10/10/2008

Laatste gratis rondleiding in het Klankenbos

Klankenbos Naar aanleiding van de Week van het Bos (5-12 oktober) krijg je zondag nog eens een extra gratis een rondleiding in een wel heel bijzonder bos: het Klankenbos. En op 31 oktober kun je er - net voor de winterpauze - het Keltische feest Samhain vieren.

Zondagnamiddag krijg je de laatste gratis rondleiding in het  Klankenbos voor dit jaar. Een gids laat je kennismaken met alle klankinstallaties uit de collectie. Het startpunt van de activiteit is het infopaneel Klankenbos ter hoogte van Toekomstlaan 5 in Neerpelt. De gids wacht je daar op.

Klankenbos catalogus
Intussen is ook de eerste Klankenbos-catalogus is beschikbaar. Het boek geeft dankzij sterke visuele impressies van de klankinstallaties een goede omkadering van Klankenbos. Daarnaast biedt het de lezer een informatief gedeelte waarbij klankkunstenaars en hun werk uitgebreider voorgesteld worden. Je kunt de catalogus gratis downloaden via www.musica.be, kopen in de kantoren van de organisatie of tijdens rondleidingen, maar ook bestellen aan 5 EUR per exemplaar (verzendkosten bij bestelling niet inbegrepen).

Open Klankenbos - Gratis rondleiding
Zondag 12 oktober 2008 om 15.00 u

Klankenbos - Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5
3910 Neerpelt

Alle verdere info vind je op www.musica.be

Elders op Oorgetuige :
Klankenbos komt weer tot leven, 3/04/2008

10:45 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

09/10/2008

Louis De Meesterdag in Drogenbos

Louis De Meester Zaterdag pakt het Museum Felix De Boeck in Drogenbos in samenwerking met het Festival van Vlaanderen uit met een Louis De Meesterdag. Louis De Meester was een tijdgenoot van Felix De Boeck en een van de opmerkelijkste componisten uit de 20ste eeuw. Op het programma staat een muzikaal sprookje (Betje Trompet en de reus), een tentoonstelling, een lezing en een concert.

Louis de Meester (1904-1987) was één van de opmerkelijkste Belgische kunstenaars van de 20ste eeuw. De Meester werd geboren in 1904 in een Franstalig liberaal gezin in Roeselare. De traditionele muziekopleiding sloeg de jongeman over, maar hij leerde zichzelf noten lezen en pianospelen. De kost verdiende hij aan slechtklinkende cafépiano's of als begeleider van stomme films. Hij was achtereenvolgens gelegenheidsmuzikant in Frankrijk, directeur van het conservatorium te Meknès, Marokko (1933-1937). Nog voor de Tweede Wereldoorlog kwam hij terug naar België. Hij ging opnieuw studeren en werd in 1945 muziekregisseur bij de NIR, de latere BRT. Daar ontmoette hij de groten van die tijd: Poulenc, Honnegger en Stravinsky. De muziekstudio's van de nationale zender waren gedroomde plekken voor Louis De Meester om te experimenteren met elektronica en klanken. Hij was medestichter van het Instituut voor Psycho-akoestische Muziek. Van 1962 tot 1969 was hij artistiek directeur van het Gentse IPEM, dat toen aan de BRT verbonden was. In 1979 werd hem de Staatsprijs ter bekroning van een kunstenaarsloopbaan toegekend en in 1980 kreeg hij een eredoctoraat van de Gentse Rijksuniversiteit.
Samen met Norbert Rosseau vormt hij in België de overgang van de neo-romantische naar de modernistische generatie. Dit door zijn open muzikale geest, door zijn steun aan de groep Spectra en aan een hele hoop jonge componisten, waaronder Karel Goeyvaerts.
Zijn opuslijst bevat een vierhonderdtal werken van uiteenlopende makelij. Er zijn duidelijk expressionistische en impressionistische invloeden merkbaar, maar over het algemeen kan men zijn oeuvre situreren binnen de neo-classicistische sfeer vermengd met de speelsheid van de Franse groep 'Les Six' (o.a. Francis Poulenc).
De Meesters belang is echter hoofdzakelijk gelegen in het gebruik van elektronika. Door de vele soundtracks die hij schreef voor theater en TV wist hij ervoor te zorgen dat de elektronische muziek als extra klankkleur bekend raakte bij het Belgische publiek. Een eerste bekroning in dit opzicht volgde in 1957 met de Italiaprijs (een jaarlijkse internationale onderscheiding door de Europese Radio Unie) voor De grote verzoeking van Sint-Antonius, een radio-opera op tekst van Michel de Ghelderode.
Zijn laatste compositiewerk noemde hij Point Final, maar zijn bekendste werk is wellicht Betje Trompet . Met deze figuur creëerde hij twee muzikale sprookjes in opdracht van de BRT. Louis De Meester stierf in 1987.

Betje Trompet en de reus
Emanon
houdt van sprookjes. Vorig jaar toerden ze nog door Vlaanderen met hun versie van De geschiedenis van de soldaat van Stravinsky; dit jaar spelen ze een Vlaams sprookje in Drogenbos. Betje Trompet en de reus werd in 1950 gecomponeerd in opdracht van de Dienst voor de Jeugd van de BRT op teksten van René Metzemaekers en werd met het toenmalig Omroep-orkest van de BRT voor het eerst uitgevoerd. In dit sprookje worden verschillende vormen en stijlen door elkaar gebruikt op een wijze zoals alleen Louis De Meester dat kon. In het fantastische verhaal komen de instrumenten van het orkest plots tot leven, met alle gevolgen van dien.

Rond 1900 beleefde de communicatietechnologie een grote doorbraak: het werd mogelijk radiogolven uit te zenden en weer op te vangen. De technische mogelijkheden van de radio namen razendsnel toe en tijdens het interbellum ontstonden her en der radio-omroepen. De eerste radiostations hadden nog een beperkt aantal uitzendingen, maar het nieuwe medium sloeg goed aan en de zendschema's breidden zienderogen uit. Men wilde de luisteraars niet alleen informatie aanbieden, maar ook ontspanning, onder meer door muziekuitzendingen. Radiopioniers gingen al snel op zoek naar een manier om een vorm van drama op de radio te brengen. In het begin was dit meestal radiotoneel: de rollen van een toneelstuk werden gewoon voorgelezen en een commentaarstem gaf de nodige informatie over wat normaalgezien op de scene gebeurt. Vrij snel ontwikkelde zich echter een heel eigen genre, het hoorspel. De tekst kreeg een bijkomende dramatische laag door er muziek en geluiden aan toe te voegen. Heel wat beschrijvende passages konden nu weggelaten worden (de luisteraar hoort bijvoorbeeld een deurbel, waardoor dit niet meer verteld moet worden), zodat het geheel veel dynamischer werd.
In ons land ging het toenmalig Nationaal lnstituut voor de Radio (NIR) er prat op heel wat hoorspelen uit te zenden. De meeste radiozenders produceren vandaag de dag geen hoorspelen meer, maar het genre is zeker nog niet verdwenen.

Louis De Meester ging na de Tweede Wereldoorlog bij het NIR aan de slag als 'musicusmodulator', een functie die nog het best te vergelijken is met die van opnameleider of producer. In 1949 componeerde hij voor de radio een werk voor kinderen, Van een trotse vogel. Het is eerder sprookjesmuziek dan een hoorspel: het sprookje wordt voorgelezen en de muziek begeleidt het verhaal. Een jaar later sch reef hij Betje Trompet voor orkest en verteller, op tekst van René Metzemaeckers. De Franstalige versie kreeg de titel Betty Trompette. Dit werk is wél een typisch hoorspel: de muziek is onmisbaar in het geheel, er is een duidelijke interactie tussen muziek en tekst.
Dit muzikale sprookje gaat ook daadwerkelijk over muziek en speelt zich af in de repetitiestudio van het radio-orkest. Rij het begin horen we de slotakkoorden van een repetitie, waarna de muzikanten naar buiten gaan. De instrumenten beginnen te praten, ze willen naar buiten gaan, maar Betje Trompet geraakt in de knoop. Wanneer Betje net op tijd terug uit de knoop is geraakt, komen de muzikanten terug binnen en begint het orkest opnieuw te spelen. De 'pratende' instrumenten leveren vrolijke, speelse muziek op en hebben meteen ook een didactisch kantje (ongemerkt leren de luisteraartjes enkele instrumenten (her) kennen).

In 1965 krijgt Betje Trompet een vervolg met Berje Trompet en de Reus. Muziek is nog steeds het centrale thema. Betje speelt dit keer in een dorpsfanfare, die na de dood van de burgemeester zes weken geen muziek meer speelt. De instrumenten trekken er dan maar op uit, maar ze verdwalen in het bos en worden gevangen genomen door de reus Amelodie, de grootste vijand van de muziek. De reus wil de instrumenten vermoorden, maar ze weten hem tegen te houden door mooie dansmuziek te spelen (een klassiek sprookjesthema, dat ook wel doet denken aan de Verhalen van 1001 nacht ).
De pedagogische benadering van de instrumenten is ook in Betje Trompet en de Reus aanwezig: alle instrumenten worden afzonderlijk voorgesteld en laten daarbij hun klanken horen. Hoewel het een werk voor kinderen is, wordt de muziek niet vereenvoudigd. Zoals in verschillende andere werken, gebruikt De Meester allerhande technieken en stijlen door elkaar, van fuga's tot jazz, met een wispelturig, kleurrijk klankbeeld als resultaat.
In dejaren 1980, nadat hij al enkelejaren niet meer had gecomponeerd, bewerkte De Meester enkele composities voor ensemble, onder andere Betje Trompet en Betje Trompet en de Reus.

Louis De Meester / Francis Poulenc
Louis De Meester voelde zich als componist in zekere zin ver-bonden met de Groupe de Six, een aantal Franse componisten die eenvoud en helderheid nastreefden. Naast Fauré is Francis Poulenc waarschijnlijk de bekendste van die zes. Allen schreven ze klare luistermuziek zonder echter de kwaliteit uit het oog te verliezen of simplistisch te worden. Blijkbaar hadden Poulenc en De Meester ook een voorliefde voor bepaalde auteurs gemeen, zoals Maurice Carème, wiens teksten dienden voor Poèmes de Gosses en La courte paille. Vooral het gebrabbel in Ba, be, bi, bo, bu illustreert Poulencs gevoel voor humor, tot in zijn laatste levensjaren. Louis De Meester leer je hier kennen als een manusje-van-alles, met zowel pianowerk als liederen en zelfs een volledig elektronisch werk: Incantations.

Francis Poulenc groeide op in het mondaine Parijs van de Belle Epoque, als telg uit een industriële familie. Hij kreeg al vroeg pianoles, maar als componist was hij vrijwel autodidact. Ook Louis De Meester kwam uit een eerder welgesteld milieu. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en enkele financiële tegenslagen, kon hij echter de middelbare school niet afwerken, laat staan een echte muziekopleiding volgen. Als kind leerde hij wel noten lezen en viool en piano spelen. Op 23-jarige leeftijd liet De Meester zijn kantoorbaantje achter zich om als muzikant de kost te verdienen. Hij trok naar Frankrijk en werkte er als brasseriepianist en arrangeur. In deze periode schreef hij zijn eerste composities, onder het pseudoniem Louis Master.
Zijn omzwervingen brachten hem naar Marokko, toen nog een Franse kolonie. Vanaf 1933 vestigde Louis De Meester zich in Meknès, waar hij lesgaf aan de plaatselijke muziekacademie. In die functie schreef hij heel wat didactische en gelegenheidswerkjes. Het is daar dat zijn pad en dat van Poulenc elkaar voor het eerst kruisten. Deze ontmoeting was voor De Meester een belangrijke impuls om verder te gaan met componeren.
Poulenc en De Meester ontmoetten elkaar opnieuw na de Tweede Wereldoorlog. De Meester werkte intussen aan het Nationaal lnstituut voorde Radio (NIR). Onder impuls van muziekdirecteur Paul Collaer kregen hedendaagse werken van vooral Franse componisten er een belangrijke plaats in de programmering. Onder meer Igor Stravinsky en de leden van de Groupe des Six, waar Poulenc toe behoorde, waren er vaak te gast.

Zowel Poulenc als De Meester waren gefascineerd door de muzikale eenvoud en speelsheld van de lichte muziek. Ze wilden muziek schrijven die loskwam van de Duitse romantiek en het Franse impressionisme, muziek die fris en speels was. Het hoeft niet te verwonderen dat hun aandacht getrokken werd door de zogenaamde 'kindlyriek' van enkele Franstalige dichters, waaronder de Belgische schrijver Maurice Caréme. Zowel De Meesters Poèmes de Gosses (1944) als La courte pailIe (1960) van Poulenc vertrekken van poezie van Caréme. In deze gedichten probeert de auteur met een kinderlijke onbevangenheid naar de wereld te kijken en roept hij in eenvoudige bewoordingen herinneringen op aan eenvoudige en bijzondere momenten uit zijn kindertijd. De muzikale taal van Poulenc en De Meester sluit naadloos aan bij de eenvoud en directheid van de gedichten. Hoewel La courte paille lets klassieker klinkt dan Poèmes de Gosses, is de invloed van lichte muziek duidelijk voelbaar. Louis De Meester had duidelijk een uitgesproken voorliefde voor het oeuvre van Carême. Gedurende een periode van tien jaar schreef hij drie omvangrijke composities op teksten van deze auteur.

In 1958 schreef Louis De Meester de tape-compositie Incantations, een van zijn modernste werken. Hij koos hier opnieuw voor poezie als uitgangspunt van zijn compositie, zij het op een heel andere manier dan in zijn vroegere werken. Incantations is gebaseerd op een gedicht van de lettristische dichter Isidore Isou. Een groot deel van het klankmateriaal bestaat uit bewerkte fragmenten van een opname van gesproken poezie. Hierbij is niet de betekenis van de tekst van belang, maar de muzikale kwaliteit van de woorden. De poezie wordt meegezogen in de muzikale logica en versmelt met de elektronische klanken.
In de jaren 1960 werkte De Meester aan het Instituut voor Psychoakoestica en Elektronische Muziek (IPEM), een elektronische studio die het resultaat was van een samenwerking tussen de openbare omroep en de Rijksuniversiteit Gent. In 1964 herwerkte hij er Incantations voor vier sporen (wat zes jaar eerder in de radiostudio nog niet mogelijk was). Daardoor kon de ruimtelijke dimensie van het werk volledig tot zijn recht komen. De bezwerende stemmen lijken van alle kanten te komen, soms dicht bij, soms ver weg. De betovering is compleet.

Programma :
 • Francis Poulenc: Quatre chansons pour enfants, Banalités (G. Apollinaire) La courte paille (M. Carème)
 • Louis De Meester: Pour mémoire, Incantations 4-kanaalstape, Poèmes de Gosses (M. Carème)
Tijd en plaats van het gebeuren :

Louis de Meester-Dag
Zaterdag 11 oktober 2008 van 16.00 u tot 22.30 u 

Emanon Ensemble & Koen Monserez : Betje Trompet en de reus (1600 u: NL & 17.00u: F)
Ecole Communale
Grote Baan 228
1620 Drogenbos

Meer info : www.festival.be en www.emanon.be
------------------
Lezing over (artistieke) relatie Louis De Meester en Felix De Boeck + Opening van de tentoonstelling (18.30 u )
Anne Cambier & Inge Spinette : Poulenc & De Meester (20.30 - Inleiding door Rebecca Diependaele om 20.00 u)
Museum Felix De Boeck
Kuikenstraat 6
1620 Drogenbos

Meer info : www.festival.be en www.mufdb.org

Bron : Tekst Rebecca Diependaele voor het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant

Louis De Meester op www.cebedem.be en www.matrix-new-music.be

Elders op Oorgetuige :
Festivaltour Vlaams-Brabant: muziek van de middeleeuwen tot nu, 14/09/2008

13:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Dag in de Branding : twaalf uur durende ontdekkingsreis langs de grenzen van de nieuwe muziek

Dag in de Branding Het festival Dag in de Branding zet op zaterdag 11 oktober - om 15.00 u precies - de klok stil voor een twaalf uur durende ontdekkingsreis langs de grenzen van de nieuwe muziek. Festival Dag in de Branding neemt zijn reizigers mee langs muzikale velden van Den Haag. Met een variatie aan bestemmingen, zoals een concertzaal, een undergroundpodium, het theater en de poptempel van Den Haag, beleven de bezoekers van het festival een muzikaal menu dat uitersten opzoekt, vooroordelen doorbreekt en smaken op de proef stelt.

Verwacht wat je niet kunt verwachten
Festival Dag in de Branding beleeft met de komende editie in oktober haar inmiddels derde seizoen. Ook dit keer is de insteek 'verwacht wat je niet kunt verwachten'. Zo opent de editie van zaterdag 11 oktober met een opera van de Koreaanse componiste Seung Ah Oh, opgezet voor Slagwerkgroep Den Haag en een sopraan en danser. Dit kunststuk draagt de titel 'Words and Beyond' en vindt plaats in een audiovisuele installatie van kunstenares Ji-Young Chae.

Grafische Methode Fiets
In samenwerking met het TodaysArt Festival en V2_instituut voor instabiele media presenteert Dag in de Branding een remake van Dick Raaijmakers' Grafische Methode Fiets. Deze performance uit 1979 neemt door de traagheid van de handelingen de kenmerken aan van een installatie. Een naakte man zit op een fiets en wordt met een trek-motor en trekkabel met een snelheid van een halve centimeter per seconde voortgetrokken over een weg van een kleine tien meter. De fiets beweegt zich zó traag voort dat hij voortdurend de indruk wekt stil te staan - als de grote wijzer van een klok. Zoals het dit festival betaamt is het bijna onmogelijk je vooraf een voorstelling te maken van de Grafische Methode Fiets en is het duidelijk dat je dit onderdeel van de festivalreis niet anders kan beleven door het met eigen ogen te aanschouwen.

Sofia Goebaidoelina & Otto Ketting
Vanuit het programma 'Grafische Methode Fiets' in KORZO5HOOG en een exclusief festivaldiner vertrekt de festivalreiziger richting het Lucent Danstheater aan het Haags Spuiplein, waar het Residentie Orkest een dubbelportret van Sofia Goebaidoelina en de Haagse componist Otto Ketting presenteert. Binnen dit muzikale dubbelportret vindt ondermeer de Nederlandse première plaats van The Light of the End van Goebaidoelina. Tenslotte luidt het Haagse POW ensemble deze DidB editie uit in de kleine zaal van het Paard van Troje. Het POW ensemble brengt een Homage to Hazard: elektronische muziek die een zekere mate van onrust en ongerustheid oproept.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Dag in de Branding
Zaterdag 11 oktober 2008 van 15.00 u tot 3.00 u
Op verschillende locaties in Den Haag (Nederland)

Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.dagindebranding.nl

Extra :
Otto Ketting en Dick Raaijmakers op www.donemus.nl
Sofia Goebaidoelina op www.schirmer.com
De nacht is verloren gegaan, Robert Zuidam over Sofia Goebaidoelina, Rob Zuidam 2001

Review :
Sofia Gubaidulina, 'The Deceitful Face of Hope and Despair - Sieben Worte', Bart Cypers op Kwadratuur.be, 20/07/2006

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

08/10/2008

Jan Michiels & gamelanensemble Saling Asah op Festival van Vlaanderen Mechelen

Saling Asah Welke impact de Indonesische gamelanmuziek had op Debussy, Messiaen, Ligeti en Cage, kan je vrijdagavond ondervinden: het Festival van Vlaanderen Mechelen zet niet alleen pianist Jan Michiels op het podium, maar ook een traditioneel gamelanorkest.

In 1889, tijdens de Wereldtentoonstelling in Parijs, hoorde Claude Debussy voor het eerst Javaanse gamelanspelers aan het werk. Een nieuwe klankwereld ging voor hem open. Deze exotische invloeden waren zo sterk dat ze Debussy's muzikale taal mee vorm gaven. De gamelan prikkelde niet alleen de creativiteit van Debussy. Ook Olivier Messiaen, György Ligeti en John Cage lieten zich inspireren door de Indonesische muziektraditie. Tijdens dit concert krijg je niet alleen werken van deze componisten te horen, maar ook traditionele gamelanmuziek. En omdat deze gamelanmuziek onlosmakelijk verbonden is met dans, word je ook daarop getrakteerd.

Programma :
 • Olivier Messiaen, Ile de feu I
 • Claude Debussy, Pagodes
 • György Ligeti, Fém
 • Claude Debussy, Et la lune descend sur le temple qui fût
 • György Ligeti, Entrelacs
 • Claude Debussy, Cloches à travers les feuilles
 • György Ligeti, Galamb Borong
 • Javaanse gamelan
 • John Cage, Sonatas and Interludes (selectie)
 • Balinese gamelan
Tijd en plaats van het gebeuren :

Jan Michiels & Saling Asah
Vrijdag 10 oktober 2008 om 20.15 u

't Echt Mechels Theater
Oude Brusselsestraat 10-12
2800 Mechelen

Meer info : www.festival.be, www.t-emt.be, www.michielsjan.be en www.salingasah.be

Extra :
György Ligeti op www.schott-musik.de
György Ligeti : emotioneel scepticus op www.musicalifeiten.nl
György Ligeti : Biografie en Toelichting 5 Etudes, Livres I & II - 1985/1994 (waaronder 'Galamb Borong' ) op www.arsmusica.be
John Cage : www.johncage.info
John Cage at Seventy: An Interview, Stephen Montague (1985) op UbuWeb Papers
John Cage Online : links compiled by Josh Ronsen

Elders op Oorgetuige :
Idil Biret speelt etudes van Chopin, Liszt en Ligeti, 9/09/2008
De diva van de avant-garde pianisten en de materiaalkoffer van John Cage, 29/09/2007

17:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Oorsmeer : nieuwe en vernieuwende muziek voor kinderen

Oorsmeer Wie zijn (klein)kinderen op avontuurlijke wijze wil laten kennismaken met degelijke muziek, moet absoluut zijn licht opsteken bij Oorsmeer. Het festival is een ideaal toevluchtsoord voor wie even wil ontsnappen aan de overdosis kinderpop of bekende muziekschoolpaden. Oorsmeer is een internationaal muziekfestival dat jaarlijks zijn deuren opent voor een jong en avontuurlijk publiek. Het festival wil de verwondering voor klanken en diverse vormen van muziek voeden bij kinderen en sluit zo aan bij de ambitie van heel wat festivals en programma's van hedendaagse muziek. Het onderscheidt zich er anderzijds van door de specifieke context waarin de muziek gepresenteerd wordt, helemaal op kindermaat (vanaf 3 tot en met 12 jaar).

Op zondag 12 oktober slaat Oorsmeer voor het eerst een brug tussen twee prachtige Antwerpse cultuurhuizen: HETPALEIS en AMUZ. Van het grote theatergebouw ga je voor nieuwe akoestische avonturen naar de bijzondere ruimtes van AMUZ.

Op het programma dit jaar een paar stevige muzikanten, naast jong geweld. Klassiek naast jazz en rock. De wonderlijke mondharmonicaspeler Steven De Bruyn trakteert op krakende verhaaltjes. De Zwitserse uitvinder Martin Müller brengt dan weer magische muziekmachines mee, Hans van Koolwijk laat zijn Bambuso Sonoro in duel gaan met 4 saxen en Feedback komt niet tot leven zonder jou... en in de workshop Vrolijke Blaaskaken knutselen 16 kinderen met buizen, plasticzakken, ballons, flessen hun eigen vrolijke blaaskaak ineen. Als afsluiter gidsen Daan Vandewalle & Jan Boon je door de wondere wereld van de vogels én door de wondere wereld van Messiaen.

Na de doortocht in Antwerpen op 12 oktober, verhuist het klankencircus traditiegetrouw naar Gent voor een nieuwe editie in de Vlaamse Opera. Geen hoek van het gebouw blijft onbespeeld. Het hele pand wordt van voor- tot achterdeur omgebouwd tot een muzieklabyrinth. Ook hier trakteert de wonderlijke mondharmonicaspeler Steven De Bruyn op krakende verhaaltjes, Londenaar Paul Griffiths re-mixt een groep jonge muzikanten tot een swingende band, Dirk Opstaele en Luc Brewaeys zetten een klassiek concert op zijn kop, Jan Goovaerts componeert muziek voor operaloges en tovert jonge muzikanten om tot koningen en koninginnen. En de muziekmachines van Martin Müller toveren telkens weer verrassende lichteffecten, geluiden en soundscapes tevoorschijn.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Oorsmeer Antwerpen
Zondag 12 oktober vanaf 12.00 u

HETPALEIS - Theaterplein - 2000 Antwerpen
AMUZ - Kammenstraat 81- 2000 Antwerpen

Meer info : www.oorsmeer.be, www.hetpaleis.be en www.amuz.be
------------------
Oorsmeer Gent
Zondag 9 november 2008 vanaf 12.30 u

Vlaamse Opera
Schouwburgstraat 3
9000 Gent

Meer info : www.oorsmeer.be en www.vlaamseopera.be

13:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Spiegel Srijkkwartet brengt twee creaties in deSingel

Hans Roels Donderdag brengt Spiegel String Quartet maar liefst 2 wereldcreaties in deSingel, Antwerpen. De Hongaarse componist Gyula Bankövi (1966) schreef zijn kwartet 'The Gate of Hell' voor de combinatie strijkkwartet/elektronica. Inspiratiebron was 'Black Angels' van George Crumb. Bankövi is een bijzonder getalenteerd en origineel bedenker van kwartetklanken: beklemmend ijzige ambient en krijsende violen zijn het waarmerk. Spiegel oogstte veel succes met 'The Gate of Hell' en besloot Bankövi een nieuwe opdracht te geven.

'Les Fleuves de l'Obscurité' is het tweede strijkkwartet van Bánkövi. In 2001 schreef hij 'The Gate of Hell', genaamd naar het magnum opus van Auguste Rodin (La Porte de l'Enfer), de beeldengroep geïnspireerd door de 'Divina Commedia' van Dante, waartoe ook 'De Kus' en 'De Denker' behoren. In dit werk combineerde hij reeds do strijkers met elektronica, naar het voorbeeld van George Crumb. Het Spiegel String Quartet voerde dit werk verschillende malen uit en besloot Bànkövi een opdracht te geven voor een nieuw werk. De inspiratie haalde hij in een werk van Giya Kancheli, 'Styx' voor alt, koor en orkest. De Styx kennen wij als de rivier die de doden volgens de Griekse mythologie moesten oversteken om in de onderwereld te komen en staat ook bekend als de rivier van de haat en de woede. Door die mythologische onderwereld stromen echter nog zes andere rivieren: de brandende Phlegethon, de rivier van het bloed, de vreugdeloze Acheron, de rivier van het verdriet, de ijsrivier Cocytos waar de tranen van pijn en verdriet bevriezen,  Lethe, het water van het eeuwige vergeten, Eridan, het water van de herinnering aan de daden van goede wil, en Aornis, het moeras zonder vogels. De thematiek sluit dus aan bij 'The Gate of Hel' en ook hier krijgt de 'Divina Commedia' van Dante weer een vooraanstaande rol, waarbij de passage uit dit boek waarin de verschillende rivieren beschreven worden als rechtstreekse inspiratie gebruikt worden.
De verschillende karakters van de rivieren worden in het werk na elkaar gepresenteerd in een grote boogvorm: introductie-Acheron-Styx-Cocytos-Phlegethon-Aornis-Eridan-Lethe. De componist probeerde zich hierbij eerst de verschillende klankwerelden in te beelden om die vervolgens in de elektronica te genereren en dan verder aan de slag te gaan met deze 'gestes'. Zo vertrekt het werk dus uit een soort droomwereld die steeds aanwezig is op de klankband en die door het strijkkwartet als een volwaardige partner geïmiteerd wordt, waarbij ze, via een klok, het temporele verloop van de klankband met haar opeenvolgende secties, kunnen volgen.

Ook van de jonge Vlaamse componist Hans Roels (1971) wordt nieuw werk gebracht. Roels composities lijken voortdurend uit elkaar te gaan vallen. Zijn werk wordt gekenmerkt door extreme polyfonie en instabiele tonen en tempi. Hij werkt vaak met live-electronics en laat de muzikanten naast hun eigen instrument ook allerlei geluidsvoorwerpen of andere instrumenten bespelen. Zelf omschrijft hij zijn muziek als een "onstabiel grensgebied tussen muziek en geluid, orde en chaos". Een wereld die hij bereikt door continue variaties in verschillende muzikale parameters en het continu zoeken naar wisselende klankkleuren. Deze kenmerken vinden we ook terug in zijn eerste strijkkwartet 'Gort'. Gort is de naam van een stadje en een rivier in het graafschap Galway in het Westen van Ierland. De streek rond Gort is geologisch gekend voor zijn onderwaterrivieren die in complexe patronen boven- en ondergronds vooruitstromen. Roels is reeds van in zijn jeugd gefascineerd door de bevreemdende wijze waarop die rivieren tevoorschijn kwamen, in het midden van een weide of op enkele tientallen meters voor de monding in de zee. Het werk bestaat uit twee delen die in elkaar overlopen. Het 'ontladende' eerste deel heeft een zeer snel tempo en speelt zich grotendeels af binnen een pianissimo dynamiek, het 'opladende' tweede deel is rustiger qua tempo. 'Gort' heeft over het algemeen een percussief karakter, de normale boogtechnieken worden slechts uitzonderlijk gebruikt. De speeltechnieken die de componist voorschrijft veroorzaken allerlei bijgeluiden waarin de toonhoogte vaak volledig verdwijnt om dan even later opnieuw op te duiken, net als de rivieren in de streek rond Gort. De cruciale factoren zijn de gedrevenheid en intensiteit die door deze wisselende ruis- en toonhoogtevelden stromen.

Hoewel hij in zijn jonge jaren als een onmogelijke avant-gardist werd beschouwd, behoort Sergej Prokofiev (1891-1953) duidelijk tot dezelfde grote Russische muziektraditie als Tsjaikovski en Moessorgski. Zijn eerste kwartet ging in première in Washington in 1930. Dat Prokofiev zich intensief verdiept had in Beethovens kwartetten is duidelijk hoorbaar.

Programma :
 • Gyula Bankovi, Les rivieres de l'obscurité (2008 - creatie)
 • Hans Roels, Gort (2008 - creatie)
 • Sergei Prokofief, String Quartet nr 1
Tijd en plaats van het gebeuren :

Spiegel Srijkkwartet : Gyula Bankovi, Hans Roels, Sergei Prokofief
Donderdag 9 oktober 2008 om 20.00 u
(Dirk Moelants in gesprek met Hans Roels en Gyula Bankövi om 19.15 u)
deSingel - Blauwe zaal
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : www.desingel.be en www.spiegelstringquartet.com

Bron : Tekst Dirk Moelants voor deSingel, oktober 2008

Extra :
Gyula Bánkövi op www.sibeliusmusic.com
Hans Roels : www.hansroels.be en www.muziekcentrum.be

Elders op Oorgetuige :
Black Angels en The Gate of Hell, 14/09/2006

09:45 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

07/10/2008

Marathon van muzikale duels in OFFoff

Younes Zarhoni Art Cinema OFFoff opent tijdens het filmfestival de deuren voor een audiovisueel feest dat vier avonden duurt. Het wordt een opwindende marathon waarbij zowel jong geweld als doorgewinterde muzikanten en cineasten de kans krijgen met elkaar te duelleren. Regisseur Dany Deprez vroeg dit jaar aan Younes Zarhoni om het programma samen te stellen.

Art Cinema OFFoff organiseert in het kader van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent het programma OFFoff - de Solist, een uniek experiment met beeld en muziek.Gespreid over vier avonden - van woensdag 8 tot en met zaterdag 11 oktober - treden 9 muzikanten met een live improvisatie in dialoog met de beelden van 9 filmmakers en kunstenaars. Het oorspronkelijke opzet van OFFoff - De Solist past perfect in het thema van het Filmfestival: wereldcinema en de impact van de muziek op film. OFFoff - De Solist heeft speciaal aandacht voor muziek met wortels in niet-westerse culturen, en heeft voor dit evenement een multicultureel team van muzikanten en filmmakers bijeen-gebracht. Het programma werd samengesteld door curatoren Dany Deprez en Younes Zarhoni. Regisseur, beeldend kunstenaar en docent Dany Deprez ontwikkelde het concept van het solistenprogramma en selecteerde de kunstenaars voor het programma. De Marokkaans-Belgische zanger Younes Zarhoni trad reeds op in het solistenprogramma van het lenteseizoen 2008 in OFFoff. Dit keer brengt hij de muzikanten aan, en sluit hij zelf met een performance de special voor het filmfestival af.

Woensdag 8 oktober 2008
20.00 u : Hilmi Kaçar (B/TR, Luit) - cinematics Zehra Karademir (B/TR)
22.00 u : Rudy Trouvé (B, gitaar) - cinematics Diederick Nuyttens, Karen Dick (B)

Donderdag 9 oktober 2008
20.00 u : Valeri Paly (USSR/ B, accordeon) - cinematics Jan Rymenants (B)
22.00 u : Steven De Bruyn (B, mondharmonica) - cinematics Anton Shabalinski (USSR)

Vrijdag 10 oktober 2008
20.00 u : Rafik El Maai (M/ B, zang) - cinematics Sofie Van der Linden (B)
22.00 u : Daniel Pastene (Chili/B, klarinet) - cinematics Sanne Van Giel (B)

Zaterdag 11 oktober 2008
20.00 u : Nico Sall (Senegal/B, elektronica, toetsen) - cinematics Ann Slabbinck (B)
21.00 u : Younes Zarhoni (B/M, zang) - cinematics Robert Monchen (B)
22.00 u : Collins (Ghana, B, zang) - cinematics Kathy Vercauteren (B)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Special OFFoff/Filmfestival : De Solist
Van woensdag 8 tot zaterdag 11 oktober 2008, telkens vanaf 20.00 u

Art Cinema OFFoff
Begijnhof Ter Hoyen - Lange Violettestraat 237
9000 Gent

Meer info : www.offoff.be en www.filmfestival.be

Elders op Oorgetuige:
Almost Cinema in het grensgebied tussen film, mediakunst, performance en muziek, 4/10/2008

20:11 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Ensemble Wien-Berlin & Lars Vogt in het Conservatorium Brussel

Ensemble Wien-Berlin Het blazerskwintet Wien Berlin werd in 1983 opgericht door leden van de twee prestigieuze symfonieorkesten van Wenen en Berlijn. Het treedt regelmatig op met muzikanten zoals Pollini en Leonskaya. Woensdagavond is het ensemble, samen met de Duitse pianist Lars Vogt te gast in het Brusselse Conservatorium. Ze brengen werk van Mozart, Brett Dean, Kurtag, Ligeti en Poulenc.

De Australische componist en altviolist Brett Dean (1961) studeerde in Brisbaine. Na vier jaren als soloaltist van het Queensland Orchestra kwam hij naar Duitsland en werd lid van de Berliner Philharmoniker. In februari 2000 keerde hij terug naar Australië om zich voornamelijk aan zijn roeping als componist te wijten. Hij componeerde al sinds 1988, aanvankelijk voor film, radio en improvisatieprojecten. Intussen hebben zijn werken veel internationale aandacht gekregen en werden uitgevoerd door dirigenten als Sir Simon Rattle en Daniel Harding. Veel van zijn composities zijn ook opgenomen bij de labels ABC Classics en BIS records. Zijn jongste compositieopdracht van het Koninklijk Concertgebouworkest is een vioolconcert met Frank Peter Zimmermann als solist en zal op 8 maart 2007 voor het eerst worden uitgevoerd. Daarnaast treedt Brett Dean herhaaldelijk op als solist, kamermusicus en dirigent. Met name door zijn affiniteit met hedendaagse muziek zorgde hij voor meer dan 50 premières van werken van vooraanstaande componisten zoals Henze, Kurtag and Rihm. Hij soleerde in Hindemiths Viola d'Amore Concert met de Berliner Philharmoniker en dirigeerde onder meer het Australian Chamber Orchestra, het Scharoun Ensemble en het Nederlands Kamerorkest.

Programma :
 • Wolfgang Amadeus Mozart, Kwintet voor klavier en blazers, KV 452
 • Brett Dean, Polysomnography, music for piano and wind quintet
 • György Kurtag, Blaaskwintet, op. 2
 • György Ligeti, 6 Bagatelles
 • Francis Poulenc, Sextet voor piano en houtblazers
Tijd en plaats van het gebeuren :

Ensemble Wien-Berlin & Lars Vogt: Mozart, Brett Dean, Ligeti, Poulenc
Woensdag 8 oktober 2008 om 20.00 u
(Inleiding door Katleen Van Bavel om 19.30 u)
Koninklijk Conservatorium Brussel - Concertzaal
Regentschapsstraat 30
1000 Brussel

Meer info : www.bozar.be

Extra :
Wien Berlin op www.sonybmgmasterworks.com
Brett Dean en György Kurtag op www.boosey.com
Gyorgy Kurtag: a musical purist, Jeremy Eichler in The Boston Globe, 11/11/2007
György Ligeti op www.schott-musik.de

Elders op Oorgetuige :
Magische lente : Dean, Dvorák en Schumann, 11/03/2007

15:36 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Die Fliege fliegt und stürzt verrückt : live soundtrack voor een boom en een eenzaam fietsje

Die Fliege Fliegt Und Stürzt Verrückt Begin oktober starten het Museum Dr. Guislain en Filmfestival Gent met het project Het spel van de waanzin, over gekte in film en theater. Naar aanleiding daarvan presenteert Campo een unieke Double Bill: Die Fliege Fliegt Und Stürzt Verrückt van Steffie Van Cauter en een nieuwe editie van Cinémario. Mario Debaene toont in Victoria om de zoveel tijd een selectie van animatiefilms die je anders niet zomaar te zien krijgt. Deze keer staan op het programma kortfilms van o.a. Hans Spilliaert, Thijs Decloedt, Jan Svankmajer, Miroslaw Kijowicz en Wouter Sels.

Steffie Van Cauter maakte animatiefilmpjes op haar eenzame zolderkamer. Daar bleef het niet bij, ze liet ook enkele muziekmachines maken waarop ze zelf het geluid bij de filmpjes maakt. Het resultaat zie je in "Die Fliege Fliegt Und Stürzt Verrückt". De machines, het geluid, de videoprojectie en de artieste, Steffie Van Cauter. Samen vormen ze een brij die het mens- en ding-zijn overschrijd. Het licht, het geluid en het beeld in een blender gegooid met iets ontzettend smakelijks als resultaat. Na haar passage in het openingsprogramma van CAMPO (januari 2008) werkte Steffie van Cauter haar voorstelling verder uit. Ze ging meer nadruk leggen op de animaties, die ze schraagde met live uitgevoerde klanklandschappen. Door deze aanpak leent Die Fliege… zich nu tot een ideale date met de fijne creativiteit van Cinémario's wereld van de animatiefilm.
Steffie Van Cauter : "Verwacht u aan een herwerkte versie, met nog steeds eigen animatiefilms, en klankmachines op scène. Maar nu ook met nieuwe composities! Samen met Dirk Pauwels ging ik aan de slag om de voorstelling nog meer uit te puren."

Tijd en plaats van het gebeuren :

Steffie Van Cauter : Die Fliege Fliegt Und Stürzt Verrückt / Mario Debaene : Cinémario
Donderdag 9 en vrijdag 10 oktober 2008, telkens om 20.30 u

Campo Victoria
Fratersplein 7
9000 Gent

Meer info : www.campo.nu, www.walpurgis.be en www.myspace.com/steffievancauter

Review :
Die Fliege fliegt und stürzt verrückt: dat reiken naar iets van Steffie Van Cauter, Roger Arteel op www.theatermaggezien.net, 7/02/2008

Bekijke alvast de trailer van "die Fliege fliegt und stürzt verrückt" (YouTube, 28/08/2008, 2'24")En de ritmemachine in werking

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

06/10/2008

Concertgebouw en deSingel focussen op Stravinsky

Igor Stravinsky Dit seizoen focussen het Concertgebouw Brugge en deSingel in Antwerpen Igor Stravinsky (1882-1971), met verschillende concerten en voorstellingen doorheen het hele seizoen.
Zonder Igor Stravinsky had de muziek van de 20ste eeuw er helemaal anders uitgezien. Naast een van de belangrijkste, was hij ook een van de meest veelzijdige artiesten. Opvallend is hoe uiteenlopend de composities zijn doorheen zijn carrière. Zijn jeugdwerken zaten nog duidelijk in het spoor van zijn leermeester Rimsky Korsakov. Later exploreerde hij Russische elementen in balletten als Pétrouchka en L'Oiseau de feu. Al snel koppelde hij daar een snedige, modernistische taal aan. Le Sacre du printemps was zo vernieuwend, dat bij de premiere de gemoederen hoog opliepen. Bijna een eeuw later blijft Le Sacre een monument van de nieuwe muziek een muzikale adrenalinestoot die met zijn beukende dissonanten en onregelmatge ritmische figuren nog steeds fris en gedurfd klinkt. Daarna richtte Stravinsky zich op klassieke vormmodellen en liet hij zich inspireren door allerlei stijlen, componisten en genres - hijzelf sprak grappend over kleptomanie. De talrijke invloeden in L'histoire du soldat, de klassieke schriftuur van Le Chant du Rossignol of Concerto voor twee piano's geven mooi de toon van Stravinsky's neoclassicisme weer. Aan die subtiele integratie van allerhande modellen van De Machaut tot Mozart, van Tchaikovsky tot jazz) gaf hij steeds zijn eigen draai, zodat zelfs de meest expliciete verwijzingen onmiskenbaar Stravinskyaans klinken. De combinatie van vinnige ritmiek en klasiek, structuren in de Symphony in Three Movements toont hoe heerlijk inventief hij met de erfenis van het verleden omspringt. Aan het einde van zijn leven verraste Stravinsky nogmaals iedereen door zich op zijn eigengereide manier op de twaalftoonstechniek van Schönberg en Webern te storten. Het beeld blijft van een muzikale kameleon die steeds zijn stempel weet te drukken op al wat hij doet.

Musicoloog Stephan Weytjens deed verschillende jaren onderzoek aan de KUL naar twintigste-eeuwse muziek. Momenteel is hij als docent muziekgeschiedenis, research en muziektheorie verbonden aan het Antwerpse Conservatorium. In zijn lezing van dinsdagavond focust Weytjens op het baanbrekende in het werk van Stravinsky en gaat na hoe deze componist de muziek na hem beïnvloedde.

Er is geen betere dirigent denkbaar om John Adams' 'Harmonielehre' te dirigeren dan Edo de Waart. Hij dirigeerde immers de première in 1985 bij het San Francisco Symphony Orchestra. 'Harmonielehre' werd aansluitend een icoon van de minimal music. Meer dan twintig jaar na dato heeft het werk nog niets aan frisheid en muzikale zeggingskracht verloren. Het combineert de repetitieve motoriek en de simpele harmonische opbouw van het minimalisme met de rijke orkestklank en emotionele zeggingskracht van de laat-romantiek.
Die stijlenmix is ook prominent aanwezig in Stravinsky's 'Symphony in Three Movements' (1942-45). Een werk dat kan bestempeld worden als de 'Sacre du Printemps' bekeken door de neobarokke en neoklassieke bril van de oudere Stravinsky. Het is een rusteloze stroom van constante ritmische veranderingen en harmonische transformaties. De piano speelt een vooraanstaande rol in het eerste deel, terwijl de harp alle aandacht opeist in het tweede deel. In het derde deel smelten de twee instrumenten samen om de ogenschijnlijk losstaande delen om te smelten tot een afgerond symfonisch geheel.

Programma :
 • Igor Stravinsky, Symphony in Three Movements
 • John Adams, Harmonielehre
Tijd en plaats van het gebeuren :

Stephan Weytjens: Lezing over Stravinsky (ism Matrix)
Dinsdag 7 oktober 2008 om 20.00 u
deSingel - Kleine zaal
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : www.desingel.be
-----------------
deFilharmonie : Stravinsky, Adams
Vrijdag 10 oktober om 20.00 u
(Inleiding door Stephan Weytjens om 19.15 u)
deSingel - Blauwe zaal
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : www.desingel.be en www.defilharmonie.be
-----------------
deFilharmonie : Stravinsky, Adams
Zaterdag 11 oktober om 20.00 u
(Inleiding om 19.15 u)
Concertgebouw Brugge
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be en www.defilharmonie.be

Bron : Concertgebouwmagazine jg 6 nr 4, oktober - november - december 2008 en deSingel

Extra :
John Adams : www.earbox.com
John Adams over Harmonielehre op www.earbox.com
Stravinsky: Symphony in Three Movements op www.bbc.co.uk
Igor Stravinski, 'Symphony in Three Movements' door Orchestre de la Suisse Romande, Neeme Järvi op Kwadratuur.be (met tijdelijke audio)

Video : Bilkent Symphony Orchestra olv Bujor Hoinic speelt Stravinsky's Symphony in Three Movements, 1st Movement (Youtube, 4/05/2008, 10'41")Meer van Stravinsky en John Adams (waaronder een fragment uit 'Harmonielehre') op YouTube

16:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook