20/04/2009

Tussen herinneringen en de gaten in ons geheugen : past imperfect, an evening on... memory

Heleen van Haegenborgh Met An evening on... memory (do 23/04) koppelt Courtisane live performance, film en installaties aan elkaar in één rijkgevulde avond. Past Imperfect focust op de wisselwerking tussen herinneringen en de gaten in ons geheugen. Met onder meer een nieuwe compilatie van oude super 8-films van de Italiaanse circusfamilie Togni met live muziekbegeleiding door Home Movies en verbouwde diaprojectoren die gevonden dia's in elkaar laten overvloeien door Gill Arno.

Aki Onda - Cassette memories
Gebruik makend van geluidsfragmenten die hij twintig jaar lang op bijna obsessieve manier verzamelde, stelt Aki Onda een ‘dagboek’ samen. Hij beschouwt de opnames als persoonlijke herinneringen en componeert ermee door cassettespelers te manipuleren. Concrete geluiden worden herdacht en herschikt tot een 4 uur durende collage van ritualistische cassette-muziek.
Website : www.akionda.net

Gill Arnò - MPLD
Arnò gebruikt found footage en verbouwde diaprojectoren. Dia's worden films die weigeren in beweging te komen in een flikkerende performance die ons wijst op de fixatie van ons geheugen op geïsoleerde beelden.
Website : www.m-i-c-r-o.net/mpld

Associazione Home Movies / La camera ottica : Circo Togni met live muziek door Andrea Belfi, Stefano Pilia, Benjamin Franklin en Xavier Garcia Bardon
Een serie 8mm films van de familie Togni, een beroemd geslacht van circusartiesten actief tussen 1940 en 1970, werd in heel slechte toestand ontdekt in een circuswagen. Home Movies restaureerde de films (samen met La Camera Ottica) en blaast ze nieuw leven in op 4 schermen, begeleid door 4 muzikanten.
Website : www.homemovies.it

Heleen van Haegenborgh : Alvin Lucier , Nothing is real (Strawberry fields forever)
Heleen van Haegenborgh brengt Alvin Luciers compositie Nothing is real (Strawberry fields forever). Eerst speelt ze fragmenten van The Beatles' Strawberry Fields Forever op piano en neemt die op. Vervolgens laat ze die opnamen horen door een miniatuurluidspreker in een theepot. Door met het dekseltje te spelen, maakt ze overtonen.
Alvin Lucier (1931) is één van de pioniers en exponenten van de Amerikaanse experimentele muziek. Hij gebruikte 'brain waves' in live uitvoeringen, noteerde de fysische beweging van de uitvoerders om een bepaald geluid te bekomen, experimenteerde met de interactie tussen visuele media en muziek en gebruikte de akoestische eigenschappen van een kamer of zaal als hoofdmateriaal voor composities. Van 1966 tot 1976 maakte Lucier deel uit van de legendarische Sonic Arts Union samen met Robert Ashley, David Behrman en Gordon Mumma. Nothing is Real (Strawberry Fields Forever) dateert uit 1990 en is een compositie voor piano, versterkte teepot, tape recorder en miniatuur sound system.

Thomas Smetryns, Heleen Van Haegenborgh, Kristof Roseeuw en Michael Weilacher: Alvin Lucier, (Ghent) memory space
Een tweede compositie van Alvin Lucier. Deze vraagt performers om de stad in te trekken en op eender welke manier (met opnameapparatuur, pen en papier of
het geheugen) de geluiden die zij ervaren, te registreren. Daarna komen ze naar de Domzaal om er met hun instrumenten de buitengeluiden te reconstrueren.
Websites : www.heleenvanhaegenborgh.be en www.thomassmetryns.be
Alvin Lucier : alucier.web.wesleyan.edu en en.wikipedia.org

Jasper Rigole, Paradise Recollected
8mm films, afkomstig van rommelmarkten en verkoopzalen, vormen de basis voor deze film. De herinneringen die erop te vinden zijn worden samengebracht om een soort van parallelle wereld te creëren die gebaseerd is op het middeleeuwse 'land van Cocagne', een escapistisch droomoord.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Courtisane festival
Past Imperfect. An evening on ... Memory
Donderdag 23 april 2009 om 20.00 u
Kunstencentrum Vooruit
- Domzaal
Sint-Pietersnieuwstraat 23
9000 Gent

Meer info : www.vooruit.be en www.courtisane.be

Elders op Oorgetuige :
Courtisane festival focust op de samenhang tussen geschiedenis en geheugen, 17/04/2009
Heleen Van Haegenborgh haalt experimentele muziek uit verdomhoekje, 2/04/2008

12:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

Eindproject Jasper Braet : concert met een hoog DIY- gehalte

Jasper Braet Het centrale idee achter het eindproject van gitarist - programmeur Jasper Braet is het herrealiseren en adapteren van de elektronica bij elektroakoestische muziek waarvan de originele componenten moeilijk of niet meer te verkrijgen zijn. Dit wordt een concert met een hoog DIY - gehalte, en met muziek van o.a. Karlheinz Stockhausen en Christian Morales Ossio.

Jasper Braet (Gent, 1986) studeerde gitaar bij Tom Pauwels aan het Conservatorium van Gent. Tijdens zijn studies kreeg hij steeds meer interesse in elektroakoestische muziek en in dit kader studeerde hij algoritmische compositie bij Godfried-Willem Raes en volgde een Max / Msp-kursus in het Ircam in Parijs. Momenteel verzorgt hij de elektronika bij het ensemble Branie en als gitarist is hij actief in een duo met Thomas De Schepper en een kwartet met Ruben Minguez, Fran Huys en Balder Deceuninck.

Het centrale idee achter zijn eindprojekt is het herrealiseren en adapteren van de elektronika bij elektroakoestische muziek waarvan de originele komponenten moeilijk of niet meer te verkrijgen zijn. Hij beperkt zich daarbij tot stukken waarin enkel de gitaar in combinatie met elektronica voorkomt. De analoge elektronica voor zowel Solo als Pandemonium Architecture en Swamp Remains heeft hij gedeeltelijk of geheel vervangen door digitale patches (Max / Msp en Pd). De Max-patch bij Irial heeft hij dan weer zo aangepast dat een assistent niet meer nodig is. De elektronica zal tijdens het concert louter door de muzikanten zelf bediend worden. Met dit concert wil hij het publiek warm maken voor een alternatieve realisatie met een eigen elektronische herinterpretatie.

Thomas De Schepper (1982) en Jonas Scheys (1985) zijn allebei studenten van het Conservatorium van Gent, waar ze onder de hoede en bezieling van Tom Pauwels (elektrische) gitaar studeren of gestudeerd hebben. Hun gemeenschappelijke interesse in experimentele muziek bracht hen voor dit project samen, alsook de actieve rol die de elektrische gitaar daarin kan spelen.

Programma :

 • Karlheinz Stockhausen, Solo for a Melody Instrument with Feedback
 • Achim Bornhoeft, Swamp Remains
 • Timothy Brady, Pandemonium Architecture
 • Christian Morales Ossio, Irial
Tijd en plaats van het gebeuren :

Eindproject Jasper Braet
Donderdag 23 april 2009 om 20.00 u
Logos Tetraëder

Bomastraat 26-28
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

19/04/2009

Sounds Young : veelkleurige reis doorheen het moderne muzieklandschap

Studenten Nieuwe Muziek Lemmensinstituut In het kader van De Nieuwe Reeks nemen een aantal jonge uitvoerders nemen je deze week mee op een veelkleurige reis doorheen het moderne muzieklandschap. Naast werken van iconen als Stockhausen en Ligeti passeren ook werken van nu nog werkzame componisten als Hendrickx, Ter Veldhuis en Sciarrino de revue.

György Ligeti
componeerde tot hiertoe zeventien Etudes voor piano, waarmee hij zich in de traditie van negentiende-eeuwse klavier-virtuositeit inschreef. Het zijn het kleine, virtuoze juweeltjes waarin telkens een hoog niveau van speeltechnische moeilijkheid wordt gekoppeld aan een merkwaardige muzikale vondst, wat deze werkjes uiteraard zeer aantrekkelijk maakt voor jonge begaafde pianisten die zichzelf willen bewijzen. Ligeti's Etudes doen steeds tegelijk een beroep op technische bravoure en muzikale feeling.

De muziek van de Italiaanse componist Salvatore Sciarrino (1947) onderbrengen bij één van de gevestigde stromingen van de Nieuwe Muziek van de afgelopen decennia, is een welhaast hopeloze onderneming. In de meest brede zin is zijn muziek een vorm van post-serialisme. Dat betekent in dit geval niet dat de componist nadrukkelijk verderbouwt op de verwezenlijkingen van het serialisme, maar veeleer dat zijn muziek ná het serialisme komt, en er zich tegen afzet.
Het serialisme besteedde vooral aandacht aan een bijzonder doorwrochte structurele onderbouw van de muziek en definieerde het muzikaal kunstwerk als een partituur, waarvan één van de eigenschappen is dat zij tot klinken kan worden gebracht. Sciarrino's interesse daarentegen gaat in de eerste plaats uit naar de oppervlakte, naar het "klankelijke" gebeuren. Daartoe ontwikkelde hij een heel eigen klankvocabularium, waarin de vertrouwde instrumentale klanken grotendeels
plaats moeten ruimen voor wat men zou kunnen beschrijven als randfenomenen van de muzikale klank. Tegelijk tast Sciarrino de grenzen van het hoorbare
af: de stilte is volledig in zijn muziek geïntegreerd, in grote fragmenten van zijn composities wordt uitsluitend zeer zacht gemusiceerd, en vaak wordt de overgang van stilte over geruis naar klank nadrukkelijk geëxpliciteerd. Al dit akoestisch raffinement gaat gepaard met een voorliefde voor eenvoudige, heldere en daardoor direct waarneembare vormprocessen.

Het klankvocabularium dat Sciarrino heeft ontwikkeld, is er een dat zich bij uitstek laat realiseren op blaas- en strijkinstrumenten. Het lijkt dan ook wat verwonderlijk dat hij enkele pianosonates heeft geschreven, werken waarin hij zich de technieken die hij in zijn kamermuziek met zoveel succes toepast, moet ontzeggen. Toch speelt de componist ook in een werk als zijn Tweede Pianosonate (1983) met de grens tussen klank en stilte: al het eerste - krachtige - akkoord blijft zolang nazinderen in een aantal snaren die niet worden afgedempt, tot de klank helemaal is opgelost. Ook in dit werk is Sciarrino's heldere vormgevoel waar te nemen: het akkoord waarmee de compositie begint, fungeert daarbij als referentie, als ijkpunt dat de luisteraar toelaat het werk bewust te horen als een spanningsverhouding tussen herhaling en variatie. (*)

In 'African Suite' (1992) van Wim Henderickx (1962) worden twee instrumenten - viool en percussie - die kenmerkend zijn voor twee totaal verschillende culturen geconfronteerd met elkaar. Hierdoor ontstaat een vermenging van Westerse melodiek met Afrikaanse ritmiek. Door het gebruik van een ritmisch ostinaat patroon met wisselende maatsoorten en door het plaatsen van onregelmatige ritmische accenten binnen een constant metrum krijgt dit werk een zeer opzwepend karakter. De virtuoze vioolpartij versterkt nog eens deze indruk.

'Grab it!' van Jacob ter Veldhuis voor tenorsax en ghettoblaster is gebaseerd op originele opnamen van Amerikaanse gevangenen die tot levenslang zijn veroordeeld. Het stuk moet zeer agressief worden uitgevoerd, krachtig en met heel veel passie. Samples van menselijke stemmen, vertolkt door de ghettoblaster, geven de schaduwkant van de samenleving onverbiddelijk weer. Ter Veldhuis weeft ze aaneen tot wat hij 'hedendaagse aria's' noemt, 'waarin de emotie vulgair, maar authentiek is.' Soms hebben ze een komisch effect, zoals de flarden Jerry Springer Show in Heartbreakers. Soms ook getuigen ze van ongekunstelde tragiek: in'Grab it!' leggen getuigenissen van Amerikaanse gevangenen de ritmische basis voor een virtuoze, 'multi-culturele' saxofoonpartij.
Saxofonist Arno Bornkamp ( voor wie Ter Veldhuis het stuk heeft geschreven en die ook de creatie ervan verzorgde op 22 februari 2000 in het AmsterdamseConcertgebouw) over 'Grab it!' : "De noten zijn op zich al goed, maar ze krijgen in combinatie met die stem-samples uit de ghettoblaster een heel bijzondere lading, een literaire, theatrale boodschap. Jacob slaagt erin van een musicus een verteller te maken, op een heel vrije en prikkelende manier." (www.donemus.nl)

Programma :
 • György Ligeti, Désordre / Fanfares
 • Karlheinz Stockhausen, Klavierstück XI / Saxophon
 • Salvatore Sciarrino, Sonate nr. 2
 • Wim Henderickx, African Suite
 • Jacob Ter Veldhuis, Grab it!
 • en anderen ...
Tijd en plaats van het gebeuren :

De Nieuwe Reeks - Studenten van het Lemmensinstituut : Sounds Young
Donderdag 23 april 2009 om 20.30 u
STUK
Naamsestraat 96
3000 Leuven

Meer info : www.denieuwereeks.be en www.stuk.be

Extra :
György Ligeti : www.gyoergy-ligeti.de en www.arsmusica.be
Györgi Ligeti (1923 - 2006): emotioneel scepticus, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl, juni 2006
Interview : Jan Michiels over György Ligeti, Koen Van Meel op Kwadratuur.be, 15/11/2006
Karlheinz Stockhausen: www.stockhausen.org en www.arsmusica.be
De man aan de knoppen, Jochem Valkenburg op www.nrc.nl, 6/06/2008
Klankbeeldhouwer Karlheinz Stockhausen, Hellen Kooijman op www.computable.nl, 8/06/2001
Het uur van de wolf: sonic acts (Stockhausen), Frank Scheffer, NPS Allegri Producties 1998 op www.vpro.nl (tv-documentaire)
Salvatore Sciarrino op brahms.ircam.fr en www.arsmusica.be
Sciarrino in De Nacht: Nieuwe muziek, Concertzender, 17 april 2007 (audio)
(*) Salvatore Sciarrino: muziek op en voorbij de grens, Steven Vande Moortele op www.hetcollectief.be
Wim Henderickx : www.wimhenderickx.com en www.matrix-new-music.be
Jacob Ter Veldhuis : www.jacobtv.net en www.donemus.nl

Elders op Oorgetuige :
Stockhausen-avond in Flagey, 14/03/2009
Schaduwklanken : Salvatore Sciarrino en Wim Henderickx, 28/01/2009
In memoriam Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007), 10/12/2007
Single Body Noise: verlichaamde klank in de boksring, 19/01/2007
Componist György Ligeti overleden, 13/06/2006

08:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

18/04/2009

Unieke tentoonstelling Phill Niblock in de Witte Zaal in Gent

Phill Niblock De Amerikaanse kunstenaar Phill Niblock (1933, Anderson, Indiana) presenteert in de Witte Zaal in Gent een selectie van films uit de reeks The Movement of People Working, vergezeld van een selectie geluidswerken. Op een aantal schermen is een selectie van films van Niblock te zien terwijl de ruimte gedrenkt wordt in een bad van experimenteel geluid. Op de opening is er een live-uitvoering van werken van Niblock door Karsten T. Toeplitz. De tentoonstelling is een productie van Witte Zaal vzw ism Odradek vzw.

De Amerikaanse minimalistische componist Phil Niblock is een monument binnen de experimentele scène. Niblock voorziet zijn live shows ook graag van videobeelden en wordt daarom vaak omgedoopt tot multimediakunstenaar. Sinds eind jaren zestig kan zijn carrière voor een groot stuk gekaderd worden in de Experimental Intermedia Foundation, waarvan hij in 1985 directeur werd. Zijn stukken worden gekenmerkt door simultane tonen die een heel compacte en bedrieglijk statische indruk wekken.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Expositie Phil Niblock
Opening: donderdag 23 april 2009 om 20.00 u
Expositieperiode van vrijdag 24 april t/m zaterdag 23 mei 2009
Ma t/m vr 12.30 u - 18.00 u , za 14.00 u -17.00 u
Witte Zaal

Posteernestraat 64
9000 Gent


Meer info : www.wittezaal.be en www.odradek.net

Phil Niblock : www.phillniblock.com, www.touchmusic.org.uk en www.youtube.com

Elders op Oorgetuige :
Laboratorium Champ d'Action met Phill Niblock in deSingel, 13/02/2009

16:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

NewNoise Festival : één plus één is verdomd veel meer dan twee

NewNoise Op vrijdag 24 april wordt het STUK in Leuven ingepalmd door de derde editie van het NewNoise Festival, een minifestival dat volledig in het teken staat van de vrije en experimentele improvisatiemuziek. NewNoise bevat zowel een workshop, een groepsimprovisatie- sessie als concerten. Vrije improvisatie laat ruimte om op een intuïtievere manier op zoek te gaan naar nieuwe manieren om klanken te structureren en uiting te geven aan zelfexpressie. De magie van het moment is daarbij dus erg belangrijk. Het thema van de derde editie van NewNoise festival is duo's van hetzelfde instrument met als moto: één plus één is verdomd veel meer dan twee.

Elk musicus binnen de improvisatiemuziek ontwikkelt zijn uiterst persoonlijke instrument benadering, zijn individuele muzikale taal. Vanuit een fundamentele drang tot zelf expressie worden de limieten van het instrument afgetast en verlegd. Zodoende klinken twee musici die toevallig hetzelfde instrument bespelen volkomen verschillend. De onderlinge verschillen houden het ensemble boeiend, tevens vormt het gegeven hetzelfde instrument een onverwoestbare bindende factor.
De emancipatie van de instrumenten (de bas kan meer dan enkel begeleiden, percussie kan melodisch werken, de tenorsax hoeft niet gedurig op het voorplan, ...) is een basisgegeven van de vrije muziek. Verdubbeling van een instrument vergemakkelijkt het loskomen uit de traditionele plaats binnen een ensemble.
Het ontdubbelen van de instrumenten geeft een exponentiële uitbreiding van de muzikale mogelijkheden, twee keer hetzelfde wordt een veelzijdig muzikaal avontuur.

Programma :
 • 19.00 u : workshop-ensemble
 • 20.00 u :
  Carl Ludwig Hübsch & Jan Pillaert - bastubaduo
  John Edwards & Peter Jacquemyn - contrabasduo
  Ninh Lê Quan & Tony Buck - percussieduo
 • 23.00 u : Grote finale met Phil Niblock
  afterparty met DJ Stefan Prins
Tijd en plaats van het gebeuren :

NewNoise Festival
Vrijdag 24 april 2009 vanaf 19.00 u
Kunstencentrum Stuk

Naamsestraat 96
3000 Leuven

Meer info : www.newnoise.be en www.stuk.be

Performers : www.clhuebsch.de, www.myspace.com/janpillaert, www.peterjacquemyn.be, www.lequanninh.net, www.thenecks.com, www.phillniblock.com en www.stefanprins.be

09:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

17/04/2009

Courtisane festival focust op de samenhang tussen geschiedenis en geheugen

Courtisane Festival Van 23 tot en met 26 april 2009 vindt in Gent de achtste editie van het Courtisane festival plaats. Courtisane brengt opnieuw een mix van unieke (korte) film, video, audiovisuele performances en mediakunst. Het centrale thema van deze editie is de samenhang tussen geschiedenis en geheugen. Nieuw werk van gevestigde waarden en van beloftevolle jonge wolven wordt verzameld in thematische filmblokken.

Op verschillende locaties in Gent kun je volgende week kennis maken met de meest avontuurlijke filmmakers van het moment. 4 dagen vol van nieuwe cinema-ervaringen in de meest uiteenlopende gedaantes. Nieuw werk van gevestigde waarden en van beloftevolle jonge wolven wordt verzameld in thematische filmblokken. Guy Sherwin is Courtisanes centrale gast. In zijn screening/talk presenteert deze invloedrijke 'filmkunstenaar' eigen werk en dat van anderen. In de filmspecial Somewhere in Time wordt de relatie tussen verleden, heden en toekomst herdacht. De tentoonstelling A Simple Truth bekijkt hoe kleine gebaren en woorden persoonlijke herinneringen of het collectieve geheugen kleuren, elementen verbergen of onthullen. En met An evening on... stelt Courtisane in Kunstencentrum Vooruit twee rijkgevulde avonden voor die live performances, film en installaties rond een bepaald thema aan elkaar koppelen.

Met An evening on... memory (do 23/04) koppelt Courtisane live performance, film en installaties aan elkaar in één rijkgevulde avond. Past Imperfect focust op de wisselwerking tussen herinneringen en de gaten in ons geheugen. Met onder meer een nieuwe compilatie van oude super 8-films van de Italiaanse circusfamilie Togni met live muziekbegeleiding door Home Movies en verbouwde diaprojectoren die gevonden dia's in elkaar laten overvloeien door Gill Arno. En Sculpting the Land. An evening on... landscapes (vrij 23/04) werpt een nieuw licht op één van de oudste thema's van de schilderkunst: het landschap. Met onder meer een performance van Courtisanes 'artist in focus' Guy Sherwin, waarin hij de illusoire driedimensionaliteit van het afgebeelde landschap doorprikt en de allereerste productie van Courtisane: 565685981—> 565615566 (Draw a Straight Line and Follow It) van Luke Fowler en Lee Patterson.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Courtisane festival
Van donderdag 23 tot en met zondag 26 april 2009

Kunstencentrum Vooruit, Cinema Sphinx, Bank van de Arbeid, Film-Plateau - Gent

Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.courtisane.be

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

16/04/2009

Ensemble Musiques Nouvelles en Boyan Vodenitcharov verkennen de mysterieuze wereld van Victor Kissine

Victor Kissine Volgende week verkennen het Ensemble Musiques Nouvelles en pianist Boyan Vodenitcharov de mysterieuze wereld van Victor Kissine. Deze Russische pianist, in 1953 geboren in Sint-Petersburg, woont sinds jaar en dag in België. Hij vertolkt zijn emoties in een vorm die dynamisch, helder en vol spanning is. De intimistische en expressieve werken stellen de tijd in vraag, zonder de stilte te schuwen.

De Russische componist Victor Kissine woont en werkt in België. Al meer dan tien jaar speelt het ensemble Musiques Nouvelles zijn fascinerende muziek, soms zelfs in wereldpremière. Voor het eerst wijden ze een volledig concert aan deze verfijnde klankentovenaar, die Gidon Kremer en Michael Tilson Thomas tot zijn fans mag rekenen. Victor Kissine werd geboren in Sint Petersburg in 1953, enkele dagen na de dood van Stalin. Hij studeerde compositie en musicologie aan het conservatorium van Moskou, en had veel contact met Boris Tischenko en Galina Oestvolskaya. In de laatste jaren van de Sovjetperiode schreef hij heel wat (bekroonde) filmmuziek. Uit deze periode dateert ook de opera Marat-Sade. Deze opera werd opgevoerd aan de vooravond van de Perestroika in St.Petersburg en veroorzaakte natuurlijk een schandaal. Na zijn emigratie naar België in 1990 wijzigde Kissine zijn esthetische richting ten gronde, in de zin dat hij eerder voor kleinere ensembles begon te schrijven en zich meer zou toeleggen op klankonderzoek. De rode draad door zijn composities is een geraffineerde schriftuur, vaak
op de rand van het tastbare, van de huivering, wat nochtans een innerlijke dramatische spanning creëert die soms doet denken aan Sjostakovitsj en Oestvolskaya.

Programma :
 • Victor Kissine, Between two waves - piano et 11 strijkers
 • Victor Kissine, Traverso - piano, klarinet, fluit en strijkkwintet (nieuwe versie, creatie)
 • Victor Kissine, Trio voor piano, viool en cello
 • Victor Kissine, Partita voor piano, harpe en kwintet
Tijd en plaats van het gebeuren :

Ensemble Musiques Nouvelles & Boyan Vodenitcharov : Victor Kissine - Concert Monographique
Dinsdag 21 april 2009 om 20.00 u
Théâtre le Manège
Rue des passages 1
7000 Mons

Meer info : www.lemanege.com en www.musiquesnouvelles.com
-----------------------------------
Woensdag 22 april 2009 om 20.00 u
Koninklijk Conservatorium Brussel

Regentschapsstraat 30
1000 Brussel

Meer info : www.bozar.be en www.musiquesnouvelles.com

Extra :
Victor Kissine op www.compositeurs.be en www.arsmusica.be

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

15/04/2009

Gradus ad Parnassum : Cheiron Trio brengt werk van Zemlinsky, Nino Rota en Frank Nuyts

Frank Nuyts In de concertreeks Gradus ad Parnassum van het Conservatorium Gent brengt het Cheiron Trio (Eline Duerinck, cello - Valerie Vereecke, klarinet en Alexander Vangaever, piano) een concert met werk van Alexander von Zemlinsky, Nino Rota en Frank Nuyts.

Wie Nino Rota zegt, denkt onmiddellijk aan onvergetelijke filmmuziek (Romeo and Juliet (1968), The Godfather (1972) en alle films van Federico Fellini). Men vergeet echter gauw dat Rota meer dan 150 composities schreef. Voor dit ontdekkingsconcert richt Emanon de schijnwerpers op het trio voor klarinet, cello en piano. Dit trio verwijst onmiskenbaar naar de Russische tijdsgenoten S. Prokofiev en D. Sjostakowitsj. Rota dompelt ons, met zijn donkere verbeelding, onder in een sombere wereld vol geheimzinnige nevelen.

De Gentse componist en stichtend lid van Hardscore Frank Nuyts kennen we vooral voor zijn gedurfde neo-tonale toonspraak en zeer persoonlijke verwerking van invloeden uit de zogenaamde commerciële muziekgenres. Met veel plezier gaat hij klassieke muziekvormen te lijf. De essentie van de muziek van Frank Nuyts is de stilistische veelzijdigheid ervan; de virtuoze manier waarop hij invloeden uit verschillende sferen en genres bij elkaar brengt en ermee aan de slag gaat. ,,Ik ben een dinosaurus", grapt hij. "Het is niet te geloven hoe zaken waar ik nog echt voor heb moeten strijden, nu als doodnormaal worden beschouwd. Je kan als klassieke componist tegenwoordig zeggen dat je pop of jazz of etnische muziek apprecieert of zelfs als inspiratie gebruikt. Maar toen ik in 1986 voor het eerst mijn modernistische stijl inruilde voor popelementen in Rastapasta, stuitte ik op enorm veel weerstand." De vlotte mengeling van jazz, pop, funk, rock en klassiek waarmee Nuyts furore maakte met zijn ensemble Hardscore, blijft ook nu zijn handelsmerk. "Ik streef naar toegang tot alle soorten muziek, zonder vooroordelen", aldus Frank Nuyts. (*)

Programma :
 • Alexander von Zemlinsky (1871-1929), Trio d-Moll, opus 3 (Allegro ma non troppo - Andante)
 • Nino Rota (1911-1979), Trio (Allegro (quasi in 1) - Andante- Allegrissimo)
 • Frank Nuyts (1957), Bajadillas
Tijd en plaats van het gebeuren :

Gradus ad Parnassum : Cheiron Trio
Zondag 19 april 2009 om 11.00 u

Koninklijk Conservatorium Gent
Hoogpoort 64
9000 Gent

Meer info : cons.hogent.be

Extra :
Nino Rota : www.ninorota.com en nl.wikipedia.org
Nino Rota op YouTube
Frank Nuyts : www.hardscore.be en www.matrix-new-music.be
Interview : Frank Nuyts: 'Wees gerust, het zal hevig zijn' , Maarten Beirens in De Standaard, 15/11/2005 (*)

Elders op Oorgetuige :
Frank Nuyts 50 jaar op dreef, 7/07/2007

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

14/04/2009

Lente brengt nieuw leven in het muzikale landschap in Mechelen

Festival van Vlaanderen - Mechelen Dit jaar brengt de lente in Mechelen niet alleen nieuw leven in de natuur maar ook in het muzikale landschap: het Festival van Vlaanderen presenteert zijn jaarlijkse reeks concerten nu van 16 april tot en met 15 juni 2009. Traditioneel organiseert het Festival van Vlaanderen-Mechelen een reeks concerten die aansluit bij het leven en het werk van Beethoven. Dit jaar wordt met deze reeks de tweehonderdste verjaardag van Felix Mendelssohn gevierd. En niet alleen Mendelssohn maar ook de stad Mechelen viert in 2009 een bijzondere verjaardag: de stad mag zich nu 450 jaar de aartsbisschoppelijke hoofdstad noemen. Dit jubileum nodigt uit tot een terugblik op het muziekleven in de kathedraal en tot een verkenning van muzikale visioenen van vroeger en nu.

Visioenen
Ook het Festival van Vlaanderen-Mechelen heeft een deel van zijn programmering afgestemd op Stadsvisioenen, het Mechelse stadsfestival.
Visioenen prikkelen immers ook de muzikale verbeelding, vanaf de middeleeuwen tot vandaag. In deze concertreeks komt het werk aan bod van componisten die geïnspireerd werden door religieuze thema's als het Dies Irae en het Lux Aeterna. Meer religieuze visioenen zijn te vinden in Franse orgelwerken van rond 1900 en ook de polyfonisten werden in de late middeleeuwen door het geloof aangezet tot het scheppen van visionaire muziek.
Heel andere droombeelden zijn te vinden in de confrontatie van muziekstijlen, zoals het concert met interactie tussen klassiek en jazz, tussen genoteerde muziek en improvisatie. Daarnaast laat Wim Henderickx in Confrontations het Europese percussiegeweld in dialoog treden met het Afrikaanse ritmegevoel. Niet minder visionair is het werk van Salomone Rossi dat in de vroege zeventiende eeuw een omwenteling betekende in de joodse muziekcultuur. Als afsluiter van deze reeks Visioenen staat een eigentijds beiaardconcert op het programma, met muziek die letterlijk dicht bij de hemel staat.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Festival van Vlaanderen-Mechelen
Van donderdag 16 april tot en met maandag 15 juni 2009

Op verschillende plaatsen in Mechelen en de provincie Antwerpen

Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.festival.be/mechelen

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

13/04/2009

Art Beat tovert MuHKA om tot heus danspaleis

Art Beat Op zaterdag 18 april wordt het MuHKA omgetoverd tot een heus danspaleis. Meer dan 30 dj's en livegroepen laten het Antwerpse museum swingen van 20.00 's avonds tot 6.00 u in de ochtend. Feest mee en draag zo bij tot het kunstwerk van Enrico David op de gevel van het MuHKA. Als openingsact nodigt het Antwerpse ensemble voor hedendagse muzik Champ d'Action de gitaristen van Zwerm uit voor de creatie van nieuw werk van de Oostenrijkse componist Karlheinz Essl. Daarnaast krijg je ook werk van de Amerikaanse componist Phill Niblock te horen. De Oostenrijker Karlheinz Essl is een pionier in het gebruik van computers in muziek. Interactieve systemen tussen musicus en computer krijgen in zijn werk een poëtische dimensie. En New Yorker Phill Niblock is een van de belangrijkste pioniers van de minimal music. Ook zijn films zijn van een ongekende schoonheid.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Art Beat
Zaterdag 18 april 2009 vanaf 20.00 u
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

Meer info : www.muhka.be, www.champdaction.be en www.zwerm.be

Karlheinz Essl : www.essl.at
Phill Niblock : www.phillniblock.com

Elders op Oorgetuige :
Slotconcert Laboratorium Champ d'Action in deSingel, 25/03/2009
Laboratorium Champ d'Action met Phill Niblock in deSingel, 13/02/2009

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook