13/11/2007

Blijvend werk aan de winkel : Luk Vaes over November Music

Luk Vaes Morgen gaat in Gent de vijftiende editie van November Music van start. Luk Vaes, artistiek en zakelijk leider van November Music Vlaanderen, blikt even vooruit en terug :

"Op een zomerse rommelmarkt vond ik laatst een pocket boekje, uitgegeven door Lannoo in Tielt en Den Haag, met de titel "Noord-Zuid Verbinding - samenhorigheid en samenwerking van de Lage Landen". Het werd op de markt gebracht in 1961 en kende blijkbaar een zeker succes, want het exemplaar dat ik op de kop tikte (voor omgerekend zowat 10 Frank of ongeveer een halve Gulden) is een tweede druk.

In zijn voorwoord prijst een zekere J. Kuypers, 'Gevolmachtigd Minister voor Culturele Betrekkingen, Voorzitter van de gemengde Technische Commissie belast met de uitvoering van het Belgisch-Nederlands cultureel verdrag', de titel om zijn 'gelukkige beeldspraak'. De toenmalige doorbraak van de spoorweg dwars door de Belgische hoofdstad gold als metafoor voor een verhoopt succesvolle toenadering tussen een "Nederland waar het rechte begrip voor de complexe Belgische toestanden wel eens ontbreekt" en een "Vlaanderen waar bij de gelijkschakeling het Nederlandse voorbeeld nog niet voldoende doorweegt".

Het boekje behandelt diverse aspecten van het gelijktalige nabuurschap, zoals economische spanningen, levensgewoonten en omgangsvormen, 'cosmopolitanisme' en 'Europeanisme', culturele voorsprong en achterstand, etc. Het is moeilijk om de inhoud niet te lezen als een metafoor voor November Music, ontstaan uit die Belgisch-Nederlandse samenwerking. Wat hier uit de doeken wordt gedaan, is de hele achtergrond, in al zijn facetten, zoals die rechtstreeks geleid heeft tot het festivalprogramma dat u nu in de handen houdt.

Bij de besluiten lees ik: "De solidariteit van de Lage Landen verwezenlijken is zo noodzakelijk dat allen die het goed menen met onze cultuur hiervoor de nodige inspanningen moeten opbrengen. Het is niet voldoende het zomaar te wensen en mooi te vinden. Vereist worden: onverpoosde arbeid en strijd tegen de verschillende moeilijkheden, koppig doorzetten van Vlamingen die weten wat wroeten en van Nederlanders die weten wat bedijken is. […] De sociale- en culturele organisaties in Noord en Zuid kennen elkaar te weinig en toch is op dit terrein juist het meest te bereiken."

Welk een sidderend gevoel van herkenning brengen deze zinnen teweeg. Jawel, dit is nu precies wat ons al zo'n 15 jaar lang bezielt. Dat ze daar in Nederland in hun concertzalen nog nooit een symfonie van Luc Brewaeys hebben gehoord of gespeeld en dat ze hier bij ons niet weten welke wind Giel Vleggaar onder de vleugels neemt: het is voldoende drijfveer om beider belang ter harte te nemen en koppig door te zetten. En er is blijvend werk aan de winkel. Gelukkig, want daarmee kunnen wij voortdoen. Lees alvast verder om te zien - en liefst ook te horen - wat dit concreet kan opleveren. Hoe meer November Music, hoe minder een herdruk van dat 'sympathiek' boekje nodig zal zijn. "

Luk Vaes
Novembermusic.net

Elders op Oorgetuige :
Win tickets voor het Brabants Orkest op November Music !, 12/11/2007
November Music 2007 : actuele, geest- en zielverruimende muziek in de herfstmaanden, 11/11/2007
Interview : Luk Vaes over November Music, 13/11/2006

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

12/11/2007

Vlaanderen Internationaal : Peter Cabus & Michael Tippett

Peter Cabus Op donderdag 15 november staat de concertreeks 'Vlaanderen Internationaal' in het Brusselse conservatorium in het teken van de Mechelse componist Peter Cabus. Het internationale luik wordt vertegenwoordigd door de Brit Michael Tippett. "De tonaliteit in de muziek vervult de samenbindende rol van de zwaartekracht in het dagelijkse leven, de atonaliteit behoort eerder tot het gebied van de ruimtevaart". Een toch wel opvallende uitspraak van een van de grootste Belgische componisten, Peter Cabus. Vlaanderen Internationaal huldigt deze grote toondichter en pianist. Enkele van zijn invloedrijke kamermuziekwerken worden naast werken van zijn 'gelijkgezinde' Engelse collega Sir Michael Tippett (1905-1998) geplaatst. Zoals Cabus koos ook Tippett niet specifiek voor een avant-gardistische schrijfwijze. Twee componisten met elk een heel eigen antwoord in eenzelfde zoektocht naar een evenwicht tussen het oude en het nieuwe.

Peter Cabus (1923-2000) begon te componeren onder impuls van Godfried Devreese, de toenmalige directeur van het Stedelijke Conservatorium van Mechelen. Hij startte zijn hogere muziekstudies aan het Lemmensinstituut (orgel bij Flor Peeters, piano bij Marinus De Jong), maar met het oog op een carrière als concertpianist ging hij zich verder bekwamen aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel (piano bij Charles Scharrès, kamermuziek bij André Gertler, compositie en fuga bij Jean Absil en Léon Jongen). Geleidelijk aan zou hij zich minder als uitvoerend muzikant manifesteren en meer als componist en pedagoog. Na een tijdlang te hebben gewerkt als leraar aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen en enkele muziekacademies, volgde Cabus in 1959 Devreese op als directeur van het Stedelijk Conservatorium. Daarnaast was hij als docent verbonden aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel (harmonie, contrapunt, compositie) en aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. In 1972 lag Cabus mee aan de basis van de oprichting van het Festival van Vlaanderen - afdeling Mechelen. De laatste twintig jaren van zijn leven was Peter Cabus ook lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

"De tonaliteit in de muziek vervult de samenbindende rol van de zwaartekracht in het dagelijkse leven, de atonaliteit behoort eerder tot het gebied van de ruimtevaart". Deze metafoor, die Peter Cabus gebruikte toen hij in 1993 een lezing gaf over zijn tweede symfonie, typeert de visie die hij ontwikkeld had op het muziekgebeuren rondom hem en op de muziekgeschiedenis waarin hij een plaatsje verworven had. Cabus was in de eerste plaats een classicus, een man met groot respect voor de componisten die hem voorafgegaan waren. Voor hem waren Brahms en Beethoven nog steeds actueel. Dat nam niet weg dat hij tegelijk openstond voor het nieuwe. Hij volgde aandachtig de evolutie van de avant-garde doorheen de twintigste eeuw, en probeerde nu en dan nieuwe technieken in zijn eigen muziek te integreren (bijv. dodecafonie, zoals in het Klarinetkwartet uit 1962). Zelf gaf hij aan een evenwicht te willen vinden tussen het oude en het nieuwe. Toch kan men moeilijk om het gevoel heen dat het ultra-moderne, het hyper-avant-gardistische niet zijn ding was, maar dat hij het bijna als zijn morele plicht zag het een plaats te geven binnen zijn eigen muziek. Zijn wortels lagen zonder meer in de tonaliteit en de klassieke vormen.

Programma :

• Peter Cabus :
Sonate voor 2 piano's
Twee liederen naar schilderijen van Jan De Smedt
Portrait d’un gentilhomme
• Michael Tippett :
Song for Ariel
The blue guitar ( met Maarten Stragier, gitaar solo)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Vlaanderen Internationaal : Peter Cabus, Michael Tippett
Donderdag 15 november 2007 om 20.00 u
(Incontro door Kristin Van Den Buys om 19.30 u)
Koninklijk Conservatorium Brussel - Kleine Concertzaal
Kleine Zavel 5
1000 Brussel

Meer info : Kcb.be en Michael-tippett.com

Bron : Tekst Joris Compeers voor MATRIX

Extra :
Peter Cabus op Matrix-new-music.be
Michael Tippett op Steenslid.com
Sir Michael Tippett, Dr. David Wright Ph.D.op Musicweb-international.com, 1976, revised 1979 and updated in 1998. The original appeared in Music Now in 1976.
Michael Tippett in interview (1975), Mike Thorne voor 'Hi-Fi News and Record' op Stereosociety.com

Elders op oorgetuige :
Johan Duijck brengt hulde aan Peter Cabus, 9/11/2007

20:30 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Echo's uit de Steppen : epische muziektraditie uit Kirgizië en Kazachstan

Echo's uit de Steppen Van 15 tot 18 november 2007 programmeert het Antwerpse Wereldculturencentrum Zuiderpershuis een vierdaags festival over de Centraal-Aziatische muziektradities. 'Echo's uit de Steppen' laat je kennismaken met de epische muziektraditie uit Kirgizië en Kazachstan en dompelt je onder in de traditionele muziek uit Tuva, Kazakhstan en Khakassië. De muziek uit deze gigiantische steppelanden is mysterieus en moeilijk grijpbaar: naar onze maatstaven is ze soms monotoon en langdradig, maar de inherent aanwezige klankrijkdom schuilt vaak in details die aan Westerse oren voorbijgaan.

Vandaag draagt muziek uit Centraal-Azië sporen van verschillende 'invloedslagen'. Ten eerste is er de root, de eeuwenoude elementen die in de melodieën en teksten zitten vervat. Ten tweede zijn er de negentiende-eeuwse invloeden van Russische componisten, die ervoor hebben gezorgd dat sommige traditionele instrumenten werden gemoderniseerd: ze vergrootten bijvoorbeeld het aantal snaren op strijkinstrumenten, waardoor complexere muziekstukken konden worden gespeeld. Tenslotte zijn er de invloeden uit de Sovjettijd, waardoor sommige delen van de traditie werden versterkt, en ook enkele 'nieuwe' tradities onstonden. Deze lagen spelen nu allemaal - letterlijk - mee, en Echo's uit de steppen wil laten horen hoe dat klinkt.

Vier avonden lang zijn er optredens van o.a. Gennady 'Gendos' Chamzyryn, een Tuvaanse keelzanger, instrumentalist en beeldhouwer, die de boventoonzang kargyraa meester is, en zichzelf afwisselend begeleidt op sjamanentrommel (de tungur), driesnarige luit (tosjpoeloer), citer (hadagan) en mondharp (khomus). Met Raushan Orazbaeva heeft het Zuiderpershuis een een virtuoze kyl-kobyz-speelster uit Kazachstan in huis, en met Sergej Tcharkov is er een - lokaal beroemde - zanger en chatkhan-speler uit Khakassië. Sergej treedt bovendien samen op met danseres, chatkan-speelster én dochter Julia Tcharvov.

Verder worden twee creaties voorgesteld: donderdag gaat de film 'Tuva Healing Service' in première en zondag is er de performance 'A Snare is a Bell'. De lang geïsoleerd gebleven Russische deelstaat Tuva heeft tijdens de Sovjetoverheersing culturele schade opgelopen. Sjamanen en Lama's werden vervolgd, Boeddhistische tempels en heilige plekken van de sjamanen werden vernietigd, nomaden werden gedwongen om zich te settelen, ... Na de perestrojka en de val van het communisme grijpen de Tuvanen terug naar hun eigen culturele tradities en leeft het sjamanisme terug op. Zelfs sjamanistische centra naar model van westerse new age centra ontstaan. De Tuvaanse sjamanen hebben de taak op zich genomen om niet alleen zieken te genezen, maar ook om de Tuvaanse cultuur en maatschappij te 'healen'. Archaïsche relikwieën en rituelen worden gecombineerd met e-mailadressen en westerse geneeskunde. Jonge Tuvanen vragen sjamanen advies voor hun studies en dansen 's avonds op R&B en housemuziek.

Met een solo op snaredrum in een installatie van beeldend kunstenaar Philip Metten creëert Eric Thielemans een verrassende performance. Eric Thielemans is percussionist-drummer, componist en performer. Van jongsafaan werd hij aangetrokken tot jazz en improvisatie. In alle projecten waaraan hij deelneemt of die hij zelf opzet staan experiment en multidisciplinariteit op de voorgrond. Zijn curriculum vitae leest als een who's who van de hedendaagse jazz en free music scene in België (Maak's Spirit, Lod, RRAUW, Ben Sluijs, Tim Van Haemel, Roland Van Campenhout...)
De snaardrum wordt vaak de moeder van de drumset genoemd. En de drumroll wordt wel eens de archetypische muzikale expressie op de snaredrum genoemd. Voor Eric Thielemans is het een metafoor voor zijn persoonlijke expressie. Het repetitieve van de drumsticks op het vel van de snaardrum wordt bijna een yogaoefening, een trance, een sjamanistisch ritueel. Eric Thielemans gaat naar de essentie van het drummen. Een basistechniek creëert een sound, zo sterk, dat ieders verbeelding zelf kan uitmaken wat het wordt. De avant-première van 'A Snare is a Bell' was te zien op zaterdag 22 september 2007 tijdens het Free Music Festival in deSingel in Antwerpen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Festival Echo's uit de Steppen
Van donderdag 15 tot zondag 18 november 2007

Zuiderpershuis
Waalse Kaai 14
2000 Antwerpen

Meer info: www.zuiderpershuis.be

Extra :
Aankondiging: Echo's uit de steppen, Jens van de Maele op Kwadratuur.be, 01/11/2007
Raushan Orazbaeva, 'Kaskyr' (met tijdelijke audio) op Kwadratuur.be

Elders op oorgetuige :
Improvisatie-opera en trompetvuurwerk op tweede avond Free Music 2007, 19/09/2007

19:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Oxalys Muzieknacht in Hasseltse kathedraal

Luc Ponet Oxalys werd in 1993 opgericht door studenten van het Brussels conservatorium. Op korte tijd groeide het uit tot een kamermuziekensemble met een sterke reputatie in het Belgische muzieklandschap. Het ensemble realiseert regelmatig ongewone projecten zoals de Muzieknacht in de kathedraal waarbij ze een symbiose willen creëren tussen architectuur, muziek en licht.

Met de muzieknacht vult Oxalys de hele ruimte met muziek, in alle hoeken en kanten van de kathedraal. Ze nemen je mee op een sentimental journey langsheen de grote kamermuziekmomenten uit de grote Europese culturele stromingen: het Franse impressionisme van Debussy treedt in dialoog met het laatromantische testament van Strauss. Naast deze twee hoofdmoten van het programma confronteren ze ook de Noord-Duitse melancholie van J.S. en C.P.E. Bach met de Oostenrijkse elegantie van Haydn en brengen zij enkele muzikale speldenprikken van Debussy, Bartók en Ponet.

Luc Ponet (1959) was gedurende 20 jaar docent orgel aan het Lemmensinstituut - te Leuven. Als organist geniet hij een wereldwijde faam in programma's met muziek uit de middeleeuwen tot creaties van hedendaags werk. In 1988 werd hij aangesteld als organist-titularis van het monumentale Le Picard-orgel in de Basiliek van Tongeren, en in 1996 was hij gastprofessor aan de Concordia-universiteit van River Forest (Chicago). Sedert 1999 is hij 'organist in residence' van de landcommanderij Alden Biesen, het Europees Cultuurcentrum van de Vlaamse Gemeenschap te Rijkhoven - Bilzen. Momenteel combineert Luc Ponet zijn activiteiten als organist en gastprofessor (Lemmensinstituut) met de functie van Inspecteur Deeltijds Kunstonderwijs (muziek) bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het is dan ook net die brede oriëntatie in combinatie met zijn begeesterende gedrevenheid die Luc Ponet een wereldwijde faam bezorgen als uitvoerend musicus en gastdocent.

Programma :
 • Johann Sebastian Bach, Choralvorspiel Vor deinemTron tret'ich hiermit voor orgel solo
 • Claude Debussy, Sonate voor fluit, altviool & harp
 • Phillipe Rameau, Cinquième pièce en concert voor fluit, altviool & harp
 • Joseph Haydn, Divertimenti in G & C voor fluit, viool & cello
 • Carl Philipp Emanuel Bach, Adagio in a & G uit de Kwartetten in a & G voor klavier, fluit, altviool & cello
 • Claude Debussy, Syrinx voor fluitsolo
 • Béla Bartók, Duo voor twee violen
 • Luc Ponet, Monodie & Grand choeur (2002)
 • Richard Strauss, Metamorphosen, voor strijkseptet
Tijd en plaats van het gebeuren :

Oxalys Muzieknacht
Dinsdag 13 november 2007 om 20.00 u
Sint-Quintinus Kathedraal
Vismarkt
3500 Hasselt

Meer info : ccha.be en oxalys.be

17:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Jim Denley & Silvia Platzer in Q-O2 werkhuis

Jim Denley Jim Denley is een Australisch muzikant die zijn instrumenten benadert als een combinatie van windbuizen die zijn ademhaling en stemgeluid doen resoneren. Als muzikant, improvisator, componist en klankingenieur exploreert hij de grens tussen ware muzikaliteit en ruis. Deze Australische avonturier speelt zowel saxofoon als fluit en verruimt de mogelijkheden van deze instrumenten met elektronika. Hij besteedt daarbij ruime aandacht aan de aard en plaatsing van de (contact)microfoons op het instrument. Eigen improvisaties met een klankwereld vol fragiele bijgeluiden zijn het resultaat.

Silvia Platzer is celliste en performer en voornamelijk geïnteresseerd in het raakvlak tussen beide. Vanuit een klassieke muzikale opleiding heeft zij na haar opleiding theater en fysiek theater via dansimprovisatie de vrije klankimprovisatie ontdekt. In haar eigen werk worden klank, beweging en ruimte als materie ontleed en tot een nieuwe compositie samengesteld, vervreemd van hun oorsprong. Verder is zij vooral werkzaam in experimentele projecten in muziek en/of performance.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Jim Denley & Silvia Platzer
Dinsdag 13 november 2007 om 20.30 u
Q-O2 werkhuis
Vlaamsesteenweg 167
1000 Brussel

Meer info : q-o2.be en splitrec.com

Elders op Oorgetuige :
Joachim Devillé, collectief reFLEXible, Julia Eckhardt & Silvia Platzer, 6/09/2007

15:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Win tickets voor het Brabants Orkest op November Music !

Brabants Orkest Het Brabants Orkest is een veelzijdig en ambitieus symfonieorkest met Eindhoven als thuisbasis. Dit Nederlandse symfonieorkest met internationale kwaliteiten is dit jaar voor het eerst te gast is op November Music. Speciaal voor het festival is een geheel eigentijds programma samengesteld met een focus op de twee festivalcomponisten : de Nederlander Guus Janssen en de Vlaming Luc Brewaeys. Hierbij een wereldpremière van Guus Janssen met de twee topcellisten Ernst Reijseger en Larissa Groeneveld, en een vernieuwde versie van Luc Brewaeys' zevende symfonie. Te zien, te horen en te beleven op vrijdag 16 november in Muziekcentrum De Bijloke in Gent. Mis deze unieke gelenheid niet !

Veel volk op het podium dus, en nog meer in de zaal. Ter gelegenheid van dit unieke concert geeft Oorgetuige maar liefst 50 (je leest het goed : VIJFTIG) gratis tickets weg. Wil jij erbij zijn, stuur dan als de vliegende bliksem een mailtje naar vlaanderen@novembermusic.net, mét vermelding van je naam en je thuis adres. Meedoen kan tot uiterlijk donderdagnamiddag 15 november 2007 om 17.00 u. De gelukkige winnaars worden verwittigd per e-mail en hun kaartjes zullen klaarliggen aan de balie van de concertzaal in De Bijloke.

Meer info : Novembermusic.net, debijloke.be, brabantsorkest.nl, lucbrewaeys.com en guusjanssen.com

Elders op Oorgetuige :
November Music 2007 : actuele, geest- en zielverruimende muziek in de herfstmaanden, 11/11/2007

12:02 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Schubert in authentieke en gerestaureerde gedaante

Luciano Berio Centraal in dit programma staat Schubert in zowel authentieke als door Berio gerestaureerde gedaante. Het negentiende-eeuwse Weense publiek was gek op Italiaanse muziek en Schubert speelde hier graag op in door het componeren van muziek in Italiaanse stijl. Schubert staat er om bekend nogal wat werken onvoltooid achtergelaten te hebben. Luciano Berio durfde het aan op geheel eigen wijze Schubert-fragmenten aan elkaar te lassen met eigen noten. Het resultaat is een even wonderlijk als ontroerend doorkijkje. Ook Webern kreeg de opdracht de Duitse Dansen van Schubert te orkestreren. Stuk voor stuk miniatuurtjes van ritme, melodie, sfeer en bedrieglijke eenvoud. Een briljante orkestratie, trouw aan Schubert en geniaal als Webern.

Schubert staat erom bekend dat hij bij zijn dood nogal wat werken onvoltooid achterliet. Voor het ene werk bestonden slechts plannen, van het andere waren al vele schetsen bekend. Zoals van de Tiende Symfonie. Luciano Berio durfde het aan om op geheel eigen wijze de Schubert-fragmenten aan elkaar te lassen met eigen noten. De versie die Berio maakte van de tiende symfonie van Schubert, bekend onder de naam Rendering, werd besteld door het Concertgebouworkest Amsterdam. Van Schuberts onvolledige symfonie zijn slechts enkele pianoschetsen en de orkestratie van de eerste twee delen bewaard gebleven. Berio heeft de bestaande pianodelen gearrangeerd voor orkestbezetting en componeerde de ontbrekende stukken in een moderne taal.

Luciano Berio (1925 - 2003) is een van de meest radicale en invloedrijke componisten uit het Italië van na de Tweede Wereldoorlog. Hij beheerst vrijwel alle genres, maar zijn voorkeur gaat uit naar de stem. Zijn vroeg gestorven vrouw Cathy Berberian werd daarbij zijn 'proefpersoon' waarmee hij de uiterste mogelijkheden van de stem onderzocht.
Tijdens zijn studies in Milaan maakte hij kennis met de twintigste-eeuwse muziek, waaronder de Tweede Weense School, Bartók, Stravinsky, Hindemith en Milhaud. Verder studeerde hij in Tanglewood (Verenigde Staten) en volgde hij les bij Luigi Dallapicolla. Zo werd hij ingewijd in de modernistische muziek, die een duidelijke stempel op zijn werk zal laten. Van in de jaren '50 vertoefde hij in de zeer actieve avant-gardistische kringen van componisten die in het naoorlogse Europa op zoek gingen naar een nieuwe muzikale taal. Hij gaat echter zijn eigen weg, en komt tot een vormentaal die men postmodern kan noemen. Niettegenstaande zijn constante zoektocht naar vernieuwing stond Berio steeds stevig geworteld in de Westerse muziektraditie. Zo bijvoorbeeld citeert hij in 'Sinfonia' bijna de hele Westerse muziekgeschiedenis van Bach tot Stravinsky. Dat hij met 'Rendering' een zeer eigenzinnige blik op Schubert werpt, hoeft dan ook niemand te verwonderen.

Programma :
 • F. Schubert, Ouverture in C, D. 591
 • F. Schubert, Duitse dansen arr. Webern
 • L. Berio, Folk songs voor mezzosopraan en orkest
 • F. Schubert, Ouverture in D, D. 590
 • Schubert/ Berio, Symfonie in D, D. 936a 'Rendering'
Tijd en plaats van het gebeuren :

Symfonieorkest Vlaanderen : Schubert anders
Dinsdag 13 november 2007 om 20.00 u

Concertgebouw
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : Concertgebouw.be en Symfonieorkest.be
-------------------------
Zaterdag 17 november 2007 om 20.00 u
Koninklijk Conservatorium Brussel
Regentschapsstraat 30
1000 Brussel

Meer info : Kcb.be en Symfonieorkest.be
-------------------------
Zondag 18 november 2007 om 15.00 u
deSingel
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : Desingel.be en Symfonieorkest.be
-------------------------
Vrijdag 23 november 2007 om 20.00 u
Muziekcentrum De Bijloke - Concertzaal
Jozef Kluyskensstraat 2 
9000 Gent

Meer info : Debijloke.be en Symfonieorkest.be

Extra :
De bewerker bewerkt: Luciano Berio's Rendering door Frans Brüggen & Co, Jan de Kruijff op Audio-muziek.nl, februari 2007
Luciano Berio: vocale werken, Jan de Kruijff op Audio-muziek.nl, april 2003
Schubert: de symfonieën, Jan de Kruijff op Audio-muziek.nl, juli 2003
Eine Welt verändern : Luciano Berio: Rendering (nach Schubert) per orchestra, Norbert Bolín voor Westdeutscher Rundfunk, september 1998 (pdf)
Schubert-Berio: Rendering, for orchestra op Answers.com

Elders op Oorgetuige :
Feestweek vijf jaar Concertgebouw start met Berio en Schubert, 17/02/2007

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

11/11/2007

November Music 2007 : actuele, geest- en zielverruimende muziek in de herfstmaanden

November Music 2007 Deze week vindt in Gent, Antwerpen en 's-Hertogenbosch alweer een nieuwe editie van November Music plaats. Al sinds 1993 presenteert November Music actuele, geest- en zielverruimende muziek in de herfstmaanden. Een festival waar de eigentijdse muziek in al haar verschijningsvormen de vrijheid krijgt om zich te ontplooien. In Gent en Antwerpen presenteert het internationale festival voor actuele muziek dit jaar gedurende vier dagen (van 14 tot en met 17 november ) 7 concerten waarin hedendaagse muziek in verschillende facetten aan bod komt.

Nieuw dit jaar is de focus op twee componisten : de Nederlander Guus Janssen en de Vlaming Luc Brewaeys. Hun werk loopt als een rode draad door het gehele festival. November Music wil de komende jaren trouwens telkens opnieuw een Vlaams en een Nederlands componist eens iets scherper belichten dan gewoonlijk. Mensen die in eigen land met hun muziek status hebben verworven, maar in een naburig land nog lang geen sant zijn. Luc Brewaeys en Guus Janssen zijn er zo twee. Luc voorstellen behoeft een orkest, en dat hebben de organisatoren er dan ook maar meteen bij gehaald. Guus kan niet behoorlijk worden ingeschat zonder zijn werk als improvisator mee op het podium te brengen. Hij zit in de jaarlijkse improvisatiepool vervat. Pianist en rasimprovisator Guus Janssen gaat de uitdaging aan om vrijwel zonder repetitie op het podium te staan in een improvisatiepool met onder andere de Bossche trompettist Jeroen Doomernik en de Amerikaanse bassist Mark Helias. Daarnaast worden van beide heren doorheen het festival verschillende composities gebracht. Zo vertolken twee topensembles uit Nederland en Vlaanderen, het Nieuw Ensemble en het blazerscollectief I Solisti del Vento, het stuk 'Oban' één van de meesterwerken van Luc Brewaeys. En het Brabants Orkest stelde speciaal voor het festival een geheel eigentijds programma samen met een focus op de twee festivalcomponisten, waaronder een wereldpremière van Guus Janssen, en een vernieuwde versie van Luc Brewaeys' zevende symfonie.

Componisten voorstellen op een wat veelzijdiger dan gewoonlijke wijze, behelst ook de manier waarop ze letterlijk geportretteerd worden, niet slechts via hun muziek en obligate biografie, maar ook door foto's bij voorbeeld. November Music vroeg Geert Logghe om van Luc en Guus een portret te maken. Geert Logghe is een componist die de afgelopen jaren in alle stilte aan een bijzondere wending in zijn scheppende leven heeft gewerkt door zich op de kunst van het fotografische te werpen. Zijn portretten zijn doordachte, karaktervolle en persoonlijke afdrukken, gecomponeerde foto's van componisten door een muzikant. Het resultaat van hoe een collega kijkt naar de mens in de componist en zoekt naar wat treft in het gezicht. Met aandacht voor de donkerte zoals voor stilte in muziek, voor lijnen en lichtpunten in de verhoudingen tussen voor- en achtergrond, voor aspecten die zowel herkenbaarheid als verrassing bevatten, in bijna abstract zwart-wit, en met het doorgaans als vanzelfsprekend bekekene deze keer even goed half verborgen om andere details een kans te geven. De foto's vormen een deel van de festival programmatie en zijn te bezichtigen in de Bibliotheek van Muziekcentrum De Bijloke (vanaf een maand voor het festival), samen met partituur uittreksels van tijdens November Music te horen werken van Luc Brewaeys en Guus Janssen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

November Music 2007
Van woensdag 14 tot zaterdag 17 november 2007

In Gent en Antwerpen
(In s' Hertogenbosch loopt het festival van 14 tot 18 november 2007)

Alle verdere info vind je op Novembermusic.net

Uiteraard mag je ook hier de komende dagen heel wat meer info verwachten.

Extra :
Aankondiging November Music, Koen Van Meel op Kwadratuur.be, 1/11/2007
Interview: Luc Brewaeys - Over goesting en zagemensen, Koen Van Meel op Kwadratuur.be, 1/11/2007

Elders op Oorgetuige :
November Music 2006 op Concertzender, 9/11/2007
Interview : Luk Vaes over November Music, 13/11/2006

00:35 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

10/11/2007

Historische en hedendaagse pareltjes uit Estland en Letland

Andres Mustonen Op 3 oktober ging in Brussel de 21ste editie van Europalia van start, een van de belangrijkste culturele festivals in Europa. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome nodigde europalia.europa de 27 lidstaten van de Unie uit om het beste te laten zien van de Europese cultuur, zowel die van het verleden, het heden en de toekomst. Op het programma van dit uitzonderlijke festival in het hart van Europa staan tentoonstellingen, installaties, theatervoorstellingen en concerten.

In het kader van Europalia doen het Kamerorkest van Tallinn en Staatskoor van Letland deze week Brussel, Vlaanderen en Wallonië aan. De concerten brengen hulde aan twee van de drie Baltische staten. Estland en Letland maken ook op muzikaal vlak deel uit van de Europese cultuur. Het begint in de tradities en vandaag maken zij gebruik van andere rijke en interessante formules. Daarnaast is het belangrijk van de Europese gemeenschappelijke wortels van beide landen aan te tonen.
Hun voorstel: een waaier van historische en hedendaagse pareltjes in de Europese context van vandaag tonen. Letland wordt vertegenwoordigd door twee componisten van de nieuwe generatie: Peteris Vasks en Arturs Maskats. Estland van zijn kant is present met Rudolf Tobias (die een leerling was van Rimski-Korsakov) en de zeer populaire Arvo Pärt. Uitvoerders zijn de beste strijkers en koren uit deze twee gebieden.

De in 1935 geboren Estse componist Arvo Pärt is één van de meest pregnante vertegenwoordigers van wat bekend is komen te staan als The God Squad: een groep christelijke minimalistische 20ste eeuwse componisten. Pärts ontvangt zijn eerste muzieklessen op zevenjarige leeftijd als leerling van de muziekschool in Rakvere. Als vroege tiener schrijft hij zijn eerste composities. Hij beland op het conservatorium van Talinn waar hij les krijgt van Hein Heller. Pärts vroege werken passen in de neo-klassieke traditie van Sjostakovitsj, Prokofjev en Bartók. Het is lastig om in het van de Sovjet Unie deel uitmakende Estland kennis te nemen van ontwikkelingen in het Westen. Toch weet Pärt de hand op wat partituren te leggen, waarna hij componeert met gebruik van Schönbergs twaalftoonstechniek. Hij gaat door op de ingeslagen weg en stapt vervolgens over op seriële technieken.Dit leverde hem de nodige tegenwerking op vanuit het Sovjet establishment. Tegelijkertijd liep Pärt met zijn keuze voor seriële muziek creatief steeds verder vast. Als reactie daarop bestudeert Pärt vroege westerse muziek, waaronder Gregoriaanse muziek en vroege polyfonie. Dit sluit naadloos aan bij zijn groeiende religieuze bewustzijn. Pärt sluit zich in deze periode aan bij de Russisch Orthodoxe Kerk. Als gevolg van deze ontwikkeling verandert de stijl van Pärts muziek radicaal. Zijn muziek verwijst duidelijk naar oude muziek en kenmerkt zich door simpele harmonieën en drieklanken die de basis vormen van de westerse harmonieleer. Zelf noemt hij zijn stijl tintinnabuli: het klinken van bellen.

De Letse componist Peteris Vasks (1946) genoot zijn opleiding in riga en in de litouwse muziekacademie van Vilnius. Van 1963 tot 1974 was hij als contrabassist lid van diverse symfonische orkesten en kamerorkesten, onder meer de Litouwse Filharmonie, het Lets Filharmonisch Kamerorkest en het orkest van de Letse radio en tv. Vasks verwerkt soms archaïsch-folkloristische elementen uit Letland in zijn composities. De verhouding tussen mens en natuur, de schoonheid van het leven en de dreiging van ecologisch en moreel verval zijn thema's die de componist erg bezighouden. Deze spirituele bekommernissen brengen hem vaak in de buurt van Olivier Messiaen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Kamerorkest van Tallinn en Staatskoor van Letland
Maandag 12 november 2007 om 20.00 u
Academiezaal
Plankstraat 8
3800 Sint-Truiden

Meer info : Academiezaal.be, Filharmoonia.ee, Epcc.ee, Europalia.eu en Arvopart.info
------------------------------
Dinsdag 13 november 2007 om 20.00 u
Koninklijk Conservatorium Brussel - Concertzaal
Regentschapsstraat 30
1000 Brussel

Meer info : Bozar.be, Filharmoonia.ee, Epcc.ee, Europalia.eu en Arvopart.info
-------------------------------
Woensdag 14 november 2007 om 20.30 u
Eglise Saint-Remacle
Place Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne

Meer info : Juilletmusicaldesainthubert.be, Filharmoonia.ee, Epcc.ee, Europalia.eu en Arvopart.info

Video :
Arvo Pärt op YouTube (met o.a. verschillende versies van 'Silouans Song')

Extra :
Arvo Pärt op Musicolog.com
Arvo Pärt Biography op Musicianguide.com
Peteris Vasks en Arthurs Maskats op Music.lv
Rudolf Tobias op Emic.kul.ee

Elders op oorgetuige :
Arvo Pärts Boetekanon : een memorabele ervaring, 29/11/2006
Nieuwe Spirituele Muziek in Gentse Sint-Baafskathedraal, 25/09/2006
Hoogfeest van de sacrale muziek, 14/08/2006
'Stabat Mater : muziek als gebed' , 31/07/2006

10:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

09/11/2007

November Music 2006 op Concertzender

Roentgen Connection @ November Music 2006 Sinds 1993 presenteert November Music actuele, geest- en zielverruimende muziek in de herfstmaanden. Een festival waar de eigentijdse muziek in al haar verschijningsvormen de vrijheid krijgt om zich te ontplooien. November Music 2007 vindt plaats van 14 tot en met 18 november in Gent, Antwerpen, 's-Hertogenbosch en Essen.


Al jaren maakt de Concertzender opnames tijdens het festival November Music. Ook dit jaar zullen bijna alle concerten door de Concertzender worden opgenomen voor latere uitzending en natuurlijk ook voor de jaarlijkse November Music cd.

Tijdens November Music nam de Concertzender in totaal 17 concerten op in 's-Hertogenbosch. Alle opnames zijn de hele maand november nog een keer te beluisteren op een extra themakanaal .

Deze maand exclusief op de Concertzender en de November Music website : November Music 2006 live !

Meer info : Concertzender.nl en Novembermusic.net

19:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook