14/09/2012

deSingel plaatst Pools-Russische componist Mieczyslav Weinberg in de kijker

Mieczyslaw Weinberg Op zaterdag 22 september richt richt deSingel een hele dag lang de schijnwerpers op componist Mieczyslav Weinberg (1919-1996). Onbekend en onbemind. En wat ons betreft volledig onterecht. Deze Pools-Russische componist met joodse wortels had alles in huis om als een beroemd componist de geschiedenis in te gaan. Hij schreef een groots, indrukwekkend oeuvre bijeen met een herkenbare eigen signatuur, dat naast dat van Sjostakovitsj en Prokofjev kan staan. Het was Sjostakovitsj die het uitzonderlijke talent van Weinberg herkende en hem naar Moskou haalde. Buiten gromde de oorlog, binnen de muren van het conservatorium ontmoette hij grote musici als Gilels, Richter, Oistrach voor wie hij kon componeren. Dat deed Weinberg onafgebroken. Om het verlies van zijn uitgemoorde familie te compenseren. Om zijn joodse stem te laten horen.

Het Quatuor Danel kwam in contact met de muziek van Weinberg via de weduwe van Sjostakovitsj. Bij het spelen van Weinbergs Dertiende Kwartet was het liefde op het eerste gehoor. Inmiddels hebben de Danels alle zeventien strijkkwartetten opgenomen en doen ze er alles aan om Weinberg de bekendheid te geven die hij verdient. Wees erbij en ontdek deze intrigerende componist.

Moisey Weinberg (Mieczyslaw Vainberg) (1919-1996) was een Russische componist van Pools-Joodse geboorte. Hij studeerde piano bij Józef Turczyński aan de Frédéric Chopin Muziek Akademie van Warschau. Al snel werden zijn muzikale talenten ontdekt en geprezen.
Tijdens de Duitse invasie in Polen in 1939 vluchtte hij naar Rusland. In Minsk studeerde hij onder Vasily Zolotaryov die een voormalige student van Nikolaj Rimski-Korsakov en Mili Balakirev was. De ochtend na Weinbergs diploma-uitreiking vielen de Duitsers Rusland binnen en vluchtte hij naar Tasjkent. Daar werkte hij bij de opera en ontmoette allerlei belangrijke personen die ook geëvacueerd waren. Onder hen was ook de beroemde directeur van het Joods Theater in Moskou, Solomon Mikhoels. Hij trouwde met diens dochter.

Onder de indruk van Weinbergs eerste symfonie regelde Dmitri Sjostakovitsj in 1943 dat Weinberg naar Moskou kon komen. Daar bleef hij tot het einde van zijn leven. Na de Tweede Wereldoorlog laaide het antisemitisme in Rusland hevig op. In januari 1948 werd zijn schoonvader door de geheime politie vermoord en vele Joden met een culturele achtergrond werden gearresteerd en later doodgeschoten. Vele componisten bleven, onopgehelderd, buiten schot. In 1953 werd Weinberg gearresteerd met de aanklacht dat hij een Joodse republiek in de Krim op wilde richten. Waarschijnlijk is Weinberg de dood ontsnapt omdat Jozef Stalin op 6 februari 1953 overleed en de autoriteiten geen tijd meer hadden zich in zijn, en onnoemelijk veel andere, zaak te verdiepen.

In relatie met de vele tragedies in Weinbergs leven is het verbazend hoe creatief hij was. Hij componeerde 26 symfonieën, 17 strijkkwartetten en vele andere werken. Het grootste gedeelte van zijn werk werd in Rusland door de beroemdste en bekendste musici en orkesten uitgevoerd, o.a. door David Oistrakh, Emil Gilels, Rudolf Barshai en Mstislav Rostropovitsj.

Weinberg was bijzonder gesteld op de creatieve mogelijkheden het strijkorkest. Hij stelde : "Ik heb vaak niet meer nodig dan een goed strijkorkest om mijn gevoelens in muziek tot uiting te brengen". Zijn werken werden door de Sovjet autoriteiten regelmatige geprezen, vooral in het naoorlogse klimaat. Toch kon een Joodse componist nooit zeker van zijn zaak zijn. Daar waar Dmitri Sjostakovitsj een onaantastbare grootheid was geworden gold dat zeker niet voor Weinberg (en vele anderen). De ontvangst van zijn werken kende veel inconsistenties.

Vaak dreigde arrestatie en net als Sjostakovitsj had Weinberg altijd een koffertje klaarstaan om bij een eventuele arrestatie nog iets te kunnen meenemen. In 1948 werd de eerste Sinfonietta openlijk door de autoriteiten geprezen terwijl dit werk toch duidelijke verwijzingen naar Joodse muziek in zich heeft. Andere werken werden weer op de, nooit gepubliceerde en inofficiële, zwarte lijst gezet.

Vele malen nam Weinberg, net als Sjostakovitsj, een loopje met de muziekkennis van de autoriteiten. Zijn Rapsodie op Moldavische thema’s op.47, no.1 is zo overgoten van Joodse associaties dat het onbegrijpelijk is dat dit werk officieel werd geprezen. Een andere versie van dit werk voor viool en orkest werd door David Oistrakh in 1953 in première gebracht en dezelfde avond werd Weinberg gearresteerd.

In het Westen was Weinberg tot voor kort alleen bij kenners bekend.Dat de hoeveelheid bewonderaars steeds maar groter wordt, is mede te danken aan het CD-label OLYMPIA, dat veel van zijn werken in originele uitvoering, uitbracht en aan musicologen zoals Per Skans. Het Engelse label Chandos is in 2004 gestart met een registratie van alle symfonieën van Weinberg met het Pools Nationaal Radio-orkest, Katowice onder leiding van Gabriel Chmura.

Programma :

12.30 uur / blauwe zaal
Quatuor Danel
- Strijkkwartet nr 3, opus 14
- Strijkkwartet nr 6, opus 35

14.30 uur / blauwe foyer
Lezing door Frans Lemaire : Portret van Mieczyslav Weinberg, een componist in moeilijke tijden.

16 uur / blauwe zaal
Quatuor Danel - Ralph Van Raat, piano
- Sonate voor cello en piano nr 2, opus 63
- Sonate voor viool en piano nr 4, opus 39
- Strijkkwartet nr 8, opus 66

17.30 uur / blauwe zaal
Lecture recital door Quatuor Danel

20 uur / blauwe zaal
Quatuor Danel - Ralph Van Raat, piano
- Strijkkwartet nr 13, opus 118
- Strijkkwartet nr 15, opus 124
- Pianokwintet, opus 18 (1944)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Quator Danel : Weinberg Discovery
Zaterdag 22 september 2012 vanaf 12.30 u
deSingel - Antwerpen

Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : www.desingel.be en www.quatuordanel.eu

Extra :
Mieczyslaw Weinberg op en.wikipedia.org, www.music-weinberg.net en youtube

Elders op Oorgetuige :
Danel Kwartet speelt Haydn, Weinberg en Beethoven in het Brusselse Conservatorium, 4/12/2009

17:07 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

M&M Ritual : originele openingsproduktie in Logos

M&M Ritual Een concert is op zich reeds een ritueel. Maar wat wordt het wanneer het ritueel zelf nu tot thema van het concert wordt verheven? Het Logos M&M orkest bedacht voor deze nieuwe produktie zinvolle rituelen en verzon er ook de bijhorende muziek bij. Zo wordt onder meer een nieuwe robot geboren en via de unieke sensortechnologie middels naakte dansbewegingen bestuurd. En, er zijn zowel droeve als blijde rituelen bedacht, rituelen voor overgangen en gebeurtenissen. Een originele produktie waarmee ze bij Logos het nieuwe concertseizoen spetterend van start laten gaan.

De dansers, performers en musici die meewerken aan deze voorstelling zijn: Dominica Eyckmans, Zam Martino Ebale, Barbara Buchowiec, Moniek Darge, Sebastian Bradt, Xavier Verhelst, Helen White, Emilie De Vlam en Kristof Lauwers. De artistieke leiding is in handen van Godfried-Willem Raes.

Tijd en plaats van het gebeuren :

M&M Ritual
Donderdag 20 september 2012 om 20.00 u
Logos Tetraëder - Gent

Bomastraat 26-28
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org

14:55 Gepost in Concert, Dans, Muziek | Permalink |  Facebook

Belgische première Jörg Widmanns Zweites Labyrinth : een onvergetelijke klankbelevenis !

Jörg Widmann Als toonaangevend preprofessioneel orkest werkt de Junge Deutsche Philharmonie uitsluitend met het kruim van de landelijke Musikhochschulen. En dat onder leiding van de allerbeste dirigenten, tijdens dit concert Thomas Søndergård. Niet verwonderlijk dat de Junge Deutsche in zijn bijna veertigjarig bestaan aan de wieg stond van gerenommeerde gezelschappen, waaronder Ensemble Modern. Nieuwe muziek heeft steeds hoog in het vaandel van dit ensemble gestaan. Tijdens dit concert brengen ze Jörg Widmanns 'Zweites Labyrinth' (2006). Vijf instrumentengroepen zijn ruimtelijk zodanig opgesteld dat het publiek zich lijkt te bevinden in een doolhof van klankvlakken, waarin melodische lijnen fungeren als draad van Ariadne. Een onvergetelijke klankbelevenis.

Romantische tegenhanger op het programma is het Vioolconcerto van Jean Sibelius met stervioliste Veronika Eberle. Al werd het stuk in de twintigste eeuw geschreven, het heeft sinds jaar en dag een rotsvaste positie verworven in het romantische repertoire. Dat geldt ook voor de Vierde Symfonie van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Met een ongebreidelde emotionaliteit verhaalt het werk het even korte als dramatische huwelijk van Tsjaikovski met zijn oud-studente Antonina Miljoekova.

Jörg Widmann (foto) geniet internationale faam als soloklarinettist en componinist,een combinatie uitvoerend en scheppend musicus waarvan men dacht dat ze volledig verdwenen was sinds de groten uit de negentiende eeuw - Chopin, Liszt en brahms. Maar voor Widmann blijkt dit soort van muzikaal multitasking als het ware vanzelfsprekend: "1k ben beginnen componeren als kind omdat ik tijdens bet improviseren op de kiarinet de muziek ook wou neerschrijven". En al snel componeerde Widmann ook voor andere instrumenten. Heel jong, op elfjarige leeftijd, studeerde hij compositie bij Kay Westermann. Daarna ging hij in de leer bij Hans Werner Henze, Wilfried Hiller en Wolfgang Rihm.

Widmann houdt ervan om zich de meest uiteenlopende muzikale stijien eigen te maken, en ze vervolgens tot in de kern te analyseren en te herdefiniëren. "Alvorens ik begin te componeren moet een specifieke klank zich aan mij openbaren en voordat ik de pen ter hand neem, moet ik mij de gehele compositie als één enkele 'klankgeste' kunnen voorstellen". De praktijk wijst uit dat zo'n klankgeste veelal fungeert als een microkosmos van het stuk in kwestie, waarin de essentiële kiemen liggen besloten die in de loop van de compositie verder worden uitgewerkt. Zijn werkwijze is daarvoor zeer ondogmatisch, wat zich onder meer uit in het feit dat elke compositie aanleiding geeft tot nieuwe compositorische strategieën en een nieuwe behandeling van geluid en klank. "Reeksen zijn bij mij niet op voorhand als zodanig gepland. Ze doen zich voor. Men componeert een werk en instinctief kan men voelen dat men met het thema nog niet klaar is. Dus gaat men door, en begint men opnieuw van nul af aan", aldus de componist. Op die manier ontstond in 2006 'Zweites Labyrinth', als vervolg op 'Labyrinth für 48 Saiteninstrumente' uit 2005. Tijdens een repetitie van laatstgenoemd werk verbaasde de componist zich immers over het feit dat als hij de afzonderlijke motieven hoorde - dus als de algemene context weggelaten werd - er hem nog tal van andere ontwikkelingen mogelijk leken. De idee dat de compositie even goed een heel andere wending kon genomen hebben, fascineerde de componist. In die mate zelfs dat hij besliste een volledig andere compositie op bet thema 'labyrint' te maken.

Origineel in de muziek van Widmann is de manier waarop hij zijn bezettingen samenstelt. Tijdens de premiere van 'Zweites Labyrinth' op de Donaueschinger Musiktage van 2006 werden vijf groepen gevormd en rondom bet publiek geposteerd. Op het podium bevonden zich 2 harpen, 2 vleugelpiano's, een cymbaal en een citer; links daarvan 8 houtblazers (2 basklarinetten, 2 contrabasklarinetten, 2 fagotten en 2 contrafagotten); rechts daarvan 8 hoorns; achteraan op een sokkel 4 piccolo's; en nog eens 26 violen die de volledige zaal omsingelden. Jammer genoeg is deze ruimtelijke opstelling in de Blauwe ZaaI van deSingel niet mogelijk gebleken.

Programma :

  • Jean Sibelius, Concerto voor viool en orkest in d, opus 47
  • Jörg Widmann, Zweites Labyrinth (2006, Belgische creatie)
  • Pjotr Iljitsj Tsjaikovski , Symfonie nr 4 in f, opus 36

Tijd en plaats van het gebeuren :

Junge Deutsche Philharmonie : Sibelius, Jörg Widmann, Tsjaikovski
Woensdag 19 september 2012 om 20.00 u
(Inleiding door Adeline Boeckaert om 19.15 u )
deSingel - Antwerpen
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : www.desingel.be en www.jdph.de

Bron : tekst Adeline Boeckaert voor deSingel, september 2012

Extra :
Jörg Widmann : www.joergwidmann.com, www.schott-music.com en youtube

Elders op Oorgetuige :
Signum Quartett brengt Haydn, Widmann en Schubert in Sint-Truiden, 26/01/2012
ARSIS4 en Marie Hallynck brengen werk van Beethoven, Widmann en Schubert in Schilde, 20/04/2011

14:38 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Feestelijk openingsconcert Festival van Vlaanderen Gent met Zweeds Radiokoor & barokorkest B'Rock

Arvo Pärt Een grootse opening van Gent Festival van Vlaanderen in de kathedraal: solisten Maarten Engeltjes en Karina Gauvin, samen met barokorkest B'Rock en het Zweeds Radiokoor! Deze unieke samenwerking brengt meesterlijke koorwerken uit de barokperiode, aangevuld met twee hedendaagse koorwerken van de Zweedse componist Sven-David Sandström (foto). In dit concert staat de muziek ter verering van het (al)machtige: de aardse en hemelse heersers. De Coronation Anthems van Handel blikken terug op de bekroning van George II in 1727: het begin van een nieuw politiek hoofdstuk voor Engeland. Vivaldi verklankt de Gloria, een lofzang die in hogere sferen weerklonk op het moment dat de engelen het nieuws van Jezus' geboorte te horen kregen.

De Zweedse componist Sven-David Sandström is een van de meest succesvolle en internationaal gerespecteerde klassieke componisten van onze tijd. In meerdere opzichten wordt hij terecht als 'de Bach van deze tijd' beschouwd: hij heeft al meer dan 200 composities op zijn naam, specialiseert zich steeds meer in vocale (religieuze) muziek, bewerkt en integreert teksten en structuurkenmerken van oude meesters zoals Bach en Händel. Bovendien is hij ook als componist-pedagoog zeer inspirerend.

Programma :

  • A. Vivaldi, Gloria in D, RV 589
  • G.F. Handel, Coronation Anthems, HWV 258-261
  • Sven-David Sandström, Hear my prayer, O Lord - Lobet den Herrn

Tijd en plaats van het gebeuren :

Zweeds Radiokoor & B'Rock : Vivaldi, Händel, Sandström
Maandag 17 september 2012 om 20.00 u
St.-Baafskathedraal - Gent


Meer info : www.festivalgent.be en b-rock.org
----------------------------
Vrijdag 21 september 2012 om 20.00 u (Inleiding door David Vergauwen om 19.15 u )
deSingel - Antwerpen
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : www.desingel.be en b-rock.org

Extra :
Sven-David Sandström : www.svendavidsandstrom.com, nl.wikipedia.org en youtube

Elders op Oorgetuige :
Topkwaliteit en beleving staan centraal tijdens de 55ste editie van het Festival van Vlaanderen Gent, 11/09/2012

13:39 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

Goeyvaerts Trio & Vox Luminis brengen wereldpremière Ivan Moody en Arvo Pärt in Rotterdam en Sint-Niklaas

Arvo Pärt De maagd Maria, Moeder Gods, Zetel van Wijsheid en vooral ook Sterre der Zee is in talloze gedaanten een beschermheilige en troosteres. Dit concert schildert haar als Moeder van Smarten, treurend bij haar gekruisigde zoon. De middeleeuwse hymne Stabat Mater inspireerde Arvo Pärt (foto) tot een verstilde toonzetting van tijdloze schoonheid. In reactie daarop componeerde James Moody een al even intiem spiegelbeeld - het Counter-Pärt, dat zaterdag tijdens het Gergiev Festival in Rotterdam zijn wereldpremière beleeft. Daags nadien ook te horen in de Kapel O.L.V.-Presentatie in Sint-Niklaas. Het Goeyvaerts String Trio werkt voor deze productie samen met zangers van het ensemble Vox Luminis. Deze twee ensembles staan garant voor een topuitvoering!

In 1985 componeerde Arvo Pärt het Stabat Mater in zijn eigen tintinnabuli-stijl. Het zijn de puurheid en het respect voor stilte die dit werk zo aangrijpend maken. Pärt knielt voor de lijdende Maria aan de voet van het kruis. Het Stabat Mater handelt over de kruisiging van Christus. De Orthodoxe (Byzantijnse) rite heeft een aantal prachtige teksten rond het feest van Pascha, met teksten die onder andere verwijzen naar de Moeder van God. De verrijzenis als tegenstem voor het Stabat Mater. Ivan Moody schrijft voor dezelfde bezetting een werk dat als pendant zal dienen voor het Stabat Mater van Arvo Pärt.

Programma :

  • Ivan Moody, Stabat Mater (CounterPärt) (compositieopdracht - wereldpremière)
  • Arvo Pärt, Stabat Mater Dolorosa

Tijd en plaats van het gebeuren :

Goeyvaerts Trio & Vox Luminis: Pärt, Moody
Zaterdag 15 september 2012 om 16.00 u
Arminius - Rotterdam

Museumpark 3
Rotterdam - Nederland

Meer info : gergievfestival.nl, www.stringtrio.net en www.voxluminis.com
---------------------------------
Zondag 16 september 2012 om 17.00 u
Kapel O.L.V.-Presentatie - Sint-Niklaas

Plezantstraat 135
9100 Sint-Niklaas

Meer info : www.ccsint-niklaas.be, www.stringtrio.net en www.voxluminis.com

Dit concert is ook nog te horen op donderdag 21 februari 2013 in de Sint-Remigiuskerk in Vucht, op vrijdag 22 februari 2013 in AMUZ in Antwerpen en op donderdag 2 mei 2013 in de Bijloke in Gent.

Extra :
Arvo Pärt op www.musicolog.com en youtube
Arvo Pärt (1935 - ), Tintinambulist op www.musicalifeiten.nl
Ivan Moody : www.ivanmoody.co.uk en en.wikipedia.org

Elders op Oorgetuige :
Ensemble 21 brengt twee werken van Arvo Pärt tijdens Midis-Minimes, 23/07/2012
Stabat Mater : muziek als gebed, 31/07/2006

Beluister alvast dit fragment uit Ivan Moody's 'Ego dilecto meo', uitgevoerd door het Hilliard Ensembleen Arvo Pärts Stabat Mater, eveneens in een uitvoering door het Hilliard Ensemble

11:27 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

12/09/2012

Novecanto brengt huldeconcert voor Lucien Posman in Maldegem

Lucien Posman Onder leiding van Tom Deneckere brengt Novecanto op vrijdag 14 september 2012 'Hang your Serious Song', een huldeconcert voor Lucien Posman (foto), Vlaams componist én sinds jaar en dag trouwe zanger in het koor. Posman schrijft voor alle mogelijke genres en besteedt grote aandacht aan koormuziek. Het programma is in grote lijnen gebaseerd op zijn levensloop, de belangrijke momenten uit zijn bestaan. Natuurlijk kan Blake, zijn favoriete dichter, niet ontbreken en laten Lucien Posmans vrienden zich evenmin onbetuigd.

Novecanto is een Gents onafhankelijk gemengd koor. Het brengt klassieke moderne en hedendaagse muziek (vanaf 1900). Met een veertigtal moedige liefhebbers streeft het naar een vakkundige afwerking. Van 1991 tot november 2011 stond Novecanto onder leiding van Katrijn Friant, daarna nam Tom Deneckere het roer over.

Novecanto brengt jaarlijks een nieuw concert. Op basis van een centraal thema of muziekstuk, uitgaand van een bepaalde componist of van een muzikaal gegeven gaat het koor op zoek naar aanverwante muziek. Daarbij probeert het steevast nieuwe of onbekende werken te ontdekken. De concerten van Novecanto zitten vol afwisseling. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen instrumentale en vocale gedeelten, die elkaar goed aanvullen. De aandacht gaat niet alleen uit naar het muzikale element - ook het visuele aspect van een optreden is van belang. Theatrale en speciale effecten kunnen bijgevolg deel uitmaken van het gebeuren. Daarbij gaat het koor het experiment niet uit de weg. Novecanto bracht dit concert in première in mei 2012 in Parnassus in Gent.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Novecanto : Hang your Serious Song - a Posman experience
Vrijdag 14 september 2012 om 20.00 u
Feestzaal Koninklijk Atheneum Maldegem

Katsweg
9990 Maldegem

Meer info : www.novecanto.be

Extra :
Lucien Posman op www.matrix-new-music.be

Elders op Oorgetuige :
Hang your Serious Song : Novecanto zingt Posman, 11/05/2012
Huldeconcert en cd-voorstelling Lucien Posman in het Conservatorium Gent, 22/03/2012

21:15 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

11/09/2012

Slotconcert Track in de Gentse Sint-Baafsabdij

TRACK In het kader van de stadstentoonstelling TRACK in Gent gingen drie componisten, Joris Blanckaert, Laura Maes en Dirk Veulemans, samen met het Spectra Ensemble aan de slag met geluid uit en de geschiedenis van de stad. Zij componeerden elektro-akoestisch werk gelieerd aan de zes TRACK-clusters. Deze werken weerklonken in korte evoluerende fragmenten doorheen de stad en evolueerden naar volgroeide 'tracks' die op 15 september live zullen weerklinken in de Refter van de Sint-Baafsabdij.

Joris Blanckaert
Het werk van jazz-accordeonist, ingenieur en componist Joris Blanckaert (1976) verklankt het immense contrast tussen de huidige Gentse wijk Macharius/Heirnis en zijn historische functie.  Waar vroeger de 'heernesse', het gras- en moerasgebied op de samenvloeiing van Leie en Schelde, de graasweide vormde voor het vee van de toenmalige Sint-Baafsabdij en het bijhorende dorp, transformeerde het in latere eeuwen tot een exponent van beschaving en industrialisering, met havenindustrie en intensieve spoorwegactiviteit.  Vandaag krijgt men bij het binnenkomen van de stad vanuit het oosten meteen te maken met de chaotische rotonde aan de Dampoort, de asfaltvlakte van de stationsparking en het uitgestrekte braakliggende terrein van het voormalige rangeerstation.  Met 'Traces from the old city' weerklinkt het historische landschap, botst het met de werkelijkheid, en wordt uiteindelijk bedwongen in het digitale keurslijf van onze hedendaagse leefwereld.

In het tweede luik van zijn 'Traces from the old city' herinnert Blanckaert aan het historische karakter van de Sint-Pietersabdij met zijn twee kerken, de Sint-Pieterskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk.  Een abdij die enorme welvaart kende, met gronden tot over het Kanaal, maar die door Karel V helemaal werd uitgekleed en uiteindelijk zelfs geen abdijfunctie meer mocht uitoefenen.  De compositie volgt de gebedsgetijden van de toenmalige Dominicaanse kloosterorde: de metten, de lauden, de priem, de terts, de sext, de none, de vespers en de completen, gespreid over acht hedendaagse kantooruren i.p.v. 24 uur zoals destijds.  Sacrale klanken in een decor van vergane glorie.

Laura Maes
Geluidskunstenares Laura Maes presenteerde haar geluidsobjecten en -installaties reeds eerder in binnen- en buitenland. Haar composities voor de clusters Tondelier en Tolhuis zijn plaatsgebonden en combineren veldopnames met geluiden van strijkers en percussie. Tijdens de live-uitvoering van de werken zullen de strijkstokken worden uitgerust met gyroscopen die hun rotatie registreren. Deze data worden gebruikt om de veldopnames aan te sturen en te bewerken.

Gedurende meer dan 100 jaar werd de site aan de Gasmeterlaan ingepalmd door de 'Gasmaatschappij van Gent'. Sinds de start van de sloop van de voormalige fabrieksgebouwen in 1981, kregen de voormalige fabrieksgronden geleidelijk aan een nieuwe invulling. De compositie gemaakt voor Tondelier confronteert het deels braakliggende terrein met zijn voormalige functie. Het geluid van langzaam ontsnappend gas wordt gecombineerd met ruisgeluiden, geproduceerd door strijkers. De hoge pieptonen voortgebracht door het gas worden overgenomen door cello, altviool en viool.

Sinds de jaren '20 worden de Belgische biotopen, van heide tot Ardens bos, tentoongesteld in de hortus Michel Thiery, de huidige Tuin van Kina.
De botanische planten- en kruidentuin herbergt ongeveer 1500 soorten planten, grassen en bomen. In de compositie van Maes worden de sapstroomgeluiden van planten en bomen hoorbaar gemaakt en gaan zij de dialoog aan met percussieve strijkgeluiden.

Dirk Veulemans
In het elektroakoestisch werk van Dirk Veulemans (1956) spelen de computer en algoritmes steevast een belangrijke rol. Tijdens zijn bezoeken aan TRACK exploreerde hij de gedachtenomgeving rond de kunstwerken door micro-interviews op te nemen met spontane bedenkingen van toevallige toeschouwers. Dit 'poëtisch' klankmateriaal vormt de basis van de composities.

Tijdens het openingsgebeuren van TRACK op de Kouter omschreef een gepensioneerd arbeider de performance met de zandzakjes van Adelita Husni-Bey als "volgens de Kunst". Zijn gedachten dwaalden vervolgens af naar zijn jeugd waar het sleuren met zakken hard dagelijks labeur was.

Bij de grafzerken van Leo Copers drukte een jonge man een memento mori uit, direct gevolgd door het optimistische geloof van de nieuwe generatie in de toekomst en in de eeuwigheid van dingen zoals kunst. In beide composities ligt de spectrale samenstelling van de klank van de micro-interviews aan de basis van het instrumentale gedeelte.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Spectra Ensemble : Track concert
Zaterdag 15 september 2012 om 14.30 u en 16.00 u
Sint-Baafsabdij Gent

Voorhoutkaai 43
9000 Gent
Gratis toegang

Meer info : www.spectraensemble.com en track.be

Extra :
Joris Blanckaert : www.jorisblanckaert.be
Laura Maes : www.myspace.com/lauramaesmusic
Dirk Veulemans : www.dirkveulemans.be en www.matrix-new-music.be


Elders op Oorgetuige :
Er klinkt muziek tijdens TRACK, het artistieke zomerproject van het SMAK in Gent, 22/07/2012

17:51 Gepost in Concert, expositie, Muziek | Permalink |  Facebook

Tiende editie OdeGand pakt uit met tal van toppers

OdeGand OdeGand is jaarlijks het spetterende startschot van het culturele seizoen van Gent Festival. De idyllische binnenstad van Gent is het decor van een dag vol muziek. Gaande van flamenco, over jazz en klassiek, tot wereldmuziek… In elke Gentse cultuurtempel weerklinkt muziek. Dit jaar van o.a.  An Pierlé, Julia Lezhneva, Cold Steel Drummers, Anne Niepold en The Choir of King's College. Ook langs het water kun je genieten van o.a. Vlamo en de Gentse Goeste Majeur. Bootjes varen je van het ene concert naar het andere. 's Avonds kun je genieten van een - gratis - magische lichtshow en oorstrelend concert op een drijvend podium aan de Gras- en de Korenlei. Als klap op de vuurpijl volgt een vuurwerk dat nog lang blijft nazinderen… Met één ticket krijg je toegang tot de bootjes, meer dan 60 concerten en tientallen concertlocaties.

De toppers en parels op het programma zijn onder anderen de Russische sopraan Julia Lezhneva, 22 jaar en nu al een levende legende dankzij haar adembenemende stem. Daarnaast slaagde het Festival erin het beste kinderkoor ter wereld te boeken: de engelachtige jongensstemmen van The Choir of King's College, Cambridge. Het Corsicaanse Barbara Furtuna overdondert dan weer met mediterraanse gezangen uit de 14de en 17de eeuw: vier mannenstemmen vervlochten in polyfonie. En ook de 'American drumline' staat paraat! Stoer marcherend in een gedisciplineerde choreografie bewijzen de Cold Steel Drummers (North Carolina) dat ze "unbreakable, unbeatable, unstoppable and untouchable" zijn. Vorig jaar kleurden ze de intervalsact van Eurovision, nu doen ze Gent op haar grondvesten daveren.

Daags na OdeGand gaat het feestgedruis aan Graslei/Korenlei vrolijk verder: kids vanaf 4 jaar mogen inschepen voor een muzikale boottocht tijdens KidsOdeGand. Ook An Pierlé, de Cold Steel Drummers en Sandip Ghosh zijn die dag weer van de partij.

KidsOdeGand is een OdeGand op maat van kinderen. Op de tweede dag van het OdeGand-weekend zijn de kinderen aan zet. Begeleid door ritmische drummers op en rond de Gentse binnenwateren mogen de kleine enthousiastelingen vanaf 4 jaar extra luid van zich laten horen op en rond de waterlopen van het historisch centrum van Gent, want zondag is de Gentse binnenstad één groot muzikaal speelplein!

Langs een parcours, dat loopt van de Reep naar het Rabot, spelen erg uiteenlopende muzikanten, die verrassend in interactie gaan met de kinderen en hen uitdagen zelf deel uit te maken van het schouwspel. Met een KidsOdeGand-ticket kan je inschepen voor een boottochtje en neem je deel aan een muzikale avonturentocht vanuit het bootje. Wordt hun boot de luidste boot van de hele KidsOdeGand vloot?

De bootjes vertrekken op de Gras- en Korenlei en nemen de deelnemertjes mee langs een betoverende wereld van water en muziek. Een acrobaat op de balustrade langs de kade! Bestaan zingende zeemeerminnen echt? En hoe kan een orgel op het water drijven? En speciaal voor blinde en slechtziende kinderen vaart ook de Fluisterboot uit… Gebruik je speurneus en spits je oren voor deze muzikale schattentocht op het water. Net voor het inschepen of na de tocht, kunnen de kinderen nog meer ontdekken aan wal, op de kades van Gras- en Korenlei.

Tijd en plaats van het gebeuren :

OdeGand
Zaterdag 15 september 2012 van 13.30 u tot 21.15 u
Op verschillende locaties in de Gentse binnenstad
Gratis slotspektakel & vuurwerk om 22.00 u op de Gras- en Korenlei

---------------------------
KidsOdeGand
Zondag 16 september 2012 van 14.00 u tot 17.00 u
Op diverse locaties op en langs de Gras- en Korenlei


Meer info : www.gentfestival.be

Elders op Oorgetuige :
Topkwaliteit en beleving staan centraal tijdens de 55ste editie van het Festival van Vlaanderen Gent, 11/09/2012

13:54 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

Topkwaliteit en beleving staan centraal tijdens de 55ste editie van het Festival van Vlaanderen Gent

Gent Festival van Vlaanderen Zaterdag gaat de 55ste editie van het Gent Festival van Vlaanderen van start. Dit internationale muziekfestival biedt gedurende twee weken een mooie mix van klassieke muziek, jazz en wereldmuziek. Het festival start met OdeGand (15/09), een groots muziekevent op en langs de Gentse binnenwateren, dat afgesloten wordt met een concert op het water en een prachtig vuurwerk. In totaal staan er meer dan 180 concerten op het programma, met meer dan 1400 (inter)nationale artiesten. Het wordt weer een festivaleditie om naar uit te kijken: vanaf de start met OdeGand (10de verjaardag!) tot het slot, het Venetiaans Bal. Twee weken lang kan je genieten van unieke artiesten en ensembles die bedwelmende programma's brengen op de mooiste en origineelste plekjes van Gent en Oost-Vlaanderen.

Dit festival maakt het grote verschil door de creativiteit die in alle projecten en concerten terug te vinden is. Topkwaliteit en beleving staan centraal.  De muzikale fietstocht Avanti, het Venetiaans Bal, OdeGand en KidsOdeGand zijn vaste waarden tijdens het festival. In 2012 brengt het festival zijn eerste eigen productie 'Terra Tango', bedacht door topchoreograaf en -danser Vincent Morelle. In deze wervelende show wordt tango gecombineerd met acrobatie en spectaculaire lichteffecten. Vincent Morelle danst de hoofdrol samen met zijn even beroemde partner Maryline Lefor en nog 6 andere tangodansers van het allerhoogste niveau.

Een van de hoogtepunten uit het programma van het Gent Festival van Vlaanderen 2012 is het feestelijke openingsconcert van het Zweeds Radiokoor & B'Rock op maandag 17 september in de Sint Baafskathedraal. Verder zijn het ensemble Vox Luminis, Andreas Scholl, Jessye Norman, Thomas Bauer & Jos van Immerseel en het Lutowstawski Quartet absoluut niet te versmaden. Gent Festival van Vlaanderen verrast voorts opnieuw met grote namen zoals Julia Lezhneva, Lucy Crowe, Robert King, Karina Gauvin en The Choir of The King's Consort, maar ook met nieuwe parels waaronder Spira mirabilis. OdeGand viert zijn 10de verjaardag, de muzikale fietstocht 'Avanti!' verkent het groene havengebied van Gent, KidsOdeGand gaat te water en de capaciteit van het Venetiaans Bal wordt opgetrokken.

De 55ste editie van het festival staat in het teken van het Nulpunt, het allervroegste begin, de eerste klank, 'het Nulpunt'. De Schepping van Haydn komt (uiteraard) aan de beurt. Ze wordt deze keer gebracht door Robert King en zijn King's Consort (Sint-Baafskathedraal ,19/09). Vox Luminis komt ons Licht brengen met Sheppard, White en Tallis: O nata Lux! (Karmelietenkerk,18/09). Het kwartet Lutoslawski haalt parels tevoorschijn uit het Poolse repertoire, met onder andere Genesis van Gorecki (Refter STAM, 27/09).

Verder in de programmatie van het festival zijn er nog meer beeldende présences, zoals die van Graindelavoix. Ze schenken ons een conceptuele kijk op de Expansie met Ossuaires. De markt van de relieken zorgde in het dertiende-eeuwse Europa voor de eerste religieuze, politieke en economische netwerken… connecties die sindsdien gestaag zijn blijven toenemen. (Sint-Baafskathedraal, 22/09).
Met de door Andreas Scholl gezongen Lieder belanden we opnieuw bij de existentiële vraag 'Waar komen we vandaan?' Een wanhoopsvraag uit duizenden (Vlaamse Opera Gent, 18/09). Nadien maken we een winterwandeling in de sneeuw, met Thomas Bauer en Jos Van Immerseel. Zo krijgen we hun zeer unieke versie aangereikt van de Winterreise van Schubert (Handelsbeurs, 24.09).

Dan volgt de Explosie met de (dynamisch dynamiserende) energie van het orkest EL SISTEMA uit Venezuela, dat ons naar de essentie van de muziek loodst: la fiesta! Maar daarmee is lang niet alles gezegd. Het gaat tegelijk om een vormingssysteem dat jongeren uit de sloppen hun dromen helpt waarmaken, dankzij de muziek waarmee ze zijn opgegroeid. Het systeem werd opgericht door José Antonio Abreu, er zijn momenteel 250.000 kinderen bij betrokken en het draagt een positieve kracht uit in het sociale en politieke leven van Venezuela (Capitole Gent, 25/09).

John Cage blaast de volledige klassieke muziektaal op en creëert averechtse universums. Binnen dit repertoire verbeeldt Ictus enkele uiterst delicate stukken met 5 geprepareerde piano's. (Handelsbeurs, 27/09).

Het veelbelovende Spira mirabilis doet voor het eerst ons land aan. Het orkest gaat op radicale wijze voor diepgang: ze nemen een groot oeuvre uit het klassieke repertoire, studeren het maanden aan een stuk in, beluisteren elkaar, verdelen de intro's en de verantwoordelijkheden, ontrafelen het muzikale vocabularium en delen dat alles met het publiek. Met hen schieten we sowieso een eind vooruit in de spiraalbeweging. De Vijfde van Beethoven in een visionaire benadering. (Sint-Michielskerk, 26/09).

1912. Dé big crash van de tweede industriële revolutie was zeker het drama met de Titanic: erratum van de megalomanie! Op de onderste verdiepingen bevond zich het gewone volk. Op het bovendek speelde een kwartet voor de rijkere klasse. Als om aangehoord te worden door een beschermengel bleven ze
manmoedig verderspelen, met de voeten al in het water. Flat Earth Society komt straks in aanvaring met ChampdAction bij een voorstelling in twee delen: pop en klassiek (Vooruit , 28/09).

OdeGand (Gent, 15 & 16/09) en Avanti (Haven van Gent, 23/09) spelen met de 4 elementen. Het Venetiaans Bal brengt ons deze keer naar de tijd van eergisteren, tijd van dans, tijd van rites, zonderlinge kostuums en andere eigenaardigheden ('t Pand, 29/09). Synchroon met dit alles wordt in een tangoshow het moment gezocht waarin zowel dans als muziek hun oorsprong vonden - en dit, via de ontmoeting. In een nieuwe creatie schaduwt Vincent Morelle samen met Soltango de geschiedenis van de tangomuziek en de evolutie van de relaties tussen mensen: van aftasten naar betoverd raken, van innige omhelzing tot heftige verveling. Vibraties die doen dansen. (Capitole Gent, 21 & 22/09)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Gent Festival van Vlaanderen 2012
Van zaterdag 15 t.e.m. 29 september 2012
Op verschillende locaties in Gent


Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.festivalgent.be

Gent Festival in een notendop

13:08 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

The Organ Project : seizoensopening met Belgische première van formaat in Grimbergen

The Organ Project In dit unieke orgel- en dansproject speelt Bernard Foccroulle een repertoire van solo-orgelcomposities. Salva Sanchis brengt drie dansers mee voor een ontmoeting tussen dans en muziek, met het orgel zelf als muzikaal en architecturaal middelpunt. Foccroulle speelt muziek van Bach, Buxtehude, Schlick, Berio en van hemzelf. Voor elk stuk muziek maakte Salva een specifieke choreografie.

In de abdijkerk van Grimbergen wordt een scène gebouwdwaar het publiek rond kan zitten. De dans gebeurt dicht bij het publiek en neemt een centrale plaats in; hij staat in contrast, en zoekt tegelijk naar een evenwicht met de kracht van de ruimtevullende klank van het orgel. Zo ontstaat er een dialoog tussen beide verschillende media terwijl ze tevens sterk verweven zijn.

The Organ Project is een bijzondere samenwerking tussen danser Salva Sanchis en organist Bernard Foccroulle, tevens ex-directeur van de Munt en directeur van het Festival International D'Art Lyrique de Aix-en-Provence. Het resultaat is een uniek locatieproject dat reeds te zien was in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. The Organ Project is nu voor het eerst te zien in België.

Bernard Foccroulle (1953) was gedurende vijftien jaar directeur van De Munt in Brussel en sinds juni 2007 is hij werkzaam als directeur van het Festival d'Art Lyrique te Aix-en-Provence. Foccroulle studeerde orgel aan het Conservatorium van Luik bij Hubert Schoonbroodt. Hij perfectioneerde zich nadien bij Xavier Darasse, Bernard Lagacé en Gustav Leonhardt. Zijn deelname aan het Festival International de Royan (1974 et 1976) was het startpunt van een internationale carrière waarin de hedendaagse muziek een belangrijke plaats inneemt. Op zijn repertorium staan een zestigtal hedendaagse werken, waarvan meer dan twintig in wereldcreatie.

Hedendaagse muziek is nochtans niet de enige specialiteit van Bernard Foccroulle. Hij voert inderdaad orgelmuziek uit van de 15de tot de 20ste eeuw, met een voorkeur voor de 17de eeuw. Hij wijdt zich meer specifiek aan het oeuvre van J.S. Bach, waarvan hij opnames maakt op historische instrumenten. Foccroulle was ook lid van het Ricercar Consort, gespecialiseerd in barokmuziek en meer specifiek in het Duitse repertorium van 17de en 18de eeuw.

Bernard Foccroulle was leraar Analyse aan het Conservatorium van Luik van 1977 tot 1991, voorzitter van 'Les Jeunesses Musicales de la Communauté française' van 1986 tot 1989, en is stichter van het 'Séminaire d'Orgue de Wallonie' (met Jean Ferrard) en van het Festival Ars Musica. Hij is ook componist en auteur van verscheidene publicaties i.v.m. hedendaagse muziek en historische orgelmuziek.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Bernard Foccroulle / Salva Sanchis : The Organ Project
Vrijdag 14 september 2012 om 20.30 u
Abdijkerk Grimbergen


Meer info : www.ccstrombeek.be

11:28 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook