11/08/2008

Ba/Rock : oude muziek in een nieuw kleedje

Stefaan Smagghe Oude muziek gespeeld door nagelnieuwe muziekrobots, het vormt echt geen contradictie in de Logos Tetraëder. Zowel barokviolist Stefaan Smagghe als blokfluitist en oude muziek - expert Marcel Ketels gaan de dialoog aan met het uitgebreide arsenaal van 40 muziekautomaten die in Logos ontwikkeld werden. Een gelegenheid om Bach, Händel, Purcell, Vivaldi, Cima, Monteverdi en Telemann in een bijzondere, 21ste - eeuwse versie te horen.

Hartje Augustus, temidden van de snoeihete komkommertijd een Logosconcert plannen is geen garantie voor een overdonderende publieksopkomst, vandaar dat er weer even een vrij toegankelijk thema gekozen wordt. Vorig jaar deed Logos omstreeks dezelfde tijd een nogal riskante zet : als centrum voor experimentele, actuele en elektronische muziek wijdden ze een volledig concert aan orkestraties van muziek die niet jonger mocht zijn dan 1750, overlijdensjaar van Johann Sebastian Bach. Ze lieten toen een heel gamma uiteenlopende stukken horen, gaande van Dufay, Binchois over Monteverdi, De Rore, Willaert en Bach, en de publieksopkomst was meer dan bevredigend te noemen.

Ditmaal gaat het thema een stap verder in de geschiedenis... Ba/Rock: het verband tussen beide stijlen (het laatste eigenlijk meer genre dan stijl, maar goed) mag voor de buitenstaander misschien niet direkt duidelijk zijn, toch hebben beide enkele elementen gemeen. De becijferde bassen bijvoorbeeld, waar elke continuopartij op doormarcheerde, is in de 20e eeuw van naam veranderd in de archetypische baslijn met bijhorend akkoordenschema, eigenlijk de korte samenvatting van een rocknummer. Barok staat voor het groteske en het monumentale, idem voor rockmuziek die in de tweede helft van de 20ste eeuw tal van overenergieke zielen heeft aangesproken. Is het Largo van Händel per slot van rekening geen ballad pur sang?

Rockmuziek valt in vele gevallen te herleiden tot een oeroude harmonische succesformule die bij de muziekkenner wordt afgekort tot I-IV-V. Een akkoordenschema van drie drieklanken die onderling een zodanig evidente en natuurlijk klinkende spanning genereren, dat je er in gelijk welke song al een heel eind mee kan komen. Ook in de barok wordt vaak uit hetzelfde vaatje getapt, met iets meer tegenbeweging, zonder elektronische versterking en met een groter gamma aan omkeringen.
Maar, los van de muziekhistorische trefpunten, waaraan mag het publiek zich die avond zoal verwachten? Gezien het feit dat het thema allesbehalve experimenteel van opzet is, laten de twee arrangeurs van dienst, Xavier Verhelst en Sebastian Bradt na het recente en succesrijke tangofestival alweer enkele beestige arrangementen op het publiek los. Oude muziek op nagelnieuwe muziekrobots, het lijkt een contradiktie, maar in Logos is dat allerminst het geval. Come and see for yourself.

Tijd en plaats van het gebeuren :

M&M Ensemble, Stefaan Smagghe & Marcel Ketels : Ba/Rock
Woensdag 13 augustus 2008 om 20.00

Logos Tetraeder
Bomastraat 26
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

08/08/2008

Arvo Pärt komt naar Vlaanderen tijdens Musica Sacra

Arvo Pärt Als er vandaag één componist symbool staat voor de sterke band die muziek en religie door de eeuwen heen hebben, dan is het zeker de Est Arvo Pärt. De traditionele kerken mogen het moeilijk hebben, de hang naar religieuze beleving, naar zingeving, naar bestemming, is onuitroeibaar. Het hele oeuvre van Arvo Pärt legt getuigenis af van diezoektocht. Zijn zekerheid inspireert scharen luisteraars. Daarom is hij een van de invloedrijkste kunstenaars van onze tijd. Zijn muziek biedt iets aan waar grote honger naar is: onthaasting, eenvoud, helderheid, essentie. Arvo Pärt is net als Nelson Mandela of de Dalai Lama een symbool van hoop.

In muziekkringen is zijn taal omstreden, maar daar heeft de zoekende mens geen boodschap aan. De authenticiteit van deze muziek doordringt diepe lagen van het mens-zijn. Deze wereldvermaarde overbevraagde toondichter komt op 15 en16 augustus naar Vlaanderen, naar het landelijke Bever (Beviène) - op de taalgrens - naar een bescheiden festival van sacrale muziek dat dit jaar onderde bezieling van idealist en waaghals Johan Vriens aan zijn vijfde editie toeis. Hoogtepunt en afsluiter van dit Musica Sacra Festival is Aquarius' uitvoering van Arvo Pärts' Kanon Pokajanen, een twee uur durende vocale marathon die de doorsnee concertervaring ver achter zich laat.
Interviews en media-aandacht heeft de componist rigoureus afgewezen. Verenigd met zijn publiek en zijn uitvoerders wil hij dit bijzonder ritueel mee beleven. Grote klasse, en jij kan er bij zijn !

Arvo Pärt in dialoog
Geen betere manier om een componist te portretteren dan hem tussen collega's te laten horen. De eigenheden en verschillen tekenen zich af. Die collega's werden uiteraard gezocht onder de koorcomponisten. Een ras apart.
Van Arvo Pärt zingt Aquarius een klein meesterwerk: zijn MAGNIFICAT uit 1989. Daarnaast drie werken die voor het eerst in België te horen zullen zijn: Da Pacem Domine (2004) is een vocale adaptatie van een vroeg orgelwerk, en Pari intervallo (1980) dat op een sterke wijze Pärts liefde voor het statische eeuwige, dat veel middeleeuwse muziek kenmerkt, uitdrukt. I 'm the true vine (1996) intrigeert door zijn bijzondere vocale techniek waarbij de tekstzinnen over alle stemgroepen verspreid gezongen worden. Een uitdaging. En in Zwei Beten (Twee bidders) voor vrouwenkoor (1998) wordt de bekende parabel van de farizeeër en de tollenaar mooi episch voorgedragen.
Niemand kan de confrontatie met de muziek van Arvo Pärt beter aangaan dan de succesrijke Schot James MacMillan. Vanuit een diep religieus gevoel componeert MacMillan de laatste jaren meer en meer voor koor. Zo schreef hij onlangs 7 werkjes om tijdens de communie te zingen. Daar zingt Aquarius er één van : Mitte Manum Tuam (2006).
Niet nieuw voor Aquarius, maar een blijvende uitdaging, is het wondermooie De Profundis (Psaume 129) (1998) van de Fransman Vincent Paulet. Vocaal veeleisend en zeer expressief.
Lucien Posman is zo een beetje de huiscomponist van Aquarius. Niet toevallig hebben ze een hele CD met zijn koorwerken uitgebracht. Daaruit brengen ze het tweeluik The Little Girl Lost - The Little Girl Found (1996) op kosmische teksten van William Blake, uit Posmans Ten Songs of Experience. (Posman is de Vlaamse Blake-vertolker).
Uit de sterke Scandinavische school brengt Aquarius een experimenteel werkje van de koorcomponist bij uitstek, de Noor Knut Nystedt. In een ruimtelijke opstelling ontrafelt en vertraagt Nystedt een koraal van Bach, onder de titel Immortal Bach (1987).
Eveneens uit het koude noorden volgt een dartel, warm koorwerkje van de IJslander Thorkell Sigurbjörnsson: Recessional (1986). Reeds lang geleden kreeg Aquarius (toen het prille Goeyvaerts Consort) de prijs voor de beste uitvoering van een religieus werk voor dit frisse staaltje van nieuwe, liturgische muziek.

Kanon Pokajanen
Arvo Pärts Kanon Pokajanen (Boetepsalmen, 1995-97) is gebaseerd op de kanon van boete en berouw zoals die reeds in de vroegste Slavisch-Christelijke manuscripten (6de eeuw na Christus) is terug te vinden. De kanon staat symbool voor de verandering, de overgang tussen dag en nacht, het Oude en het Nieuwe Testament, profetie en vervulling, het hier en het hiernamaals.  Toegepast op de mens handelt het over de grens tussen het menselijke en het goddelijke, zwakheid en sterkte, lijden en verlossing, sterven en onsterfelijkheid. Aquarius is een van de weinige koren wereldwijd die het aandurven dit werk integraal uit te voeren in concert.
Arvo Pärt over de Boetekanon: " In deze compositie probeer ik van de taal uit te gaan.  Ik wilde het woord zijn eigen klank laten vinden, zijn eigen melodische lijn.  Zo ontstond muziek die - tot mijn eigen verbazing - doordrongen was van het eigen karakter van het oude kerkslavisch."

Tijd en plaats van het gebeuren :

Musica Sacra Festival
Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 augustus 2008

Op verschillende locaties in Bever

Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.musicasacra.be en www.rosario.be

Arvo Pärt op www.musicolog.com en YouTube
Aquarius : www.gc-aquarius.be

Elders op Oorgetuige :
Arvo Pärts Boetekanon : een memorabele ervaring, 29/11/2006

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

07/08/2008

Grenzen tussen oud en nieuw vervagen in de finale van de Musica Antiqua wedstrijden

Christian Wolff De internationale wedstrijden Musica Antiqua zijn een begrip in binnen- en buitenland. Heel wat gerenommeerde artiesten hebben er ooit aan deelgenomen. Opmerkelijk dit jaar is de samenstelling van het wedstrijdprogramma. Naast het voor de hand liggende repertoire van sololiteratuur uit de barokperiode heeft de jury (onder voorzitterschap van Johan Huys en Barbara Schlick) een aantal hedendaagse composities geprogrammeerd die refereren naar 'oude muziek'.

Binnen de context van de 21ste eeuw worden de grenzen tussen oud en nieuw immers irrelevant. Improvisatie en creativiteit staan - net als toen - centraal. Je kan deze boeiende en gevarieerde wedstrijden van dichtbij meemaken vanaf 2 augustus. Fabio Bonizzoni en zijn ensemble La Risonanza begeleiden de finalisten als afsluiter van het MAfestival 2008 in schitterende muziek van Bach, Haendel & Vivaldi. Solowerk is er te horen van Maurizio Kagel (1931) en Christian Wolff (1934).

Christian Wolff is geboren in Nice aan de Côte d'Azur geboren in 1934. Hij verhuisde al snel naar de Verenigde Staten, waar hij vanaf de vroege jaren 1950 ging deel uitmaken van de groep rond John Cage, Morton Feldman en Earle Brown. Wolff was de enige in deze groep experimentele componisten die geen formele opleiding als componist of musicus genoot. Hij bestempelt zich graag als autodidact en pleit voor een ongecompliceerde, niet-technische omgang met muziek. Zijn verhouding tot muziek is dan ook die van een amateur, in de letterlijke betekenis van het woord (liefhebber). Professioneel was Wolff lange tijd uitsluitend actief als docent klassieke talen, eerst aan Harvard University in Boston waar hij zijn doctoraat behaald had, en vanaf 1970 aan Dartmouth College.
Aan datzelfde college werd hij vanaf 1979 professor muziek. Pas na een kwarteeuw muzikale activiteiten werd hij dus 'beroeps' in de muziekwereld. Dat belette hem niet opdrachten en prijzen te krijgen van gereputeerde instellingen, radiostations, orkesten, ensembles en musici in Amerika en Europa (vooral Duitsland), of om gepubliceerd te worden door Peters Edition, zowat de belangrijkste muziekuitgeverij ter wereld.

Veel meer dan Cage, Feldman of Brown heeft Christian Wolff oog voor de socio-politieke dimensie en impact van muziek. In dat opzicht sluit hij eerder aan bij zijn landgenoot Frederic Rzewski of bij de Britse componist Cornelius Cardew. Die laatste had in 1969 met het Scratch Orchestra een ensemble opgericht waarin ook amateurs konden meespelen, en waarvan de organisatie niet-autoritair diende te zijn. Door verwerping van elk (muzikaal) gezag, door gelijkschakeling van alle deelnemers en door een ver doorgedreven discussiecultuur, werd zo een voorafbeelding gemaakt op microniveau van een toekomstige, meer rechtvaardige maatschappij.
Een gelijkaardige intentie is te bespeuren in Wolffs pleidooi om van musici actoren in 'parlementaire participatie' te maken eerder dan passieve uitvoerders van beslissingen door een 'monarchistische autoriteit'. Concreet betekent dit de verwerping van een dirigent, en het delegeren van alle beslissingen aan de musici zelf. Of ook de autoriteit van de componist in het geding is, is een andere vraag. Sommige partituren geven musici de ruimte om keuzes te maken, om persoonlijke invullingen te ontwerpen of om te improviseren. Andere werken hebben dan weer een vrij nauwkeurig geformuleerde 'tekst', die een slaafse uitvoering dwingend lijken te maken. In die gevallen relativeert Wolff zelf echter steevast de voorschriften, door er in het voorwoord van de partituur op te wijzen dat de aanduidingen niet bindend zijn.

Tijd en plaats van het gebeuren :

MAfestival - Final of the International Competitions
Zaterdag 8 augustus 2008 om 18.00 u

Concertgebouw - Concertzaal
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.mafestival.be en www.concertgebouw.be

Bron : Monografie over Christian Wolff, Marc Delaere voor deSingel, maart 2005

Extra :
Mauricio Kagel (1931 -): Humorist op www.musicalifeiten.nl
Mauricio Kagel : De vernieuwer. Gesprek met Martine Cadieu op www.arsmusica.be
Mauricio Kagel : een inleiding... , Dr.Godfried-Willem Raes op www.logosfoundation.org
Perfect Sound Forever : Interview met Christian Wolff, Jason Gross op www.furious.com, april 1998

Elders op Oorgetuige :
MAfestival : oude - een ook een beetje nieuwe - muziek in Brugge, 28/07/2008
Rastalent en Kagel-specialist Luk Vaes op Gentse Vleugels, 24/07/2008

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

06/08/2008

De lemniscaat : 888 en de illusie van oneindigheid

De lemniskaat De lemniscaat is het wiskundesymbool voor de oneindigheid van een reeks of verzameling getallen en wordt genoteerd als een liggende acht. Bij Logos heerst echter een rotsvaste overtuiging in de eindigheid van alle dingen, vandaar dat ze symbolisch genoeg de achtste dag van de achtste maand kiezen voor een muziekfilosofisch concert waar een flinke wetenschappelijke inbreng zal aan te pas komen.
En aan wie kan die inbreng beter worden overgelaten dan aan filosofen dr. Godfried - Willem Raes en dr. Jean - Paul Van Bendegem? Het (in)finitistisch denken en de getalsmatige symboliek van de acht zullen dan ook prominent aanwezig zijn in composities van o.a. Tom Johnson, James Tenney, Jean - Claude Risset en Guillaume De Machaut. Het logos automatenorkest, de talrijke luidsprekers en pianist Ward De Vleeschhouwer zorgen voor de uitvoering van deze werken.

Het Logos-team krijgt voor deze gelegenheid de assistentie van special guest en mede - oprichter van de Stichting, dr. Jean - Paul van Bendegem.. Tesamen met dr. Godfried - Willem Raes zal deze vooraanstaande filosoof en wiskundige een reeks polemische kernpunten tav. het oneindigheidsbegrip onder de loep nemen en voordragen. Jean - Paul Van Bendegem (1953) is als hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en als deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Van levensbeschouwing noemt hij zichzelf, in navolging van wijlen Leo Apostel, "een religieus ateïst". In zijn boek Tot in der Eindigheid (1997) gaat hij onder meer een paar klassieke godsbewijzen te lijf met logische argumenten en wijst hij het "oneindigheidsdenken" af.

Zijn interesse voor de wereld van het paranormale vloeit voort uit zijn belangstelling voor de wetenschapsfilosofie. Van Bendegem is ondervoorzitter van SKEPP, een organizatie die in België een tweehonderdtal leden telt en deel uitmaakt van een wereldwijd vertakt netwerk van skeptische bewegingen. Hij is tevens auteur van het boek Over wat ik nog wil schrijven waarvan het concept hoogst origineel is: Van Bendegem stelt per hoofdstuk een boek voor dat hij zou willen schrijven maar waar hij door tijdsgebrek misschien nooit toe zal komen. Elk hoofdstuk heeft te maken met een van zijn vele, uiteenlopende interesses: van Sherlock Holmes tot vrijmetselarij, van religie tot pornografie, van wiskunde over literatuur tot stripverhalen, van muziek tot architectuur en, niet te vergeten, de skepsis op zich.

Maar het oor wil ook wel wat, en daarom hebben ze bij Logos enkele muziekjes bijeengezocht die hetzij met de (on)eindigheidsgedachte, (in)finitisme, of met het getal 8 tout court te maken hebben. Een overzicht: Steve Reich's Clapping Music is een voorbeeld van lusmuziek: haar begin is haar einde. Idem dito voor Guillaume De Machaut's driestemmig rondeau Ma Fin est mon Commencement. Een andere vorm van oneindigheid wordt weerspiegeld in de schijnbaar eindeloze canons van enkele renaissancecomponisten. Spem In Alium bijvoorbeeld, is een massief polyfoon werk van Thomas Tallis waarin maar liefst 40 keer een subject wordt ingezet en uitgewerkt, tot de muziek langzaam elke harmonische progressie ontbeert en het oor een warrige stasis van op elkaar inspelende stemmen waarneemt. Iets recenter werk dan: Erik Satie's Tango Perpetuel is een reeks variaties met muziekfragmenten, toonladders en cadenzen die om het even waar en wanneer kunnen verschoven worden boven een gestage en wel zeer clichématige tango - bas. Ook de Amerikaan Tom Johnson heeft iets met het getal acht: niet alleen het jaartal waarin zijn stuk gecomponeerd werd, ook het aantal toetsen van de piano staan borg voor zijn Music For 88.

Pianist Ward De Vleeschouwer zal zowel het stuk van Tom Johnson als de Tango van Satie live spelen. De rest van het repertoire zal vertolkt worden door het vaste huisorkest, het mettertijd nog steeds uitdeinende <M&M> robot ensemble. Maar er is ook plaats voor elektronische muziek die verwijst naar de hierboven aangehaalde lemma's: Jean - Claude Risset zal van de partij zijn met zijn Mutations uit 1969. For Ann (rising) uit 1969 van James Tenney is ook een uniek voorbeeld van muziek die begin noch einde kent en geheel en al lijkt voort te kabbelen op haar eigen eindeloosheid. Dat laatste is het resultaat van een van Tenney's meest geslaagde psychoakoestische experimenten: het bestaat uit een reeks continu stijgende sinusgolven (twaalf tot vijftien tegelijkertijd) die elk een kleine sext onder hun voorganger infaden en alvorens de gehoorgrens van ca. 20 kHz. te hebben bereikt, weer uitfaden. Het werk begint vanuit het infrasone en lost op in het ultrasone klankgebied. Uiteindelijk neemt het oor slechts shepardtonen waar die maar eindeloos op en neer blijven gaan...of net niet? Aan de luisteraar om te oordelen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

De lemniskaat
Vrijdag 8 augustus 2008 om 20.08

Logos Tetraeder
Bomastraat 26
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

05/08/2008

Zilke : farce over dood en ontwaken in het circus

Walpurgis & FES: Zilke - dood en ontwaken Van 7 tot en met 10 augustus vindt in Hasselt de 13de editie van het internationale openluchttheaterfestival 'Theater op de Markt' plaats. Veertig gezelschappen uit Europa en ver daarbuiten slaan gedurende vier dagen hun tenten op in Hasselt. Ze brengen muzikale parades, openlucht-, straat- en circustheater. Zelfs een voorstelling van 270 minuten, inclusief maaltijd. Nieuw dit jaar zijn tien producties die als het ware ontstaan zijn in eigen huis. Theater op de Markt stelt in het Provinciaal Domein Dommelhof in Neerpelt immers infrastructuur ter beschikking van Belgische en buitenlandse gezelschappen om er nieuwe theatervoorstellingen uit te werken. Zo is Theater op de Markt niet alleen een festival, maar ook de wieg van nieuw talent.

Walpurgis & Flat Earth Society: Zilke - dood en ontwaken
Voor Zilke - dood en ontwaken werkt Theater op de Markt samen met muziektheatergezelschap Walpurgis en big band Flat Earth Society. Deze muziektheaterproductie over een ongewoon circus strijkt neer op de Speelplaats Ursulinen. Het biedt muzikaal vuurwerk van componist Peter Vermeersch en voert het hooggeëerde publiek mee tot in de diepste krochten van het entertainmentmilieu. De twaalf koppen tellende band van Peter Vermeersch is het orkest van dit ongewone circus, dat net zo goed een rariteitenkabinet als een variététheater zou kunnen zijn. Het brengt een swingende mix van elementen uit de rijke Belgische HaFaBra-traditie vermengd met chaotische creativiteit.

De bloedmooie Zilke lijdt al sinds haar geboorte aan het uiterst zeldzame syndroom van Asseroosje waardoor haar hart regelmatig breekt uit medelijden met het menselijk lijden. Verschillende keren per dag sterft Zilke aan de gevolgen van haar gebroken hart, om even later door de genadeloze dood weer tot leven te worden gewekt.
Zilke’s aanvallen van dood en ontwaken worden door haar moeder gewetenloos uitgebuit en verheven tot een spectaculaire circusact die de core business vormt van een zeer winstgevend bedrijf: The World Enterprise of Entertainment. Iedere dag zingt Zilke tussen dood en ontwaken tot immense ontroering van het publiek.
Op een dag verschijnt Rafaël ten tonele, een jonge ondernemer die stapelgek is op Zilke en denkt met geld en liefde alles te kunnen kopen. Wat volgt is een passioneel melodrama dat zich afspeelt in de diepste krochten van de wereld van het entertainment. Een muzikaal sprookje waarin de zeven geitjes, aangevoerd door de Iraanse herder Abbas, voor een verrassende ontknoping zorgen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Theater op de Markt
Walpurgis & FES: Zilke - dood en ontwaken
Van donderdag 7 tot zondag 10 augustus 2008, telkens om 21.30 u

Speelplaats Ursulinen
Groenplein
3500 Hasselt

Meer info : www.theateropdemarkt.be, www.walpurgis.be en www.fes.be
-----------------
Nazomerfestival Zeeland
Walpurgis & FES: Zilke - dood en ontwaken
Vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus 2008, telkens om 20.15 u
En van maandag 1 tot zaterdag 6 september 2008, telkens om 20.15 u

Hollandse Hoeve
Goes (Nederland)

Meer info : www.nazomerfestival.nl , www.walpurgis.be en www.fes.be
-----------------
Walpurgis & FES: Zilke - dood en ontwaken
Zaterdag 13 september 2008 om 20.15 u

De Warande
Warandestraat 42
2300 Turnhout

Meer info : www.warande.be, www.walpurgis.be en www.fes.be

14:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Lachrymae : reflecties op oude muziek van Britten, Hindemith & Stravinsky

Claire Chevallier MAfestival 2008 is een festival van creatieopdrachten. Zo creëert Claire Chevallier ook op specifiek verzoek van MAfestival een nieuw programma rond de Lachrymae van Benjamin Britten voor piano en altviool, geïnspireerd op de Lachrymae van John Dowland

MAfestival vroeg Claire Chevallier en Paul De Clercq een programma samen te stellen rond de Lachrymae van Benjamin Britten uit 1950, gebaseerd op het gelijknamige werk van John Dowland. Britten zelf schreef: "This piece darkly reflects the introspective melancholy that was so much a part of the Elizabethan temperament." Gelijkaardige reflecties die teruggrijpen naar renaissance muziek vinden we terug bij Hindemith of in Elegy voor alt-viool solo van Stravinsky.

Benjamin Britten (1913-1976) schrijft hij zijn eerste composities op vijfjarige leeftijd en als knaap van dertien studeert hij harmonie en contrapunt bij Frank Bridge. Met Variations on a theme of Frank Bridge zal hij bovendien in 1937 zijn eerste echte succes behalen. Aangespoord door zijn muzikale ouders en door Bridge trekt hij naar het Royal College of Music te Londen waar John Ireland en Arthur Benjamin hem onderricht geven in compositie en piano.
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog treedt hij in dienst bij een filmmaatschappij waar hij documentaire films van aangepaste muziek voorziet. Net als zijn vriend-dichter Auden verlaat hij Engeland in 1939 omwille van de toenemende oorlogsdreiging en zoekt hij zijn heil in de Verenigde Staten samen met zijn partner Peter Pears. De tenor Pears zal later vaak de hoofdrol spelen in Brittens opera's en vele van zijn liederen vertolken.
Hoewel de Amerikaanse periode voor Britten vrij productief is, kan hij er niet aarden en hij keert in 1942 terug naar Engeland. Daar schrijft hij in 1945 de opera Peter Grimes die een ongemeen succes wordt in heel Europa. Aangemoedigd door de enthousiaste reacties sticht hij in 1947 een eigen operagezelschap, The English Opera House, dat de meeste van Brittens latere opera's op de planken brengt. Datzelfde jaar organiseert hij voor de eerste keer een muziekfestival in zijn dorp Aldeburgh en ontpopt hij zich als didactisch componist van kinderopera's Let's make an opera en werken voor de jeugd Young Person's Guide to the Orchestra. Britten draagt kinderen en amateurgezelschappen inderdaad een warm hart toe en zal zijn verdere leven heel regelmatig creaties voor hen maken, hoewel hij hierdoor niet altijd even au sérieux wordt genomen.
In de jaren vijftig legt Britten zich hoofdzakelijk toe op opera's en vocale werken en maakt hiervoor onder meer gebruik van de teksten van Auden, Blake, Puschkin, T.S. Eliot, Henry James en Thomas Mann. Na zijn laatste opera Death in Venice is het voor Britten niet meer mogelijk om veel te componeren wegens ziekte. In 1976, één jaar na de creatie van zijn derde strijkkwartet, sterft hij.
Ondanks het succes en de terechte waardering die hem te beurt vielen, is Britten een controversieel figuur gebleven. Als pacifist, socialist en homoseksueel kon hij in het naoorlogse Engeland niet op de sympathie rekenen van het establishment. Zijn burgerlijke mentaliteit speelde hem dan weer parten in intellectuele middens. Zo ook met zijn muziek : in avant-garde kringen waar de principes van Berg, Webern en Schönberg nog volop heersten, werd zijn muziek als regressief en reactionair bestempeld. De meer traditionele richting had het dan weer moeilijk met Brittens eigenzinnige composities. Vandaag wordt Benjamin Britten in de eerste plaats gewaardeerd omwille van zijn vocaal werk dat na de Tweede Wereldoorlog voor een enorme heropleving van de Engelse opera heeft gezorgd. De appreciatie voor zijn werk is goed te vergelijken met de houding tegenover het werk van zijn tijdgenoot en vriend Sjostakovitsj. Beiden schreven muziek die vrij toegankelijk is voor een breed publiek en die relatief veel succes kent maar die ondanks vernieuwingen en experimenten toch niet avant-gardistisch te noemen is.

Tijd en plaats van het gebeuren :

MAfestival - Claire Chevallier & Paul De Clercq: Benjamin Britte, Lachrymae
Vrijdag 8 augustus 2008 om 22.30 u

Concertgebouw - Kamermuziekzaal
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.mafestival.be en www.concertgebouw.be

Extra :
Benjamin Britten (1913 - 1976): Persoonlijkheid onder invloeden op www.musicalifeiten.nl

Video : Benjamin Brittens "Lachrymae" op YouTube

Elders op Oorgetuige :
MAfestival : oude - een ook een beetje nieuwe - muziek in Brugge, 28/07/2008
Vocal Journey 5: Henry Purcell versus Benjamin Britten, 7/05/2007

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

04/08/2008

Labyrinth of Life : Early Music in Electronics

Torus Biglane Tijdens MAfestival 2008 gaat klavecinist en componist Torus Biglane op gedurfde manier op zoek naar de raakvlakken van oude en nieuwe muziek. Hij synthetiseert sounds uit verleden en toekomst door middel van samples op een prepared tape en live orgelimprovisaties, naar analogie met de bundel ricercares uit 1540 'Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi et altri strumenti'. Met dit unieke concert wil MAfestival een aanzet geven tot reflectie over de rol van oude muziek in een hedendaagse muziekcontext. Stof tot discussie... Op zijn MySpace-website kun je je alvast een idee vormen van wat het zal worden.

Torus Biglane studeerde orgel, klavecimbel, harmonie, contrapunt en uitvoeringspraxis van 17de en 18de eeuwse muziek aan het Lemmensinstituut te Leuven. In 1996 behaalde hij het diploma Meester in de Muziek met de grootste onderscheiding voor het eindexamen orgel onder de deskundige leiding van Luc Ponet. Daarnaast volgde hij meestercursussen bij tal van gerenomeerde organisten en kreeg ook nog privélessen van Liuwe Tamminga, organist van de San Petronio-basiliek in Bologna.

Tijd en plaats van het gebeuren :

MAfestival - Torus Biglane
Dinsdag 5 augustus 2008 om 22.30 u

t Keerske - Protestantse Kerk
Keersstraat 1 (zijstraat Philipstockstraat)
8000 Brugge
Gratis toegang

Meer info : www.mafestival.be en www.myspace.com/torusbiglane

Elders op Oorgetuige :
MAfestival : oude - een ook een beetje nieuwe - muziek in Brugge, 28/07/2008

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

31/07/2008

HARK! : vernieuwend, bevestigend én verrassend minifestival

Compagnie Bischoff De wereld van de oude muziek is in volle bloei. Een nieuwe generatie van interessante musici staat te springen om zich voor te stellen. Tijdens het minifestival HARK! grijpen ze hun kans: soms vernieuwend, soms bevestigend en soms verrassend. HARK! bestaat uit een parcours van zeven concerten verspreid over diverse locaties in de Brugse binnenstad. HARK! gaat van start met een echt English Breakfast. Tussendoor is er de tentoonstelling historische melodie instrumenten en maak je kennis met de mensen achter radio Klara die deze dag live covert.

HMS Oriana - creatieopdracht
MAfestival 2008 is ook een festival van creatieopdrachten. Zo kregen het Nederlandse vocaal collectief Compagnie Bischoff en regisseur Jan Van den Bossche kregen opdracht om aan de slag te gaan met de Oriana-madrigalen van Thomas Morley. Het resultaat is een nieuwe muziektheaterproductie gebaseerd op The Triumphes of Oriana uit 1601. Zo te zien is het feest op de HMS Oriana. Rond een prachtig gedekte tafel zit een uitgelaten gezelschap te eten en te drinken. Op gezette tijden heffen ze het glas, dragen poëzie voor of beginnen te zingen: Engelse madrigalen uit de Renaissance, meerstemmige muziek die de vrolijkheid van de avond benadrukt. Maar waar zijn we? Wie zijn die gasten? Wie is die vorstelijke vrouw aan het hoofd van de dis en waarom zingt iedereen haar toe? En wat is er in hemelsnaam aan de hand met de luit van de ober? Naarmate het diner vordert, tekenen de rollen binnen het gezelschap zich steeds duidelijker af...

Tijd en plaats van het gebeuren :

MAfestival - HARK!
Zondag 3 augustus 2008 vanaf 9.00 u

Op verschillende locaties in Brugge
--------------------
Compagnie Bischoff - HMS Oriana
Zondag 3 augustus 2008 om 22.30 u

Concertgebouw
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.mafestival.be en www.concertgebouw.be

Compagnie Bischoff : www.compagniebischoff.nl

Elders op Oorgetuige :
MAfestival : oude - een ook een beetje nieuwe - muziek in Brugge, 28/07/2008
Gratis naar openingsfestival Muziekcentrum De Bijloke, 4/09/2007

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

30/07/2008

Secret Masses : William Byrd vs. Eric Sleichim

Bl!ndman Je hebt het ongetwijfeld al gemerkt : MAfestival 2008 is een festival van creatieopdrachten. Zo kreeg het ensemble Bl!ndman van Eric Sleichim de vraag om een nieuw project uit te werken voor stemmen en saxofoons gebaseerd op de katholieke missen van William Byrd.

In 1534 vaardigde koning Hendrik VIII de Act of Supremacy uit, waarmee de onafhankelijke Engelse kerk een feit werd. Met de invoering van het Edwardian Book of Common Prayer kreeg de staatskerk een uitgesproken protestants karakter. De katholiek William Byrd zou de gevolgen van deze gebeurtenissen van nabij meemaken. Ondanks de vervolging van katholieken componeerde Byrd heel wat 'verboden' katholieke missen en Gradualia. Het is deze sfeer van geheimhouding en muzikale oppositie die Eric Sleichim aangrijpt om een nieuw programma te brengen voor saxofoonkwartet en stemmen - op vraag van MAfestival 2008.

De Nederlandse componiste Mayke Nas (1972) schreef 'en je noemt het liefde' in 2006 voor mannenkwartet & TV op de tekst 'Catechismus' van Ilja Leonard Pfeiffer. Het is bedoeld als tegenhanger voor Die sieben Todsünden van Brecht en Weill, waarin een vrouw tijdens pogingen om aan geld te komen voor haar familie de zeven hoofdzonden begaat.

De jonge Britse componist Matt Wright (1977) - ander leven tevens DJ - doet in zijn werk onderzoek naar de (al dan niet ruimtelijke) transformatie van klank. hij heeft intussen al heel wat ervaring opgebouwd met het gebruik van versterking, het vervreemden van geluid en het incorporeren van alledaagse omgevingsgeluiden in zijn werk. In Contact Theatre, voor zes platenspelers, maakt Wright gebruik van tevoren opgenomen grammofoonplaten. Door middel van een uitgekiende choreografie worden de bewegingen vervolgens boven de hoofden van de spelers geprojecteerd. Doelgericht uitgevoerde 'vernielingen' van de platen maken al het gehoorde vervolgens geleidelijk aan erosie onderhevig…

Programma :
 • Eric Sleichim, Mass 4 Turntables (vinyl en saxofoonkwartet)
 • William Byrd, Mass for four Voices / Kyrie (vocaal kwartet)
 • William Byrd, O Death, rock me asleep (sopraan en saxofoonkwartet)
 • Mayke Nas, EnJeNoemtHetLiefde (video en vocaal kwartet)
 • William Byrd, Fantasia à 4 (I)
 • William Byrd, Mass for four Voices / Gloria (vocaal kwartet)
 • William Byrd, In Nomine à 4 N°2 (saxofoonkwartet)
 • György Ligeti, Nonsense madrigals / The Alphabet (3 stemmen en 3 saxen)
 • John Cage, 44 Harmonies (III) (saxofoonkwartet en vocaal kwartet)
 • William Byrd, Mass for four Voices / Credo (vocaal kwartet)
 • William Byrd, In Nomine à 5 N°2 (saxofoonkwartet en vocaal kwartet)
 • William Byrd, Ye sacred Muses (countertenor en saxofoonkwartet)
 • John Cage, 44 Harmonies (XXX, XIX) (saxofoonkwartet en vocaal kwartet)
 • William Byrd, Mass for four Voices / Sanctus (vocaal kwartet)
 • Matthew Wright, Contact Theatre (vinyl)
 • William Byrd, Mass for four Voices / Agnus Dei (vocaal kwartet)
Tijd en plaats van het gebeuren :

MAfestival - BL!NDMAN [sax] + BL!NDMAN [vox] : Secret Masses
Zaterdag 2 augustus 2008 om 22.30 u

Stadsschouwburg
Vlamingstraat 29
8000 Brugge

Meer info : www.mafestival.be en www.blindman.be
----------------------
Zaterdag 20 september 2008 om 20.15 u
Flagey - Studio 4

H.-Kruisplein
1050 Elsene (Brussel)

Meer info : www.flagey.be en www.blindman.be

Mayke Nas : www.maykenas.nl en www.donemus.nl
John Cage : www.johncage.info
György Ligeti : www.sonyclassical.com en www.schott-musik.de
Matthew Wright : www.matt-wright.co.uk

Elders op Oorgetuige :
MAfestival : oude - een ook een beetje nieuwe - muziek in Brugge, 28/07/2008
Twintig jaar BL!NDMAN : een wervelend verjaardagsfeest, 5/02/2008

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

29/07/2008

MAfestival Opening Night : Gavin Bryars vs Henry Purcell

Gavin Bryars Geen festival zonder spetterende opening! MAfestival 2008 gaat van start met pure schoonheid. De Lauden van Gavin Bryars grijpen terug naar middeleeuwse principes maar zijn van hedendaagse makelij, waarbij de grenzen tussen oud en nieuw vervagen...

Het eigenlijke openingsconcert wordt toevertrouwd aan Henry Purcell. Voor eeuwig gevierd als Orpheus Britannicus wist hij als geen ander de energetische kracht van de Engelse taal in muziek te vatten. Hij componeerde voor de plechtigheid van Westminster Abbey, de pracht van de Chapel Royal of de gekunsteldheid van het koninklijk theater, maar ook voor de rauwe humor van de pubs en het straatleven. Purcell is niet alleen één van de bekendste Engelse componisten, hij is de meest Engelse van alle Engelse componisten. Andrew Lawrence-King dirigeert het orkest Concerto Copenhagen en het koor Ars Nova uit Denemarken. Laat u verrassen door de schitterende stemmen van de jonge contratenor Risto Joost en bas Håvard Stensvold.

De controversiële Brtise componist Gavin Bryars (1943) creëert een voortdurende spanning in zijn muziek, balancerend tussen afstandelijkheid en intimiteit. Lange tijd opereerde de Brit in de marge, maar sinds het midden van de jaren tachtig benadert een groeiend aantal kunstenaars hem voor samenwerking, onder wie Tom Waits, Jessye Norman, William Forsythe en Robert Wilson. Bryars' ster rijst nog steeds: zijn recente composities belanden zelfs in de Britse hitlijsten.

Tijd en plaats van het gebeuren :

MAfestival Opening Night : Gavin Bryars - Henry Purcell
Vrijdag 1 augustus 2008 om 20.00 u
Concertgebouw
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.mafestival.be en www.concertgebouw.be

Gavin Bryars : www.gavinbryars.com
Gavin Bryars op YouTube

Elders op Oorgetuige :
MAfestival : oude - een ook een beetje nieuwe - muziek in Brugge, 28/07/2008
Nothing Like The Sun : Shakespeare revisited, 10/12/2007

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook