16/06/2009

Ictus brengt radicale Amerikaanse minimale muziek in Mortsel

Philip Glass Tijdens het laatste concert in de reeks Fort 4 Klassiek brengt Ictus vier werken die bij het radicaalste horen van wat de Amerikaanse 'minimal music' heeft voortgebracht. Aan de ene kant van het spectrum twee vroege werken van Philip Glass (Baltimore, 1937) die naast Steve Reich en Terry Riley een van de boegbeelden is van deze stroming. Aan de andere kant recent werk van de in Parijs wonende Amerikaanse componist Tom Johnson (Greeley, Colorado, 1939). Wanneer de toonspraak van Philip Glass doorheen de jaren geëvolueerd is naar een repetitieve muziek met hollywoodallures, is de muziek van Tom Johnson steeds minimaler en absurder geworden. Wat de vier werken op dit programma gemeen hebben is de doorgedreven en logische uitwerking van één enkel muzikaal idee, dat na een aanvankelijke indruk van muzikale armoede onvermoede effecten heeft op de luisterervaring: psycho-akoestische illusies, trance en een echt begrijpend luisteren vallen niet uit te sluiten. 

Beide werken van Philip Glass passen in een reeks van werken gebaseerd op additieve technieken waarin hij sterk beïnvloed werd door contact met de Indische muzikant Ravi Shankar. Deze techniek bestaat er in bepaalde cellen stelselmatig uit te breiden of in te krimpen waardoor lange golfbewegingen ontstaan. In zeker zin verwijst hij hiermee terug naar het ontstaan van Westerse polyfone muziek vanuit een éénstemmige Middeleeuwse traditie. Zo is 'Music in Fifths' een werk dat bestaat uit twee stemmen die gedurende het hele werk in parallelle kwinten lopen. In 'Music in Contrary Motion' lopen de twee stemmen in tegenbeweging: als de ene stem stijgt, daalt de andere. Het is aan de uitvoerders om te kiezen welke instrumenten en welke klankkleur gebruikt wordt op welke plaats en hoe snel ze de door de partituur navigeren: veel vrijheid ondanks de strenge lay-out.

Het veel recentere 'Bedtime Stories' van Tom Johnson is opgevat als een dialoog tussen acteur en instrument: de muziek illustreert hier onvermoeibaar kleine en banale verhaaltjes uit het dagelijkse leven. Niet expressief, enkel de naakte analogieën en logische problemen: hoe drie koppels aan eenzelfde tafel kunnen zitten, een ladder bestijgen, zo snel mogelijk boodschappen doen in 4 winkels, enz. De indruk van overbodigheid tussen tekst en muziek is hilarisch.

In 'Tileworks' gaat het om de analogie met problemen in de Arabische kunst: hoe een oppervlakte te bedekken met 2 of 3 motieven? De solist stelt hier kleine gesyncopeerde motieven voor (enkele in een hoog register, andere in een laag register) die vervolgens met elkaar gecombineerd worden in complexe ostinato structuren (een opeenvolging van zestiende noten). De met elkaar verweven motieven blijven hoorbaar dankzij de extreme tessituren: een virtuele polyfonie tot klinken gebracht door één solist. Adembenemend.

Programma :
 • Philip Glass, Music in Contrary Motion (1969) voor fluit, klarinet/sopraansax, viool en synthesizer
 • Tom Johnson, Tile Work (2003) voor fluit en spreekstem 2003
 • Philip Glass, Music in Fifths (1969) voor fluit, klarinet/sopraansax, viool en synthesizer
 • Tom Johnson, Bed Times Stories (1985) voor klarinet en spreekstem
Tijd en plaats van het gebeuren :

Ictus Ensemble : American Minimal Music
Dinsdag 23 juni 2009 om 20.30 u

FORT 4
Fortstraat 100
2640 Mortsel

Meer info : www.mortsel.be, www.orfeo.be en www.ictus.be

Extra :
Philipp Glass : www.philipglass.com, www.glasspages.org (fansite) en www.chesternovello.com
Tom Johnson op en.wikipedia.org en www.editions75.com

Elders op Oorgetuige :
100% Amerikaans programma op Fort 4 Klassiek, 3/06/2009

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

15/06/2009

Die Entführung aus dem Paradies : een opera over de organisatie van de liefde

Die Entführung aus dem Paradies Op de slotdag van OPERA XXI, het nieuw hedendaags operafestival, stelt Muziektheater Transparant de première van Die Entführung aus dem Paradies voor. Die Entführung aus dem Paradies - een opera over de organisatie van de liefde : met deze ondertitel willen componist Joachim Brackx en librettist Oscar van den Boogaard een milde provocatie formuleren. Hun opera kwam tot stand vanuit een gedeelde fascinatie voor de universele liefde: een liefde die, anders dan de gangbare romantische tweepersoonsliefde, meerdere mensen met elkaar verbindt. Die Entführung aus dem Paradies vertelt over de zoektocht om de liefde op een andere manier te organiseren.

Eén acteur, twee zangeressen, een zeskoppig vrouwenkoor, acht muzikanten van Spectra Ensemble en een klankband. Die Entführung aus dem Paradies werd gecomponeerd door Joachim Brackx, één van de twee jonge componisten die bij Muziektheater Transparant de kans krijgen om voor muziektheater te componeren en nu na een traject van drie jaar hun werk in optimale omstandigheden te kunnen voorstellen. In zijn eerste grootschalige muziektheaterwerk experimenteert hij met uiteenlopende zangidiomen, gaande van het gesproken woord tot chanson en klassieke zang. De componist verwoordt het collectieve schrijfproces van Die Entführung als een ontromantisering van zijn kunstenaarschap: hij laat andere visies en stemmen toe in zijn artistieke denkwereld en integreert deze in een nieuw muzikaal idioom. Een onmiskenbare verrijking van het muzikale palet van een jong componist.

Onze gedachten zijn onze grootste belagers : Componist Joachim Brackx, librettist Oscar van den Boogaard en regisseur-acteur Steven Van Watermeulen over Die Entführung aus dem Paradies

"Het begon bij een anekdote die ik in een café had waargenomen. Een groep mensen wilde samen zitten, maar mocht dat niet van de kelner. Het was een romantische bar, dus moesten ze twee aan twee zitten. Als groep werden ze niet geduld. Midden in het café zaten een man van middelbare leeftijd en een vrouw tongzoenend verstrengeld. De uiteengereten groep keek gefascineerd naar het koppel. Ik dacht: dat zijn engelen die een bezoek brengen aan de aarde en die opeens worden verblind door de romantische liefde. Vanuit dat idee ben ik tekst gaan schrijven voor deze figuren. Wat voelen ze, wat denken ze over de liefde?’

Aan het woord is schrijver Oscar van den Boogaard, die het libretto schreef voor Die Entführung aus dem Paradies, een opera met muziek van componist Joachim Brackx. "Joachim en ik waren allebei gefascineerd door het vraagstuk van de liefde en door de hartverscheurende keuzes die een mens in het kader van de liefde moet maken," aldus van den Boogaard. De liefde waarvan sprake is de romantische liefde - een liefde tussen twee mensen. De geliefde wil exclusief zijn. Op het moment dat zich een derde aandient, moeten er keuzes worden gemaakt en die doen pijn. Brackx en van den Boogaard wilden de vraag opwerpen of er een liefde mogelijk is die zich onttrekt aan deze dwangmatige organisatie van de liefde welke aan de grondslag ligt van zoveel pijn. Een liefde die geen exclusieve verbintenis tussen twee mensen is, maar die meerdere mensen op elkaar betrekt. Universele liefde, zo noemden Brackx en van den Boogaard dit, en ze gaven hun opera een mild provocatieve ondertitel mee: 'een opera over de organisatie van de liefde'.

Het verhaal van Die Entführung aus dem Paradies wordt verteld vanuit het perspectief van een man. Het is de bovengenoemde tongzoenende man, gespeeld door Steven Van Watermeulen, die ook de regie van de opera voor zijn rekening neemt. De man blikt terug op een turbulent liefdesleven, waarin hij niet definitief voor een vaste liefde durft te kiezen. Hij bemint Tosca, maar verlaat haar voor alweer een nieuwe liefde, Alpha. Van Watermeulen: "Het stuk gaat over een man die liefst op het strand van de liefde blijft trappelen, maar die nooit de volle zee durft te bezeilen. In de tekst wordt dit aangeduid met het beeld dat de branding moet worden doorbroken. Het betekent dat je klaar bent voor het echte leven, waar alles voor- en nadelen kent, goed en kwaad, mooi en lelijk. Liefde voelen betekent dan afstand doen van waardeoordelen. De exclusiviteit van de romantische liefde is niet meer het belangrijkste: je bent bereid om te delen, om water bij de wijn te doen en om liefde te voelen voor al wat leeft. Op het einde van het stuk durft de man toch te kiezen, en blijft hij bij Alpha. Maar wel met het inzicht dat alles een spel is, dat hij zijn rol moet spelen met plezier. Aan het slot van het verhaal durft de man het theaterspel van het leven aan."

"Exuberante gevoelens, maar ingetogen muziek," zo vat Joachim Brackx de sfeer samen die hij voor dit verhaal in zijn muziek heeft willen oproepen. "De muziek voor deze opera is zachter dan wat ik in mijn ander werk doe. De verbeeldingswereld van Oscar van den Boogaard en Steven Van Watermeulen heeft een grote lichtheid en zachtheid. Die wereld heeft een grote invloed gehad op de muziek die ik voor deze opera schreef. Ik beschouw de hele partituur eigenlijk als een veruiterlijking van het gezamenlijk werkproces dat met het schrijven van deze opera gepaard ging. Daarin klonken verschillende stemmen en visies. Ik zie mezelf als een kameleon, die die veelstemmigheid in de muziek heeft geabsorbeerd."

Brackx vertelt hoe hij minder klassieke muziekgenres integreerde in de partituur van deze opera. "Het liefdesduet tussen de man en Tosca zou kunnen worden omschreven als een tango. Tosca staat meer voor de romantische liefde. Haar solopartijen hebben iets aards - een rauwheid die aanleunt bij chanson. Alpha's idioom is dan weer puurder, meer gedacht vanuit een zuiverheid. Dat idioom leunt meer aan bij de strijkers van het Spectra Ensemble, terwijl Tosca meer aansluiting heeft met de klarinet, de piano en de fluit." Samen met van den Boogaard koos Brackx ervoor om een klassiek procedé als de aria te gebruiken voor deze opera. "Voor mij heeft die keuze te maken met uitzuivering; het is iets wat ik altijd nastreef in mijn muziek. Aria's tonen geen complexe psychologische analyse, maar geven een duidelijk muzikaal beeld van een gevoel. Een aria geeft je de ruimte om helemaal in dat gevoel te kruipen."

Naast de protagonisten - de man, Tosca en Alpha - staat er ook een vrouwenkoor op de scène. Brackx: "Het idioom van het koor leunt aan bij dat van Alpha, maar wordt aardser wanneer het koor betrokken raakt op de figuur van Tosca. Voor het koor hanteer ik een specifieke schriftuur. Deze laat de individuele koorleden een zekere vrijheid om zelf te beslissen wanneer ze wat zingen. Dat levert een erg grote intensiteit op in het moment van de uitvoering."

Op sommige momenten wordt het koor elektronisch bewerkt en geïntegreerd in een ingesproken tekstband. Daarop klinkt de stem van het personage van de man, als een innerlijke gedachtenstroom. Als regisseur kent Steven Van Watermeulen de hele muziekpartituur die mentale kwaliteit toe: "De muziek staat voor het onderbewuste. De acht zangeressen op scène zijn identiek gekleed, als inwisselbare geliefden. In hun muziek klinkt echter onderhuids een grote differentiatie; je hoort de individualiteit van iedere aparte stem, wat hypnotiserend werkt. De vrouwen dansen door het hoofd van de man zolang hij ter plaatse blijft trappelen en de branding niet kan doorbreken. Choreografe Magdalena Reiter ontwerpt een aantal bewegingspatronen voor de vrouwen van het koor. Hun verschijningen zullen lijken als sjablonen van mogelijke situaties die we allemaal herkennen. De dames houden flink huis in het hoofd van de man."

De mentale kwaliteit van de muziek werd door de B-architecten ruimtelijk vertaald in een scenografie. Het stuk begint met een zwarte, lege toneeldoos. Van Watermeulen: "Het publiek kijkt binnen in het hoofd van de man, waarin je een aantal zones kan onderscheiden: een strand, een café, een feestzaal. De B-architecten zullen die lege theaterruimte tot leven brengen met heel eenvoudige middelen. Zand, tafels, stoelen... Het geheel lijkt een sprookjesachtige kijkdoos, een speeldoos waarin bijna op ouderwetse wijze dingen kunnen verschijnen en verdwijnen. Net zoals onze gedachten onze grootste belagers zijn: ze vallen ons aan in de rug, op de meest onverwachte momenten..."

Tijd en plaats van het gebeuren :

Muziektheater Transparant & Spectra Ensemble : Die Entführung aus dem Paradies (Joachim Brackx / Oscar van den Boogaard)
Dinsdag 23 juni 2009 om 20.00 u
(première)
Vlaamse Opera Antwerpen

Van Ertbornstraat 8
2018 Antwerpen

Meer info : www.operaxxi.be, www.vlaamseopera.be, www.transparant.be en www.spectraensemble.com
--------------------------
Maandag 21 september 2009 om 20.00 u
Vlaamse Opera Gent
Schouwburgstraat 3
9000 Gent

Meer info : www.festivalgent.be, www.operaxxi.be, www.vlaamseopera.be, www.transparant.be en www.spectraensemble.com
--------------------------
Dinsdag 20 oktober 2009 om 20.00 u
Concertgebouw Brugge

't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be, www.operaxxi.be, www.vlaamseopera.be, www.transparant.be en www.spectraensemble.com

Die Entführung aus dem Paradies is een productie van Muziektheater Transparant in coproductie met de Vlaamse Opera en Spectra Ensemble. Première op 23 juni 2009 in Vlaamse opera Antwerpen.
Op 25 juni 2009 zal deze opera ook integraal te beluisteren zijn op Klara. Vanaf 19.00 u, tijdens 'Opera XXI'.

Extra :
Joachim Brackx : www.brackx.info en www.matrix-new-music.be
Oscar van den Boogaard : www.oscarvandenboogaard.com
Die Entführung aus dem Paradies. Interview met Joachim Brackx, Tristan Faes op Kwadratuur.be, 7/06/2009
De liefde als utopie in de opera, Maarten Beirens in De Standaard, 25/06/2009

Elders op Oorgetuige :
Opera XXI : nieuw festival voor hedendaagse opera, muziektheater en musical, 28/05/2009

14:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

14/06/2009

Eindexamen gitarist Toon Callier : van elektrisch gitaargeweld over videoperformances tot conceptuele folksongs

Toon Callier Maandag speelt gitarist Toon Callier zijn eindexamen aan het conservatorium van Gent in de richting 'master na master in de hedendaagse muziek'.
Je zal er, naast Ton zelf, ook diens collega-gitarist Matthias Koole het beste van henzelf horen brengen. Aldus, 2 vliegen in één klap!

Ziehier het kleurrijke programma gaande van elektrisch gitaargeweld over videoperformances tot conceptuele folksongs:


 • Fausto Romitelli, Trash TV Trance - elektrische gitaar
 • Larry Polansky, ivtoo - klassieke gitaar & tape
 • Arthur Kampela, Percussion Study 3, part 1 - klassieke gitaar
 • Larry Polansky, for jim, ben and lou - gitaar, harp & percussie
 • Mario Del Nunzio, Serenata Arquicubica - elektrische gitaar & videopartituur
 • Christian Wolff, Burdocks - Pidgin (elektrisch gitaarkwartet Zwerm + saxofoonkwartet [sic])
Wil je u op voorhand of na het concert misschien wat meer te weten komen over de muzikale wereld van componist Larry Polansky klik dan op volgende link: http://www.zwerm.be/TheWorldsLongestMelody.pdf

Met dank aan: Jutta Troch (harp), Jeroen Stevens (percussie/zang), Bertel Schollaert (sax), Eva Vermeiren (sax), Thomas Van Gelder (sax), Maarten-Jan Huysmans (sax), Johannes Westendorp (e-gitaar) en Roel Das (geluid)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Toon Callier : Eindexamen Manama Hedendaagse muziek - gitaar
Maandag 15 juni 2009 om 19.00 u
Koninklijk Conservatorium - Miryzaal

Hoogpoort 64
9000 Gent

Meer info : cons.hogent.be en www.zwerm.be

Extra :
Larry Polansky op www.dartmouth.edu
Christian Wolff op www.otherminds.org
Fausto Romitelli op brahms.ircam.fr en www.arsmusica.be
Arthur Kampela : www.kampela.com en www.myspace.com/arthurkampela
Mario Del Nunzio : www.myspace.com/mariodelnunzio

Elders op Oorgetuige :
The World's Longest Melody : Zwerm & Larry Polansky lichten tip van de sluier op, 11/04/2009
[sic] kruist de degens met Zwerm in Pidgin, 16/09/2008

23:11 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

13/06/2009

25ste Feest van de Muziek in Brussel en Wallonië

Feest van de Muziek Rond de langste dag van het jaar wordt er op heel wat plaatsen in de wereld het Feest van de Muziek gevierd. Deze 25ste editie van het Feest van de Muziek biedt het publiek ook in Brussel en Wallonië honderden gratis concerten om de zomerzonnewende te vieren! En ook dit jaar is er een gevarieerde affiche. Klassieke en elektronische muziek, folk en wereldmuziek staan zij aan zij gedurende één weekend, zonder het grote avondfeest te vergeten op zaterdag op het Paleizenplein. Op vrijdag 19 juni is er in de wijk Kapellekerk 'La nuit minimale' met een uitgebreid en gevarieerd programma rond minimale muziek. En en voor het Fête de la Musique geeft het Nationaal Orkest van België zaterdagavond een gratis concert cadeau, dat boordevol energie zit. Op de affiche staan het befaamde Tweede pianoconcerto van Rachhmaninov door 'onze' Jean-Claude Vanden Eynden, de wervelende Vuurvogel van Stravinski, Benet Casablancas' Alter Klang en niet minder meeslepende muziek van Manuel de Falla. Alles wordt in goede banen geleid door de Spaanse maestro Josep Pons.

La nuit minimale in de wijk Kapellekerk - vrijdag 19 juni

Recyclart Café (Ursulinenstraat 25 - 1000 Brussel)
 • 19.30 u - Y.E.R.M.O.
 • 20.30 u - Wixel
 • 21.30 u - Amute
Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk (Kapellemarkt - 1000 Brussel)
 • 20.30 u - Cedric Stevens, Benares Crescent
 • 21.30 u - Bl!ndman, Minimal Bl!ndman (werk van Steve Reich, Philip Glass & Terry Riley)
 • 22.50 u - Fennesz
Recyclart (Ursulinenstraat 25 - 1000 Brussel)
 • 22.10 u - Janek Schaefer
 • 23.20 u - Alva Noto performing Unitxt
 • 0.25 u - Byetone performing The death of a typographer
 • 1.15 u - Darko
NOB & Jean-Claude Vanden Eynden - Bozar - zaterdag 20 juni om 20.00 u

Programma :
 • Benet Casablancas, Alter Klang
 • Sergey Rachhmaninov, Concerto voor piano en orkest nr. 2, op. 18
 • Manuel de Falla, Intermedio (La vida breve, G 39), Danza (La Vida breve, G 39)
 • Igor Stravinsky, De Vuurvogel, suite
Tijd en plaats van het gebeuren :

Feest van de muziek
Van donderdag 18 tot en met zondag 21 juni 2009
Op verschillende plaatsen in Brussel en Wallanonie


Het volledige programma en alle verdere info vind je op 2009.fetedelamusique.be

Benet Casablancas op www.naxos.com

08:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

12/06/2009

Le Nouveau Ciné-Club d'Ostende : HERMESensemble voorziet pareltjes van de surrealistische Belgische film van nieuwe muziek

Monsieur Fantomas In het filmconcert 'Le Nouveau Ciné-club d'Ostende' voorziet het HERMESensemble pareltjes van de surrealistische Belgische film van nieuwe muziek. In 1927 richtte de befaamde Belgische cineast Henri Storck de Ciné-club d'Ostende op, waarmee de "koningin der badsteden" één van de invloedrijkste pleisterplaatsen werd voor de Belgische cinematografie. De experimentele films van de jaren '20-'30 vonden er een geboeid publiek, en de cinematografische experimenten aldaar werden tot in Parijs en Londen bediscussieerd. In januari 2009 presenteerde HERMESensemble in samenwerking met het Koninklijk Belgisch Filmarchief de DVD-editie "Avant-Garde" die een overzicht biedt van deze experimentele beeldkunstwerken, voorzien van gloednieuwe muziek van Vlaamse componisten. Dit vormde de gelegenheid voor de Vrijstaat O. en HERMESensemble om de oude Ciné-club opnieuw tot leven te wekken, met een voorstelling van vier berucht geworden surrealistische films, waarbij hun nieuwe soundtracks live worden vertolkt.

Charles Dekeukeleire, protégé van Henri Storck en voorvechter van de "zuivere" cinema (dit is cinema als volwaardig kunstwerk op zich, in plaats van een louter presentatiemedium), toonde te Oostende zijn twee belangrijkste filmexperimenten "Impatience" en "Combat de Boxe". Ernest Moerman stond dicht bij de Belgische surrealisten René Magritte en Paul Delvaux, en stond in nauw contact met Jean Cocteau te Parijs. Zijn "Monsieur Fantomas" is een ode aan het surrealisme van de jaren '30, en werd destijds vergeleken met de beroemde film van Luis Bunuel en Salvador Dali "Un chien andalou". Graaf Henri d'Ursel maakte slechts één film, "La Perle", een meeslepende surrealistische fantasie met talloze referenties aan de Franse experimentele cinema van Fernand Léger en Man Ray (bijvoorbeeld "Ballet Mécanique" uit 1924). Le Nouveau Ciné-club d'Ostende biedt een fascinerende visuele reis naar het verleden, begeleid door de muziek van de toekomst.

Programma :
 • Impatience
  Film: Charles Dekeukeleire, 1928
  Muziek: Thomas Smetryns, 2008 (wereldcreatie)
  Thomas Smetryns (gitaar), Gaetan La Mela (percussie), Jean-Marc Sullon (muziekassistent)
 • Monsieur Fantomas
  Film: Ernest Moerman (1937)
  Muziek: Geert Callaert, 2008 (wereldcreatie)
  Geert Callaert (piano & electronics), Jean-Marc Sullon (muziekassistent)
 • La Perle
  Film: Henri d'Ursel (1929)
  Muziek: Mireille Capelle, 2008 (wereldcreatie)
  Jean-Marc Sullon (electronics)
 • Combat de Boxe
  Film: Charles Dekeukeleire, 1927
  Muziek: Eric Sleichim, 2008
  Gaetan La Mela (percussie), Jean-Marc Sullon (electronics)
Tijd en plaats van het gebeuren :

HERMESensemble : Le Nouveau Ciné-Club d'Ostende
Zaterdag 20 juli 2009 om 20.00 u

Vrijstaat O - Droge Coo
Zeedijk thv. Drie Gaper
8400 Oostende

Meer info : www.hermesensemble.be en www.vrijstaat-o.be

Extra :
Thomas Smetryns : www.thomassmetryns.be
Geert Callaert op www.muziekcentrum.be
Mireille Capelle op www.arien-artists.com
Eric Sleichim : www.blindman.be en www.matrix-new-music.be
Dvd 'Avant-Garde', Piet Goethals op www.knack.be, 16/02/2009

Elders op Oorgetuige :
Pour vos beaux yeux : nieuwe soundtracks voor stille films van Storck en De Keukeleire, 18/01/2009

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

11/06/2009

Wereldcreatie Suite Epicée van Pierre Anckaert in Maasmechelen

Pierre Anckaert Trio Het Pierre Anckaert Trio gaat op 13 juni de dialoog aan met het Brussels Chamber Orchestra. Samen brengen zij de wereldpremière van Suite Epicée in de oude magazijnen van de voormalige mijnsite Eisden (nu Academie). Deze nieuwe compositie van Pierre Anckaert (1980) laat jazz, wereldmuziek en klassiek samensmelten tot een organisch geheel, waarbij de luisteraar wordt uitgedaagd de jazzwereld te bekijken vanuit een klassiek perspectief en omgekeerd. Nog op het programma die avond: El Amor Brujo van Manuel de Falla. Het Brussels Chamber Orchestra en flamencozangeres Amparo Cortes brengen dit zigeunerspektakel o.l.v. Manuel Villuendas.

El Amor Brujo is een compositie uit zestien delen voor kamerorkest en cantaora (flamencozangeres). Dans, pantomime, dialogen en gezangen....dit bijzonder veelzijdige werk is geïnspireerd op zigeunermuziek en doet denken aan Igor Stravinsky's Histoire du soldat. Tijdens het tweede deel van het concert ben je getuige van de wereldcreatie van Suite Epicée, een nieuwe compositie van Pierre Anckaert! Deze pianist en componist stelt een uniek en uitdagend project voor: een mix van jazz en klassiek waarin hij met zijn eigen trio de dialoog aangaat met een klassiek kamerorkest. Pierre Anckaerts Suite Epicée is een schijnbare tegenstelling, een confrontatie tussen oud en nieuw, een clash tussen twee werelden.

Programma :
 • Manuel De Falla, El Amor Brujo (l'Amour Sorcier)
 • Pierre Anckaert, Suite Epicée (wereldcreatie)
Tijd en plaats van het gebeuren :

Brussels Chamber Orchestra & Pierre Anckaert Trio : Manuel De Falla, Pierre Anckaert
Zaterdag 13 juni 2009 om 20.00 u
Oude magazijnen van de voormalige mijnsite Eisden
(nu: Academie)
Maasmechelen

Meer info : www.festivalvanvlaanderen.be, www.brusselschamberorchestra.com en www.myspace.com/pierreanckaerttrio

Extra :
Pierre Anckaert : de esthetische lijn, Georges Tonla Briquet op www.brusselnieuws.be, 18/09/2008

Elders op Oorgetuige :
Basilica Festival van Vlaanderen pakt uit met vernieuwende initiatieven, 30/04/2009

11:32 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

10/06/2009

Internationaal congres en symposium over muziektheater

Opera XXI In het kader van OPERA XXI organiseren het Vlaams Theater Instituut (VTI) en het Muziekcentrum Vlaanderen van 20 tot en met 22 juni een internationaal congres rond het hedendaags Vlaams muziektheaterlandschap. Tijdens het weekend worden de steden Antwerpen, Gent en Leuven aangedaan met werkbezoeken aan de verschillende muziektheatergezelschappen. Uiteraard staan er ook voorstellingen op het programma.

Op 22 juni vindt er in deSingel een symposium plaats met een debat en in de namiddag workshops. Verschillende internationale gasten zullen er spreken over hun werk en hun fascinatie voor muziektheater. Componist en theatermaker Heiner Goebbels houdt de keynote speech 'The fascination for absence', en gaat in gesprek met David Moss (Institute for Living Voice) en François Sarhan (componist).
Met levendig debat en spitse interventies maken we een staat op van muziektheater in Vlaanderen en Europa. Wat is er nodig om de huidige dynamiek te bestendigen? Behoeft muziektheater nog een aparte decretale categorie, nu de grenzen tussen de traditionele podiumdisciplines zijn vervaagd? Hoe kunnen we muziektheater 'populariseren', zonder het populistisch en als entertainment te vermarkten? Hoe kan nieuw talent internationaal doorbreken, en hoe kunnen we het gevaar tegengaan dat de toonaangevende festivals alleen elkaars chique projecten uitwisselen? De bijdragen in Courant 89 gelden als leidraad voor de discussies.

Programma symposium 22 juni :

10.00 u - 13:00 u : Muziektheater in Vlaanderen: perspectieven op een landschap

• Joris Janssens (VTi): tendensen in de productie van muziektheater in Vlaanderen (1993-2005)
• Pieter Verstraete (Universiteit van Amsterdam): De slag om muziek in het theater. Omtrent definities tussen cultuurbeleid en artistieke vorm.
• Drie triogesprekken over beleid en beoordeling van muziektheater, internationale werking, opleiding en publiekswerking
Beleid en beoordeling: Jerry Aerts (deSingel), Stijn Devillé (Braakland/ZheBilding) en Petra Vermote (componist)
Publiek en spreiding: Filip Bral (Pantalone), Jo Sollie (CC Strombeek) en Hans Bruneel (LOD)
Internationalisering: Guy Coolen (Muziektheater Transparant), Ute Haferburg (Vlaamse Opera), nn
Moderator: Werner Trio

13.00 u - 14.00 u : lunch

14.00 u - 16. 00 u : Fascinaties voor muziektheater (taal: Engels)
• Met bijdragen van Heiner Goebbels, François Sarhan en David Moss

16.30 u -17.30 u : And now for something completely different... (taal: Engels)
• Luca Scarlini over de ongekende mogelijkheden van musical.

17. u 30 u : receptie

Tijd en plaats van het gebeuren :

OPERA XXI - Symposium over muziektheater
Maandag 22 juni 2009 van 10.00 u tot 18.00u
deSingel

Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Inschrijven vóór 15 juni via communicatie[@]vti.be, tel. 02 274 17 62
Deelnameprijs: we vragen een bijdrage voor de catering van 15 euro (ter plaatse contant te betalen)

Alle verdere informatie vind je op www.operaxxi.be, www.vti.be en www.muziekcentrum.be

Elders op Oorgetuige :
Opera XXI : nieuw festival voor hedendaagse opera, muziektheater en musical, 28/05/2009

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

09/06/2009

Zingende bruggen en andere veldopnames in Q-O2

Singing Brigdes Jodi Rose is Australische en berucht door haar Singing Brigdes project. Als jaren verzamelt ze geluid van bruggen overal ter wereld met de bedoeling om er ooit een speciaal concert mee te organiseren. Dit jaar doet ze een kunstenaarsresidentie in Maastricht en reist ze de helft van Europa af om via audioblogs projecten te documenteren die haar interesseren.

Het werk van Frederik De Wilde situeert zich vooral op de raakvlakken tussen kunst, wetenschap en technologie. Hij bevraagt de conventies van de tentoonstelling, het kunstwerk en zijn limieten. Frederik De Wilde maakt deel uit van het 'Zoning Ensemble', een groep kunstenaars die zich specialiseert in veldopnames. Hij werkte ondermeer als scenograaf, software programmeur en geluidsdesigner. Daarnaast stichtte hij onlangs zijn eigen collectief 'The Bureau of Impure Problems'. Hij heeft ook lesgegeven en workshops geleid bij Groep-T (nieuwe media technici aan de Universiteit van Leuven).
Eén van zijn projecten 'Still Things' is een multidisciplinair project dat schommelt tussen beeldende kunst, installatiekunst en performance. Hij maakte gebruik van cryogene toepassingen met de bedoeling biologische processen uit te dagen en het bevriezen van de tijd te onderzoeken. Momenteel onderzoekt hij materiaalfysica in samenwerking met de Universiteit Hasselt.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Slotconcert residentie Jodi Rose & Frederik De Wilde
Maandag 15 juni 2009 om 20.30 u
Q-O2 werkplaats

Washuisstraat 28
1000 Brussel

Meer info : www.q-o2.be

Extra :
Singing Brigdes project : www.singingbridges.net
Frederik De Wilde : www.myspace.com/frederikdewildeakaimpure en www.bamart.be

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

08/06/2009

BL!NDMAN brengt werk van Harvey en Saariaho in Les Brigittines

Jonathan Harvey, Kaija Saariaho BL!NDMAN [VOX] integreert de waarden die aan de basis liggen van het ontstaan van het collectief in 1988: de vernieuwing, het multidisciplinaire aspect, het verkennen van grenzen en creatieve artistieke ontmoetingen. Tijdens het concert van donderdagavond brengen saxofonist Eric Sleichim en sopraan Griet de Geyter solowerk van Jonathan Harvey en Kaija Saariaho.Eric Sleichim : Jonathan Harvey, Ricercare una melodia
Ricercare una melodia  betekent letterlijk "zoeken" en verwijst in de muziektaal naar een voorvorm van de fuga. Hier krijgt door de elektronische echo (delay) een vijfstemmige canon vorm, van waaruit een melodie weerklinkt.

De Britse componist Jonathan Harvey (1939) is praktiserend boeddhist en voor hem is muziek iets spiritueels, iets heiligs bijna. In 1999 publiceerde Jonathan Harvey twee boeken gewijd aan inspiratie en spiritualiteit. Daarnaast bestudeert hij ook de hindoeleer, het christendom en zelfs de antroposofie, waarin gezocht wordt naar de verbinding van de mens met de kosmos. Net als zijn leraar, componist Olivier Messiaen, verzoent Harvey de christelijke elementen met een fascinatie voor het Oosten. Zijn muziek is doordrongen van Oosterse spirituele concepten. 'Het is belangrijk om te proberen iets voor mensen te doen met je muziek, om ze zich iets te laten realiseren wat ze zich voorheen niet realiseerden,’ zei Jonathan Harvey tijdens een interview. Deze opmerking vormt een sleutel tot Harveys muziek. Met alle middelen die hem ter beschikking staan schept hij een sfeer van spiritueel zoeken en begrip, dat doorklinkt in vrijwel al zijn werken.

Griet de Geyter
: Kaija Saariaho, Lonh
Middeleeuws geïnspireerd stuk van de Finse componiste, die zich op dit moment op het toppunt van haar carrière bevindt. Ze geeft blijk van een zeer gevoelige en verfijnde vindingrijkheid en slaagt er hier glansrijk in om de parameters van timbre en tijd met elkaar te verzoenen. Voor Griet de Geyter een uiterst veeleisende vocale vertolking.

Kaija Saariaho (1952) is een Finse componiste die sinds 1982 in Parijs verblijft. In 1976 begon ze haar studies aan het conservatorium in Helsinki bij Paavo Heininen. In 1980 en 1982 volgde ze seminaries in Darmstadt bij Brian Ferneyhough en studeerde ze in Freiburg bij Klaus Huber. Het jaar 1982 werd een belangrijk jaar voor Saariaho: tijdens haar werk aan het Parijse Ircam deed de computer zijn intrede in haar compositieproces. Later werkte ze ook in studio's te Helsinki, Stockholm, het GRM in Parijs en de Strobel stichting in Freiburg. Kaija Saariaho is één van de invloedrijkste componisten in de hedendaagse muziekwereld. Ze ontwikkelde een heel persoonlijke schrijfstijl, gekenmerkt door een verankering in traditionele Finse muziek, poëzie en literatuur en een ambitie om de recentste muzikale technologieën te verkennen en te gebruiken in haar werken.

Kaija Saariaho over Lonh (1996) : "The title Lonh, meaning far away or distant, comes from the old Provençal language, in which the text is sung. The text itself, a poem about love from afar, famous among scholars of mediaeval poetry, is attributed to the mediaeval troubadour Jaufré Rudel.
Formally, the piece loosely follows the form of the poem, and is thus divided into nine sections. Some of the symmetrical and repeating aspects are found in the solo soprano part, which as such uses rather freely the elements for the original text, so that the resulting text is rather a collage based on Rudels song.
In the electronic part, one can hear the text in three languages: Occitan (Provençal), French and English. The texts in Occitan were read by the poet Jacques Roubaud - who has intensively studied this poem and also translated it into French - and also by Julie Parsillé, a young French girl. The French version was read by Jean-Baptiste Barrière, and the English text by Dawn Upshaw, whose recorded singing voice is also part of the sonic material heard from the electronic part.
This vocal material, as well as some concrete sounds of for example birds, wind and rain, were processed with a large variety of Ircam transformation programs, such as resonant filters (Chant programme), cross-synthesis and me stretching with the phase-vocoder (AudioSculpt programme), etc.
After a preliminary mixing with ProTools, the sound materials were projected into a virtual acoustic, moved through a three-dimensional space (Spatialisateur programme on the Ircam Music Workstation).
The work for the electronic part has been realised in Ircam with the assistance of Gilbert Nouno, and with the help and supervision of Jean-Baptiste Barrière.
Lonh is a prologue for my forthcoming opera project dedicated to Dawn Upshaw." (*)

Tijd en plaats van het gebeuren :

BL!NDMAN : Solo
Donderdag 18 juni 2009 om 20.00 u
Les Brigittines

Korte Brigittinenstraat
1000 Brussel

Meer info : www.brigittines.be en www.blindman.be

Extra :
Jonathan Harvey op www.champdaction.be en www.arsmusica.be
Kaija Saariaho : www.saariaho.org en www.chesternovello.com (*)

Elders op Oorgetuige :
Interview met Kaija Saariaho en Jean-Baptiste Barrière, 22/02/2007

07:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook

07/06/2009

Zing - en dansbare tango's in Logos

Tango De vijfde jaargang van de de tango-special staat in het teken van tango en duodances. Logos heeft nieuw materiaal klaargestoomd dat behoorlijk zing - en dansbaar is, en bovendien brengen ze ook ervaren danskoppels op de dansvloer.

De aficionados van het Gentse tango-milieu weten dit maar al te goed: jaarlijks organiseren ze bij Logos een editie die aan het befaamde genre is gewijd. Het is een mooie gelegenheid om met de nieuwste arrangementen én stukken van eigen makelij naar buiten te treden. Het aanbod is heel verscheiden : naast klassieke tango's van Carlos Gardel en Anibal Troilo staan er ook heel wat tango nuevo van onder meer Astor Piazzolla op het programma, of experimentele en bewegingsgestuurde tango van Godfried - Willem Raes, metric tango, enz... Een deel daarvan zal gezongen en gedanst worden, en daarvoor wordt een beroep gedaan op o.a. Maja Jantar.

Tijd en plaats van het gebeuren :

M&M : Tango & Duo Dances
Woensdag 17 juni 2009 om 20.00 u

Logos Tetraëder
Bomastraat 26-28
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org

08:00 Gepost in Concert | Permalink |  Facebook