05/03/2013

Pavel Haas Quartet brengt Beethoven, Janáček en Sjostakovitsj in de Handelsbeurs

Pavel Haas Quartet In oktober 1923 pende Janáček in slechts 15 dagen zijn eerste strijkkwartet neer, geïnspireerd op de Kreutzersonate van Leo Tolstoj. Deze mini-opera voor strijkers vertolkt het psychologische drama van de novelle met intense passie. Ook Sjostakovitsj brengt in zijn achtste strijkkwartet een verhaal waarin de mysterieuze verklanking van persoonlijk leed en politiek protest blijft fascineren. De drang om in het genre van het strijkkwartet innerlijke worstelingen uit te drukken, gaat terug op Beethoven. Zijn opus 130 barst met zes delen uit zijn voegen en mondt uit in de Grosse Fuge, een bovenmenselijke krachttoer voor muzikant en toehoorder. Het Pavel Haas Quartet heeft alle troeven in handen om de intensiteit van deze drie kleppers uit het repertoire ten volle over te brengen. De vier Tsjechen behoren tot de top van kwartetuitvoerders. Hun cd's met muziek van Slavische meesters als Janáček, Prokofjev en Dvorák gooien hoge ogen en in 2009 vroeg BBC Music Magazine hen om een cd gewijd aan Beethoven op te nemen.

Net zoals voorheen Bartók knoopte Sjostakovitsj aan bij de grote traditie, in het bijzonder bij Beethoven. Beethoven had het strijkkwartet een architecturale grootheid en een expressieve diepgang bezorgd waardoor het genre definitief doorbrak als concertmuziek. Het model van Beethoven is in heel duidelijk aanwezig in het Achtste Strijkkwartet.

Het strijkkwartet opent en eindigt met een largo dat telkens fugatisch is opgevat met het viernotenmotief D-Es-C-H - een muzikale transcriptie van Sjostakovitsj' naam (in de gangbare Duitse versie 'D. Schostakowitsch') - als uitgangspunt. De inzet van een strijkkwartet met een fugatisch langzaam deel knipoogt naar Beethovens Veertiende Strijkkwartet, opus 131 - een idee dat ook navolging kende bij romantische componisten in het genre.

In Sjostakovitsj' strijkkwartetten leeft echter niet alleen Beethovens erfenis verder. De hele romantische verwerking van Beethovens retorische, instrumentale gebaren kent in de handen van de Russische componist een stilistische 'hertaling'. Richard Taruskin, kenner van de negentiende- en twintigste-eeuwse Russische muziek, heeft het in dat verband over een "meesterlijke exploitatie van de retoriek uit de post-Beethoveniaanse instrumentale muziek, zo vol van spanning en catharsis, zo rijk beladen met symbolen en tekens maar zonder een expliciete sleutel tot interpretatie."

Zoals eerder gesuggereerd, maakt precies het Achtste Strijkkwartet, één van Sjostakovitsj’ meest populaire kwartetten, een misleidende indruk als het op interpretatie aankomt. Officieel droeg de componist het op aan de "nagedachtenis van de slachtoffers van het fascisme en de oorlog", aldus de versie in de partituur. Hij schreef het na een bezoek aan het door de Tweede Wereldoorlog verwoeste Dresden. Uit één van de vele brieven aan Isaak Glikman - een theatercriticus en historicus uit St.-Petersburg (Leningrad) - weten we echter dat het strijkkwartet privaat een andere 'betekenis' had, een 'in memoriam' dat de componist aan zichzelf opdroeg : "Ik moest eraan denken dat na mijn dood wellicht niemand een werk zou componeren ter herinnering aan mij. Daarom besloot ik zo'n werk zelf te schrijven. Op het titelblad zou je kunnen schrijven: 'Ter nagedachtenis aan de componist van dit kwartet'. Hoofdthema van het kwartet vormen de tonen D-Es-C-H, mijn initialen (D. Sch.). (...). De pseudo-tragiek van dit kwartet is zo groot dat bij het componeren mijn tranen zo overvloedig stroomden als urine na een half dozijn glazen bier. Toen ik thuiskwam, probeerde ik het tweemaal te spelen en stortte ik opnieuw tranen. Deze keer echter niet vanwege de pseudo-tragiek, maar uit verbazing over de prachtige eenheid van de vorm."

Sjostakovitsj' sarcasme spreekt uit elke zin. Alles lijkt er op te wijzen dat de componist een onderscheid maakte tussen een politiek correcte omschrijving voor de openbaarheid - de aanklacht van de naziterreur en de daaruit voortvloeiende ravages - en een private 'betekenis'. Maar commentaren van componisten op eigen werk dienen met de grootste omzichtigheid te worden behandeld en steeds beschouwd te worden in samenhang met de sonore realiteit. Sjostakovitsj citeert in dit kwartet duchtig uit eigen werk, wat natuurlijk te verklaren is vanuit de hierboven aangehaalde autobiografische intentie. Toch zijn de diepere gronden voor de specifieke keuzen die Sjostakovitsj maakt - zelf heeft hij het over een 'allegaartje'- niet zo duidelijk.

Het joodse thema uit het Tweede Pianotrio dat we vinden in het frenetieke, gebalde tweede deel en de door Lenin geliefde revolutionaire hymne 'Gekweld door bittere gevangenschap' dat opduikt in het voorlaatste deel kunnen in de richting wijzen van de officiële opdracht - zo we natuurlijk het joodse element als een aanklacht tegen de holocaust beschouwen en dus tegen het 'fascisme'- een bij Sjostakovitsj rekbaar begrip - en niet als een verwijzing naar het antisemitisme onder Stalin. Maar wat te denken van de andere citaten zoals het zwierige walsthema uit het Eerste Celloconcerto in het derde deel en de aria 'Serjozja, mijn liefste' uit de opera 'Lady Macbeth uit Mtsensk' die naar het einde van het kwartet (vierde deel) teder weerklinkt in de cellopartij? Zeer zeker heeft de persoonlijke affectie van de componist voor bepaalde werken uit zijn oeuvre een rol gespeeld maar vergeten we ook niet dat hij in het jaar van de compositie van het kwartet lid was geworden van de Communistische Partij - een vorm van overleven in een maatschappij waarin hij nu eenmaal moest functioneren. Een emotionele tweestrijd en het zoeken van een catharsis in de muziek zijn wellicht bepalend geweest voor de spanning tussen het elegische en het ironische (of sarcastische) in de conceptie van het werk (een requiem voor een overlevend componist) - een spanning die de meeste muziek van Sjostakovitsj kenmerkt.

Tevens knoopt de componist ook aan bij het idee van de funeraire instrumentale muziek die een bekende traditie was in de Russische (kamer)muziek - denken we maar aan Rachmaninovs 'Trio élégiaque' ter nagedachtenis van Tsjaikovski of aan Tsjaikovski's eigen in memoriam voor de violist Ferdinand Laub in zijn Derde Strijkkwartet. Een traditie waartoe Sjostakovitsj' Tweede Pianotrio, geschreven ter nagedachtenis van Ivan Sollertinski - een muziekkenner en -criticus aan wie de componist veel te danken had - al eerder een steentje had bijgedragen. Ondanks de vele citaten doet het Achtste Strijkkwartet niet collage-achtig aan. Sjostakovitsj is volledig meester over zijn middelen en levert een partituur af die uitmunt in economie en raakheid.

Programma :

  • Ludwig Van Beethoven, Strijkkwartet nr. 13 opus 130 Grosse Fuge opus 133
  • Leos Janáček, Strijkkwartet nr. 1
  • Dmitri Sjostakovitsj, Strijkkwartet nr. 8

Tijd en plaats van het gebeuren :

Pavel Haas Quartet : Beethoven, Janáček, Sjostakovitsj
Zaterdag 9 maart 2013 om 20.15 u
Handelsbeurs Concertzaal - Gent

Kouter 29
9000 Gent

Meer info : www.handelsbeurs.be

Bron : Tekst Piet De Volder voor deSingel, november 2005

Extra :
Dmitri Sjostakovitsj op nl.wikipedia.org, www.boosey.com en youtube
Dmitri Sjostakovitsj (1906 - 1975): Strijd om de geestelijke integriteit, Jan De Kruijff op www.musicalifeiten.nl
Shostakovich: the string quartets op www.quartets.de

Beluister hier alvast Dmitri Sjostakovitsj' Strijkkwartet nr. 8

16:28 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.