03/05/2013

Novecanto zingt Poor Cock Robin in Gent

Poor Cock Robin In een tijd waarin we allemaal worden aangemaand om aan het milieu te denken, door bijvoorbeeld onze huizen beter te isoleren, minder met de auto te rijden, 'Dagen zonder Vlees' te plannen, gerecycleerd papier te gebruiken en ons tuinafval netjes naar het containerpark te brengen in plaats van het op te stoken, kan een koor als Novecanto niet achterblijven. Geïnspireerd door natuur en ecologie gingen ze op zoek naar muziek over dieren en planten. Ze vonden twee prachtige stukken uit de jaren 1980 , toen we overspoeld werden door de eerste ecologische golf en we neen zeiden tegen pesticiden en zure regen: 'Summer Sunday' van Joseph Horowitz en 'Who Killed Cock Robin' van Martin Wesley-Smith vormen de twee pijlers van dit concert.

Het programma wordt aangevuld met tien variaties op 'Die Forelle' van Schubert, een bewerking van de Oostenrijkse componist Franz Schöggl en met 'Een Gracie', een tekst die in 1473 werd opgenomen in het eerste gedrukte boek van de Lage Landen en waarin mens en dier, bloem en boom, ziekte en gezondheid... stuk voor stuk als bewijs worden beschouwd voor het bestaan en de almacht van de Grote Beweger. Het gaat hier dus om ecologie avant la lettre: alles hoort samen, alles heeft zijn nut, daar heeft de Goede God voor gezorgd. Met op het einde een majestueus Deo Gratias! Het stuk werd exact 40 jaar geleden op muziek gezet door Kristiaan Van Ingelgem, voor Novecanto is dat reden genoeg om het weer onder de aandacht te brengen.

Heb je een hart voor de natuur of ben je gewoon benieuwd naar de muziek waarmee Novecanto je ditmaal wil verrassen, kom dan zeker luisteren op zaterdag 4 mei. Ze zingen twee keer: om 17 uur voor de vroege vogels en om 20 uur voor de nachtuilen.

Joseph Horovitz (1926) studeerde muziek en moderne talen aan het New College te Oxford. Na het behalen van zijn graad in de muziek in 1947 studeerde hij compositie bij Gordon Jacob aan het Royal College of Music in Londen en later bij Nadia Boulanger te Parijs. Hij begon zijn muzikale loopbaan als muzikaal directeur bij het 'Old Vic' theatergezelschap in Bristol en werkte vervolgens als ballet- en operadirigent bij verscheidene internationale gezelschappen, waarmee hij tournees maakte door Europa en de U.S.A. Naast enkele brassband-werken omvat zijn oeuvre 15 balletten, twee opera's van één akte, solo concerten, kamermuziek en vocale muziek. De laatste jaren verwierf hij internationale bekendheid met zijn muziek voor televisieseries en films. Hij verkreeg de Commonwealth Medal voor compositie en twee 'Ivor Novello Awards'. Horovitz is Fellow of the Royal College of Music in Londen.

Kristiaan Van Ingelgem (1944) genoot zijn muzikale opleiding aan het Lemmensinstituut in Mechelen en Leuven met als orgelleraar Kamiel D'Hooghe. Sinds 1972 is hij organist aan de Sint-Maartenskerk te Aalst, waar hij ook orgelleraar is. Hij doceert praktische harmonie aan het conservatorium te Antwerpen. Hij maakte verscheidene CD- en plaatopnames. Van Ingelgem is ook stadbeiaardier in Aalst. In de zomer van 2004 behaalde hij trouwens met onderscheiding zijn diploma van beiaardier aan de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn te Mechelen, waar hij leraar was van 1969 tot 1975.
Op compositorisch vlak behaalde hij verschillende onderscheidingen. Zo schreef hij het plichtwerk voor de vierde internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola 1998 te Mechelen. Zijn "Te Deum" voor koor, soli en symfonisch okrest uit 1989 kreeg veel lof bij pers en publiek en werd reeds een tiental keer uitgevoerd.

Dat het werk van Van Ingelgem zelden de vrucht van een abstract muzikaal idee is, bewijzen zijn koorcomposities. Vrijwel steeds zijn zij gelinkt aan een opdracht, uitnodiging of gelegenheid, van het Jeugdfestival van Neerpelt tot de IJzerbedevaart. De tekstbehandeling vertoont dezelfde hang naar polymetriek en -ritmiek, imitatieve dialoog en homofone declamatie als bij zijn collega's. Op de lijn Van Nuffel - Nees - Schroyens - Bikkembergs neemt hij een vrij behoudsgezinde plaats in.
Kristiaan Van Ingelgem toont zich telkens weer een 'denkend' en 'bedachtzaam' componist. 'Denkend' in zijn zoeken naar een betekenisvolle interactie tussen werk en context, 'bedachtzaam' in zijn gevecht tegen oppervlakkigheid en exposure. Toch weerklinkt hierin en zelfs in het updaten van zijn muziektaal steevast de weigering om de graag vergeten traditie van de Vlaamse koor-, orgel- en beiaardmuziek te verloochenen, alsook de betrachting deze door te denken binnen een sterk geëvolueerde klankwereld.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Novecanto : Poor Cock Robin
Zaterdag 4 mei 2013 om 17.00 u en om 20.00 u
Zaal Parnassus - Gent

Oude houtlei 122
9000 Gent

Meer info : www.novecanto.be

Extra :
Joseph Horovitz op www.chesternovello.com en youtube
Martin Wesley-Smith op en.wikipedia.org, www.australianmusiccentre.com.au en youtube
Kristiaan Van Ingelgem op www.muziekcentrum.be en www.matrix-new-music.be

13:48 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.