

Meer info : www.ccsint-niklaas.be en www.francoisevanhecke.be

Chiel Meijering  op www.donemus.nl 

Elders op Oorgetuige :
Al Amin Dada opent voorjaarsseizoen De Nieuwe Reeks, 19/02/2007
Of zoet Fiane zong, 28/01/2007
More Than a Voice / Catalogue des Femmes, 23/01/2007
Voice & electronics : Electroshocked !, 11/10/2006

12:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook