11/01/2008

Tom Lanoye over 'Fort Europa', taal, macht en democratie

Fort Europa Op Oorgetuige krijg je zelden iets te lezen over theater, maar voor deze ene keer maken we graag een uitzondering, en wel omdat we Tom Lanoye te pakken kregen voor een exclusief interview naar aanleiding van het stuk 'Fort Europa', dat op vrijdag 11 januari in première gaat. 'Fort Europa' van Tom Lanoye in een regie van Johan Simons toont dat er zoiets bestaat als een geestelijk fort Europa, een vrijplaats die zo tegengesteld is als maar mogelijk aan bloed en bodem, nationalisme en vreemdelingenangst. Zeven anonieme Europeanen vertellen hun verhaal. Allemaal willen ze het vermoeide continent uit. Onder andere een chassidische jood, een zakenman en een stambiologe komen aan het woord. Tussen de getuigenissen door geven drie verlepte gratiën ontnuchterend commentaar.

Johan Simons vroeg Tom Lanoye om een theatertekst te schrijven, in nauwe samenwerking met de acteurs. De voorstelling is een 'remake' van de productie die tijdens de Wiener Festwochen 2005 in première ging in een treinstation. Fort Europa was in 2005 de afscheidsvoorstelling van Hollandia, het theatergezelschap dat Johan Simons twintig jaar lang heeft geleid. Met de acteurs van het ensemble van NTGent werd een nieuwe selectie uit het tekstmateriaal van Tom Lanoye gemaakt wat leidt tot een nieuwe enscenering onder dezelfde titel.

Interview met Tom Lannoye

PP: Er zijn een aantal dingen waar ik het graag met jou over zou hebben. Het eerste is macht als een noodzakelijke structurerende factor in de samenleving. Een tweede heel belangrijk aspect, voor jou als schrijver, is natuurlijk taal. Taal is nooit neutraal. Het grote verschil met bijvoorbeeld muziek is dat taal een lexicon heeft. Ze is bovendien altijd gecodeerd: theatertaal is gecodeerd, literaire taal is gecodeerd, elke maatschappelijke taal is gecodeerd afhankelijk van de context waarin hij gebruikt wordt. Taal is niet enkel wat je vertelt, maar evengoed wat je als ontvanger begrijpt. Ruimer politiek-sociaal brengt ons dat dan bij de rol van een mening. Waarom zeg je iets, wat meen je. Enerzijds is er een redelijk geargumenteerd denken, anderzijds is er de opinie. Wat is dan de vrije meningsuiting? Het recht op vrije meningsuiting betekent niet dat je zomaar om het even wat kunt zeggen.

TL: Mening en opinie zijn niet hetzelfde. Een van de grote vergissingen van dit moment is inderdaad dat vrije meningsuiting verward wordt met het recht op vrije meningsuiting. Men gaat er nu van uit dat vrije meningsuiting wil zeggen dat je wat dan ook op welke manier waar dan ook zeggen. Dat is niet het principe van de verlichting. Het recht op vrije meningsuiting is een principe dat noodzakelijkerwijze als principe in botsing kan komen met andere principes en dus aan beperkingen onderhevig zal zijn. Op zijn minst zijn laster en leugens al een beperking van de vrije meningsuiting. Bart De Wever overweegt om tegen Pierre Mertens een proces aan te spannen, omdat die hem een antisemiet heeft genoemd. Dat vind ik een zeer grondige reden. Ik zal u zelfs zeggen: Als Bart De wever op dit moment daarover steun nodig zou hebben, dan zou ik een petitie tekenen. Want ik vind dat een krankjorum verwijt. Het is op zich al een schandaal dat de regelrechte betrokkenheid pas de afgelopen tijd steeds duidelijker wordt. Ik vond zijn commentaar op de verontschuldigingen van de burgemeester vanwege de samenwerking van de politie met de Nazi's misplaatst. Maar om hem daarom antisemiet noemen is natuurlijk op twee manieren fout. Het is feitelijk onjuist. Er zijn voldoende redenen om hem zwaar aan te vallen en ook om zijn verontschuldigingen zwaar aan te vallen. Maar door hem zomaar antisemiet te noemen smeer je de echte politieke discussie dicht.

PP: Het is een inflatie van het begrip antisemiet.

TL: Voilà. Op de duur betekent het niets meer. En bovendien is het niet juist. Het is een zeer zwaarwegende beschuldiging. Het is terecht dat Bart De wever zegt dat hij dat niet neemt. Anderzijds: Wat zegt Bart De Wever als hij zijn verontschuldigingen aanbiedt aan de joodse gemeenschap met de woorden: "Mocht de perceptie van mijn woorden u gekwetst hebben bied ik u mijn verontschuldigingen aan"? Perceptie is het nieuwe woord om u in te dekken. Eigenlijk zegt hij: "Stoeme kalveren, ge hebt mij verkeerd begrepen, en ik blijf bij wat ik gezegd heb. Ik bied mijn verontschuldigingen niet aan. Het is jullie perceptie van wat ik zeg die jullie in de voet heeft geschoten. Jullie zijn de schuldigen van jullie eigen pijn". Dat vind ik toch een hele rare manier om u te verontschuldigen. Dan zou ik als joodse gemeenschap gezegd hebben: "Luister, de perceptie van uw woorden interesseert mij niet, wel het gewicht van uw daden." Ga je bij de Ijzerwake als voorzitter van N-VA opnieuw een van de goorste antisemieten en medebetrokkenen bij de jodenvervolging, de leider van het VNV, Staf De Clercq, eren? Als men Staf De Clerck eert vanwege de Vlaamse zaak, zal men dan de tact opbrengen, gezien de recente onderzoekingen, om ten eerste te zeggen dat hij een antisemiet was en ten tweede betreuren dat hij in de daden betrokken was? Woorden zijn ook daden, bij een speech ontstaan ook schermutselingen. De speech, een merkwaardige rede geheten.

PP: Woorden zijn ook daden. Ga daar wat dieper op in.

TL: Waarom was de consternatie over de uitschuiver van Yves Leterme over Radio Milles Collines zo groot en zo terecht. Om dat ten andere Milles Collines een van de voorbeelden is waardoor je er niet mee wegkomt dat vrije meningsuiting ten alle tijden heilig en onaantastbaar is. Kunnen de disc jockeys van Radio Milles Collines, die mee opgeroepen hebben tot de genocide, zomaar zeggen: "Ja maar ja, we hebben gewoon gebruik gemaakt van het recht op vrije meningsuiting wij hebben niemand doodgeslagen." Ik ben schrijver. Ik wil mee aansprakelijk kunnen zijn voor wat ik schrijf. Anders betekent het niks.

PP: Dan heb je alleen maar stijl.

TL: Maar ja. Iemand als Irsi Ali en met haar zoveel politieke Nederlanders schuift in het kader van de verlichting het recht op kwetsen naar voren. Dat is helemaal geen recht. Dat is helemaal geen onderdeel van de verlichting. De waarheid kan kwetsen. De rechtzaak Herman Brusselmans - Ilse De Meulemeester is alleen daarom interessant. Als Herman satire gebruikt, en zich op het recht op satire beroept dan kan de rechter hem niet veroordelen. Er bestaat natuurlijk zoiets - en dat zal ik met hand en tand verdedigen - een lange traditie van scheldproza, van cartoons. Als hij daarentegen in een interview zegt "dat het zijn uitdrukkelijke bedoeling was om die teef te kwetsen", kan een rechter niets anders doen, gezien het burgerlijk wetboek en gezien de erfenis van de verlichting, dan hem te veroordelen.
Ik was bij hem toen hij dat tegen de interviewer zei, ik zat naast hem in de boekenbeurs, en ik lag slap van het lachen omdat ik de ironie ervan zag. Dankzij de modernere, liberalere grondwet die wij hebben in België, is bij ons het recht van antwoord in de grondwet ingeschreven. In Nederland niet. Ik vind dat zeer belangrijk. Ik wil kunnen aansprakelijk zijn voor mijn woorden. Maar dat wil ook zeggen dat als ik een fout bega, dat iemand het recht moet kunnen hebben door middel van het recht van antwoord of een proces om genoegdoening te krijgen.

PP: Dan zit je op het fundamentele niveau dat je mekaar ontmoet via de taal. Je gaat een gesprek met elkaar aan. Je zit op een forum dat je mekaar een woord en een tegenwoord biedt. Momenteel zitten we in een schemerzone waarin er zoveel tegelijkertijd wordt verteld, dat het door de veelheid al gelegitimeerd wordt. Je mag om het even wat zeggen. Door het feit dat er geen rangschikking meer kan gemaakt worden tussen wat flauwe kul is en een argument, legitimeer je de flauwe kul, en devalueer je de redenering.

TL: Je hebt gelijk Maar het is erger dan dat. Op een bepaald moment moet je accepteren dat er een verdict zal komen wanneer er iemand over de schreef is gegaan. De gemeenschap heeft niet alleen het recht maar ook de plicht om dat te doen. Maar dat idee is helemaal weg. Dat het een recht is, dat het een principe is, is helemaal vervangen door het feit dat het een heilige koe is. De vrije meningsuiting is nu alles over de hele lijn. Dat wil zeggen dat er niemand nog moet komen beslissen. De uitholling van de vrije meningsuiting gebeurt ook op minder belangrijke terreinen dan een rechtbank.
Ik ben een grote tegenstander van de door kranten en tijdschriften gelegitimeerde fora op het internet die nauwelijks gecontroleerd worden. Ik vind dat daar ook de grondwet moet toegepast worden. Het recht van antwoord dat geldt voor kranten, lezersbrieven, artikels en dergelijke moet ook gelden voor fora. Dat wil zeggen dat uitgevers van kranten en tijdschriften die een forum hebben waarop iets beweerd dat niet klopt, er zich niet zo gemakkelijk vanaf kunnen maken door te zeggen dat het een forum is. Nee, ze zijn mee aansprakelijk.

PP: Dat is net dat punt van de legitimering. Door het feit dat je het toelaat, legitimeer je het ook. Dan is het effectief een politieke actie. Ik laat op mijn fora gebazel toe en dat ik het toelaat impliceert dat ik het waardevol vind.

TL: Dat bedoel ik. Als het inderdaad over de geest van de verlichting moet gaan, als het over de geest van onze grondwet moet gaan, zou men die tweeslachtigheid moeten tegengaan. Er is gewoon een anomalie. Ik zou het niet onlogisch vinden dat men zegt dat je die fora niet moet legitimeren met de naam van een krant of een tijdschrift.

PP: Als je daarop verder denkt, is internet een democratisch probleem, in de zin dat iedereen om het even wat kan publiceren op het net zonder dat een instantie de limieten bepaald.

TL: Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Iedereen kan aan de toog vertellen wat hij wil, iedereen mag aan de toog vertellen wat hij wil.

PP: Ik zeg niet dat dat principieel verkeerd is, maar het wordt vaak voorgesteld als informatie. Bij toogpraat weet je wanneer het toogpraat is.

TL: Dat komt dus denk ik omdat men vanuit al die kranten en tijdschriften het principe heeft gelost wat in de Belgische grondwet zo goed verankerd staat. Het recht van antwoord is vrij automatisch te vragen. Het feit is dat je dat bij het internet inderdaad niet kunt gaan doen. Alle media zijn het hele internet inderdaad gaan hanteren alsof het een grote toog is. Ik vind dat een krant uiteindelijk juist moet selecteren en een tendens moet aanduiden. En niet consumeristisch moet zeggen dat het om het even wat kan zijn. Dat heb je toch bij een aantal. Bij de Standaard krijg je alle dagen vragen. Wie stelt die vragen? Uiteindelijk beslist het antwoord. Op sommige vragen heb ik letterlijk vier keer kunnen antwoorden. Wat betekent het dan nog? Je creëert inderdaad een soort sfeer, wat inderdaad gebruikt wordt. Ik heb in 'Terzake' horen verwijzen naar een internetpoll van De Standaard, alsof dat enige legitimatie heeft. De nieuwe media hebben de institutie in snelheid genomen. Er is nooit overleg over geweest. De journalistenbond of hoe het ook noemt heeft daar een enorme taak voor zichzelf laten liggen.
Ik ben een gelover, ik ben voor de dominante cultuur, hè. Ik geloof in de dominante cultuur van de democratie. Een dominante cultuur wil niet zeggen dat je één set van waarden hebt die iedereen moet volgen. De dominante cultuur is een instrument. Het is een boutade die ik probeer aan te duiden. Een dominante cultuur wil zeggen dat ik geloof in een democratie met een grondwet, waarbij je als je die grondwet wil veranderen een tweederde meerderheid nodig hebt. De grondwet zegt op dit moment dat als je als rechthebbende naar een rechter kunt stappen om iemand aan te klagen die laster en leugens publiceert. Maar bijna alles in die fora gebeurt anoniem. Het kan ook best zijn dat één persoon tien namen beheert. Als je nu propagandist bent doe je dat toch gewoon op die manier. Als ik het hier nu kan bedenken gebeurt het toch ook. Er zijn mensen die meerdere namen beheren en op al die fora propaganda bedrijven. Hoe kun je nu als krant daar aan meewerken? En ze zijn allemaal in het zelfde bedje ziek. Want de ene doet het en de commerciële logica dicteert dat ze het dan allemaal doen.

PP: Om even terug te koppelen op literatuur en theater: jij neemt een duidelijke positie in. De teksten die je schrijft, zijn een middel om iets te zeggen over de samenleving waarin je leeft. Je doet dat naar mijn aanvoelen op een zeer pragmatische manier. Je gebruikt taal als een aftasten van wat je kunt vertellen binnen de gecodeerde context van een roman en een theatertekst. Toch heb je een bepaald objectief voor ogen. Taal als drager van betekenis is enerzijds uw stiel, maar taal is nooit neutraal. Hoe verhoudt zich het formuleren van politieke boodschappen zich tot de gekozen context zonder dat je je partijpolitiek engageert?

TL: Dat is een goede vraag. Hou het even vast. Daar moet ik toch even over nadenken. Op twee manieren wordt volgens mij het recht op vrije meningsuiting verkorven. Enerzijds door het compleet open te trekken, zodanig dat er geen enkel mogelijk verdict nog kan vallen. Een aantal beschermingsmechanisme worden losgelaten. Het tweede punt dat ik ook nefast vind, is het hanteren van twee maten en twee gewichten. Als  Hans Teeuwen op een podium zegt dat hij de koningin in haar reet geneukt heeft, lacht en applaudisseert iedereen. Dat is de nieuwe elite van de artiesten waar ik niet toe wil behoren. Een blanke, geaccepteerde, goed ter taal zijnde en tot ons kamp behorende cabaratier zegt dat op een podium en wij begrijpen alle dubbele bodems wel. Tegelijkertijd wordt een Marokkaanse puber die een T-shirt draagt met de boodschap 'De koningin is een hoer' veroordeeld voor majesteitsschennis. Los van het feit of dit sorteert onder vrije meningsuiting, creëert de discrepantie tussen deze feiten een nieuwe elite. Abou Jahjah is nu veroordeeld met een wet die eigenlijk op het lijf van Daens gedacht is om mogelijke sociale onrust de kop in te drukken: "Als er sociale onrust komt zijt gij verantwoordelijk, want gij hebt moreel gezag. Gij hebt moreel gezag over heel die groep." Men creëert eerst een vijandbeeld en stelt dan één persoon moreel verantwoordelijk voor een groep. Die hoeft zelf niet meer iets verkeerd te doen, want als iemand uit die groep een ruit inslaat voor welke reden dan ook, puur voor de lol, wat hooligans doen, is hij daarvoor verantwoordelijk. Dat is krankjorum. Die discrepantie is toch merkwaardig.

PP: Het is denk ik nog grondiger. Je hebt daarnet taal ook handelen genoemd. Een misdrijf was vroeger gekoppeld aan een handelen. Nu is een misdrijf ook gekoppeld aan een toestand. Het volstaat om lid te zijn van een terroristische organisatie om een strafbaar feit te stellen, zelfs al bega je geen enkele strafbare handeling. Waarmee ik niet pleit voor terroristische organisaties. Er ontstaat een schemerzone. Het punt is dat een legaal kader in principe het hebben van moreel verwerpelijke ideeën toelaat en dus ook in principe je groeperen rond die ideeën. Een legaal kader, een norm, is niet gelijk aan een moreel kader, een waarde.

TL: Dan kom je terug uit op de maniakale verbinding van normen en waarden. Dat is mijn stokpaardje de laatste tijd. Het is een propagandistisch stoplapje geworden te zeggen dat mensen dezelfde waarden moeten vooraleer ze dezelfde normen kunnen hebben. En omgekeerd. Dezelfde normen hebben moet automatisch leiden tot het hebben van dezelfde waarden. Volgens mij is dat puur contradictoir met wat de instelling betekent van de democratie. Een democratie brengt mensen bij elkaar die verschillende waardepatronen kunnen hebben, maar die samen normen voorop stellen, wetten, grondwetten en zo verder. De verschillende waarden die je hebt, moeten zo vrij mogelijk beleefd kunnen worden. De beperking begint wanneer de vrijheid van de ene, de beleving van dit principe, een beperking betekent voor het principe van de ander. Dat is geen statisch proces, het is een dynamisch proces. Daarom zijn er rechtbanken nodig. Daarom wil ik ook best als schrijver accepteren dat je over de schreef kùnt gaan, en dat dus iemand die je onrecht gedaan hebt in de gemeenschap genoegdoening kan krijgen via een beoordelingsmechanisme. Niet zoals in Abu Ghraib waar er nauwelijks processen zijn geweest. Iemand als Geert Wilders zegt nu, en volgens mij allang niet meer alleen omwille van de deining die het verwekt, dat ze in Nederland een Abu Ghraib zouden moeten hebben voor iedereen die verdacht wordt van terrorisme. Wilders is iemand die constant zegt dat we onze erfenis van de Verlichting moeten beschermen door ze voor het grootste deel op te blazen. We moeten de grondwet van Nederland beschermen door het eerste artikel te veranderen: Iedereen heeft het recht om gelijk behandeld te worden in gelijke omstandigheden, behalve de moslims. Eigenlijk zegt hij dat gewoon, letterlijk. Dat is wat er gebeurt in Amerika. Iedereen heeft er recht op een proces, behalve als je in het buitenland bent. Iedereen heeft weet van de geheime CIA-gevangenissen. Normaal, als dat zou gebeuren in een ander land in een andere tijd, zou men dat fascisme noemen. Mensen zijn zonder vorm van proces opgepakt, vervolgd zonder welke controle dan ook, verhoord, gemarteld. En waar zitten die nu? We weten dat niet. Is dat normaal? En het gebeurt allemaal onder de vlag van de verdediging van de verlichting, de ratio en zo verder. Dat is het ongelofelijke.

PP: Het problematische is dat het zo schimmig is.

TL: Ja. Maar, dat is in tijden van oorlogen altijd.

PP: Leven we nu in een tijd van oorlog?

TL: Absoluut. Wat zijn de voorwaarden om te weten dat we in tijden van oorlog leven? Nederland zit in Oeroezgan (Een Afghaanse provinicie, nvdr) met man en macht. Wat lees je in het NRC Handelsblad, een geweldige kwaliteitskrant: "Gisteren twintig Taliban uitgeschakeld". Dan vraag je je toch af waar de gewonden zijn, de gevangenen, de doden. Wie heeft ze begraven? Zijn het Taliban? Wie bewijst dat? Dat is toch een legitieme vraag? Zitten we misschien al in het paradigma van een Babylonisch Vietnam, waarbij iedereen die neergeschoten wordt automatisch een Taliban is, zoals iedereen die vroeger neergeschoten is in Vietnam een Vietcong was. Er is nu in Nederland een zaak aanhangig waarbij een marinier die iemand neergeschoten had, en tot voor de krijgsraad was geroepen, nu is vrijgepleit door zijn krijgsmakkers die onder druk zijn gezet door generaals. Iemand is neergeschoten, zonder vorm van proces, zonder dat hij iets mispeuterd had, gewoon zo, toevallig. Dat wordt helemaal toegedekt door het Nederlandse leger. Dat is een politionele actie, opnieuw, zoals men die ook in Indonesië uitvoerde. In dienst waarvan gebeurt dat? Een koloniale oorlog om olie. Is het een toeval dat Shell in Nederland zit, en dat Nederland troepen levert, nog meer dan wij. Wij sturen dan mijnenvegers, en troepen naar Libanon om mijnen te ruimen. We zijn daar heel sterk in. Straf, hè. Voor de mensen die dat doen, chapeau en zoverder. Maar waar komen de politieke beslissingen uit voort en hoe is het conglomeraat van landen waarin we daarin zitten ontstaan? We denken nu net zoals de Russische bevolking toen het Rode Leger naar Afghanistan werd gestuurd. Men zei tegen de bevolking dat die troepen er waren om die arme vrouwen daar te helpen. Er waren allerlei propagandistische redenen om duidelijk te maken dat die oorlog van het Rode Leger zeer gelegitimeerd was. Kolonialisme zit in de winst die men wil maken. Het is verschrikkelijk. Een koloniale oorlog is geen uitvinding van Europa, maar de ontkenning is op dit moment ongelofelijk groot. Je houdt het niet voor mogelijk. Het is één propagandistische troep.

PP: We leven gelukkig in meerdere of mindere mate in een democratie waar de bestuurlijke macht stoelt op representatie. Maar de economische macht is moeilijker te omlijnen. De culturele macht evenmin, omdat de culturele macht en de economische macht versmelten. Als je spreekt over propaganda blijft de vraag wie die propaganda stuurt en hoe ze die stuurt.

TL: Ik vraag mij dat ook af. Als we nu terugkijken naar de oorlog van Vietnam, en bekijken welke propagandatechnieken aan beide kanten werden gebruikt, moeten we ons afvragen hoe deze oorlog aan ons werd verkocht, en door wie, en met welke beelden. Ik heb het voorbeeld al een paar keer gegeven. In het hol van Pluto in India zijn er zes vrouwen in Burka aan het protesteren tegen het decadente Sint Valentijnsfeest. Waarom zie ik dat, een feit dat totaal onbelangrijk is? Waarom zie ik niet dat er inderdaad in Oeroezgan twintig mensen zijn kapot geschoten? Hier lees ik alleen maar de mate waarin men meegaat met het beeld over dé moslim. Ik heb discussies gehad hier in België met hoger geschoolde mensen die mij letterlijk zeggen: "Noem mij eens één moslimland dat een democratie is." Indonesië is de grootste, daar wonen zo'n 300 miljoen mensen, met tussen haakjes een vrouwelijke minister-president, wat wij niet eens kunnen zeggen. Benazir Buttho is nu opgeblazen, anders was de kans groot dat ook Pakistan een vrouwelijke president had. Dan zeggen ze: "Maar het is een land waar vrouwen niets te zeggen hebben. Haar macht was er alleen omwille van haar vader."
Dat moeten wij net zeggen, met Freya Vandenbossche en Maya Detiège. Er is gewoon een onwaarschijnlijke onwil, niet alleen onmacht maar onwil, om een aantal zaken in perspectief te zetten. De propagandistische krachten winnen gewoon terrein. Hoe kan het dat de artikelen die ik in Zuid-Afrika over de moslim lees zo anders zijn dan diegene die ik hier lees?

PP: Er is inderdaad een polarisering. Maar als toneelschrijver zoek je ook een forum op. Je probeert je uit te spreken over wat je ervaart. Zo kom ik terug op de eerdere vraag: je gebruikt taal op een politieke manier zonder u te verbinden aan bestuurlijke instanties.

TL: Dan kom je op de hele grote vraag terecht in hoeverre politiek alleen een zaak is voor politici. Ik denk dus van niet. Ik heb niets tegen die fora. Ik vind het goed dat er politieke discussie is. Maar er is een verschil tussen meningen en opinies. Dat is heel ingewikkeld en misschien ben ik daar zelf niet helemaal niet consequent in. De kans is zelfs heel groot. Ik ben tegelijkertijd een fan van scheldproza, maar ik wil ook argumenten. Ik ben tegelijkertijd niet iemand die meningen schuwt, maar ik wil het liefst opinies. Ik vind niet dat je een ideologie in zijn totaliteit moet aanhangen om politiek punten te kunnen maken. Ik vind niet dat je de verlichting geweld aandoet door, zonder dat je een algemeen kader hebt, een onderwerp te bespreken en daar in een logische gedachtegang een aantal kritieken op te formuleren die gebaseerd zijn op argumenten. Desnoods doe je dat in parabels.
In Fort Europa is dat soms zelfs zo. Nonsensikale dingen hebben ook hun plek, maar ik vind dat we nu in een dergelijk tijdsgewricht zitten waarin ik de postmoderne opwerpingen van vragen nog maar heel weinig belangrijk vind. Ik wil geen zoeken meer van desnoods verschillende antwoorden tegelijkertijd, ik wil in plaats van vraagtekens uitroeptekens opgooien. Die kunnen misschien contradictorisch zijn, maar het stuurt het echte denken wel mee. Propagandistische meningen denken niet, maar zoeken alleen munitie om vooropgestelde meningen telkens weer te ventileren.

PP: Het is subtieler dan dat. Parallel aan de gelijkschakeling van normen en waarden is er ook de gelijkschakeling van appreciatie en kritiek.

TL: Het is heel merkwaardig dat juist diegenen die als belangrijkste argument tegen het cultuurrelativisme zeggen dat niet alle culturen zo maar gelijk zijn, tegelijkertijd relativistisch en relativerend denken als het over die dingen die je net zegt gaat. Een mening, een sneer, een cartoon is op voorhand al gelijk aan elke andere cartoon. Mensen verwijten mij soms, want het is natuurlijk een populair scheldwoord, dat ik een cultuurrelativist ben. Maar hoe kan ik nu cultuurrelativistisch zijn? Ik ben tegen het Vlaams Belang. Ik vind dat zij binnen een democratie een plek verdienen en interpellatierecht en een dotatie. Maar voor de rest? Nee, ik vind niet dat om het even welke ideologie of politiek programma moet uitgevoerd worden, simpelweg omdat ze een aantal procenten haalt.

PP: De meerderheid heeft niet altijd gelijk?

TL: Het Vlaams Belang heeft niet bepaald de meerderheid.

PP: Dat bedoel ik niet.

TL: Het cordon sanitair is de meerderheid. Als er inderdaad 60 à 70% van de mensen het cordon sanitair willen aanhangen, dan is dat perfect democratisch legitiem. Waarom laten we ons wijs maken dat dat ondemocratisch is? Weet je wat ondemocratisch is? Een partij die zich beroept op de democratie, zoals het Vlaams Belang, en er niet in slaagt om een voorzitter te laten verkiezen door zijn leden. Als een dergelijke hiërarchie hun maatschappijmodel is, kan je daar toch vragen bij stellen. Dat is ook het probleem van het ANC. Er zijn twee à vierduizend kaderleden van het ANC die besloten hebben wie de volgende president zal zijn van Zuid-Afrika. Dan stelt zich toch de vraag naar legitimiteit. Bij het Vlaams Belang is de legitimiteit van hun partijleider niet groter. Eerst was er de stichter-voorzitter voor het leven Karel Dillen, die de fakkel heeft doorgegeven bij wijze van koningskeuze. Die keuze is door de partijraad gelegitimeerd omdat niemand Karel Dillen dierf af te vallen. Ik mag best wel tegendiscussieren als die mensen een campagne lanceren als SOS Democratie, waarin ze zeggen dat ze dertig procent hebben en daardoor de meerderheid vertegenwoordigen. Nee, ze hebben dertig procent. Het is niet comfortabel als de andere 60 à 70% zeggen om samen te gaan, maar het is wel democratisch legitiem. Je krijgt nu een neurose rond de consensus. Laat ik het zo stellen. Men zegt nu dat als iemand 10 à 15% van de stemmen krijgt men hem bij het beleid moet betrekken. Ik vraag mij af waarom. Dat vind ik cultuurrelativistisch. Als morgen 30% van de Nederlanders zegt dat ze de hardste vorm van sharia moeten in voeren of we de nieuwe NSB willen invoeren, mag ik hopen dat de andere 70% nee zegt. Waarom zouden we ons moeten laten wijsmaken dat niet legitiem is. Als iemand interpelatierecht heeft neemt hij deel aan de democratie..

PP: Dan zitten we weer bij het fundamentele probleem van de vrije meningsuiting. Nu stelt men het zo voor alsof iedere mening telt. Maar is dat wel zo? Dat is de vraag naar de legitimiteit van wat je beweert. Ook jij als schrijver poneert van alles, en jij probeert je ook te legitimeren.

TL: Nu komen we echt op de zware paradoxen die je terugvindt bij de mensen die de democratie willen verdedigen. Sloterdijk zegt, en ik wil echt niet de pluim op mijn hoed steken dat ik hem ken, dat de hedendaagse elite zich hult in een kleed van democratie om zijn superioriteit, zijn elitarisme verder te laten stromen. De paradox van de democratie is dat er inderdaad zoveel mensen moeten gevraagd worden, om zich uit te spreken op zoveel domeinen, door middel van één stem, over dossiers die steeds ingewikkelder worden. Elke stem is er gelijkwaardig. Is dat inderdaad zo? Heb ik voldoende kennis over de begrotingstechnieken om iemand daarover te kunnen beoordelen.
Fort Europa bundelt alle mogelijke kritieken op Europa in een parabelvorm. Het zijn heel metaforische figuren. De kritiek op het avondland is een van de onderdelen van het avondland zelf. Om dat via de kunst te doen is juist heel Europees. Het is heel Europees om tegelijkertijd dol te zijn op Europa en er kritiek te blijven op geven. De manier om te denken in twee maten en gewichten die er momenteel aan de gang is vind je terug op het belachelijkste niveau. Er is nu het kader van de algehele nieuwe neutraliteit. Ik vroeg waarom een ambtenaar geen HIV-speldje meer mag dragen. Etienne Vermeersch zegt als legitimering van het verbod dat dat het stoplicht is in de Sahara. Aan een stoplicht moet je stoppen, zelfs als ze in de Sahara staat. Is dat de onderbouw die twee eeuwen verlichting ons levert, dat we over fucking stoplichten in de Sahara moeten praten, om over zo'n belangrijk probleem te bediscussiëren? Om te legitimeren dat zoiets als neutraliteit nog maar kàn bestaan. Vermeersch laat vervolgens niets van zich horen als er een of andere onnozelaar de vraag stelt of we dan nog wel kerstbomen en paaseieren kunnen hebben. De hysterie gaat zo ver dat men zegt dat het geen christelijke symbolen zijn maar heidense symbolen. Waarbij ik me dan, gepokt en gemazeld in de scepsis, mee aangeleerd door Vermeersch, afvraag of heidense symbolen per definitie neutraal zijn. Is de swastika niet een heidens symbool? Ik weet het niet, ik stel de vraag maar. Dat men paaseieren en kerstbomen zou moeten wegmoffelen aan een loket in het stadhuis, bewijst net mijn punt dat je de neutraliteit niet kunt realiseren. Het hele verhullende kader is er omdat men de hoofddoeken wil wegwerken.

PP: Dat brengt ons dan op een volgende heikele punt, namelijk dat van de identiteit. Identiteit wordt nu omfloerst gebruikt. Een term als volksaard zal men niet zo licht meer in de mond nemen, maar toch blijft er een identificering van een bepaalde groep op basis van kenmerkende eigenschappen blijft natuurlijk bestaan.

TL: Een van de problemen is dat iedereen met identiteit iets anders bedoelt. Je kan identiteit op persoonlijk vlak bekijken, namelijk als iets dat op verschillende niveau's aanknopingspunten geeft om met andere mensen om te gaan, via geschiedenis, de streek waar je bent opgegroeid, via de taal, via seksualiteit, via sekse. Dat is een heel conglomeraat van verschillende zaken die iemands identiteit bepalen. Als ik over mijn identiteit spreek, spreek ik vooral daarover. Heel veel mensen bedoelen met identiteit echter een groepsidentiteit. Maar dan construeer je op voorhand een collectieve identiteit waaraan je moet beantwoorden om te mogen toetreden tot de groep. Dat is niet enkel een conformerende, maar ook een uitsluitende identiteit. Niet alleen bestaat er een collectieve identiteit, maar elk laagje van die identiteit moet voor iedereen hetzelfde zijn. Dat is een uniformerende identiteit, waarbij al die op elkaar gelijkende pionnen die naast elkaar staan, vanwege die groepsidentiteit het recht hebben om iemand anders, waarbij iets ontbreekt conform die identiteit, uit te sluiten. En diegene die uitgesloten wordt moet dat maar begrijpen. Die kan zich alleen maar aanpassen door volslagen de groepsidentiteit over te nemen.

PP: En zo komen we weer terug op het samenvallen van de normen en de waarden.

TL: Inderdaad, het obsessief en maniakale verbinden en gebruiken van normen en waarden is een mantra, een seculier gebed. Het is het constant bevestigen en zelfbevestigen van het recht om van iedereen dezelfde normen en waarden te vragen. Dat is een subtiele aanval op de democratie.

PP: Het perfide ligt in het feit dat door de drang om normen en waarden te beschermen het formuleren van normen en waarden in diskrediet wordt gebracht. Want het formuleren van normen en waarden houdt intrinsiek de kritische vraag in naar waar we staan, naar wat we aan het doen zijn.

TL: Daar komt het inderdaad op neer en zo komen we weer op de grote paradox terecht. Als vrijdenker en vrijbuiter en ketter die gelooft in de verlichting moet je de vraag stellen naar de vrijheid van godsdienst. Als godsdienst alleen tot de privésfeer behoort, als je dat alleen tussen de vier muren van je huis moet belijden, strookt dat niet met mijn definitie van vrijheid. Ik vind dat een neostalinistische opvatting van vrijheid. Tot wanneer het iemand anders vrijheid beklemt en bedreigt, moeten mensen hun godsdienst in alle situaties kunnen tonen. Ik heb geen enkel talent voor het godsdienstige, maar ik heb mijn buik vol van de herrenvolkmentaliteit van de seculieren. Ik wou dat je niet-gelovig en niet-atheist kon zijn. Op dit moment is er soort schuimbekkend atheïsme waar ik het niet mee eens ben.

PP: Zoiets als de idee dat de redelijkheid ons gebiedt om te zeggen dat de gelovigen dwalen.

TL: Natuurlijk. Maar dat is toch parallel aan de gelovige die zegt dat de ongelovige een verloren schaap is. Iemand heeft ooit gezegd dat de Nürenbergprocessen het ultieme kwaad sexy heeft gemaakt. Het is een verabsoluteren van het kwaad. Dat wil twee dingen zeggen: Dat je door het ultieme kwaad te creëren van jezelf zegt dat je een heilige bent, en je daardoor mensen van je wegduwt. De banaliteit en de menselijkheid van de Nazi's is bezworen door van hen de vertegenwoordigers van het absolute kwaad te maken. Dat wil tegelijkertijd zeggen dat dat heel aantrekkelijk wordt voor mensen die niet de volslagen engelachtigheid kunnen opbrengen, en dan kiezen voor het complete kwaad. Wat voor een deel, vrees ik, is wat er gebeurt met een aantal zelfmoordenaars, en niet alleen aan moslimkant. Dat men kiest voor de donkerste karikatuur die van je gemaakt wordt, omdat je identiteit onder druk wordt gezet.
Hoe langer hoe meer verfoei ik de herrenvolkmentaliteit van een bepaald slag atheïsten die letterlijk zeggen dat àlle kwaad alleen maar van de godsdiensten komt. Neem de godsdiensten weg en alle problemen zijn opgelost. Zijn we werkelijk vergeten welke misdaden ook atheïstische regimes hebben gepleegd. Zijn we de vorige eeuw dan vergeten? Het is zo dat godsdiensten enorm veel grootschalige misdaden hebben teweeg gebracht. Maar om dan te zeggen dat als je maar niet godsdienstig bent, je dan de nieuwe volslagen heilige bent, is net zo goed een heilsleergedachte.

PP: De scheiding tussen kerk en staat is in principe een acceptatie en een legitimering dat er godsdiensten bestaan. Ze accepteert de rol van de godsdiensten.

TL: Als mensen onzin willen geloven moeten ze dat maar geloven. We staan toch sterk genoeg in onze schoenen om dat niet als een bedreiging te zien.

Peter-Paul De Temmerman
27/12/2007

'Fort Europa' kun je bekijken op vrij 11, za 12 en zo 13 januari 2008 in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, van wo 30 januari tot za 2 februari en van wo 6 tot za 9 februari 2008 in NTGent, Minnemeers in Gent.
Meer info op www.bozar.be, www.ntgent.be en www.lanoye.be

Elders op het web :
Tom Lanoye : de Stadsdichter podcast : www.stadsdichterpodcast.be
Fort Europa van NT Gent en Tom Lanoye, Kurt Snoekx op www.brusselnieuws.be, 9/01/2007
Bozar: Sam Touzani & Tom Lanoye: In Het Brekend Hart Van Europa, www.crooze.fm, 7/12/2007

21:41 Gepost in Algemeen | Permalink |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.